Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

KART Brno bez ČÚBP.


Document Actions
Článek
Každoročně pořádá MSE Brno krajský aktiv revizních techniků v brněnském Bílém domě. Současně se pořádá i pražský CART, který byl letos zrušen.....
Miroslav Minařík, ze dne: 18.12.2002
reklama

Důvodem zrušení CARTu (celostátního aktivu revizních techniků) bylo zasedání NATO. Celkem z pochopitelných důvodů byla tato akce za včas odvolána.

Ovšem v brněnském "Bílém domě" (Břetislava Bakaly) se plánovaná akce konala. Přehled přednášek naleznete níže. Kromě těch bylo zajímavé setkání s našimi odbornými osobnostmi, s kterými jste mohli neoficiálně pohovořit na odborná témata.

Právě na tomto setkání jsme se seznámili s našimi slovenskými sousedy, kteří v loňském roce založili Cech elektrotechniků Slovenska.

Ovšem k velkému zklamání se nedostavil pracovník ITI Praha Ing.Trhlík, na jehož výklad se připravovali mnozí elektrotechnici. Byl mu veřejný výstup zakázán,   i přes to, že se tento aktiv pořádal za spolupráce s ITI Praha, tak se nikdo z ČÚBP neobtěžoval. Což na straně jedné poškozuje pořadatele, a na straně druhé ledacos napovídá o praktikách této státní instituce.

Přednášky:
Nové technické normy v oblasti elektrotechniky za období květen – listopad 2002
František Štourač, MSE

Problematika sítí TN-C a TN-S, vznik pulzních proudů a jejich vliv na činnost ochrany odpojením s proudovými chrániči
Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o.

Nedostatky při zajišťování funkce jištění ochrany před úrazem elektrickým proudem – jističe a chrániče
Zbyněk Urban

Nové normy pro dimenzování a jištění ČSN 33 2000–4-43 a 33 2000-5-523
Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o.

Platnost osvědčení revizních techniků a oprávnění pro tuto činnost dle zák. č. 124/2000 Sb., Metodika výměny osvědčení a oprávnění
Vladimír Turnovec ČÚBP

Novinky v měřicí technice pro revize a diagnostiku elektrických zařízení
Jiří Sajner JHS ELEKTRO

Aktuální informace o novinkách v měřicí technice v návaznosti na požadavky EU
Wolfgang Kühnel Gossen-Metrawatt GmbH

Důvody ověřování vlastností proudových chráničů na působení pulzních a stejnosměrných proudů
Robert Kinderman Gossen-Metrawatt GmbH

Problematika posuzování rizika výbuchu při určování prostředí do výbušných plynových atmosfér z pohledu soudních znalců a praktické příklady
Ján Meravý, Martin Herman

Souhrnný pohled na provoz osvětlovacích soustav z pohledů jištění a dimenzování elektrických rozvodů
Jiří Plch

Praktické podmínky připojování odběrných zařízení na distribuční síť rozvodných závodů
Pracovník energetiky

Využití výsledků měření analyzátoru sítě MAVOWATT 45 s kartou rychlých dějů Memory-Card RC 8
ITI TUV Praha, pobočka Brno

Komentář k zák. 174/1968 Sb a zák. 124/2000 Sb. Platnost osvědčení a oprávnění
Pavel Trhlík, ITI Praha

Doprovodné slovo – předpisy pro elektrotechniku ve výstavnictví
Ján Vaxmonský

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Těsně před konáním AMPERu 2011 jsme se s kamerou zastavili pozdravit zakladatele a členy Žďárského elektrotechnického cechu. Toto slavnostní setkání se uskutečnilo na ranči dvou elektrotechniků Jana Štefáčka a Luboše Pajla v Hamrech u Žďáru. Průvodní slovo měl samozřejmě cechmistr Jaroslav Miklík, který poukázal na osobnosti a pamětníky, kteří nám k tomuto výročí řekli několik slov na kameru. Více sledujte v tomto videoklipu ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933