Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 21.11.2022
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2022 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany


KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
S příchodem proudových chráničů a jejich správné instalace poklesla úrazovost od elektroinstalací tak, že uživatelé se elektřiny přestali bát. S vývojem technologií a nasazení v různých prostředích lze vybírat z různých alternativ tohoto ochranného prvku. Samozřejmě bylo doposud vydáno o funkcích a správném použití proudových chráničů mnoho publikací. Oproti starším vydáním jsou stávající požadavky norem, doplněny informace ohledně výběru typů A, B, F a použití ve zvláštních případech. V této verzi naleznete aktuální shrnutí a navíc doplněné o další ochranný prvek, AFDD. Více sledujte zde ...
Slávek Patera, ze dne: 21.11.2022Co v obsahu knihy očekávat?
Zkraje si zopakujeme účinky elektrického proudu na člověka, typy a charakteristiky proudových chráničů. Kdo by snad princip proudového chrániče neznal, má šanci na pochopení. Ovšem základní znalosti mohou zhatit zkratky. V těch se můžeme snadno ztratit, pokud si neděláme včas jasno. Jaké jsou hlavní parametry proudových chráničů? Jaký je rozdíl mezi proudovým chraničem závislým a nezávislým na napájecím napětí?


Pro více informací kliknout!


Samozřejmě o proudových chráničích se dá povídat celý den, nebo popsat podstatně více papíru.
... zkušební zařízení ... odolnost proti zkratu a přetížení ... jmenovitý proud kontaktů ... citlivost na různé druhy reziduálních proudů ... časová závislost vypnutí (vypínací charakteristiky) ... označení typu chrániče podle časové závislosti vypnutí ... frekvence ... teplota okolního vzduchu ... značení ... proudové chrániče s vícenásobným nastavením ... provozní napětí ... stupňovánání ochran a kvalifikace osob ... ochrana při poruše ...

Pokud knihu ukážu zkušenému reviznímu technikovi, ten se mi vysměje, že uvedený obsah přece zná "jako když bičem mrská", ovšem stejně si nebude vším tak zcela jistý! Jednou z oblastí, kde přezkušovaní tápou je téma "doplňková ochrana proudovým chráničem". A většina dotazovaných také mlhavě odpovídá na otázku selektivity a nepřerušovaného napájení.


Pro větší náhled kliknout!


Pokud si sami myslíte, že vás u proudových chráničů nic nepřekvapí, pak se zamyslete nad výrazy: ... reakce chrániče na zkrat mezi pracovními vidiči ... na přerušení PEN vodiče před proudovým chráničem ... co takhle s trvale unikajícími proudy? ... umístění proudového chráiče v obvodech s UPS ... a co měření proudových chráničů při revizích ... zapojení v různých elektroinstalacích ... nežádoucí vybavování ...

A co je nyní žádanou informací?
Přístroje pro obloukovou ochranu AFDD ... příčiny vzniku obloukových poruch ... detekce oblouku ... detekce poruchových oblouků ... požadavky na konstrukci AFDD ... nežádoucí vypínání AFDD ... směrová citlivost ... základní pravidla pro použití AFDD ...


Pro větší náhled kliknout!


Je nutno dodat, že autorem knihy je osoba nejvýše povolaná, ba legendární! František Štěpán.Ten, kdo již nemá plnou knihovnu titulů na zmíněná témata, si knihu určitě pořídí.

Více odborných knih IN-EL hledejte zde!
Nalézt a objednat publikaci můžete v e-shopu vydavatele zde!
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o. - Gorkého 2573, Pardubice - 724 085 644 - info@in-el.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.