Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • vCo myslíte? Jakou má průměrný kopáč představu o tom, co vykope? Zcela určitě bývá proškolen, ovšem o tom, co říkají nebo říkaly technické normy moc obvykle neví. Oni to ve skutečnosti neví ani někteří elektrikáři. Ale ti si své znalosti zpravidla ...
  • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...

KBH: Kompenzace jalového výkonu


Document Actions
KBH: Kompenzace jalového výkonu
Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.
Komerční sdělení, ze dne: 28.05.2009
reklama

Rostoucí cena elektrické energie a stále obtížnější ekonomické podmínky motivují management firem k zaměření pozornosti na energetické hospodářství. Povinnost na jedné straně kompenzovat jalový výkon odebíraný z rozvodných sítí a na straně druhé zamezovat jeho zpětné dodávce je vynucena penalizacemi, právně podpořenými zejména v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnou sekundární legislativou. Výše úhrad je pak každý rok v listopadu stanovena tzv. Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vynucení povinnosti kompenzace je realizováno procentní přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie (až do výše 100%), nevyžádaná dodávka kapacitní práce do sítě je pak účtována na vrub odběratele příslušnou sazbou, v současnosti 400Kč/Mvarh. Z důvodu vysokých postihů jsou proto kompenzační zařízení běžnou součástí rozvoden odběratelů ze sítí vysokého napětí.

Nicméně přesvědčovat o nutnosti instalace kompenzačních zařízení je jistým anachronismem a rozhodně ani není tématem tohoto článku, neboť v současnosti lze existenci kompenzátorů na valné většině odběrů z hladiny vysokého napětí předpokládat. Zaměřme se nyní na zdaleka nejrozšířenější typ kompenzátorů, kterým jsou paralelní automatické stupňové kompenzace se statickými výkonovými kondenzátory.

Odběr elektrické energie bez zbytečných pokut za účiník předpokládá adekvátní funkci kompenzačních rozvaděčů. Tato je podmíněna zejména:

  • vhodným návrhem kompenzačních stupňů respektujícím specifika odběrného místa,
  • použitím odpovídajících komponent (kvalitní regulace, dostatečná dimenze vodičů a pojistek),
  • posouzením úrovně harmonického rušení a případným vybavení ochrannými tlumivkami, či dokonce filtračními stupni,
  • zajištěním odpovídajících provozních podmínek.


Kompenzační blok

I když fyzikální podstata kompenzace jalového výkonu zůstává stejná, zejména během posledních 15 let zaznamenaly komponenty pro kompenzaci nebývalý rozvoj. Co se týče kondenzátorů, moderní technologie MKP (pokovená polypropylenová fólie) umožnila výrobu výkonových kondenzátorů o výkonu až 50kvar (72A proud fází), v krabicovém provedení mající rozměry pouze 27x27x15cm. Bezpečnost proti explozi zajišťuje přetlaková pojistka, jako impregnant (brání korozi svitku) se využívají ekologicky nezávadné materiály (původně užívaný impregnant Delor na bázi polychlorovaných bifenylů je klasifikován jako karcinogenní, v ČR musí být takové kompenzace zlikvidovány do konce roku 2009, viz dále).


Chráněný kompenzační rozvaděč

Spolehlivý provoz kondenzátorů MKP však vyžaduje zejména:

  • Dodržení požadovaných teplot okolí pro provozování – jedna z podstatných determinant životnosti kondenzátoru. Překročení povoleného průměru, byť jen o několik stupňů, má za následek zkrácení životnosti kondenzátoru i na polovinu. Přijmutí opatření pro zajištění požadovaných teplot je proto nezbytné.
  • Dodržení povolených úrovní harmonického rušení – díky tlaku na hospodárné využití energie během posledního desetiletí došlo k širokému využívání polovodičových prvků pro řízení pohonů, jako např. frekvenčních měničů, softstartérů atd. Tyto polovodičové prvky, pokud jejich výrobce nepřijme příslušná opatření, mohou být výrazným zdrojem tzv. harmonických frekvencí, které pak proudově a tepelně přetěžují kondenzátory, což vede k jejich destrukci (mnohdy je to záležitost doslova vteřin, pokud nastane nepříznivý stav v síti).
    Z těchto důvodů je obecně doporučeno používat tzv. hrazené kompenzace s ochrannými tlumivkami, poskytující jistou úroveň ochrany kondenzátorů před působením harmonických frekvencí. Pro posouzení úrovně harmonického rušení je vhodné provést analýzu sítě.


Kompenzační rozvaděč

Rekonstrukce kompenzací
Jak již bylo uvedeno, legislativa stanovuje povinnost ekologicky zlikvidovat staré delorové kondenzátory. Prakticky to probíhá tak, že autorizovaná firma demontované kondenzátory naloží a odveze k likvidaci proti vydání potvrzení, kterým se dokládá kontrolním orgánům splnění zákonné povinnosti.
Nicméně na energetikovi zůstává problém řešit kompenzaci, což je obecně věc nákladná, z pohledu celosvětové finanční krize a očekávaného zdražování elektrické energie o to víc nepříjemná. Společnost KBH Energy s.r.o. si je vědoma tohoto trendu a vyvinula kondenzátory a postupy umožňující v mnoha případech pohodlnou a levnou modernizaci kompenzačních rozvaděčů, a to buď pro konečné zákazníky, anebo jako subdodavatel.
Nejvýraznějších úspor lze dosáhnout, pokud je nutné pouze vyměnit regulátor a výkonové kondenzátory. Společnost KBH Energy s.r.o. pro toto využívá regulátor společnosti Janitza Prophi, představující technickou špičku na světovém trhu a umožňující nasazení i v obtížných podmínkách (automatické uvedení do provozu i při neznámé konfiguraci zapojení) a krabicové kondenzátory FORTIS Pro spojující výhody moderních MKP kondenzátorů (vysoký výkon, bezpečnostní pojistka, ekologický impregnant) a původní koncepce (zejména velmi rychlá mechanická montáž, šroubové vývody pro původní kabelová oka, vynikající využití prostoru rozvaděče).


Panel kompenzačního rozvaděče

KBH Energy s.r.o.
Rekonstrukce kompenzačních zařízení KBH Energy s.r.o. realizuje pro koncové zákazníky nebo v subdodávce pro partnery na klíč, od demontáže původní kompenzace až po uvedení do provozu a revizi repasovaného zařízení.
Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis, který je jednou ze silných stránek naší společnosti. Naši zákazníci očekávají nejenom výhodné ceny, ale také adekvátní služby a technickou podporu. Ne nadarmo se říká, že skutečnou kvalitu obchodního partnera prověří a ukážou teprve krizové situace a přístup k řešení problémů a nepříjemností. Naše společnost si je toho plně vědoma a disponuje potřebným technickým a personálním zázemím pro zajištění vysoké úrovně služeb k plné spokojenosti zákazníka.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické energie? Pokud se velkoobchodní cena elektřiny na denním trhu mění každou hodinu a elektrickou energii lze nakupovat na základě spotových cen s měsíčním vyúčtováním po hodinách, pak takový odběratel potřebuje účinný nástroj. Řeč je o úrovni úplného řízení odběrného místa za fakturačním elektroměrem. Nejde pouze o komunikaci a zobrazení měřených dat, není to ani jednoduché spínání několika relé vyjadřující okamžitý dynamický tarif. Je to sofistikované řízení neustále zpracovávané lokální výpočetní kapacitou ...
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Co vše je dobré vědět o vzniku zásadního zákona o bezpečnosti práce na vyhrazených elektrických zařízeních? Kdo a jak dlouho na tomto zákonu pracoval? Ujasněme si posloupnost zákona, nařízení vlády a co nahrazuje vyhlášku 50/1978Sb., co sděluje zákon sám a proč je, a bude velice důležité Nařízení vlády, na které tak dlouho čekáme. Na otázky kladené odbornou veřejností odpovídá Radek Roušar. A co vy, co vám ještě v souvislosti s přicházející platností Zákona 250/2021Sb. není jasné?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933