Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Klasifikace spotřebičů známá, neznámá (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 22.05.2023
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2023 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Klasifikace spotřebičů známá, neznámá


Klasifikace spotřebičů známá, neznámá
Téma, které je základní znalostí každého elektrotechnika. U běžného spotřebitele lze očekávat zpravidla neznalost. Z toho důvodu se také vyrábí různé typy zásuvek. Přestože je odpovědnost za návrh, výrobu a distribuci bezpečných spotřebičů na straně výrobců a dodavatelů, je vhodné, aby koncoví spotřebitelé měli alespoň povědomí. I základ může laikům pomoci při správném používání a připojení spotřebičů a minimalizování rizika úrazu. A odborníci? Někteří si tyto čtyři skupiny klasifikace zopakují, jiní předají druhým ...
Autorský článek, Michal Kříž, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 22.05.2023


Ke správnému využití spotřebičů je třeba znát, jak se rozdělují. Jednak je to z hlediska jejich ochrany před úrazem elektrickým proudem (třídy ochrany 0, 0I, I, II a III) a dále pak podle způsobu jejich připojení, možnosti manipulace s nimi a také druhu využívané energie. K tomu je vhodné poznamenat, že se spotřebiči třídy ochrany 0, tj. zjednodušeně řečeno se spotřebiči, jejichž ochrana před úrazem by spočívala pouze na základní (původně se uvádělo, že jenom na pracovní) izolaci živých částí, se dnes již prakticky nesetkáme. A nesetkáme se již zřejmě ani se spotřebiči třídy ochrany 0I, které bylo možné připojit jak na staré instalace bez nulovacího vodiče (dnes bychom řekli bez ochranného vodiče), i na kdysi novější instalace s nulovacím (dnes bychom řekli s ochranným, resp. s PEN vodičem).Tomu bylo nutné přívodní šňůru ke spotřebiči přizpůsobit. Na uvedená, dnes již muzeální provedení spotřebičů, můžeme narazit někde na půdách či ve sklepení starých domů. Je možné doporučit takovéto spotřebiče, pokud je najdeme, již na současné elektrické instalace nepřipojovat.

Klasifikace spotřebičů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
Podle tohoto velmi důležitého hlediska se ochrana před úrazem elektrickým proudem zajišťuje v podstatě dvěma navzájem nezávislými prostředky tak, aby při poruše jednoho prostředku ochrany zajistil ochranu ještě druhý prostředek ochrany. To můžeme vysledovat u všech tříd ochrany, podle nichž se nejen elektrické spotřebiče, ale i jiné elektrické předměty, přístroje a zařízení rozdělují.Spotřebiče, ale nejen ty, se podle kombinace ochranných opatření z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem rozdělují na spotřebiče:
  • třídy ochrany 0 (dříve to mohly být ještě i spotřebiče třídy ochrany 0I)
  • třídy ochrany I
  • třídy ochrany II
  • třídy ochrany III

Druhy napájecích přívodů
Dalším důležitým údajem z hlediska připojování spotřebičů je druh napájecího přívodu.

Rozeznáváme:
  • připojení typu X, tj. připojení napájecím přívodem, který je snadno vyměnitelný
  • připojení typu Y, tj. připojení napájecím přívodem, který není snadno vyměnitelný, protože se u něj požaduje, aby v případě potřeby provedl jeho výměnu výrobce
  • připojení typu Z, tj. připojení, u kterého není možné napájecí přívod vyměnit, protože by se přitom spotřebič porušil nebo zničil

Třídy ochran spotřebičů jsou nativní znalostí každé osoby znalé! Pokud nikoliv, pak se doporučuje rychlé opakování z příslušné technické normy nebo odborné literatury!
Knihu k tomuto tématu lze nalézt například zde!
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.