Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Po kabelovce data sviští nebo lezou ? (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 3.06.2002
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2022 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Po kabelovce data sviští nebo lezou ?


Možnosti využití sítě kabelové televize k přenosu dat a k připojení do sítě internet. Vede tudy cesta nebo nikoliv.
Radek Kaisler, ze dne: 3.06.2002

Síť televizního kabelového rozvodu (TKR) je kvalitním širokopásmovým médiem, umožňujícím poskytování celé škály služeb. Tyto služby mohou významně urychlit návratnost investičních nákladů TKR. Velmi perspektivní se jeví zejména využití rozvodů TKR pro datové přenosy.

 

Pod pojmem přenos dat však není vhodné vidět pouze nasazení příslušné technologie do stávajícího rozvodu. Jedná se o širší problematiku a to jak z hlediska celkového  řešení systému, tak i množství poskytovaných služeb.

 

 

Co do řešení technického a organizačního zahrnuje systém přenosu dat zejména:

 

-          přístup ke zdroji dat a vytvoření vhodné přenosové cesty od zdroje,

-          primární zpracování dat,

-          přenos dat z místa primárního zpracování do uzlového bodu lokální sítě TKR,

-          sekundární zpracování dat,

-          distribuci dat po TKR,

-          volbu vhodné struktury poskytovaných služeb.

 

 

Z nabídky poskytovaných služeb se jedná zvláště o:

 

-          přístup k Internetu,

-          IP telefonie,

-          zřizování virtuálních privátních datových sítí,

-          hry on-line,

-          ostraha objektů, dálkové odečty energií, MaR.

 

 

Důležitým článkem datového řetězce je v současné době zejména přípojný bod na poskytovatele služeb Internet, neboť se jedná o nejžádanější službu.

Jsou kladeny značné nároky na kapacitu a spolehlivost tohoto spoje, proto v úvahu připadá zejména pevná linka, mikrovlnný spoj, či optická distribuční trasa.

 

Přestože je TKR značně kvalitním médiem, je před vlastním zprovozněním systému přenosu dat nutno uskutečnit tato opatření:

 

-          optimalizaci stávajícího rozvodu a zprovoznění zpětného směru (0-36kHz),

-          odstranění zdrojů rušení (zde bývá problémem zejména kvalita konektorů a instalace vnitřních rozvodů),

-          zprovoznění příslušné technologie pro datové přenosy.

 

Vlastní technologie pro přenos dat po TKR je tvořena zejména centrální řídící jednotkou, tzv. kabelovými modemy u jednotlivých účastníků a odpovídajícím softwarem. Centrální jednotka zajišťuje konverzi dat do vf podoby, přiděluje jednotlivým modemům přenosová pásma, řídí veškerou komunikaci, zajišťuje správu systému a jeho konfiguraci.

 

K TKR se lze připojit rovněž bezdrátově (např. pokud je nutno připojit vzdáleného účastníka) a to za užití technologie bezdrátové datové sítě. Přístupový bod je možno umístit přímo na uzlový bod sítě, případně využít technologii přenosu dat po TKR do vhodnějšího místa. Při použití směrových antén lze připojit i značně vzdálené účastníky.

 

V současné době někteří provozovatelé TKR ve vybraných městech zprostředkovávají připojení na internet přes jejich síť TKR. O tom jaké jsou praktické zkušenosti uživatelů této služby bude publikován samostatný příspěvek.

TEXT Z OBLASTÍ

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.