Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 25.09.2023
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla


Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla
V domě s instalovaným tepelným čerpadlem a fotovoltaikou od známé firmy se objevila série elektrických přešlapů, které odhaluje nezávislý revizní technik. Nejenže instalace tepelného čerpadla a fotovoltaiky překypuje nebezpečnými a nesprávnými připojeními, ale nechybí ani riziko elektrického úrazu kvůli špatně napojenému vedení. Opravné práce těch nejhorších problémů dodavatel pouze povrchově zamete pod koberec. A ponechají za sebou nové, potenciálně smrtelné pasti. I po druhé revizi zůstávají závady a bezpečnostní rizika, zatímco investoři čelí rostoucím finančním nákladům. Taková noční můra však není ojedinělá. Přečtě te si tento příběh z praxe!
Jan Franěk, ze dne: 25.09.2023Ozval se mi bývalý soused, který koupil nemovitost asi 40km od nás. V rámci úprav na zakoupeném domě, si nechal instalovat tepelné čerpadlo a FVE od známé firmy. Protože se mu nezdála práce montérů, odmítl jejich revizního technika a pozval si mě na provedení revize, aby mohl zažádat o sazbu svého distributora. Ještě než jsem přijel, dostavil se jejich technik na rozjetí tepelného čerpadla a zjistil, že jeho připojení k akumulační nádrži a k radiátorům neodpovídá požadavkům a celý den předělával měděné vedení v jejich technologii. Pak jsem nastoupil já a nestačil se divit, co vše se na tom nechá pokazit.


Pro větší náhled kliknout!

Začneme od přívodu
Do stávajícího rozvaděče ve sklepě, firma vložila jistič pro tepelné čerpadlo a do vytvořené kabelové trasy (vkládací lišty) natáhli přívod pro rozvaděč tepelného čerpadla. Jenže přívod k jističi napojili před hlavní vypínač. Při jeho vypnutí tedy zůstávala část uvnitř rozvaděče pod napětím a nikde žádné varování, což je nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro pozdější servis a opravy. Navíc zde chyběly jakékoliv popisy vodičů, nebo přístrojů, takže jste ani nevěděli, který z jističů patří tepelnému čerpadlu.


Pro větší náhled kliknout!

Signalizace místo napájení

Dále použili nevhodný kabel k napájení tepelného čerpadla. Jakmile jsem totiž uviděl kabel s očíslovanými vodiči, bez modrého vodiče, tušil jsem problém. Nafotil jsem si jeho označení na plášti a v kanceláři si našel katalogový list kabelu, kde se jasně psalo že je určen pouze pro ovládání a signalizaci v řídících obvodech. Není to tedy silový kabel a je k tomuto účelu nevhodný (díky kolegovi Mazačovi, který mne na to před časem navedl). Protože nemá modrý vodič, tak se nám samozřejmě na N svorkovnici potkaly dvě barvy vodičů a bez doznačení.


Pro větší náhled kliknout!

Montážní fiasko

A konečně se dostáváme k samotnému rozvaděči pro technologii tepelného čerpadla. Už první rychlé prohlédnutí ukázalo, že to nebude žádná hitparáda. Rozvaděč v IP65 rozvrtaný jako cedník, kde si ani naprostý neználek nemůže myslet, že by alespoň vzdáleně splňoval vysoké krytí proti vodě a prachu. Samozřejmě chybou montéra. Na přiložených snímcích je vidět, jak "pečlivě" k montáži přistupoval. Nejen že totálně zničil krytí rozvaděče, ale i samotný výrobní štítek na rozvaděči. Uvnitř se nacházeli další hrůzy, i když se mnoho z nich nechalo čekat už po prohlídce v rozvaděči sklepa. Tedy opět neoznačené vodiče a různé barvy na svorkovnici N, bez doznačení. Opět bez popisů přístrojů. Navíc napojení vodičů dvou různých barev, zamotané mezi dalšími vodiči. Co jsem ještě nepotkal, tak čtyři vodiče v jedné dutince určené pro jeden vodič. Mezi další závady patřily samozřejmě i dva vodiče (dutinky) pod jedním šroubkem svorkovnic PE a N.


Pro větší náhled kliknout!


HDO a blokace zanedbána
Nebylo přivedeno ovládání HDO, byť podle požadavku bylo připraveno hned u rozvaděče kotelny a tudíž nebyla provedena ani blokace bivalentního zdroje, jak měli provést v souladu s připojovacíma podmínkama distributora i dle informací, které dostali na začátku samotné instalace. Prý to není potřeba.


Pro větší náhled kliknout!


Kabelový debakl MaR a UV odolnost

Kabel k tepelnému čerpadlu a bivalentnímu zdroji, opět nevhodný a určený ne pro silové napájení, ale zjednodušeně pro obvody MaR. Nelze pominout ani ohebnou trubku, ve které byl natažen kabel k tepelnému čerpadlu a která nebyla v UV odolném provedení. Navíc kabel zapojený v tepelném čerpadle nebyl odlehčený v tahu a svorkovnice uvnitř byla namáhána váhou visícího kabelu, což ve spojení s vibracemi není vůbec dobré.


Pro větší náhled kliknout!

Tolik závady na samotné technologii. K tomu můžeme ještě připočíst legislativní nedostatky, kterými jsou absence podkladů. Nebyla dodány žádné podklady jako například projekt k technologii, návody, doklady k rozvaděči tepelného čerpadla, ani číslo oprávnění od TIČRu od firmy, která tyto elektropráce prováděla. Nezbylo samozřemě nic jiného než napsat, že el. zařízení .....nevyhovuje.

Komedie technika, náprava a nadávky

Bohužel to ještě není konec této hořké komedie. Firma pochybení uznala alespoň z většiny a poslala svého člověka k provedení oprav. Ten přijel a už od branky nadával, že ten revizní technik (myšleno já) je blbec a že by to u jejich revizního technika prošlo. Například ten kabel používají normálně a ještě ani jednou nebyl v závadách.  Celé dopoledne jen nadával, ale většinu z nalezených závad odstranil. Tedy ty zásadní.  Jako přepojení jističe tepelného čerpadla za hlavní vypínač rozvaděče, silové kabely a doplnil popisy na přístroje. Výměnou kabelu došlo i k odstranění nevhodných barev na N vodičích. Vyměnil celý rozvaděč tepelného čerpadla a dodal  více průchodek. Na první pohled byla vidět změna k lepšímu, ohledně odborného provedení, včetně UV odolné ohebné trubky a odlehčení kabelu v tahu na svorkovnici TČ.Pro větší náhled kliknout!

Když dutinky nedutují správně
Už jsem chtěl "přimhouřit oko" nad pár drobnostmi na které se vykašlal, když jsem objevil prasárnu v podobě napojení silového kabelu, který jim jaksi nevyšel délkově. Sice použil lisované dutinky, což velmi chválím, bohužel ale asi nezná jiný způsob ochrany živých částí, než omotání izolačkou. To během revize prostě nemohu akceptovat, obzvlášť když je to uloženo ve vkládací liště, ze které to může spadnout uživatelům na hlavu, kdyby do ní například při stěhování něčím vrazili a podobně.


Pro větší náhled kliknout!


Podklady mizejí, náklady stoupají
A protože jsem ještě navíc opět marně čekal na požadované podklady, vznikla druhá revizní zpráva s negativním výsledkem a tedy i další faktura za práci a dopravu. Doplním že investor ještě neposlal doplatek a požaduje po dodavateli úhradu více nákladů. Mezi jinými i cenu dvou revizních zpráv. TO je asi jediná páka na tyto firmy nejen v této době.


Pro větší náhled kliknout!

Dotační pasti a dodavatelé v akci
Taková situace je bohužel velmi častá a v poslední době je doménou firem provádějících montáže tepelných čerpadel a FVE na klíč, na základě dotačních titulů. Apeluji na investory aby nepřistupovali slepě na podmínky prováděcích firem a raději si pozvali revizního technika ze svého okolí a nenechávali to na té prováděcí firmě. Ušetří jim to mnoho starostí v budoucnu a minimalizuje to rizika spojená s mnoha chybami, kterých se tyto firmy dopouštějí. Kvůli nedostatku řemeslníků provádí totiž tyto práce mnoho lidí, kteří k této činnosti nemají oprávnění a celé to přikrývá dodavatelská firma svými doklady. Bohužel proškolení těchto pracovníků je povrchní a nedostatečné. Kontrolní část v podobě spouštěcího technika funguje často velmi vágně a nenahradí skutečnou práci revizního technika, který navíc provádí i předepsaní měření. Přitom cena za tyto revize je většinou totožná a nezávislý RT tam skutečně tyto činnosti provádí, na rozdíl od toho dodavatele, kdy jsou revize psané od stolu, jen na základě dodaných podkladů a fotek.

 Shrnutí

 • Bezpečnostní riziko
  - přívod k jističi pro tepelné čerpadlo byl napojen před hlavní vypínač, což je nebezpečné
 • Špatná Identifikace
  - chyběly popisy vodičů a přístrojů, což komplikuje diagnostiku a údržbu
 • Kabely
  - Nesprávný typ kabelu: použitý kabel nebyl určen pro silové napájení, ale pouze pro signalizaci
  - Špatné barevné značení: různé barvy vodičů na svorkovnici N způsobovaly zmatek.
 • Problémy s rozvaděčem tepelného čerpadla
  - Porušená vodotěsnost: rozvaděč s certifikací IP65 byl neodborně zpracován
  - Další technické nedostatky: od neprovádění bivalentního zdroje až po UV neodolné trubky.
 • Nedostatečná dokumentace
  - nebyly dodány potřebné technické podklady, návody a doklady od dodavatele.
 • Doporučení pro investory
  - pokud plánujete instalaci tepelného čerpadla nebo FVE, raději si najměte nezávislého revizního technika. Nejenže vám to může ušetřit následné komplikace, ale také minimalizuje rizika spojená s technickými chybami.Nenechte se zlákat zdánlivě jednoduchými řešeními od firem, které nabízejí rychlé a levné instalace. 
Vždy si najděte nezávislého revizního technika, který prověří celou práci a zajistí, že váš domov je bezpečný a v souladu s normami. 
Tím nejen že ochráníte sebe a svou rodinu, ale také se postavíte proti neetickým praxím, které ohrožují celou společnost.Jan Franěk www.fraja.cz
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Jan Franěk - Horní Chvatliny 19, Zásmuky - 728171585 - revize@fraja.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.