Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 10
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Potřebu osvětlování nezastavuje ani stávající situace. Světelné výpočty a nabídky osvětlovacích soustav probíhají neustále. Rychlý pohled na aktuální katalog interiérových, exteriérových svítidel, svítidel se senzorem, průmyslových a nouzových ...
  • Hřeben, vidlička, kolík. Tři naprosto nesourodá slova a přesto se všechna vztahují k jedné věci. Vydrátování, chcete-li zapojení rozvaděče vyžaduje určité znalosti, dovednosti a čas. Pokud volíte přístroje jednoho dodavatele, lze využít jeho ...

KNIHA: Příručka pro zkoušky elektrotechniků ...


Document Actions
KNIHA: Příručka pro zkoušky elektrotechniků ...
... požadavky na základní odbornou způsobilost. Vyšlo již dvanácté vydání publikace, která je svým způsobem nostalogickou vzpomínkou toho, co nás kdysi učili ve škole. Protože na rozdíl od některých jiných předmětů, jde o informace stále potřebné, díky této knize si je můžeme znovu vyvolat. K čemu to? Samozřejmě elektrotechnikům v praxi hrozí pravidelné přezkušování podle vyhlášky 50/78Sb., nebo revizním technikům ještě hlubší testovací proces. Asi není fatálnější situace, když přezkušující nezná základní znalosti prvního ročníku ...
Miroslav Minařík, Vilém Gracias, ze dne: 27.11.2020
reklama


Co se vše dozvíme?
Podrobným prozkoumáním můžeme zjistit, že je kniha obsáhlejší než učební obor v roce 1981. Přestože lze předkládané informace považovat za dnešní standard, nelze je automaticky od každého odborníka očekávat. Jsme lidé, nikoliv stroje. Co mozek nepoužívá, to paměť vyřadí nebo pořádně rozmlží.Pro představu ...
  • Základní vztahy v elektrotechnice, elektrické napětí, proud, odpor a výkon, jednotky elektrických veličin, stejnosměrný (DC) a střídavý proud (AC), efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu – impedance, sériové a paralelní řazení odporů a impedancí – Kirchhoffovy zákony ....
  • Zásady bezpečnosti v elektrotechnice, odborná způsobilost, rozdělení elektrických zařízení z hlediska bezpečnostních rizik, bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy, bezpečnostní značky, ochranná pásma elektrických zařízení, ochranná pásma venkovních, podzemních vedení, elektrických stanic, výroben, systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení ...
  • Práce na elektrických zařízení a jejich obsluha, bezpečnost při činnostech na elektrických zařízeních, rozdíl mezi obsluhou elektrických zařízení a prací na elektrických zařízeních, kvalifikace osob určených pro obsluhu elektrických zařízení, vedoucí práce, osoba odpovědná za elektrické zařízení a osoba pověřená kontrolou, práce podle pokynů, práce s dohledem a pod dozorem ...
  • Revize, prohlídky a zkoušky elektrických zařízení, výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení, periodické prohlídky a zkoušky, účel revizí, lhůty revizí a postup při revizích, kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů držených v ruce ...
  • První pomoc při úrazu elektrickou energií, rozdělení úrazů elektrickou energií podle příčiny, zásady preventivních opatření, postup záchranných prací, postup při poskytování první pomoci, ošetření postiženého, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, přivolání lékaře, další ošetření, oznámení úrazu, sepsání záznamu o úrazu ...
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem, podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, dovolená dotyková napětí, základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem, zajištění ochrany z hlediska podmínek provozu, normální podmínky – základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí), podmínky jedné poruchy – ochrana při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí), zvláštní případy – doplňková ochrana, prostředky k zajištění ochrany ....
  • Provedení elektrických zařízení, elektrické vedení – jištění a jeho volba, základní zásady pro dimenzování vedení, proudy vodičů, jisticí prvky, zásady volby jisticích prvků, všeobecné a konstrukční požadavky, označení vodičů a svorek, provedení ochranných svorek (místa připojení ochranných vodičů), barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek a jejich základní označení, elektrická zařízení v prostředí normálním, elektrická zařízení v prostředí mokrém a s nebezpečím požáru hořlavých prachů a hmot, elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech, kladení vedení ...
  • Ochrana před bleskem a přepětím, k současnému pojetí ochrany před bleskem – ochrany budov i elektronických systémů, proč provádět ochranu před bleskem a jeho účinky důkladněji než dříve, nová terminologie používaná v oblasti ochrany před bleskem, vnější ochrana před bleskem a přepětím, zásady pro zřizování a provoz podle druhu a charakteru chráněného objektu, které objekty se musí chránit před bleskem, hledisko pravděpodobnosti škody při zřizování hromosvodu, základní části vnější LPS, třídy LPS – provedení hromosvodu s ohledem na důležitost objektu a možné škody, použití náhodných součástí pro konstrukci LPS, jímače, prvky jímačů, ochranný prostor jímačů ...


Do jakých podrobností autor zabíhá?
to patrně jednoduše definovat nelze, ovšem pohledem na zvýrazněné nadpisy si dokážeme ke každé navazující stati představit nejednu výživnou vyučovací hodinu. Možná by nám všem v hlavě uvízlo daleko více, pokud by podobná kniha existovala kdysi jako učebnice.

Provedení publikace
následuje předešlé tituly tohoto vydavatelství. V podstatě se neiší od přijímaných standardů technických materiálů a to včetně inzerce. Ta je součástí financování produktu a není potřeba komentovat. Pokud bychom se chtěli z knihy učit, studovat, bádat, pak se provedení nejeví příliš praktické. Lepená vazba neumožňuje bez předchozího vylomení volně otevřenou knihu. Písmo je malé, místo pro poznámky také menší než bychom s největší pravděpodobností užili. Ale není to učebnice ani studijní skripta.Koho bude publikace zajímat?
To je otázkou. Napsal bych, že každého elektrotechnika, ovšem ne každé ego přizná, že neví vše. Ovšem napadá nás, že obsah knihy velice dobře poslouží všem, kteří by chtěli mít představu, co vše základního vyžaduje profese elektrotechnika.  Je to nám všem společné. A pak se elektrotechnici zaměřují vědomostmi na své specializace, domovní, průmyslové rozvody, zdravotnictví, telekomunikace ... ale k tomu jsou zase jiné knižní tituly.
Knihu pořídíte v e-shopu nakladatele zde!


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO BETTERMANN. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná technologie jiskřiště kvalifikuje zařízení přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Device) pro použití v neměřené části rozvodů podle normy VDE-AR-N 4100. Nová technická pravidla pro připojování zákaznických zařízení k nízkonapěťové síti VDE-AR-N 4100 požadují, aby se zařízení přepěťové ochrany používalo co nejblíže k napájecímu bodu.
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933