Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

GND#1a: Potenciál, ...

Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 175
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Chystáte se na profesní dráhu projektanta? Chystáte se na zkoušky? Následující šestý díl se zmiňuje o způsobu odborného vytvoření projektu, normách a předpisech, požadavcích na projekt všech účastněných stran, projektech elektroinstalací v objektech ...

Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn #1


Document Actions
Kriteria pro výběr jisticích a ochranných přístrojů nn #1
Jak volíte ochranu před nadproudy? Jak stanovujete selektivitu? Ve které normě je uvedena definice hodnoty mezního vypínacího proudu pro instalační jističe? Co je odlišné při jištění motorových obvodů? A jak budete chránit obvody s UPS, či dieselagregátů? Vedle krátce zmíněného hlediska jištění před přetížením je nutné nepodcenit zkratové proudy, kterým musíme věnovat pozornost již při návrhu, protože jinak dochází k velkým škodám a rovněž i k ohrožení obsluhy ...
František Štěpán, ze dne: 8.10.2013
reklama


Při jištění elektrických zařízení nízkého napětí proti poruchovým stavům je nutné vybrat vhodné řešení, které je závislé na typu zařízení a podmínkách použití. Přestože by se zdálo, že mnoho co zde bude uvedeno, jsou notoricky známé skutečnosti, skutečnost je taková, že se mnohdy zapomíná na základní podmínky a nejsou zohledněny základní podmínky pro ochranu před nadproudy, selektivní řazení, případně ověření hodnot předpokládaných zkratových proudů. Základními případy je jištění vedení, dále jištění motorů a jištění generátorů, ostatní případy, jakými jsou například jištění polovodičů a pomocných obvodů jsou sice méně časté, nicméně je nutné vědět, podle kterých kritérií se jisticí přístroje vybírají.

Nejčastějším případem je jištění vedení, kde je hlavním hlediskem ochrana před nadproudy. Pod pojmem nadproud se rozumí jednak malé násobky jmenovitého proudu, a pak mluvíme o přetížení, tak i velké nadproudy, případně zkratové proudy, které jsou omezeny pouze impedancí poruchového obvodu. Jištění vedení před nadproudy se řídí známými pravidly, která jsou uvedena v předpisových normách pro instalace. Jmenovitý proud jisticího přístroje In musí být zvolen tak, aby nepřekročil proudovou zatížitelnost vedení Iz, a zároveň musí být zaručeno, že provozní proud IB v instalaci nepřekročí jak jmenovitý proud jisticího prvku In. Pokud už k přetížení dojde, nemají být vodiče nebo kabely přetíženy dlouhodobě. Proto musí jisticí přístroj ve stanoveném čase (podle hodnoty jmenovitého proudu do 1 nebo 2 hodiny) vypnout při nadproudu I2, který nepřekročí 1,45 násobek jejich jmenovité zatížitelnosti IZ .
Podmínky pro jištění vedení


Poznámka: Z uvedené podmínky vychází i definice hodnoty mezního vypínacího proudu pro instalační jističe, která je uvedena v normě ČSN EN 60898-1– Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací, část 1: Jističe na střádavý provoz. Tato norma se aplikuje na jističe určené především pro běžné instalace s laickou obsluhu, se jmenovitými proudy do 125 A. Pro vyšší proudy se musí použít jiná norma a to ČSN EN 60947-2 – Jističe. Tato norma je určena pro jističe konstruované pro kvalifikovanou obsluhu a platí pro všechny proudy (od nuly až do 6300 A). Co je nutné uvést v souvislosti s jištěním vedení je hodnota smluveného vypínacího proudu, která je 1,3In (namísto obvykle uvažované 1,45In ).


Poněkud jiná situace nastává, pokud se má jistit motorový obvod. Pak nás již tak nezajímá vedení k motoru, ale vlastní motor, aby byl správně jištěn podle podmínek, které odpovídají jeho technickým možnostem. A protože motory jsou citlivější na tepelné přetížení než vedení, je nutné použít citlivější způsob ochrany před přetížením. Zde už nevystačíme s běžnými jističi vedení a musíme použít vhodný jistič motorů, spouštěč motorů (samostatně definovaná skupina jističů), případně tepelné nebo elektronické nadproudové relé. Tyto jisticí přístroje se vyznačují tím, že toleranční pole vypínací charakteristiky je poněkud blíže ke jmenovitému proudu, než je tomu u jističů vedení. Navíc se musí zohlednit i rozběhový proud motorů.


Zvláštní situace nastává v případě jištění generátorů (záložní dieselagregáty, záložní zdroje /UPS), které mají oproti běžné napájecí síti poměrně vysokou vnitřní impedancí. To znamená, že v případě poruchy sice dojde k nárůstu poruchového proudu, avšak s poměrně malými hodnotami (kolem 3 násobku jmenovitého proudu).

Z tohoto důvodu musí být použity speciální typy jističů s nastavením spouští již od dvojnásobku jmenovitého proudu. Vedle krátce zmíněného hlediska jištění před přetížením je nutné nepodcenit zkratové proudy, kterým musíme věnovat pozornost již při návrhu, protože jinak dochází k velkým škodám a rovněž i k ohrožení obsluhy. Hodnota zkratových proudů je závislá na konkrétním místě a neexistuje univerzální návod pro všechny případy. Proto se zaměříme na kriteria volby jednotlivých jisticích přístrojů poněkud blíže, zejména s ohledem na zkratové proudy.


Článek je ukázkou sborníku L.P. Elektro č.61
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku zde!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
Na českém trhu se objevil měřicí přístroj BEHA AMPROBE 2100-Delta. Co u modelu 2100 Delta překvapí? K jakému měření je konstruován? Měření stejnosměrných proudů tento přístroj sice neumožňuje, ovšem jeho využití je i tak velice velké. Je určený pro elektrikáře, údržbáře, revizní techniky, kohokoliv, kdo potřebuje měřit proudy do rozsahu 200A AC a napětí do 1kV AC a 1500V DC. Pro ty, kdo hledají novou zkoušečku do brašny a nechtějí s sebou tahat více přístrojů zároveň, je to univerzální multifunkční přístroj. V této krátké videoreportáži uvidíte kompletní představení nového pomocníka ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933