Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co ...

VolšoHEC RUN 2019

2. ročník dobročinného běhu pořádá Phoenix Contact s názvem ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
20.05.2019 ABB vybaví svými technologiemi první čínskou loď. Průlomovou smlouvu na rozsáhlé zajištění napájení a pohonu první čínské výletní lodi podepsala společnost ABB s čínskou firmou Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Společnost ABB byla vybrána v soutěži na dodávku integrovaného balíčku technologického vybavení včetně dvou modelů navigačního pohonného systému Azipod pro první výletní loď vyrobenou ...
17.05.2019 TIP na malý rozvaděč AK, certifikovaný podle normy EN 60670-24. Norma EN 60670-24 a od března 2014 platná jako VDE 0606-24 stanovuje zvláštní požadavky na pouzdra k upevnění ochranných přístrojů a podobných spotřebičů pro domácnost a podobné nepřenosné elektrické instalace. Malé rozvaděče AK certifikované podle normy VDE jsou při instalacích s jmenovitým napětím nepřekračujícím 400 V a napájecím ...
16.05.2019 Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení. Omron Industrial Automation Europe nabízí řešení pro prediktivní údržbu a řízení. Jde o knihovnu Sysmac pro umělou inteligenci pro řídicí jednotku strojní automatizace AI. Propojuje funkce řízení výrobních linek a zařízení s místním zpracováním výrobních dat AI v reálném čase. Toto výkonné řešení pomůže výrobcům ...
15.05.2019 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM. Pro rekonstrukci napájecích větví v datovém centru CE Colo bylo zvoleno řešení skládající se z osmi záložních zdrojů UPS Eaton 93PM / 200 kVA, které byly později doplněny o tři sady Li-Ion baterií. UPS Eaton 93PM jsou navrženy pro nejpokročilejší IT prostředí a nabízejí širokou škálu možností komunikace. Tyto záložní systémy jsou primárně určeny pro ...
14.05.2019 TIP na vyrážecí objímku Roxtec. Vhodná pro projekty na staveništi, prefabrikované domky a rozvodny si uchovává vlastnosti stávající průchodky a představuje nové řešení. Objímky jsou přizpůsobitelné různým tloušťkám stěn a lze je snadno spojit do prostorově úsporných sestav. Vyrážecí objímka Roxtec představuje účinnou vodotěsnou bariéru a často se používá k utěsnění otvorů až do ...
13.05.2019 SCALE – designový jazyk LEDVANCE. Odvážné objevování nových cest v osvětlovacím průmyslu, to je to, co charakterizuje společnost LEDVANCE jako start-upovou společnost zabývající se osvětlováním. Ta představuje designový jazyk "SCALE", který byl poprvé představen na letošním veletrhu Light + Building. Nyní byl vyhlášen jako jeden ...
10.05.2019 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let. Světový unikát o délce 615 metrů instalovala v Elektrárně Tušimice Skupiny ČEZ litoměřická firma HENNLICH ve spolupráci s německým výrobcem igus. Nepřetržitý provoz 24 hodin denně nebo nečinnost měsíc v kuse, v těchto extrémních podmínkách funguje nejdelší plastový energetický řetěz na světě v hnědouhelné elektrárně Tušimice Skupiny ČEZ. Elektrárny však ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 53
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Kdo se zajímá o problematiku Internetu věcí ví, že se svět snaží zmenšovat i miniatury. Jinými slovy elektronika rozsetá po měřených, či ovládaných "věcech" bude stále výkonější, přičemž se zvětšování jejich schránek opravdu neuvažuje. Právě ...
 • Jsou to přibližně dva roky, co se v KOPOSu vyjádřili, že čtyřnásobné krabice do dutých stěn nebudou. A na letošním jarním brněnském veletrhu, v expozici této značky právě tyto krabice září novotou! Co se stalo? Kdo změnil původní záměr? Jsou ...

KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení


Document Actions
KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
Navrhnout správný průřez vedení a odjistit ho tak, aby byla splněna funkce a současně i bezpečnost, je úkolem kvalifikovaného elektrotechnika. Pohledem nejednoho spotřebitele jde o jednoduchou tabulkovou záležitost, které nepřikládá zvláštní důležitost. Ve skutečnosti je však nutné uvažovat celou řadu důležitých kritérií. Minimálně dvě základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné. V pátém vydání tohoto titulu přináší Michal Kříž rozsáhlý recept, jak na to ...
Miroslav Minařík, ze dne: 13.05.2019
reklama


Kdysi jsem se domníval, že jako v jiných oborech, tak i v elektrotechnice musí být na školách na vše učebnice. Okolnosti výuky mne šokovaly po té,co jsem zjistil, že učitelé, profesoři neučí z knih či skript, ale z vlastních sestavených poznámek. Nevadilo to, že to byly poznámky, ale spíše, že nebyly ozdrojované. Co jsem si tedy nepoznamenal, to jsem se již nikde nedočetl. Taková byla realita. Alespoň do roku 1990. Dnes je situace jiná, nechci říct, že lepší, ale jiná.

Na rozdíl od doby minulé, máme informací tolik, že nejsme prakticky schopni je absorbovat, vyhodnotit a správně použít. A tak jak jsme kdysi hledali zkratky k správnému řešení v prostředí informačního pravěku, tak dnes hledáme tytéž zkratky, ovšem v prostředí informačního přehlcení. Nejen, že dnes existují na vše technické normy, ony se navíc mění v závislosti na nových poznatcích tak rychle, že by jejich tisk přišel již pozdě.Ale zpět ke knize o dimenzování a jištění
Pokud jsem zmiňoval školní učebnice, pak tato kniha (dnes v pátém vydání) učebnicí je. Nejsem si vědom toho, že by se na středních školách k výuce používaly, ovšem pohledem na obsah je zřejmé, že pokud by šly učební osnovy v jeho souladu, pak by na konci studijních procesů opouštěly vzdělávací ústavy houfy kvalifikovaných odborníků. STOP. Konec sfi-fi úvah. Realita je jiná. To je jiný příběh. Podívejme se na obdah této publikace:

I. část JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTÍCÍ PRVKY
  Pojistka (Výhody a nevýhody pojistek)
  Jistič (Výhody jističů, nevýhoda jističů)
 • PRINCIP JIŠTĚNÍ
  Charakteristika „čas - proud“, charakteristiky jistících prvků, zkratová odolnost, zkratová odolnost rozvaděčů, podmíněná zkratová odolnost, zkratová odolnost kabelů a vodičů, maximální zkratový proud a tepelná energie, selektivita jištění ...
 • JIŠTĚNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ PŘED PŘETÍŽENÍM A ZKRATEM
  Jištění vedení, umístění prvků chránících vedení před přetížením a zkratem, jištění nulového vodiče v sítích TN a TT, jištění zásuvkových a světelných obvodů, jištění předřazené elektrickým přístrojům a elektrickým předmětům v elektrické instalaci, jištění obvodů pro spotřebiče ...
 • JIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
  jištění přívodu a silových obvodů, jištění řídicích obvodů, jištění zásuvek, osvětlení a transformátorů, zásady pro volbu jistících prvků, jištění přívodu k pracovnímu stroji, jištění motorů strojních zařízení před přetížením ...
 • KDY A PROČ NENÍ TŘEBA A KDY SE NESMÍ ZAŘÍZENÍ JISTIT?
  Vynechání jištění před přetížením, vynechání jištění před přetížením i zkratem, vynechání jištění před zkratem ...
 • JIŠTĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
 • JIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ A ZDROJŮ PODLE JEJICH PŘÍKONU A VÝKONU
  Jištění elektromotorů, transformátorů, spotřebičů, tepelných spotřebičů, jištění svítidel, kompenzačních kondenzátorů, akumulátorů a baterií, UPS (zdrojů nepřerušovaného napájení), pohonů, polovodičových zařízení ...
 • DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
 • JIŠTĚNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
  Časová oteplovací konstanta, využití časové oteplovací konstanty pro jištění vedení před přetížením, softwarové vybavení pro kontrolu oteplení vedení, optimální charakteristika, charakteristika jistícího prvku a optimální, charakteristika vedení, rozdíl mezi jmenovitou a skutečnou proudovou zatížitelností vodičů a kabelů, krrátkodobý chod nebo přerušované zatížení ...

II. část DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ VEDENÍ


 • ZÁSADY, PODLE KTERÝCH SE POSTUPUJE PŘI URČOVÁNÍ PRŮŘEZŮ VODIČŮ A VOLBĚ JISTÍCÍCH PRVKŮ
  Hlavní zásady, metody výpočtu zkratových a poruchových proudů, Volba ochranných přístrojů ...
 • URČENÍ MAXIMÁLNÍHO PROUDU UVAŽOVANÉHO VE VEDENÍ
 • URČENÍ DOVOLENÉHO PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ A VOLBA PRVKU JISTÍCÍHO PŘED PŘETÍŽENÍM
  Koordinace mezi průřezy vodičů a přístroji jistícími před nadproudy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, vedení chráněná před přetíženími, vedení, které není chráněno před nadproudy, uplatnění přepočítacího součinitele pro seskupení kabelů nebo obvodů, paralelní vodiče, dovolené proudy ohebných kabelů, doplňující podmínky ...
 • ZKRATOVÉ PROUDY
  Výpočet zkratového proudu, impedanční metoda, kompoziční metoda, konvenční metoda, uplatnění metody trojúhelníku, vypínací schopnost, ověření vypínací schopnosti, vypínací schopnost v síti IT, vypínací schopnost malých jističů ...
 • OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE
  Odpojení v síti TN, odpojení při ochraně pojistkami, odpojení při ochraně jističi, pospojování v síti TN, výpočet poruchového proudu, odpojení v síti TT, odpojení v síti IT, bez odpojení při první poruše, odpojení při druhé poruše, výpočet poruchového proudu, pospojování, ověření rezistance a spojitosti ochranných vodičů, délky vedení, při nichž je zajištěna ochrana před dotykem neživých částí (konvenční metoda výpočtu), jednoduché délky chráněných vedení, délky chráněných odbočujících vedení, přídavná délka pohyblivého přívodu, dDélky chráněných vedení a vypínací schopnost jističe ...
 • OVĚŘENÍ TEPELNÉHO NAMÁHÁNÍ VODIČŮ
  Ochranný vodič, pracovní a nulové nebo střední vodiče ...
 • ÚBYTKY NAPĚTÍ VE VEDENÍ
 • HODNOTY REZISTIVIT A REAKTANCÍ VODIČŮ
  Rezistivity vodičů, reaktance vodičů ...
 • JEDNODUCHÝ ZPŮSOB URČOVÁNÍ PRŮŘEZU VODIČŮ A VOLBY JISTÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
  Určení maximálního výpočtového proudu IB použitého ve vedení, určení průřezu fázových, nulových a ochranných vodičů s ohledem na jejich ochranu před přetížením a dovolené proudové zatížení, ověření úbytků napětí, určení vypínací schopnosti ochranného přístroje, ochrana při poruše (tj. před dotykem neživých částí neboli před nepřímým dotykem), minimální průřezy vodičů k vyvedení výkonu z transformátorů ...
 • PŘÍLOHY


Při letošním turné s OEZ Letohrad po České republice jsem kromě jiného také zkoumal, jaký je zájem o papírové knihy. A také kteří autoři jsou oblíbení. Po analýze jsem dostal příliš fragmentované výsledky na to, abych z nich mohl udělat stručný závěr. Přístupů k informacím je mnoho. Závisí to na osobě studující problematiku samotnou. V každém případě papírová kniha patří do kategorie zájemců o ucelené informace.
Knihu lze u IN-EL objednat v papírové podobě nebo jako e-book!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Pro dvouleté období byl vydán nový katalog řešení uložení vedení v posledních metrech před spotřebiči. Všichni, kdo navrhují instalace ví, že způsob uložení má mnoho proměnných kritérií. Ať jde o technické provedení, místo určení, nebo představu investora. Kterou kombinaci s ostatními systémy na stavbě zvolit, zná osoba zasvěcená a možností znalá. U produktů tohoto výrobce máme jistotu, že pokud si nejsme jistí výběrem vhodné alternativy, poradí nám. My se pak rozhodujeme, zda je nabízený produkt, související služby a také rychlost dodání pro nás zajímavou volbou.
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Některé z nás oslovuje řešení systémů, které odolají při požárech po stanovené časy. Při výběru z možných ukládacích kabelových systémů se počítá i s českým výrobcem KOPOS Kolín. Pro použití těchto systémů je potřebné, aby výrobce nejen tyto systémy uváděl v katalozích, ale také podpořil trh odbornými semináři a kvalifikovanými poradci.
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933