Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DEHN: Praktický ...

České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jak vypada edisonova labolatoř? Jak si ji představit? Ano, můžeme si odskočit do muzeas v New Jersey, z New York City co by člověk kamenem dohodil. Ale teď sedíme na české hroudě. Pokud připisujeme Edisonovi žárovku, co pak bylo součástí jeho ...

Kolaudace stavby


Document Actions
Kolaudace stavby
Co vše je předmětem kolaudace stavby? Jakou roli hraje stavební úřad? Víte, že projekty bytových domů vypracované v období od začátku padesátých let do devadesátých let minulého století, podle kterých byla realizována většina bytové výstavby, nesměly přesahovat určené cenové limity a směl na ně být použit jen určený materiál. Z tohoto důvodu v nich byly rozvody a zařízení navrhovány v minimálním rozsahu jaký připouštěly příslušné ČSN.
Autorský článek, ze dne: 16.11.2022
reklama


Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li
vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. (Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 119 odst. 2). Kolaudací byla stavba, včetně TZB, uznána za způsobilou bezpečného užívání.

Pozor! Kolaudace neřeší (nepřekrývá) problematiku skrytých vad.Poznámka:
Je nutné mít vždy na paměti, že dochází-li k jakémukoliv zásahu do elektroinstalace, její revize dokládá, že nedošlo na elektrických rozvodech (například při opravě) ke změnám, které by jakkoliv zvýšily riziko úrazu oproti stavu, který byl při kolaudaci. Při rekonstrukci se automaticky předpokládá, že bezpečnost rekonstruované elektroinstalace bude na úrovni požadavků v době rekonstrukce; výjimky jsou přípustné v jednotlivých případech, kdy není možné současné požadavky splnit z objektivních důvodů (například pračka v původní koupelně z prostorových důvodů zasahuje do zóny 2).Definice objektů

Bytový dům – stavba pro bydlení. Funkci bydlení v něm plní více než polovina podlahové plochy, jinak nejde o bytový dům, ale o komerční nemovitost s byty.

Rodinný dům – stavba pro bydlení. Svým uspořádáním a dispozicemi odpovídá požadavkům rodinného bydlení. Pro bydlení slouží více než polovina podlahové plochy všech místností. Rodinný dům má nejvýše jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a jedno podkroví. Zahrnuje maximálně tři samostatné byty.

Nástavba – část stavby, kterou se zvýšila nebo je právě zvyšována již hotová stavba.

Vestavba [dle § 6 odst. c) zákona č. 283/2021 Sb. patří „vestavba“ do kategorie „stavební úprava“] – změna dokončené stavby, při níž se nemění objem stavby jako u přístavby nebo nástavby, ale dochází k novému členění vnitřních prostor, nebo také stavební úpravy (změny) dokončené stavby, při nichž se zachová vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Vzniknou tím nové byty, zpravidla v půdním prostoru, přičemž vnějším projevem jsou buď střešní okna v původní (obvykle sedlové) střeše, nebo arkýře.

Přístavba – část stavby přistavěná nebo přistavovaná k již hotové stavbě. Přístavba je změnou dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. Významná je zde podmínka provozního propojení přístavby a původní stavby.
- Karel Dvořáček
Co je dnes na kolaudacích špatně?
Dejte svou zkušenost vědět v níže otevřeném diskusním vlákně! 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933