Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

ABB: 100 let od ...

Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Může cobot nějak pomoci elektrikáři v práci? Cobot, robot ... to je přece otázka automatizovaných linek v průmyslu. Jenže robot je trošku něco jiného než cobot. Než zcela odkážeme coboty do jiných prostředí, zamysleme se, zda by nemohla být taková ...

KROZ#20 Mohu absencí přepěťové ochrany v rozvaděči něco způsobit?


Document Actions
KROZ#20 Mohu absencí přepěťové ochrany v rozvaděči něco způsobit?
Případů, kdy se šetří na nepravém místě, je celá řada. Nejvíce pomýlených vzniká u neověřených domněnek. Zvláště u přístrojů, jejichž činnost není patrná z pouhého pohledu. A jak dobře víme, různí investoři staveb seškrtávají zbytné položky. A tak se často stěhujeme do technicky vybavených holobytů, kde není vůbec pamatováno, že žijeme v 21. století a požadavky na technické vybavení se podstatně liší od toho, co bývávalo v minulosti standardem. A tak se může snadno stát, že investor škrtne přepěťové ochrany. Nejsou peníze, respektive marži dodavatel stavby přece potřebuje, ne?
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 20.01.2020


Pokud nejsou finanční prostředky a vynechám v rozvaděči přepěťové ochrany, mohu absencí něco způsobit?Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...

Technickým pohledem by vynechání přepěťových ochran z důvodů úspor mělo být prakticky nemyslitelné. Bezpečná elektroinstalace by snad neměla záviset na plánovaných úsporách staveb.
Štěpán Tyc, Hager Electro
Debata není o tom, zda dát nebo nedát přepěťovou ochranu. V dnešní době předpisů a norem je stanoveno, že v rozvaděči většinou musí svodič přepětí být instalován, pouze se řeší, jakých parametrů, výkonů, velikostí musí být v konkrétním případě vložen. Záleží na projektové dokumentaci, výrobce rozvaděčů si nemůže určovat, zda to tam dá, nebo nedá. Musí reflektovat projektovou dokumentaci. V případě, kdy není v projektové dokumentaci uveden svodič, musí kontrolovat, zda je rozvaděč naprojektovaný podle platných předpisů a norem, aby to odpovídalo standardům.

I kdyby došlo na dočasné vynechání přepěťových ochran, napadá vás, jak provést ekonomické vydrátování, aby bylo pozdější doplnění snadné?
Lukáš Matějíček, EATON Elektrotechnika
Co se týče přepěťových ochran, tak norma říká, že bychom je používat měli. Je povinné a závazné je používat. Z pohledu rozvaděče svodiče přepětí mají vliv na oteplení rozvaděčů nebo na výpočet oteplení, byť jejich tepelný příspěvek je relativně malý. Co je potřeba si uvědomit, u přepěťových ochran je klíčové jejich umístění, co nejblíže přívodním kabelům, vodičům a zároveň vedení vodičů zemního vodiče, dráha přepětí neboli přepěťová cesta by měla být co nejkratší. Měli bychom volit krátké vodiče, vhodnou cestu, nekřížit vodiče s instalací, která jde do budovy ven z rozvaděče, aby nám nedocházelo k přenosu přepětí indukcí do instalace. Pokud na začátku vynecháme instalaci svodičů přepětí do rozvaděče s odkazem, že je doplníme později, může to být problém. Nemuseli bychom být schopní dodržet základní pravidla o vedení vodičů, umístění svodičů v blízkosti přívodu atd. tady doporučuji svodiče přepětí instalovat už při výrobě rozvaděče.

Proč se v projektu vůbec přepěťové ochrany objevují? Bezdůvodně to nebude!
Milan Morkes, OEZ
Pojišťovna chce vidět projekt a každá stavba podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhláška 268 z roku 2009 a podle ní se musí provést analýza rizik, mimo jiné i analýza rizik proti přepětí. Pokud v projektu už jsou, tak by tam měli být a nejsou tam svévolně. Především svodiče přepětí se instalují kvůli bezpečnosti. Oni sice něco stojí, ale pokud tam nebudou, dojde k úderu blesku, nebo běžnému síťovému přepětí, to způsobí podstatně větší škody, než cena svodičů přepětí. A kdo to zaplatí?..


Co případ, kdy měl projektant důvod použít přepěťové ochrany bezdůvodně a jejich vynechání by nic neovlivnilo?
Leoš Blažek, Rittal Czech
Já to vnímám trošku jinak. A to tak, že norma 61439 i myslí na impulzní výdržné napětí rozvaděče. Popisuje ho ve své části 1 na straně 101 v tabulce G1, kde já naleznu svůj rozvaděč jako takový a samozřejmě i rozvaděč jako výrobek jak takový, bych měl postavit na určitou hladinu napětí výdržného impulzního napětí. Absence svodiče přepětí mi samozřejmě tuto práci ztíží. Svodič bych z rozvaděče rozhodně nevyndával.V další části videoseriálu KROZ se zaměříme na potřebnou velikost rozvaděčové skříně.


Sledujte i další díly videoseriálu #KROZ zde!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 22)


Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933