Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Klasifikace spotřebičů známá, neznámá


Document Actions
Klasifikace spotřebičů známá, neznámá
Téma, které je základní znalostí každého elektrotechnika. U běžného spotřebitele lze očekávat zpravidla neznalost. Z toho důvodu se také vyrábí různé typy zásuvek. Přestože je odpovědnost za návrh, výrobu a distribuci bezpečných spotřebičů na straně výrobců a dodavatelů, je vhodné, aby koncoví spotřebitelé měli alespoň povědomí. I základ může laikům pomoci při správném používání a připojení spotřebičů a minimalizování rizika úrazu. A odborníci? Někteří si tyto čtyři skupiny klasifikace zopakují, jiní předají druhým ...
Autorský článek, Michal Kříž, Tým portálu Elektrika, ze dne: 22.05.2023
reklama

Ke správnému využití spotřebičů je třeba znát, jak se rozdělují. Jednak je to z hlediska jejich ochrany před úrazem elektrickým proudem (třídy ochrany 0, 0I, I, II a III) a dále pak podle způsobu jejich připojení, možnosti manipulace s nimi a také druhu využívané energie. K tomu je vhodné poznamenat, že se spotřebiči třídy ochrany 0, tj. zjednodušeně řečeno se spotřebiči, jejichž ochrana před úrazem by spočívala pouze na základní (původně se uvádělo, že jenom na pracovní) izolaci živých částí, se dnes již prakticky nesetkáme. A nesetkáme se již zřejmě ani se spotřebiči třídy ochrany 0I, které bylo možné připojit jak na staré instalace bez nulovacího vodiče (dnes bychom řekli bez ochranného vodiče), i na kdysi novější instalace s nulovacím (dnes bychom řekli s ochranným, resp. s PEN vodičem).Tomu bylo nutné přívodní šňůru ke spotřebiči přizpůsobit. Na uvedená, dnes již muzeální provedení spotřebičů, můžeme narazit někde na půdách či ve sklepení starých domů. Je možné doporučit takovéto spotřebiče, pokud je najdeme, již na současné elektrické instalace nepřipojovat.

Klasifikace spotřebičů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
Podle tohoto velmi důležitého hlediska se ochrana před úrazem elektrickým proudem zajišťuje v podstatě dvěma navzájem nezávislými prostředky tak, aby při poruše jednoho prostředku ochrany zajistil ochranu ještě druhý prostředek ochrany. To můžeme vysledovat u všech tříd ochrany, podle nichž se nejen elektrické spotřebiče, ale i jiné elektrické předměty, přístroje a zařízení rozdělují.Spotřebiče, ale nejen ty, se podle kombinace ochranných opatření z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem rozdělují na spotřebiče:
  • třídy ochrany 0 (dříve to mohly být ještě i spotřebiče třídy ochrany 0I)
  • třídy ochrany I
  • třídy ochrany II
  • třídy ochrany III

Druhy napájecích přívodů
Dalším důležitým údajem z hlediska připojování spotřebičů je druh napájecího přívodu.

Rozeznáváme:
  • připojení typu X, tj. připojení napájecím přívodem, který je snadno vyměnitelný
  • připojení typu Y, tj. připojení napájecím přívodem, který není snadno vyměnitelný, protože se u něj požaduje, aby v případě potřeby provedl jeho výměnu výrobce
  • připojení typu Z, tj. připojení, u kterého není možné napájecí přívod vyměnit, protože by se přitom spotřebič porušil nebo zničil

Třídy ochran spotřebičů jsou nativní znalostí každé osoby znalé! Pokud nikoliv, pak se doporučuje rychlé opakování z příslušné technické normy nebo odborné literatury!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933