Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Záblesk průchozí ...

WAGO, značka nesoucí symbol rychlého a spolehlivého spojení, přichází s ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Témata pokrývající všechny uvedené oblastí

Ochrany před úrazy

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

 • 19.06.2009
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
Nové vydání ČSN EN 60204-1 ed.2.obsahuje několik důležitých změn oproti předcházejícímu vydání ve vazbě na ČSN 33 2000-4-41 ed.2“. Tato norma přinesla z hlediska „Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím“ poměrně velké množství změn. To je i případ normy ČSN EN 60204-1 ed.2. Jaké změny v ochraně před nebezpečným dotykem živých částí?

Vybrané požadavky na nn systém obsahující EE

 • 6.09.2007
Vybrané požadavky na nn systém obsahující EE
Jak se musí chovat elektronické zařízení při možném výskytu zemního spojení? Z jakých důvodů se v těchto souvislostech požaduje uzemnění a stínění? Která kritéria se berou v potaz při rozhodování stínění kabelů? Kde je vyžadováno spojování vodičů bez šroubů a pájení?

Elektronika v instalacích nn a co na to normy EU

 • 23.08.2007
Elektronika v instalacích nn a co na to normy EU
Víte která norma definuje minimální požadavky pro návrh a výrobu elektronických zařízení? Jak se označují elektronická zařízení ve výkonových instalacích? Čím jsou elektronická zařízení ochranně oddělena od všech sousedních obvodů?

Princip funkce proudového chrániče

 • 11.07.2007
Princip funkce proudového chrániče
Používání proudových chráničů je v současné době jedna z ochran, která je používána v poměrně rozsáhlém měřítku. Bohužel se lze v praxi setkávat s názorem, že ... Princip a měření proudových chráničů a příklady používání v souladu s technickými normami

Elektrické oddělení

 • 4.04.2007
Elektrické oddělení
Čím je zajištěna základní ochrana u elektrického oddělení? Kdy musí být elektrické oddělení omezeno na jeden spotřebič napájený z jednoho neuzemněného zdroje s jednoduchým oddělením?

Podmínky ochrany sítě IT

 • 2.04.2007
Podmínky ochrany sítě IT
Jak musí být připojeny živé a neživé části se zemí? V případech, kdy je síť IT použita z důvodu zajištění kontinuity napájení, musí být použit hlídač izolačního stavu. Ten musí při prvé poruše spustit zvukový a/nebo vizuální signál.

MERCOM: Může být nouzové tlačítko řešeno bezdrátově?

 • 8.11.2006
MERCOM: Může být nouzové tlačítko řešeno bezdrátově?
Na tento dotaz nám odpovídal Jan Homola ze společnosti MERCOM. Na Strojírenském veletrhu 2006 v Brně jsme se zastavili v expozici Mercon položit otázku, která mnohé zajímala v diskuzích zde na portále.

Elektrická zařízení v chráněné únikové cestě, prostupy a utěsnění rozvodů v požárně dělící konstrukci (2/2)

 • 30.06.2006
Elektrická zařízení v chráněné únikové cestě, prostupy a utěsnění rozvodů v požárně dělící konstrukci (2/2)
Zvláštní pozornost je třeba věnovat kabelovým kanálům, šachtám, mostům a prostorům - pro jejich zajištění již neplatné ČSN 38 2156. V těchto prostorách musí být utěsněny všechny prostupy hlavními i dílčími požárními přepážkami, a to hmotami stupně hořlavosti ...

ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?

 • 8.03.2006
ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
Jiný kraj, jiný mrav ... inu dobrá, ovšem nedá mi to! Nějak mi zelenožlutý vodič s nožovou pojistkou nejde dohromady. Co myslíte? Máte takové vědomosti, že byste si troufli na montáže třeba ve Venezuele?

KOMENTÁŘ: Sníh? Stav katastrofy!

 • 28.02.2006
KOMENTÁŘ: Sníh? Stav katastrofy!
Kolik musí spadnout střech, aby si někdo všiml, že taková proti katastrofická řešení jsou k dispozici již nějakou dobu? Samozřejmě, že je to o rozpočtu. Z pozůstalých však nikdo netuší, že se dalo takovým neštěstím zabránit i jinak, než ručním shazováním sněhu!

Nekvalifikované zásahy (6.) ...

 • 28.07.2005
Nekvalifikované zásahy (6.) ...
... do elektrických instalací a strojního zařízení. Zdánlivě bezpečný spínač tahem zapni, byl náhodně zapnut mladíkem, který jen procházel kolem pily na stavbě. Nic se vlastně nestalo, ale položme si otázku, zda tomu tak bude vždy. Technická zařízení jsou stále složitější a ...

Nekvalifikované zásahy (5.) ...

 • 25.07.2005
Nekvalifikované zásahy (5.) ...
... do elektrických instalací a strojního zařízení. Mezi nejčastější příčiny úrazů patří ... Pro dosti početnou skupinu laiků je třetí vodič v pohyblivém přívodu nebo prodlužovací šňůře věcí zbytečnou. Svérázná připojení spotřebičů o značném příkonu v nejbližším dosahu instalace nejsou taky výjimkou. Často jsou to automatické pračky zapojené do ...

Nekvalifikované zásahy (4.) ...

 • 21.07.2005
Nekvalifikované zásahy (4.) ...
... do elektrických instalací a strojního zařízení. V normě jsou stanovena pravidla pro elektrická zařízení tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná a správná funkce při užití k tomu účelu ... Ze statistiky smrtelných úrazů posledních deseti let byl nejnepříznivější stav v roce 1993, kdy bylo registrováno 20 úrazů.

Nekvalifikované zásahy (3.) ...

 • 18.07.2005
Nekvalifikované zásahy (3.) ...
... do elektrických instalací a strojního zařízení. ... celkový systém odborné způsobilosti pracovníků u vyhrazených technických zařízení a stejně tak státní odborný dozor vycházejí z předpisů více jak třicet pět let starých. Pochopitelně z toho vznikají v praxi značné problémy ...

Nekvalifikované zásahy (2.) ...

 • 14.07.2005
Nekvalifikované zásahy (2.) ...
... do elektrických instalací a strojního zařízení. ... veškerá činnost na elektrických zařízeních vyžaduje odbornou způsobilost, provádění kontrol, provozních měření a kvalifikované údržby. Nakonec i v evropském měřítku současnosti jsou elektrická zařízení zařazena ....
FIREMNÍ TIPY
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933