Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PLC NEXT převede ...

Digitalizace hýbe světem. Stále se však zapomíná na potřebu programátorů. ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
12.12.2019 ISMET vyrábí zákaznicky specifické cívky, popř. vzduchové cívky až do průměru 1.800 mm a celkové váhy 2t. Vzduchové cívky mohou být vyrobeny až do třídy izolace H a mohou být opatřeny ponornou, vakuovou nebo postřikovou impregnací. Vzduchové cívky pro omezení proudu navíjíme specificky pro zákazníka podle výkresu. Vzduchové cívky určené přímo pro dané použití jsou navíjeny na vysoce precizní kostru cívky z ...
11.12.2019 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton. V části 10 normy ČSN EN 61439-1 ed.2 je uvedeno, že u rozvaděče, který byl ověřený původním výrobcem a vyrobený jiným výrobcem není třeba opakovat ověření původního návrhu, pokud jsou splněny všechny požadavky a pokyny poskytnuté původním výrobcem. Tohoto principu firma Eaton využila a nechala na Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) odzkoušet řadu rozvaděčů DBP a ...
10.12.2019 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby. Kabelová oka se používají pro ukončení hliníkových nebo měděných vodičů v aplikacích do 12kV. Výhody: Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou instalaci kabelových ok bez potřeby použití speciálního nářadí. Úzká typová řada kabelových ok s trhacími šrouby pokryje celou škálu průřezů vodičů. Speciálně navržená hliníková těla ok jsou vyrobena z vysokopevnostní ...
9.12.2019 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo studii, jejímž cílem bylo najít pro dům s elektrickým vytápěním vhodnou kombinaci obnovitelných zdrojů splňující legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Její závěry prokázaly, že s elektrickým vytápěním lze splnit požadovaná kritéria. Objektivně ...
6.12.2019 Spínač, který ví o každém pohybu Slunce. Systém SC 18.24 easy od společnosti Hugo Müller bdí 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Nabízí přitom dva bezpotenciálové přepínací kanály s nezávislým řízením, které s odporovou zátěží pokaždé zvládají až 16A / 250VAC. Jádro časového spínače je sice napájeno přímo ze sítě, ale díky vlastní baterii s výdrží 10 let se může obsluha s jednotlivými funkcemi důkladně ...
5.12.2019 Pro ty, co navrhují vzduchotechniku jsou nyní k dispozici ventilátory JETLINE. Jde o potrubní ventilátory se shodnou charakteristikou s radiálními ventilátory RM-N, ale s výhodou využívající několik technických detailů z řady TD-Mixvent / TD-Silent. Ventilátory JETLINE se mohou pochlubit velkým dispozičním tlakem, vysokou kompaktností a nízkým emitovaným hlukem. Ventilátory jsou v tuto chvíli dostupné ve ...
4.12.2019 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6. Zařízení analyzuje vysokofrekvenční šum. Integrovaný mikroprocesor okamžitě rozpozná nežádoucí poruchové oblouky. Neškodné zdroje rušení, jako je například provoz vrtaček nebo vysavačů, dokáže spínač od nebezpečného poruchového oblouku odlišit. Funkce samočinného testu průběžně kontroluje jeho funkčnost. V kombinaci s proudovými chrániči a ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 126
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

LAPP jde digitálně


Document Actions
LAPP jde digitálně
Pojem digitalizace plní obsah médií, ovšem málokdo definuje konkrétní činnosti. LAPP oznamuje dvanách bodů, které souvisí s digitální budoucností kabelářského oboru. Prodej se stále více odehrává online. Požadavky zákazníků budou vyřizovány převážně digitálně. Žádný kabel nebude bez dat. Bezdrátové technologie budou přirozenou součástí našich řešení konektivity. Miniaturizace si vyžádá kompaktnější a lehčí řešení připojení. Nárůst zákaznických řešení bude vyžadovat vysokou pružnost dodávek. Radikální zkrácení doby mezi objednávkou a dodávkou. Až 80% obchodních procesů je digitalizováno. Modularizace produktů ...
Komerční sdělení, ze dne: 3.09.2019


Je těžké dělat předpovědi, zejména o budoucnosti – tento výrok je připisován Nielsovi Bohrovi, a také Samuelovi Goldwynovi, Markovi Twainovi, Robertovi Stormovi Petersonovi a řadě dalších. A ačkoliv není snadné tomuto tvrzení oponovat, inovační management LAPPu si klade za svůj velmi základní cíl právě to: předvídat možný a pravděpodobný vývoj a odvozovat pokyny a definovat oblasti činností.Důvodů, proč jsou předpovědi budoucnosti tak nejasné, je celá řada. Na jednu stranu je třeba předpokládat, jakým způsobem se budou současné trendy nebo směry lineárně nejpravděpodobněji vyvíjet. Na stranu druhou ke každému trendu nebo směru obvykle vzniká trend opačný. Například existuje trend mobility, vlivem kterého se více a častěji pohybujeme mezi místy po celém světě, a opačný trend vazby na vlastní domov, vlivem kterého stále více toužíme po pocitu domova a bezpečí. Nebo trend digitalizace, vlivem kterého své životy žijeme stále častěji na internetu a sociálních sítích, a opačný trend uvědomělosti, který nás vybízí bránit se proti narůstající technologizaci a stavět do popředí přírodu.

Ve společnosti LAPP jsme budoucnost zohlednili pomocí metodiky retropolace. Přesunuli jsme se do roku 2050 a odtud jsme se ohlédli zpět na rok 2030. Prvním krokem metodiky byla analýza toho, jak bude rok 2050 vypadat v přibližně 12 budoucích studiích. Vyfiltrovali jsme a shrnuli základní trendy. Pro každý z trendů jsme identifikovali různé scénáře a zvolili z nich ten, který je pro společnost LAPP nejvýznamnější. Výsledkem byl soubor relevantních scénářů v roce 2050. Nejde tu přitom o naprosto přesné předvídání budoucnosti, ale o definování orientačních bodů, které umožňují plánování a zaměření inovačních aktivit.

Správní rada definovala 12 studií a pokusila se je pro společnost LAPP definovat co nejpřesněji. Kompletní studie nejsou určeny veřejnosti, ale jsou stručně nastíněny níže.

 

 
Smart Drum by LAPP (digitálně řízený odvíjecí buben)
1. Prodej se stále více odehrává online.
Již po několik let zaznamenávají digitální distribuční kanály výrazný podíl prodeje ve společnosti LAPP a tento podíl nadále výrazně poroste – prostřednictvím platforem jako jsou e-shopy a EDI (Elektronic Data Interchange – elektronická výměna dat). EDI je velice efektivním systémem komunikace mezi počítači odběratele a dodavatele, kde dochází pomocí propojení informačních systémů k automatické výměně dokumentů, jako jsou objednávky, faktury nebo třeba dodací listy.

2. Požadavky zákazníků budou vyřizovány převážně digitálně
Nové digitální technologie umožňují vyřizování požadavků zákazníků převážně automaticky a digitálně. Lidský vstup je nutný stále méně. Inteligentní systémy jako LAPP e-Kanban nebo Smart Cable Drum mohou zadávat objednávky zcela nezávisle – což umožňuje kupujícím a prodejcům soustředit se na činnosti, které vytváří jiné hodnoty

3. Žádný kabel nebude bez dat

Každé zařízení a každá aktivní komponenta bude mít v budoucnosti svou vlastní IP adresu. To znamená, že je každá komponenta připojena k internetu, je přístupná a ovladatelná. Na základě toho vyvozujeme, že nebudou existovat žádné čistě napájecí kabely, každý kabel bude přenášet také data.

4. Bezdrátové technologie budou přirozenou součástí našich řešení konektivity

Bezdrátové technologie otevírají řadu nových možností – například v oblasti mobilních zařízení. Společnost LAPP je jakožto poskytovatel řešení pro připojení musí být také schopna nabízet.

5. Miniaturizace si vyžádá kompaktnější a lehčí řešení připojení
Miniaturizace výpočetního výkonu je nezastavitelná: čipy, senzory a zařízení se stále zmenšují a jejich výkon narůstá. To současně vyžaduje menší kabely, konektory a další propojovací komponenty.

6. Nárůst zákaznických řešení bude vyžadovat vysokou pružnost dodávek
Ze zákazníků se stále častěji stávají samospotřebitelé, prosumers (výrobci + spotřebitelé). Očekávají, že budou schopni zakoupený produkt individuálně přizpůsobit svým požadavkům. Někteří zákazníci budou požadovat individuálního přizpůsobení, jiní budou požadovat rychlost. To si mimo jiné žádá segmentovaný a diferencovaný dodavatelský řetězec.Myšlenkový mapa na téma inovace a budoucnost LAPP7. Radikální zkrácení doby mezi objednávkou a dodávkou
Výrobní cykly a logistika jsou stále pružnější a rychlejší. Obojí umožňuje výrazné zkrácení dodacích lhůt.

8. Až 80 % obchodních procesů je digitalizováno

Jak individualizace zvyšuje komplexnost, je nezbytné navýšit také efektivitu, aby bylo možné absorbovat zvýšení nákladů. To je realizováno digitalizací, ať už prostřednictvím online konfigurátorů nebo automatických rozhraní mezi objednávkou a výrobou.

9. Modularizace produktů (pro vyšší efektivitu individuálních řešení)
Dalším nástrojem pro přizpůsobení za konkurenční ceny je modularizace. Díky modulárnímu návrhu produktů lze také využít úspory z rozsahu i pro malé výrobní dávky.

10. Udržitelnost (žádný prodej bez jasného procesu recyklace)
Udržitelnost a recyklace se stávají klíčovými požadavky celé společnosti. Rozhodnutí o nákupu bude záviset na zajištění recyklace. Předvídatelný nedostatek významných zdrojů je navíc dalším podnětem pro recyklaci za účelem co nejlepšího oddělení od takových událostí.

11. Obchodní aktivity se budou stále více zaměřovat na Asii.
Rapidně narůstající populace v asijsko-pacifickém regionu a rychle rostoucí prosperita střední třídy („příští miliarda“) neúměrně navýší ekonomickou sílu Indie a Číny. Předpokladem je, že v roce 2050 bude jednou z desítky ekonomicky nejsilnějších zemí Indonésie. Musíme proto pokračovat v rozvoji a rozšiřování naší přítomnosti v Asii, abychom byli schopni tyto trhy náležitě obsloužit.

12. Větší důraz kladený na zaměstnance se znalostmi IT.
Digitalizace mění to, jaké dovednosti a schopnosti musí být v naší organizaci k dispozici. Oddělení obchodu a IT, jak bylo dosud zvykem, není pro budoucnost použitelným modelem. Každý jednotlivec v naší společnosti se bude muset stále více zabývat problematikou IT. Povědomí o příležitostech pro digitalizaci a digitalizačních procesech a schopnost je navrhnout se proto stane klíčovou dovedností.Těchto 12 studií představuje kombinaci přehledu z roku 2050 a současných předpovědí s cílem poukázat na kroky, které je nutné v příštích letech podniknout. Tyto budoucí scénáře slouží jako myšlenkové zásady pro vývoj nadcházejícího strategického cyklu společnosti LAPP. Tímto způsobem zajistíme, že jsou při vývoji strategie brány v potaz relevantní budoucí otázky.

Přeloženo z originálu: napsali Georg Stawowy a Patrick Olivan, LAPP.

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

LAPP Czech Republic s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933