Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ELKOV: Mobilní ...

Velkoobchod v prodeji elektroinstačního materiálů má více funkcí než pouze ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.08.2019 Soutěž skupiny ČEZ zvýšila návštěvnost Dlouhých strání. Cestovatelská soutěž Léto s krajinou Skupiny ČEZ, při níž lidé navštěvují energeticky nebo architektonicky zajímavé vodní elektrárny, zvýšila počet návštěvníků vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Jen v červnu, kdy soutěž začala, vzrostl počet návštěvníků elektrárny a horní nádrže o 9 procent na 11.400 lidí. Soutěž probíhá až do konce srpna. Její ...
22.08.2019 TIP na prostorový omezovač maximální teploty. Používá se pro zajištění před tepelným přetížením určitého prostoru. Disponuje teplotním rozsahem -40°C až 60°C, v krytí IP65. Tento legendární prvek průmyslové automatizace známe z elektroinstalací mnoha výrobních provozů. Kde jste tento omezovač viděli nasazený nejčastěji vy? Jakým jiným senzorem byste nahradili tento omezovač? Tedy by to tedy bylo technicky možné a ...
21.08.2019 Robot YuMi umožňuje nepřetržité testování bankomatů. Švýcarská společnost Abrantix AG, která dodává platební software, využila robota ABB YuMi pro testování běžných operací s bankomatem, jako je například vložení karty, zadání kódu PIN, a odebrání či vložení bankovek, tak, jak to běžně dělají lidé. Rozsah testování je tak vyčerpávající, že robot YuMi se v souladu se svým programem dokonce ...
20.08.2019 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat. Směrovače jsou navrženy pro provoz ve spojení s portálem myREX24 V2. Kompletní parametrizace a vzdálená údržba se provádí prostřednictvím portálu. Kromě vzdálené údržby mohou routery REX 250 číst také data z PLC, vizualizovat a generovat alarmy. Pro vzdálenou údržbu a přenos dat používá průmyslový směrovač šifrovaný tunel VPN založený na ...
19.08.2019 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem. Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou ...
16.08.2019 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření. Jednocestný senzor řady HG-T pracuje s pásovým laserovým paprskem o výšce 10mm pro měření plochy, například pro kontrolu okraje hrany. Řada je dodávána se dvěma různými snímacími hlavicemi, které se liší pouze rozměry. Tenký typ je o 10mm užší než standardní typ a dobře zapadá do strojů s velmi omezeným prostorem. Funkce vyrovnání paprsku výrazně zjednodušuje a ...
15.08.2019 Kde nalezne uplatnění multifunkční analyzátor sítě pro nn i vn? Je navržen pro monitorování elektrických parametrů třífázových i jednofázových sítí nn a vn. Design přístroje je postaven na 16 bitovém mikroprocesoru, krerý zaručuje přesné měření se vzorkováním 128 vzorků na periodu v každé fázi. Dle normy EN 50160 jsou napětí a proudy měřeny kontinuálně každou periodu a ve všech fázích. Přístroj může být volitelně vybaven rozhraním RS485. Lze tak ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 105
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Stále se hovoří o digitalizaci, ovšem málokdo dokáže definovat všechny oblasti ve který se tyto technologické změny projevují nejvíce. Pokud hovoříme naopak o revizích, tak tam se metody ověřování v zásadě tolik neliší. To, co je stále vychytanější je ...
 • Pro někoho je půjčovna nářadí naprosto běžná služba jako například knihovna. Pro jiného jde o drahý a zbytečný servis bez kterého se určitě obejde. Žádná jediná, svatá pravda jako obvykle neexistuje. Využití půjčovny je výsledkem rozhodnutí. To ...

KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení


Document Actions
KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
Navrhnout správný průřez vedení a odjistit ho tak, aby byla splněna funkce a současně i bezpečnost, je úkolem kvalifikovaného elektrotechnika. Pohledem nejednoho spotřebitele jde o jednoduchou tabulkovou záležitost, které nepřikládá zvláštní důležitost. Ve skutečnosti je však nutné uvažovat celou řadu důležitých kritérií. Minimálně dvě základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné. V pátém vydání tohoto titulu přináší Michal Kříž rozsáhlý recept, jak na to ...
Miroslav Minařík, ze dne: 13.05.2019
reklama


Kdysi jsem se domníval, že jako v jiných oborech, tak i v elektrotechnice musí být na školách na vše učebnice. Okolnosti výuky mne šokovaly po té,co jsem zjistil, že učitelé, profesoři neučí z knih či skript, ale z vlastních sestavených poznámek. Nevadilo to, že to byly poznámky, ale spíše, že nebyly ozdrojované. Co jsem si tedy nepoznamenal, to jsem se již nikde nedočetl. Taková byla realita. Alespoň do roku 1990. Dnes je situace jiná, nechci říct, že lepší, ale jiná.

Na rozdíl od doby minulé, máme informací tolik, že nejsme prakticky schopni je absorbovat, vyhodnotit a správně použít. A tak jak jsme kdysi hledali zkratky k správnému řešení v prostředí informačního pravěku, tak dnes hledáme tytéž zkratky, ovšem v prostředí informačního přehlcení. Nejen, že dnes existují na vše technické normy, ony se navíc mění v závislosti na nových poznatcích tak rychle, že by jejich tisk přišel již pozdě.Ale zpět ke knize o dimenzování a jištění
Pokud jsem zmiňoval školní učebnice, pak tato kniha (dnes v pátém vydání) učebnicí je. Nejsem si vědom toho, že by se na středních školách k výuce používaly, ovšem pohledem na obsah je zřejmé, že pokud by šly učební osnovy v jeho souladu, pak by na konci studijních procesů opouštěly vzdělávací ústavy houfy kvalifikovaných odborníků. STOP. Konec sfi-fi úvah. Realita je jiná. To je jiný příběh. Podívejme se na obdah této publikace:

I. část JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTÍCÍ PRVKY
  Pojistka (Výhody a nevýhody pojistek)
  Jistič (Výhody jističů, nevýhoda jističů)
 • PRINCIP JIŠTĚNÍ
  Charakteristika „čas - proud“, charakteristiky jistících prvků, zkratová odolnost, zkratová odolnost rozvaděčů, podmíněná zkratová odolnost, zkratová odolnost kabelů a vodičů, maximální zkratový proud a tepelná energie, selektivita jištění ...
 • JIŠTĚNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ PŘED PŘETÍŽENÍM A ZKRATEM
  Jištění vedení, umístění prvků chránících vedení před přetížením a zkratem, jištění nulového vodiče v sítích TN a TT, jištění zásuvkových a světelných obvodů, jištění předřazené elektrickým přístrojům a elektrickým předmětům v elektrické instalaci, jištění obvodů pro spotřebiče ...
 • JIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
  jištění přívodu a silových obvodů, jištění řídicích obvodů, jištění zásuvek, osvětlení a transformátorů, zásady pro volbu jistících prvků, jištění přívodu k pracovnímu stroji, jištění motorů strojních zařízení před přetížením ...
 • KDY A PROČ NENÍ TŘEBA A KDY SE NESMÍ ZAŘÍZENÍ JISTIT?
  Vynechání jištění před přetížením, vynechání jištění před přetížením i zkratem, vynechání jištění před zkratem ...
 • JIŠTĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
 • JIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ A ZDROJŮ PODLE JEJICH PŘÍKONU A VÝKONU
  Jištění elektromotorů, transformátorů, spotřebičů, tepelných spotřebičů, jištění svítidel, kompenzačních kondenzátorů, akumulátorů a baterií, UPS (zdrojů nepřerušovaného napájení), pohonů, polovodičových zařízení ...
 • DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
 • JIŠTĚNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
  Časová oteplovací konstanta, využití časové oteplovací konstanty pro jištění vedení před přetížením, softwarové vybavení pro kontrolu oteplení vedení, optimální charakteristika, charakteristika jistícího prvku a optimální, charakteristika vedení, rozdíl mezi jmenovitou a skutečnou proudovou zatížitelností vodičů a kabelů, krrátkodobý chod nebo přerušované zatížení ...

II. část DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ VEDENÍ


 • ZÁSADY, PODLE KTERÝCH SE POSTUPUJE PŘI URČOVÁNÍ PRŮŘEZŮ VODIČŮ A VOLBĚ JISTÍCÍCH PRVKŮ
  Hlavní zásady, metody výpočtu zkratových a poruchových proudů, Volba ochranných přístrojů ...
 • URČENÍ MAXIMÁLNÍHO PROUDU UVAŽOVANÉHO VE VEDENÍ
 • URČENÍ DOVOLENÉHO PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ A VOLBA PRVKU JISTÍCÍHO PŘED PŘETÍŽENÍM
  Koordinace mezi průřezy vodičů a přístroji jistícími před nadproudy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, vedení chráněná před přetíženími, vedení, které není chráněno před nadproudy, uplatnění přepočítacího součinitele pro seskupení kabelů nebo obvodů, paralelní vodiče, dovolené proudy ohebných kabelů, doplňující podmínky ...
 • ZKRATOVÉ PROUDY
  Výpočet zkratového proudu, impedanční metoda, kompoziční metoda, konvenční metoda, uplatnění metody trojúhelníku, vypínací schopnost, ověření vypínací schopnosti, vypínací schopnost v síti IT, vypínací schopnost malých jističů ...
 • OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE
  Odpojení v síti TN, odpojení při ochraně pojistkami, odpojení při ochraně jističi, pospojování v síti TN, výpočet poruchového proudu, odpojení v síti TT, odpojení v síti IT, bez odpojení při první poruše, odpojení při druhé poruše, výpočet poruchového proudu, pospojování, ověření rezistance a spojitosti ochranných vodičů, délky vedení, při nichž je zajištěna ochrana před dotykem neživých částí (konvenční metoda výpočtu), jednoduché délky chráněných vedení, délky chráněných odbočujících vedení, přídavná délka pohyblivého přívodu, dDélky chráněných vedení a vypínací schopnost jističe ...
 • OVĚŘENÍ TEPELNÉHO NAMÁHÁNÍ VODIČŮ
  Ochranný vodič, pracovní a nulové nebo střední vodiče ...
 • ÚBYTKY NAPĚTÍ VE VEDENÍ
 • HODNOTY REZISTIVIT A REAKTANCÍ VODIČŮ
  Rezistivity vodičů, reaktance vodičů ...
 • JEDNODUCHÝ ZPŮSOB URČOVÁNÍ PRŮŘEZU VODIČŮ A VOLBY JISTÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
  Určení maximálního výpočtového proudu IB použitého ve vedení, určení průřezu fázových, nulových a ochranných vodičů s ohledem na jejich ochranu před přetížením a dovolené proudové zatížení, ověření úbytků napětí, určení vypínací schopnosti ochranného přístroje, ochrana při poruše (tj. před dotykem neživých částí neboli před nepřímým dotykem), minimální průřezy vodičů k vyvedení výkonu z transformátorů ...
 • PŘÍLOHY


Při letošním turné s OEZ Letohrad po České republice jsem kromě jiného také zkoumal, jaký je zájem o papírové knihy. A také kteří autoři jsou oblíbení. Po analýze jsem dostal příliš fragmentované výsledky na to, abych z nich mohl udělat stručný závěr. Přístupů k informacím je mnoho. Závisí to na osobě studující problematiku samotnou. V každém případě papírová kniha patří do kategorie zájemců o ucelené informace.
Knihu lze u IN-EL objednat v papírové podobě nebo jako e-book!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Jste postaveni před řešení protipožární ochrany nějakého objektu? Jaké jsou vaše znalosti s možnostmi použití přepážek, instalací v únikových cestách, protipožárních kanálů, bandáží? Slyšeli jste o normových a nenormových konstrukcích? Protipožární ochrana vyžaduje technické znalosti návrhu, ale také znalost dostupných materiálů k její realizaci. Přestože tento technický sešit pojednává o sortimentu, dozvíte se něco i z teorie, například co je úniková a záchranná cesta ... a také semináře OBO BSS ... využijte informace z první ruky a projděte si rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se tématu systémů protipožární ochrany ...
Pro dvouleté období byl vydán nový katalog řešení uložení vedení v posledních metrech před spotřebiči. Všichni, kdo navrhují instalace ví, že způsob uložení má mnoho proměnných kritérií. Ať jde o technické provedení, místo určení, nebo představu investora. Kterou kombinaci s ostatními systémy na stavbě zvolit, zná osoba zasvěcená a možností znalá. U produktů tohoto výrobce máme jistotu, že pokud si nejsme jistí výběrem vhodné alternativy, poradí nám. My se pak rozhodujeme, zda je nabízený produkt, související služby a také rychlost dodání pro nás zajímavou volbou.
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Některé z nás oslovuje řešení systémů, které odolají při požárech po stanovené časy. Při výběru z možných ukládacích kabelových systémů se počítá i s českým výrobcem KOPOS Kolín. Pro použití těchto systémů je potřebné, aby výrobce nejen tyto systémy uváděl v katalozích, ale také podpořil trh odbornými semináři a kvalifikovanými poradci.
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933