Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn #1


Document Actions
Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn #1
Jak volíte ochranu před nadproudy? Jak stanovujete selektivitu? Ve které normě je uvedena definice hodnoty mezního vypínacího proudu pro instalační jističe? Co je odlišné při jištění motorových obvodů? A jak budete chránit obvody s UPS, či dieselagregátů? Vedle krátce zmíněného hlediska jištění před přetížením je nutné nepodcenit zkratové proudy, kterým musíme věnovat pozornost již při návrhu, protože jinak dochází k velkým škodám a rovněž i k ohrožení obsluhy ...
František Štěpán, ze dne: 8.10.2013
reklama


Při jištění elektrických zařízení nízkého napětí proti poruchovým stavům je nutné vybrat vhodné řešení, které je závislé na typu zařízení a podmínkách použití. Přestože by se zdálo, že mnoho co zde bude uvedeno, jsou notoricky známé skutečnosti, skutečnost je taková, že se mnohdy zapomíná na základní podmínky a nejsou zohledněny základní podmínky pro ochranu před nadproudy, selektivní řazení, případně ověření hodnot předpokládaných zkratových proudů. Základními případy je jištění vedení, dále jištění motorů a jištění generátorů, ostatní případy, jakými jsou například jištění polovodičů a pomocných obvodů jsou sice méně časté, nicméně je nutné vědět, podle kterých kritérií se jisticí přístroje vybírají.

Nejčastějším případem je jištění vedení, kde je hlavním hlediskem ochrana před nadproudy. Pod pojmem nadproud se rozumí jednak malé násobky jmenovitého proudu, a pak mluvíme o přetížení, tak i velké nadproudy, případně zkratové proudy, které jsou omezeny pouze impedancí poruchového obvodu. Jištění vedení před nadproudy se řídí známými pravidly, která jsou uvedena v předpisových normách pro instalace. Jmenovitý proud jisticího přístroje In musí být zvolen tak, aby nepřekročil proudovou zatížitelnost vedení Iz, a zároveň musí být zaručeno, že provozní proud IB v instalaci nepřekročí jak jmenovitý proud jisticího prvku In. Pokud už k přetížení dojde, nemají být vodiče nebo kabely přetíženy dlouhodobě. Proto musí jisticí přístroj ve stanoveném čase (podle hodnoty jmenovitého proudu do 1 nebo 2 hodiny) vypnout při nadproudu I2, který nepřekročí 1,45 násobek jejich jmenovité zatížitelnosti IZ .
Podmínky pro jištění vedení


Poznámka: Z uvedené podmínky vychází i definice hodnoty mezního vypínacího proudu pro instalační jističe, která je uvedena v normě ČSN EN 60898-1– Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací, část 1: Jističe na střádavý provoz. Tato norma se aplikuje na jističe určené především pro běžné instalace s laickou obsluhu, se jmenovitými proudy do 125 A. Pro vyšší proudy se musí použít jiná norma a to ČSN EN 60947-2 – Jističe. Tato norma je určena pro jističe konstruované pro kvalifikovanou obsluhu a platí pro všechny proudy (od nuly až do 6300 A). Co je nutné uvést v souvislosti s jištěním vedení je hodnota smluveného vypínacího proudu, která je 1,3In (namísto obvykle uvažované 1,45In ).


Poněkud jiná situace nastává, pokud se má jistit motorový obvod. Pak nás již tak nezajímá vedení k motoru, ale vlastní motor, aby byl správně jištěn podle podmínek, které odpovídají jeho technickým možnostem. A protože motory jsou citlivější na tepelné přetížení než vedení, je nutné použít citlivější způsob ochrany před přetížením. Zde už nevystačíme s běžnými jističi vedení a musíme použít vhodný jistič motorů, spouštěč motorů (samostatně definovaná skupina jističů), případně tepelné nebo elektronické nadproudové relé. Tyto jisticí přístroje se vyznačují tím, že toleranční pole vypínací charakteristiky je poněkud blíže ke jmenovitému proudu, než je tomu u jističů vedení. Navíc se musí zohlednit i rozběhový proud motorů.


Zvláštní situace nastává v případě jištění generátorů (záložní dieselagregáty, záložní zdroje /UPS), které mají oproti běžné napájecí síti poměrně vysokou vnitřní impedancí. To znamená, že v případě poruchy sice dojde k nárůstu poruchového proudu, avšak s poměrně malými hodnotami (kolem 3 násobku jmenovitého proudu).

Z tohoto důvodu musí být použity speciální typy jističů s nastavením spouští již od dvojnásobku jmenovitého proudu. Vedle krátce zmíněného hlediska jištění před přetížením je nutné nepodcenit zkratové proudy, kterým musíme věnovat pozornost již při návrhu, protože jinak dochází k velkým škodám a rovněž i k ohrožení obsluhy. Hodnota zkratových proudů je závislá na konkrétním místě a neexistuje univerzální návod pro všechny případy. Proto se zaměříme na kriteria volby jednotlivých jisticích přístrojů poněkud blíže, zejména s ohledem na zkratové proudy.


Článek je ukázkou sborníku L.P. Elektro č.61
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku zde!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Rychlopohled na základní technický sešit pojednávající o přehledu i detailech nově vyráběných kompaktních jističích 3VA v orlických elektrotechnických závodech pod značkou Siemens. Obsah je rozčleněn do šesti základních logických celků. Kompaktní jističe 3VA, představení kompaktních jističů 3VA, kompaktní jističe 3VA do 1kA, příslušenství 3VA do 1kA, kompaktní jističe 3VA27 do 1,6kA, náhrady a převodní tabulky, slovník pojmů a význam zkratek. Stručný komentář s odkazy a videozáznamem premiéry naleznete zde!
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Úsporné spotřebiče se rodí v posledních letech jako houby po dešti a že jich letos bylo! Ale že se k úsporným spotřebičům přidají i UPS-ky, to je novinka. A je UPS-ka vůbec spotřebič? Více informací o tom, jaké vlastnosti mají úsporné UPS-ky, čtěte zde ...
Chcete mít přehled o dostupných záložních systémech? Jak a čím zálohovat různá zařízení v elektroinstalacích může být problémem nikoliv pouze pro spotřebitele. Tento technický sešit dává přehled o různých záložních zdrojích, které navrhujete, dodáváte nebo instalujete. Co tento katalog obsahuje, naleznete v tomto článku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933