Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

KNIHA: Elektrotepelná zařízení


Document Actions
KNIHA: Elektrotepelná zařízení
Ohřev elektrickou energií? Topit elektrikou? jak je dalece tento způsob ohřevu efektivní? O tom pojednává digitalizovaná publikace vydavatelství IN-EL. Původně vyšla v roce 1997, ovšem doposud jsem nic tak komplexně v jednom vydání v žádném jiném vydání neobjevil. V rozsáhlém obsahu se dozvíme o elektrickém vytápění, elektrických odporových pecích, elektrických obloukových pecích, indukčních elektrotepelných zařízeních, dielektrických elektrotepelných zařízeních, elektronových tepelných zařízeních, laseru v elektrotepelných zařízeních, ale také nalezneme přehled využitelného elektromagnetického vlnění ...
Vilém Gracias, ze dne: 5.11.2021


Topit elektrikou bylo a vždy bude něco jiného než klasika. V očích veřejnosti tato možnost bude vždy tou dražší, i když nedoceněnou variantou. Kdo provozuje budovy s různým vytápěním, má možnost srovnání pořizovacích a provozních nákladů. Poslední, kdo by elektrické topení doporučoval, je sám topenář. Bohužel. Od té doby, co vyšla tato kniha, musím všem kolegům elektrotechnikům doporučit převzít znalostní složku topení do vlastních rukou. A tato kniha je dobrou příležitostí!
Skutečnost, že vydavatelství IN-EL oprášilo staré knihy, lze jen a jen pochválit. Po zkušenosti se stávajícími topenáři, držiteli razítka od TIČR, či v budoucnu "oprávněné osoby", buď nechám regulaci topení na zkušeném elektrotechnikovi, nebo si to zajistím sám. Tato kniha seznámí s problematikou vytápění, výpočty a způsoby regulace. Samozřejmě poplatné době vzniku této knihy. 

Abych však nevzbudil dojem, že tento titul popisuje pouze domovní topení, jde o podstatně širší rozhled.Pro větší náhled kliknout!

Pro lepší představu obsahu této knihy jsem se snažil jej uveřejnit i zde ...

Elektrické vytápění
Problematika tepelné pohody člověka v místnosti, tepelný stav prostředí, teplota vzduchu v místnosti, účinná teplota okolních ploch, výsledná teplota prostředí místnosti, prostup tepla stěnou, prostup tepla rovinnou stěnou, prostup tepla válcovou stěnou, praktický výpočet otopných zařízení, obecný postup výpočtu tepelných ztrát, výpočet tepelných ztrát budov ve zvláštních případech, určení měrných tepelných ztrát, výpočet otopného příkonu, elektrické vytápěcí systémy, akumulační elektrické vytápění, přímotopné elektrické vytápění, konvekční elektrické vytápění, podlahové vytápění topnými kabely, sálavé elektrické vytápění, vytápění pomocí teplovodních elektrokotlů, elektrický odporový ohřev topného média (vody), základní odporové materiály a konstrukce topných článků, principy elektrodového ohřevu topného média (vody), elektrodové ohřívače (elektrodové kotle), smíšené (hybridní) elektrické vytápění, problematika automatické regulace vytápění, regulační obvody, regulační prvky, termostatické ventily, prostorové termostaty, princip a typy, ekvitermní regulátory, srovnání možných metod automatické regulace, příprava teplé užitkové vody (TUV), lokální příprava TUV, akumulační ohřev TUV v malých zásobnících (bojlerech), průtokové ohřívače TUV, připojování elektrotepelných spotřebičů k distribuční síti nízkého napětí, podmínky pro připojování elektrotepelných spotřebičů dané rozvodnými podniky, základní podmínky připojení elektrotepelných spotřebičů, sazby při použití elektrotepelných spotřebičů, jištění elektrotepelných spotřebičů, měření spotřeby elektrické energie, měřicí zařízení, plombovatelná místa, zapojení měřicích zařízení při jednotlivých druzích odběru, blokování elektrotepelných spotřebičů, blokování jednotlivých druhů elektrotepelných spotřebičů, spínací hodiny, přijímače HDO, odlehčovače zátěže a jejich použití, princip odhlehčovače zátěže, zapojení a nastavení odlehčovače zátěže, ekonomický přínos odlehčovačů zátěže, problematika provozování elektrických topných zařízení, údržba, revize a opravy, druhy soustav elektrického vytápění, rozdělení otopných soustav ústředního vytápění, elektrokotle a jejich problematika, důležité prvky malých otopných soustav, uplatnění elektrického vytápění v bytové výstavbě, montáž, údržba a revize elektrických topných zařízení, právní aspekty pro provozování elektrických topných zařízení, bezpečnostní předpisy, právní aspekty a závaznost technických norem, podmínky pro připojování elektrických otopných soustav, základní zásady bezpečnosti při provozování elektrických topných zařízení, možnosti úspor elektrické energie, výhled elektrického vytápění.

Elektrické odporové pece
Základy výpočtu odporových pecí, návrh výkonu odporové pece, výpočet topného článku, materiály a součásti elektrických odporových pecí, materiály pecí s nepřímým ohřevem, konstrukce topných článků, statické odporové pece, komorová pec do 1200°C, šachtová pec, zvonová pec, elevátorová pec, průběžné kontinuální pece, nízkoteplotní pece, přímý odporový ohřev, ohřev dlouhých tyčí, drátů a pásů, připojení k síti a regulace teploty elektrických odporových pecí.Elektrické obloukové pece
Elektrické zařízení obloukových pecí, připojení obloukových pecí k napájecí síti vysokého napětí, možnosti snížení rušivých účinků obloukových pecí na napájecí síť vn, pecní transformátory a tlumivky, elektrické zapojení obloukových pecí krátkou cestou, elektrody, automatická regulace polohy elektrod, základní pojmy, elektromechanický regulátor kontaktní, elektrohydraulický regulátor impedanční, tavicí obloukové pece na ocel, pracovní charakteristiky, vznik kolísání napětí a vyšších harmonických proudů, rudné termické obloukové pece a pece na feroslitiny, řízení obloukových pecí počítačem, stejnosměrné obloukové pece, plazmové hořáky.
Indukční elektrotepelná zařízení

Princip vzniku tepla v indukčních zařízeních, indukční kelímkové pece, kelímková pec s nevodivým kelímkem, kelímková pec s vodivým kelímkem, kanálkové indukční pece, indukční prohřívací zařízení, volba kmitočtu a doby prohřívání, indukční zařízení na povrchový ohřev, kalení, pájení, svařování trubek, rafinační přetavování, elektrické zdroje napájení indukčních zařízení, napájení ze sítě 3x400/230V, 50Hz, připojení kanálkových indukčních pecí k síti, středofrekvenční zdroje napájení, vysokofrekvenční zdroje napájení.
Dielektrická elektrotepelná zařízení
Použití dielektrického tepla, dielektrická zařízení, výroba překližek, sušení dřeva, předehřívání plastických hmot, svařování fólií z umělých hmot, aplikace dielektrického ohřevu s kmitočty 100 až 300MHz, elektrické zdroje pro dielektrické ohřevy, mikrovlnný ohřev.
Elektronová tepelná zařízení

Elektronová děla, elektronové tavicí zařízení systému Guinier, elektronové dělo Pierceovo, elektronové pece se systémem blízké prstencové katody, elektronové pece se systémem vzdálené prstencové katody, elektronové pece s příčným elektronovým svazkem.Laser v elektrotepelných zařízeních
Ohřev s využitím laseru, zařízení s laserem, rubínový laser, plynový laser.

Přehled využitelného elektromagnetického vlnění v elektrotepelných zařízeních


Sečteno, shrnuto, nic lepšího v jednom titulu jsem v knihách nenašel. I když je to kniha starší než sám tento portál, informace jsou minimálně skvělým vodítkem pro další studium, respektive pátrání po aktuálních možnostech v oblasti. Kniha je pouze jako e-book a s největší pravděpodobností si jej koupí projektant, či technik, nebo možná i nějaký topenář. :-) 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, zvláště u bytových domů. Vytvořit si novou elektroinstalaci ve svém bytě může, v závislosti na původních rozvodech, mít různé problémy. Kolik vývodů je dnes doporučováno jako minimum pro jednotlivé pokoje bytu? Jsou průřezy jader vodičů a přiřazenými jmenovitými proudy jistění jiné než bychom dnes očekávali? Jak a čím napájet garáže a podobné prostory. zvláště když bychom tam chtěli nabíjet elektromobil? O tom pojednává právě tato publikace ...
Digitální reprint původního díla českého legendárního elektrotechnika Václava Honyse. Bezpečnostní pravidla při práci na elektrických zařízeních stojí sice na stále stejném principu, ovšem podání takové problematiky se liší podle autora. Václav Honys byl pro jednu z elektrikářských generací otcem školitelem. Svými analogickými příběhy dokázal upoutat většinu posluchačů, protože vycházel ze své skutečné praxe. Pohledem na obsah této publikace je zřejmé, že se podobný sloh jen tak opakovat nebude.
Další digitalizovaná kniha je k dispozici! Tentokrát o vedení mezi budovami. Dozvíme se o projektové dokumentaci sítí, druzích vedení nízkého napětí, jak se taková vedení staví a pak provozují, jaké všechny prvky venkovní sítě obsahují, podrobnosti o uzemňování vedení, co vše se na venkovních vedení měří, ale také jak se třeba demontují. Odborníky, kteří ví, jak se to dělá dnes, obvykle zajímá, jak se to dělalo kdysi. Samozřejmě pro pamětníky bude publikace "nošením dříví do lesa". Ovšem pro mladší ...
Tradiční vydavatelství elektrotechnické literatury převedlo do e-booku další starou publikaci. Tentokrát zaměřená na venkovní vedení vysokého napětí. Kdo má v plánu se seznámit s touto odbornou vrstvou informací, pak se z knihy dozví hodně podrobností o druzích, provozování, plánování, stavbě, montáži, ale také o typických prvcích, jako jsou odpojovače, odpínače, sloupy, stožáry, montáž vn vodičů, uzemňování, demontážích ... Tato publikace je jedinečnou už proto, že na podobná témata se nepořádají kurzy tak často jako na problematiku rozvodů v budovách ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933