Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 20.08.2021
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2022 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná


KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
V době vydání této publikace málokdo mohl tušit, jak budeme závislí na bateriích za více než dvě desetiletí. Mobilních zařízení a přístrojů je díky rozvíjení myšlenky Průmyslu 4.0 a její podmnožiny Internetu věcí násobně více. Tato, po čtvrt století, aktualizovaná kniha je malým informačním skvostem. Vypovídá totiž o problematice akumulace energie v akumulátorech a bateriích komplexně. Samozřejmě lze jednotlivé informace dohledat i jinými cestami, ovšem podobný rozcestním bychom patrně těžko hledali. Na obsah a slovo vydavatele se podívejte zde!
Jiří Macháček, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 20.08.2021Digitalizovanou publikaci komentuje Jan Lojkásek (IN-EL)

Příručku Akumulátory a baterie jsme vydali v roce 1996 ještě jako samostatný útvar firmy STRO.M, spol. s r. o., v níž Jan Lojkásek jako společník firmy od jejího založení v roce 1990 začínal své podnikání, a to na pozici vedoucího divize elektro. Každá moderní, technicky vyspělá společnost se neobejde bez elektrochemických zdrojů proudu. Svědčí o tom celosvětově trvalý, výrazný vzestup spotřeby těchto zdrojů v posledních letech.


Pro větší náhled kliknout!


Stejně jako u jiných oborů, tak i v oboru elektrochemických zdrojů proudu dochází k vývoji a využití nových systémů a ke zdokonalování systémů již dříve používaných. O tomto vývoji je třeba soustavně a včas odbornou veřejnost informovat, aby nové a zdokonalené výrobky a technologické procesy mohly být rychle a efektivně zaváděny do praxe.
V době vydání této knihy chyběla na českém trhu s odbornou literaturou kniha, která by o nejnovějším stavu elektrochemických zdrojů proudu poskytovala potřebné komplexní a přehledné informace. Protože dříve vydané publikace v oboru byly rozebrány, rozhodl se kolektiv odborníků zpracovat nové vydání knihy o elektrochemických zdrojích proudu, která by navazovala na v té době vydané publikace a obsáhla i nové poznatky v oboru.


Pro větší náhled kliknout!


Kniha je rozdělena do 10 kapitol.
Úvodní kapitola se zabývá rozdělením elektrochemických zdrojů proudu na primární články, akumulátory a palivové články. Následují kapitoly věnované olověným, alkalickým a méně obvyklým akumulátorům, primárním a palivovým článkům. Další kapitola je věnovaná bezpečnosti, hygieně práce a ochraně zdraví a životního prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi. Samostatná kapitola je věnována normám, věnujícím se zajištění provozu uváděných typů elektrochemických zdrojů proudu. Závěrečná kapitola obsahuje problematiku recyklace článků a olověných a niklkadmiových akumulátorů.
Pro omezený počet stran jsou u zdrojů, které nedoznaly širšího využití, uvedeny jen základní technické parametry. Podrobněji se autoři zabývají pouze elektrochemickými zdroji proudu, jež se již prakticky používají.


Pro větší náhled kliknout!


Poněvadž akumulátory vyžadují větší péči během provozu než primární články, jsou v knize popsány podrobněji (palivové články nejsou dosud v ČR používány). Větší rozsah je věnován akumulátorům olověným, které pro nízké pořizovací a provozní náklady představují téměř 90% světové produkce akumulátorů. Kromě toho jsou olověné akumulátory náchylnější k poškozování nesprávným provozem a údržbou než např. akumulátory niklkadmiové.
Od roku 1996, kdy byla tato kniha vydána, prošla celá oblast, které se tato kniha věnuje, bouřlivým vývojem, a to ve všech směrech. Přesto je dobrým základem pro pochopení všech souvislostí, týkajících se této velmi důležité oblasti elektrotechniky.

Kniha je určena
všem, kteří navrhují nebo se jinak profesionálně elektrochemickými zdroji proudu zabývají. Je zpracována srozumitelně i pro neodborníky, a proto dobře poslouží jako doplňková literatura pro odborné školy, ale i pro zájemce o tento obor z řad široké veřejnosti. Věříme, že údaje uvedené v knize přispějí k efektivnějšímu využívání elektrochemických zdrojů proudu. Přejeme všem čtenářům, aby i přes omezený počet stran nalezli v knize všechny potřebné informace.
- Jan Lojkásek

Obsah knihy naleznete zde (sem by se nevešel.)
Předchozí digitalizovanou knihu o uzemňování naleznete zde!
VYHLEDAT TUTO KNIHU V E-SHOPU
MŮŽETE PO KLIKNUTÍ
ZDE!
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o. - Gorkého 2573, Pardubice - 466 303 032 - info@in-el.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.