Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Oblouk na 500kV (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 15.04.2004
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Oblouk na 500kV


elohe_12.jpg
Ovšem Eliášův oheň to není! Oblouk je druh samostatného výboje, sestává se ze sloupce plazmatu a elektrodových oblastí (katodové a anodové). Vzniká nejčastěji po oddálení částí, které vedou elektrický proud v elektrickém obvodu, např. kontaktů elektrického spínacího přístroje. Elektrický oblouk má teplotu až 7000°C.
Miroslav Minařík, ze dne: 15.04.2004

Jsou to již dva roky, co jsem psal o "darkerech" (zde). Tyto skupinky "náctiletých" se bavily odpojováním úsečníků pod zatížením. Pokud se podíváte na záznam jejich akce (zde), můžete si všimnout klečícího darkera, jež se zmiňuje o Eliášově ohni.
S odstupem času, kromě jiných zjištění, mnozí neví, třeba co je to oblouk a co ten "Eliášův oheň". Tak po obdržení krátkého videa z rozvodny 500kV, mne napadlo projít dostupné zdroje, které hovoří o těchto termínech....

Oblouk (podle encyklopedie Diderot)
druh samostatného výboje, sestává se ze sloupce plazmatu a elektrodových oblastí (katodové a anodové). Vzniká nejčastěji po oddálení částí, které vedou elektrický proud v elektrickém obvodu, např. kontaktů elektrického spínacího přístroje. Elektrický oblouk má teplotu až 7000°C. Vznik elektrického oblouku u spínacích přístrojů je nežádoucí (opalování kontaktů), v jiných případech je užíván jako zdroj elektrického tepla (elektrické obloukové svařování, elektrické obloukové pece), světla (světlomety, dříve obloukové lampy) či zdroj ultrafialového záření (horské slunce ap.)

Oblouk, výboj (podle Ilustrovaného encyklopedického slovníku 1981)
Elektrický nebo světelný oblouk, samostatný výboj mezi elektrodami (zejména uhlíkovými) připojenými k elektrickému zdroji. Oblouk se tvoří dotykem a následným oddělením elektrod. Proud v oblouku je tvořen pohybujícími se elektrony a ionty.

Díky vyrovnávání velkého elektrického potencionálu mezi póly, které jsou opačně nabity, jsou známé i další průvodní jevy. Na těle osob, vysokých stožárů, obrysech budov můžete pozorovat při snížené viditelnosti různobarevné světélkování nebo sršení, které doprovází bzučení nebo tichý praskot. Také se může vyskytnout na různých částech horolezecké výstroje (karabiny, cepín), nebo se projevuje vstáváním vlasů, či svrbění kůže.
Těmto příznakům říkáme také Eliášův oheň.

Eliáš (podle encyklopedie Diderot)
starozákonní prorok z přelomu 10 a 9 stol. př. n.l., vystupující ostře proti modloslužebnictví. Jeho život opředen četnými zázraky, podle biblické zprávy byl vzat na nebesa na ohnivém voze.

Aleš Opatrný 2002....
Vezměme si 1. Královskou 18-19 a tou procházejme. Začneme nádherným vítězstvím Eliášovým v zápase na Karmelu. Proroků hejno s královskou autoritou, privilegovaná vrstva a nic, skáčou, bodají se, vykřikují kolem narovnané hranice dříví a ono nevzplane, nic se neděje a oni na veřejnosti prohrávají. Pak přijde Eliáš s holýma rukama, poleje vodou oběť, z nebe sestoupí oheň, stráví oběť a všichni vidí, že Eliášův Bůh je pravý Bůh. Pak nechají ostatní proroky pobít, aby to bylo sichr, a Eliáš z toho všeho vyjde jako vítěz, jako Hospodinův vítěz. Zdá se, že celá obrovská krize v Izraeli je překonána, všichni přece viděli, kdo je pravý Hospodin, viděli, že Baalovi proroci jsou na nic, že tam není žádná naděje a Eliáš může středem vítězně projít, ale kam?

Eliášův oheň (podle Slovníku cizích slov 1981)
Tichý výboj (sršení) atmosférické elektřiny při silném elektrickém poli (například před bouřkou), projebující se světélkováním na hromosvodech, stěžních, věžích apod. (nazváno podle starozákonního proroka Eliáše, který podle biblického vyprávění (Kniha královská, 18 svolal z nebe oheň na zápalnou oběť.)

Eliášův oheň (podle encyklopedie Diderot)
elektrometeor projevující se sršením (doprovázený suchým praskáním) hrotů stožárů, věží, vrtulí letadel atd. Vzniká pod mohutnými, zpravidla bouřkovými mraky.

Pokud si chcete stáhnou celé video tohoto odpínání, máte možnost zde. Je zajímavé, že pracovníci na rozvodnách při těchto činnostech na kolena nepadají, ale jsou naopak ve střehu. Takových oblouků zažije pracovník rozvodny více, mnozí víme, že právě v rozpojování obvodu se jedná o nežádoucí jev. Různými konstrukčními úpravami zařízení se snažíme o rychlé uhašení oblouku. 

TEXT Z OBLASTÍ

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.