Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DEHN: Praktický ...

České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jak vypada edisonova labolatoř? Jak si ji představit? Ano, můžeme si odskočit do muzeas v New Jersey, z New York City co by člověk kamenem dohodil. Ale teď sedíme na české hroudě. Pokud připisujeme Edisonovi žárovku, co pak bylo součástí jeho ...

Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn


Document Actions
Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn
Co se rozumí pod pojmem nadproud? Jsou to jednak malé násobky jmenovitého proudu a pak mluvíme o přetížení, tak i velké nadproudy, případně o zkratové proudy, které jsou omezeny pouze impedancí poruchového obvodu. Jaké zásady platí pro jednotlivé případy jištění různých zařízení, jako je vedení, motory, zdroje?
Komerční sdělení, ze dne: 17.03.2009
reklama

Při jištění elektrických zařízení nízkého napětí proti poruchovým stavům je nutné vybrat vhodné řešení, které je závislé na typu zařízení a podmínkách použití. Základní případy, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji, je jištění vedení, dále jištění motorů a jištění generátorů. Ostatní případy, jakými jsou například jištění polovodičů a pomocných obvodů jsou sice méně časté, nicméně je nutné se orientovat, podle kterých kritérií se jisticí přístroje vybírají. Pod pojmem nadproud se rozumí jednak malé násobky jmenovitého proudu a pak mluvíme o přetížení, tak i velké nadproudy, případně o zkratové proudy, které jsou omezeny pouze impedancí poruchového obvodu.

Nejčastějším případem je jištění vedení, kde je hlavním hlediskem ochrana před nadproudy. Jištění vedení před nadproudy se řídí známými pravidly, která jsou uvedena v předpisových normách pro instalace. Jmenovitý proud jisticího přístroje In musí být zvolen tak, aby nepřekročil proudovou zatížitelnost vedení Iz a zároveň musí být zaručeno, že provozní proud IB v instalaci nepřekročí jak jmenovitý proud jisticího prvku In.

IB ≤ In ≤ IZ

Pokud už k přetížení dojde, nemají být vodiče nebo kabely přetíženy dlouhodobě. Proto musí jisticí přístroj ve stanoveném čase (podle proudu 1 nebo 2 hodiny) vypnout při nadproudu, který nepřekročí 1,45 násobek jejich jmenovité zatížitelnosti IZ .

I2 ≤ 1,45 x IZ

Uvedené podmínky dnes platí podle norem IEC univerzálně (v nedávné minulosti byly uváděny i poněkud přísnější podmínky s ohledem na časovou oteplovací konstantu vedení, které měly opodstatnění pro nejmenší průřezy). Z uvedené podmínky vychází i definice hodnoty mezního vypínacího proudu pro instalační jističe, která je uvedena v normě ČSN EN 60898-1– Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací, část 1: Jističe na střádavý provoz. Tato norma se aplikuje na jističe se jmenovitými proudy do 125A. Pro vyšší proudy se použije norma ČSN EN 60947-2 ed. 3 – Jističe, která platí pro všechny proudy a co je nutné uvést v souvislosti s jištěním vedení, hodnota smluveného vypínacího proudu je dokonce nižší, a to 1,3In.

Poněkud jiná situace nastává, pokud se má jistit motorový obvod. Pak nás již tak nezajímá vedení k motoru, ale vlastní motor, aby byl správně jištěn podle podmínek, které odpovídají jeho technickým možnostem. A protože motory jsou citlivější na tepelné přetížení, než vedení, je nutné použít citlivější způsob ochrany před přetížením. Zde už nevystačíme s běžnými jističi vedení a musíme použít vhodný jistič motorů, spouštěč motorů (samostatně definovaná skupina jističů), případně tepelné nebo elektronické nadproudové relé. Tyto jisticí přístroje se vyznačují tím, že toleranční pole vypínací charakteristiky je poněkud blíže ke jmenovitému proudu, než je tomu u jističů vedení. Navíc se musí zohlednit i rozběhový proud motorů.
Zvláštní situace nastává v případě jištění generátorů (např. záložní dieselagregáty), které se oproti běžné napájecí síti vyznačují poměrně vysokou vnitřní impedancí. To znamená, že v případě poruchy sice dojde k nárůstu poruchového proudu, avšak s poměrně malými hodnotami (kolem 3 násobku jmenovitého proudu). Z tohoto důvodu musí být použity speciální typy jističů s nastavením spouští již od dvojnásobku jmenovitého proudu.
Vedle krátce zmíněného hlediska jištění před přetížením je nutné nepodcenit zkratové proudy, kterým musíme věnovat pozornost již při návrhu, protože jinak dochází k velkým škodám a rovněž i k ohrožení obsluhy. Hodnota zkratových proudů je závislá na konkrétním místě a neexistuje univerzální návod pro všechny případy.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Ing. František Štěpán
Moeller Elektrotechnika s.r.o.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
K čemu dnes používat zkrácený minikatalog sortimentu? Nestačí nám pouhé vyhledávání ve velkoobchodních e-shopech? Jsou lidé, kteří preferují konvenční vyhledávání a také existují případy, kdy je listování papírem rychlejší a přehlednější. Mobilní telefon, tablet je sice na montážích na snadě, ovšem praxe ukazuje, že ne všichni surfují tak, jak digitální marketéři anoncují. Pokud s zajímáte o přístroje domovních rozvaděčů, pak je toto provedení právě ono ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Chcete mít přehled o dostupných záložních systémech? Jak a čím zálohovat různá zařízení v elektroinstalacích může být problémem nikoliv pouze pro spotřebitele. Tento technický sešit dává přehled o různých záložních zdrojích, které navrhujete, dodáváte nebo instalujete. Co tento katalog obsahuje, naleznete v tomto článku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933