Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak digitalizace ...

Vzpomínáte si na logaritmická pravítka a kalkulačky bez možnosti kroku zpět? ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.02.2020 Už jste si všimli na některém vozidle SPZ začínající písmeny EL...? Aleš Neuschl ve své přednášce na INFO dnech SCHRACK Technik vysvětluje podrobnosti, výhody a mnoho veřejnosti neznámých souvislostí s výhodami při provozování elektromobilů v Česku. Poslechněte si tohoto odborníka, který se specializuje na vozidla s elektrickým ...
24.02.2020 ABB a Porsche se spojují s cílem podporovat další rozvoj e-mobility. ABB, lídr v oblasti průmyslových technologií, a výrobce automobilů Porsche s hrdostí oznamují uzavření dohody o exkluzivním partnerství, jehož hlavním úkolem bude společná podpora e-mobility. Na základě víceúrovňové dohody se ABB stává s okamžitou účinností oficiálním partnerem týmu TAG Heuer Porsche Formule E. ABB a Porsche uzavřely ...
23.02.2020 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov nejsou na trhu velkým překvapením. A to i přesto, že konvenční utahování pomocí závitové konstrukce má stále své místo v elektroinstalacích, filozofie pružných klecových alternativ se prosazuje v mnoha podobách čím dál více. Dokonce v dnes již tajemném výrobním družstvě ELEKTRO ...
22.02.2020 Mico Pro, systém pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje disponibilitu stroje. Vybírat lze přitom mezi moduly na 12V a 24V, s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. U fixních modulů jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16A) pevně ...
19.02.2020 TIP na klešťový multimetr Fluke 902 FC. Klešťový přístroj Fluke 902 FC True-rms HVAC s možností bezdrátového připojení k aplikaci Fluke Connect zvyšuje produktivitu techniků v terénu. Tento odolný měřicí přístroj umožňuje provádět základní měření v oblasti topných, ventilačních a klimatizačních aplikací – mikroampéry pro měření snímačů kontrolních hořáků, odpor až do výše 60 kiloohmů, střídavý proud, ...
17.02.2020 Odstartoval největší projekt energetických úspor, ČVUT ušetří 20 milionů Kč. V devíti areálech ČVUT v Praze začínají stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 147
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • ... s portfóliem do interiérů otevře snad každým kdo pracuje se svítidly často. V dnešní době volně dostupných informací nemáme problém je získat, ale spíš si v té záplavě všimnout těch správných. A které jsou ty správné? Ptá se mne kolega. Vědět na ...

KROZ#20 Mohu absencí přepěťové ochrany v rozvaděči něco způsobit?


Document Actions
KROZ#20 Mohu absencí přepěťové ochrany v rozvaděči něco způsobit?
Případů, kdy se šetří na nepravém místě, je celá řada. Nejvíce pomýlených vzniká u neověřených domněnek. Zvláště u přístrojů, jejichž činnost není patrná z pouhého pohledu. A jak dobře víme, různí investoři staveb seškrtávají zbytné položky. A tak se často stěhujeme do technicky vybavených holobytů, kde není vůbec pamatováno, že žijeme v 21. století a požadavky na technické vybavení se podstatně liší od toho, co bývávalo v minulosti standardem. A tak se může snadno stát, že investor škrtne přepěťové ochrany. Nejsou peníze, respektive marži dodavatel stavby přece potřebuje, ne?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 20.01.2020


Pokud nejsou finanční prostředky a vynechám v rozvaděči přepěťové ochrany, mohu absencí něco způsobit?Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...

Technickým pohledem by vynechání přepěťových ochran z důvodů úspor mělo být prakticky nemyslitelné. Bezpečná elektroinstalace by snad neměla záviset na plánovaných úsporách staveb.
Štěpán Tyc, Hager Electro
Debata není o tom, zda dát nebo nedát přepěťovou ochranu. V dnešní době předpisů a norem je stanoveno, že v rozvaděči většinou musí svodič přepětí být instalován, pouze se řeší, jakých parametrů, výkonů, velikostí musí být v konkrétním případě vložen. Záleží na projektové dokumentaci, výrobce rozvaděčů si nemůže určovat, zda to tam dá, nebo nedá. Musí reflektovat projektovou dokumentaci. V případě, kdy není v projektové dokumentaci uveden svodič, musí kontrolovat, zda je rozvaděč naprojektovaný podle platných předpisů a norem, aby to odpovídalo standardům.

I kdyby došlo na dočasné vynechání přepěťových ochran, napadá vás, jak provést ekonomické vydrátování, aby bylo pozdější doplnění snadné?
Lukáš Matějíček, EATON Elektrotechnika
Co se týče přepěťových ochran, tak norma říká, že bychom je používat měli. Je povinné a závazné je používat. Z pohledu rozvaděče svodiče přepětí mají vliv na oteplení rozvaděčů nebo na výpočet oteplení, byť jejich tepelný příspěvek je relativně malý. Co je potřeba si uvědomit, u přepěťových ochran je klíčové jejich umístění, co nejblíže přívodním kabelům, vodičům a zároveň vedení vodičů zemního vodiče, dráha přepětí neboli přepěťová cesta by měla být co nejkratší. Měli bychom volit krátké vodiče, vhodnou cestu, nekřížit vodiče s instalací, která jde do budovy ven z rozvaděče, aby nám nedocházelo k přenosu přepětí indukcí do instalace. Pokud na začátku vynecháme instalaci svodičů přepětí do rozvaděče s odkazem, že je doplníme později, může to být problém. Nemuseli bychom být schopní dodržet základní pravidla o vedení vodičů, umístění svodičů v blízkosti přívodu atd. tady doporučuji svodiče přepětí instalovat už při výrobě rozvaděče.

Proč se v projektu vůbec přepěťové ochrany objevují? Bezdůvodně to nebude!
Milan Morkes, OEZ
Pojišťovna chce vidět projekt a každá stavba podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhláška 268 z roku 2009 a podle ní se musí provést analýza rizik, mimo jiné i analýza rizik proti přepětí. Pokud v projektu už jsou, tak by tam měli být a nejsou tam svévolně. Především svodiče přepětí se instalují kvůli bezpečnosti. Oni sice něco stojí, ale pokud tam nebudou, dojde k úderu blesku, nebo běžnému síťovému přepětí, to způsobí podstatně větší škody, než cena svodičů přepětí. A kdo to zaplatí?..


Co případ, kdy měl projektant důvod použít přepěťové ochrany bezdůvodně a jejich vynechání by nic neovlivnilo?
Leoš Blažek, Rittal Czech
Já to vnímám trošku jinak. A to tak, že norma 61439 i myslí na impulzní výdržné napětí rozvaděče. Popisuje ho ve své části 1 na straně 101 v tabulce G1, kde já naleznu svůj rozvaděč jako takový a samozřejmě i rozvaděč jako výrobek jak takový, bych měl postavit na určitou hladinu napětí výdržného impulzního napětí. Absence svodiče přepětí mi samozřejmě tuto práci ztíží. Svodič bych z rozvaděče rozhodně nevyndával.V další části videoseriálu KROZ se zaměříme na potřebnou velikost rozvaděčové skříně.


Sledujte i další díly videoseriálu #KROZ zde!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 22)


FIREMNÍ TIPY
Nezřídka se stává, že jsou dodavatelé elektroinstalace obviňováni ze zbytečných dodávek, které ve skutečnosti nejsou potřeba. Často jde o proudové chrániče, přepěťové ochrany, nebo o prostorové rezervy rozvaděčových skříní. Za manipulaci to označuje pouze osoba souvislostí neznalá. Proč tedy navrhujeme velké prostorové rezervy? Návrh velikosti rozvaděčové skříně podle aktuálně potřebných obvodů, plus dva moduly v rezervě již patří do minulosti. Jak velká je dnešní rezerva pro použití dalších technologií?
Spotřebitelé souvislostí neznalí se často ptají, proč se v návrzích domovních rozvodnic objevuje více proudových chráničů než jeden. Skutečnost, že použití více chráničů doporučují výrobci neznamená, že jde o nějaké lobby prodat více zboží. Tato doporučení mají logická odůvodnění ... nejde pouze o bezpečnostní hrozby, použití více chráničů má i praktickou stránku ... snadno se řekne více chráničů, ale co místo v rozvaděči? Budou nám na to stačit stávající prostory? ... kdo tvrdí, že jeden proudový chránič stačí na objekt? Já myslím, že v dnešní době správný elektrikář instaluje víc proudových chráničů.
Skutečnost, že v regálech různých obchodů nacházíme jističe, proudové chrániče a další přístroje do rozvaděčů, upevňuje v mnohých domněnku, že pokud mohu nakoupit, mohu i použít. Inu, za určitých podmínek použít mohu, ovšem ekonomičtější je nechat to na oprávněné odborníky. Co vše se může stát, pokud si člověk vyrobí rozvaděč sám? V našem státě se přece netrestá domácí kutilství v elektroinstalacích. V čem je lidová demokracie v elektroinstalacích nebezpečná? Co je to, co nechtějí koncoví uživatelé přijmout? Co vše se může stát, a také se často stává, pokud provozovatel nemá správně podchycené použité technologie?
Zdánlivě podobný rozvaděč na stavbě nemusí být v mnoha případech použitelný pro jiný účel. Důvodem může být například jeho zkratová odolnost. Na následcích špatně zvolené zkratové odolnosti se shodují všichni výrobci rozvaděčů, a proto je dobré to nepodceňovat. Samozřejmě rozvodnice v rodinných domech jsou z pohledu této problematiky jiná kategorie. Ovšem sama skutečnost, že jde o rodinný dům automaticky neznamená, že si na zkratovou odolnost ani nevzpomeneme. Jaký je tedy myšlenkový postup? Co vše vypočítaný zkratový proud nakonec ovlivní ve finálním provedení konstrukce a vnitřního zapojení rozvaděče?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933