Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nové ...

One Fits All - Pfannenberg představuje 2 novinky ze svého portfolia. ...

To nejlepší z ...

K neustálým dotazům z čeho se učit ke zkouškám už máme ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 318
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • ... ptá se nejeden uživatel systémové instalace, kterou její výrobce přestal podporovat. A to již z jakéhokoliv důvodu. Zánik společnosti, zrušení projektu nebo třeba i neschopnost reakcí v požadovaných časech. Je tedy xComfort řešením? Jaká je vazba ...

Témata z alespoň jedné oblasti

Normalizace

Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710

 • 3.03.2015
Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi normami ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710? Jak se liší v požadavcích na zdravotnickou izolovanou soustavu, proudové chrániče, ochranu oddělením obvodů nebo na omezení dotykového napětí v místnostech určených k přímým zásahům na srdci? To se dozvíte v tomto článku.

Automatické odpojení při poruše ve zdravotnických prostorech

 • 19.02.2015
Automatické odpojení při poruše ve zdravotnických prostorech
V případě poruchy v síti se vyžaduje automatické odpojení. Úvodním požadavkem u této ochrany je, aby při současném připojení více elektrických zařízení k jednomu obvodu, nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem. V jakých skupinách lékařských prostorů jsou požadované proudové chrániče a jaké typy proudových chráničů tu můžeme použít? Jaké proudové chrániče se požívají u sítě TN a jaké u sítě TT? To se dozvíte v tomto článku.

AFP KONFERENCE: Změny v certifikačním systému GOST R

 • 12.02.2015
AFP KONFERENCE: Změny v certifikačním systému GOST R
Podnikání českých firem na ruském trhu doprovodí v roce 2015 změny podle nových požadavků certifikačního systému Celní unie. Tomáš Havránek, obchodní ředitel TÜV NORD Czech, nastínil připravované změny a uvedl, že 14 tisíc pracovních míst v Česku je přímo závislých na dodávkách do Celní unie Ruské federace. Kdy skončí platnost certifikátů GOST R a co bude dál? To prozradil na konferenci All for Power.

Rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439

 • 10.02.2015
Rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439
Hlavní změnou, kterou přináší norma ČSN EN 61439, je zavedení pojmu ověření návrhu rozvaděče. Vedle obvyklého ověření zkoušením je v řadě případů možné provést ověření výpočtem nebo porovnáním. Při porovnání se vychází z již odzkoušených typů a získané výsledky je tedy možné použít i pro typy obdobné konstrukce. Jaké jsou další rozdíly mezi těmito normami?

Rozvaděče nn – stanovené výrobky nebo volně sestavitelné stavebnice?

 • 5.02.2015
Rozvaděče nn – stanovené výrobky nebo volně sestavitelné stavebnice?
Rozvaděče jsou v dnešní době stále částí odborné veřejnosti chápány spíše jako volně sestavitelné stavebnice než jako výrobky podléhající podobným zákonitostem jako třeba automobily. Přitom rozvaděč neodborně sestavený z originálních dílů může být nebezpečný jak z hlediska úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska požáru. Proto je rozvaděč podle zákona 22/1997 Sb. stanovený výrobek. Co to znamená pro jeho výrobce?

Podnikové normy energetiky #2

 • 28.01.2015
Podnikové normy energetiky #2
Podnikové normy energetiky jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Které z těchto norem jsou zaměřené na parametry kvality elektřiny a které na kabely? Jaké nové PNE se připravují pro venkovní vedení nad 1kV? A jak je na tom Česko se zaváděním inteligentních sítí Smart grids? To se dozvíte v druhé části přednášky Jaroslava Bárty.

Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech

 • 23.01.2015
Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
Jak mají být uspořádány zásuvkové vývody na všech místech pro pacienty? Jaká je klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory? A jaké všeobecné požadavky platí pro bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2? Odpovědi na otázky a další informace k tématu naleznete v tomto článku.

Podnikové normy energetiky PNE #1

 • 14.01.2015
Podnikové normy energetiky PNE #1
Podnikové normy energetiky jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. První PNE byla vydána už v roce 1992, základní soubor norem byl pak vypracován v letech 1993 až 1994. Jak se tyto normy tvoří a jakými oblastmi se zabývají? Kdo PNE schvaluje a jak fungovalo jejich schvalování před rokem 2011? Sledujte přednášku Jaroslava Bárty.

OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí

 • 9.01.2015
OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí
Jaké povinnosti stanovují soubor norem ČSN EN 61439 pro rozvaděče nízkého napětí a norma ČSN EN 62208 zaměřená na prázdné skříně pro tyto rozvaděče? O tom přednášel Jan Šikula ze společnosti OEZ. V přednášce se dozvíte, k jakým došlo změnám v názvosloví, jaké povinnosti má výrobce rozvaděčů i jak se ověřují jednotlivé charakteristiky rozvaděčů. Sledujte tento článek s videospotem.

Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech

 • 5.01.2015
Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
V každém zdravotnickém prostoru skupin 1 a 2 musí být provedeno doplňující ochranné pospojování. Jak má být správně připojeno? Mezi jaké části se instalují vodiče zajišťující vyrovnání potenciálů? Jaká kontrola se při revizi provádí u elektrostaticky vodivých podlah? To se dozvíte v tomto článku.

Rozvaděče ve zdravotnických prostorách

 • 19.12.2014
Rozvaděče ve zdravotnických prostorách
Rozvaděče ve zdravotnickém prostředí musí splňovat požadavky uvedené v souboru norem ČSN EN 61439. Jakou dokumentaci je nutné požadovat při jejich revizi? Jak mají být umístěny rozvaděče k napájení hlavních rozvodů a bezpečnostních obvodů? To se dozvíte v tomto článku.

Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech podle ČSN 73 0848

 • 11.12.2014
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech podle ČSN 73 0848
Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí elektrické energie v objektu a tím zajištěn bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Co říká norma ČSN 73 0848 o kabelových trasách pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP? Jaký dokument platí pro zdolávání požárů elektrických zařízení a rozvodů jednotkami požární ochrany? Jaká je bezpečná vzdálenost a minimální tlak na proudnici při hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400V? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v článku Zdeňka Hoška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Rozvaděče obsluhované laiky

 • 2.12.2014
Rozvaděče obsluhované laiky
Rozvaděče užívané laiky. Na toto téma přednášel na 24. celostátním setkání elektrotechniků Ondřej Adamec. Co bylo účelem vytvoření nového souboru norem 61439? Jak se správně značí rozvaděč a co vše musí obsahovat jeho štítek? Jaké jsou požadavky na technickou dokumentaci rozvodnice? Jak probíhá certifikace rozvaděče a co musí splňovat hlavní elektrické obvody? Odpovědi na otázky a další informace naleznete v článku s videoklipem.

Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody

 • 14.11.2014
Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
Závady elektroinstalace jsou podle aktuálních statistik nejčastější příčinou požáru budov. Jaké zákony a vyhlášky upravují požární bezpečnost? Jaký postup je nutné dodržet při požárním zásahu? Co podle vyhlášky patří mezi bezpečnostní zařízení? A jaké jsou výhody a nevýhody normových nosných tras? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v článku autorizovaného inženýra Jiřího Horáka.

Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3

 • 6.11.2014
Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
Jak mění norma ČSN EN 61439 požadavky na ověření teploty rozvaděčů? Jak se provádí ověření teploty rozvaděčů? Jak se liší ověření teploty u proudů do 630A a do 1600A? Jaké tabulky přibyly v nové normě na výpočty oteplení? Jak v praxi probíhají zkoušky na zkušebně? Jaké jsou požadavky nové normy na kusové ověřování? A jak norma změnila požadavky na výrobní štítek? Tomu se věnuje třetí díl přednášky Františka Štěpána o normách pro rozvaděče nízkého napětí.
FIREMNÍ TIPY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933