Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

KNIHA: Příručka pro zkoušky elektrotechniků ...


Document Actions
KNIHA: Příručka pro zkoušky elektrotechniků ...
... požadavky na základní odbornou způsobilost. Vyšlo již dvanácté vydání publikace, která je svým způsobem nostalogickou vzpomínkou toho, co nás kdysi učili ve škole. Protože na rozdíl od některých jiných předmětů, jde o informace stále potřebné, díky této knize si je můžeme znovu vyvolat. K čemu to? Samozřejmě elektrotechnikům v praxi hrozí pravidelné přezkušování podle vyhlášky 50/78Sb., nebo revizním technikům ještě hlubší testovací proces. Asi není fatálnější situace, když přezkušující nezná základní znalosti prvního ročníku ...
Miroslav Minařík, Vilém Gracias, ze dne: 27.11.2020
reklama


Co se vše dozvíme?
Podrobným prozkoumáním můžeme zjistit, že je kniha obsáhlejší než učební obor v roce 1981. Přestože lze předkládané informace považovat za dnešní standard, nelze je automaticky od každého odborníka očekávat. Jsme lidé, nikoliv stroje. Co mozek nepoužívá, to paměť vyřadí nebo pořádně rozmlží.Pro představu ...
  • Základní vztahy v elektrotechnice, elektrické napětí, proud, odpor a výkon, jednotky elektrických veličin, stejnosměrný (DC) a střídavý proud (AC), efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu – impedance, sériové a paralelní řazení odporů a impedancí – Kirchhoffovy zákony ....
  • Zásady bezpečnosti v elektrotechnice, odborná způsobilost, rozdělení elektrických zařízení z hlediska bezpečnostních rizik, bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy, bezpečnostní značky, ochranná pásma elektrických zařízení, ochranná pásma venkovních, podzemních vedení, elektrických stanic, výroben, systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení ...
  • Práce na elektrických zařízení a jejich obsluha, bezpečnost při činnostech na elektrických zařízeních, rozdíl mezi obsluhou elektrických zařízení a prací na elektrických zařízeních, kvalifikace osob určených pro obsluhu elektrických zařízení, vedoucí práce, osoba odpovědná za elektrické zařízení a osoba pověřená kontrolou, práce podle pokynů, práce s dohledem a pod dozorem ...
  • Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení, výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení, periodické prohlídky a zkoušky, účel revizí, lhůty revizí a postup při revizích, kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů držených v ruce ...
  • První pomoc při úrazu elektrickou energií, rozdělení úrazů elektrickou energií podle příčiny, zásady preventivních opatření, postup záchranných prací, postup při poskytování první pomoci, ošetření postiženého, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, přivolání lékaře, další ošetření, oznámení úrazu, sepsání záznamu o úrazu ...
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem, podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, dovolená dotyková napětí, základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem, zajištění ochrany z hlediska podmínek provozu, normální podmínky – základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí), podmínky jedné poruchy – ochrana při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí), zvláštní případy – doplňková ochrana, prostředky k zajištění ochrany ....
  • Provedení elektrických zařízení, elektrické vedení – jištění a jeho volba, základní zásady pro dimenzování vedení, proudy vodičů, jisticí prvky, zásady volby jisticích prvků, všeobecné a konstrukční požadavky, označení vodičů a svorek, provedení ochranných svorek (místa připojení ochranných vodičů), barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek a jejich základní označení, elektrická zařízení v prostředí normálním, elektrická zařízení v prostředí mokrém a s nebezpečím požáru hořlavých prachů a hmot, elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech, kladení vedení ...
  • Ochrana před bleskem a přepětím, k současnému pojetí ochrany před bleskem – ochrany budov i elektronických systémů, proč provádět ochranu před bleskem a jeho účinky důkladněji než dříve, nová terminologie používaná v oblasti ochrany před bleskem, vnější ochrana před bleskem a přepětím, zásady pro zřizování a provoz podle druhu a charakteru chráněného objektu, které objekty se musí chránit před bleskem, hledisko pravděpodobnosti škody při zřizování hromosvodu, základní části vnější LPS, třídy LPS – provedení hromosvodu s ohledem na důležitost objektu a možné škody, použití náhodných součástí pro konstrukci LPS, jímače, prvky jímačů, ochranný prostor jímačů ...


Do jakých podrobností autor zabíhá?
to patrně jednoduše definovat nelze, ovšem pohledem na zvýrazněné nadpisy si dokážeme ke každé navazující stati představit nejednu výživnou vyučovací hodinu. Možná by nám všem v hlavě uvízlo daleko více, pokud by podobná kniha existovala kdysi jako učebnice.

Provedení publikace
následuje předešlé tituly tohoto vydavatelství. V podstatě se neiší od přijímaných standardů technických materiálů a to včetně inzerce. Ta je součástí financování produktu a není potřeba komentovat. Pokud bychom se chtěli z knihy učit, studovat, bádat, pak se provedení nejeví příliš praktické. Lepená vazba neumožňuje bez předchozího vylomení volně otevřenou knihu. Písmo je malé, místo pro poznámky také menší než bychom s největší pravděpodobností užili. Ale není to učebnice ani studijní skripta.Koho bude publikace zajímat?
To je otázkou. Napsal bych, že každého elektrotechnika, ovšem ne každé ego přizná, že neví vše. Ovšem napadá nás, že obsah knihy velice dobře poslouží všem, kteří by chtěli mít představu, co vše základního vyžaduje profese elektrotechnika.  Je to nám všem společné. A pak se elektrotechnici zaměřují vědomostmi na své specializace, domovní, průmyslové rozvody, zdravotnictví, telekomunikace ... ale k tomu jsou zase jiné knižní tituly.
Knihu pořídíte v e-shopu nakladatele zde!


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933