Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)


Document Actions
Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
Znáte čísla předmětových norem pro jističe, které se v katalozích uvádějí nejčastěji? Do kolika ampér se vyrábí jističe určené pro laickou obsluhu? Kolik typů charakteristik je uvedeno v normě pro oblast působení zkratové spouště? Co je potřeba brát v úvahu v oblasti velkých zkratových proudů? Limitujícím činitelem při předřazení pojistky z důvodů záložní ochrany je omezení selektivity mezi pojistkou a jističem. Konkrétní hodnoty maximálního selektivního proudu, při kterém je kombinace jistič/pojistka ještě selektivní, udávají výrobci jističů v katalozích ve formě ...
František Štěpán, ze dne: 15.10.2013
reklama


Jističe určené pro laickou obsluhu
(podle ČSN EN 60898-1)
Podle účelu použití musíme vzít v úvahu hned dvě základní předmětové normy pro jističe, které se v katalozích uvádějí nejčastěji. Jedná se o ČSN EN 60898-1– Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací, část 1: Jističe na střídavý proud, a dále o normu ČSN EN 60947-2: Jističe. První z uvedených je určena zejména pro jističe používané pro instalace budov (též instalační jističe, modulární jističe).

Co je ale podstatné, vzhledem k účelu použití v domovních instalacích se jedná o jističe určené pro laickou obsluhu. To je také hlavní důvod, proč jsou podmínky pro konstrukci a vlastnosti jističů poměrně přísné. Jmenovité jsou až do 125 A. Pro správné použití těchto jističů je nutné rozlišit tři oblasti charakteristik.
Oblast přetížení malými nadproudy:
Pro malé nadproudy jsou stanoveny meze, ve kterých nesmí, nebo musí dojít k zapůsobení spouště na přetížení. Smluvený nevypínací proud (Int) je pro 1,13In, smluvený vypínací proud (It ) je 1,45In . To znamená, že při průchodu proudu pod hodnotou 1,13In nesmí ve smluveném čase dojít k vybavení jističe a při proudech nad 1,45In musí ve smluveném čase dojít k vybavení jističe. Smluvený čas je buď 1 hodina (pro In ≤ 63 A) nebo 2 hodiny (pro In > 63 A). Údaje platí pro referenční teplotu okolí 30 °C s tím, že tyto jističe nemají tepelnou kompenzaci. Při významnější změně okolní teploty se provádí přepočet podle závislostí uvedených v katalozích výrobce.

Oblast přetížení zkratovými proudy:
Pro oblast působení zkratové spouště jsou v normě tři typy vypínacích charakteristik B, C a D s různými mezemi nastavení (pro typ B je to od 3 do 5In, pro typ C od 5 do 10In a pro typ D od 10 do 20In). Oblast působení zkratových spouští má přímý vliv splnění podmínek pro odpojení poruchy v předepsaném čase. To přímo souvisí s hodnotou impedance smyčky (všímáme si především sítě TN) a řešíme problém zajištění takové impedance smyčky, která zaručí v obvodu s poruchou vznik alespoň minimálního zkratového proudu. Každý vyšší proud pak už zaručí rychlé odpojení obvodu s poruchou s vypínacími časy řádově v milisekundách. Jiný důvod pro charakteristiky B,C a D nemá význam uvažovat (selektivita, zatížení vedení při zkratech, …).

Oblast velkých zkratových proudů
V oblasti velkých zkratových proudů se musí brát v úvahu i jmenovitá vypínací schopnost jističe (Icn), která je u instalačních jističů předepsána řadou 6, 10, 15, 20, a 25 kA. Pokud zkratový proud překročí jmenovitou vypínací schopnost jističe, dojde k jeho poškození. Jednou z možností, jak tomuto stavu předejít je předřazení pojistky (obvyklá hodnota pojistky je 100 A pro jističe do 63 A, nebo 200 A pro jističe do 125 A). V tomto případě mluvíme o záložní ochraně jističe. Limitujícím činitelem při předřazení pojistky z důvodů záložní ochrany je omezení selektivity mezi pojistkou a jističem. Konkrétní hodnoty maximálního selektivního proudu, při kterém je kombinace jistič/pojistka ještě selektivní, udávají výrobci jističů v katalozích ve formě tabulky (údaje v tabulkách nejsou jen počítány, ale jsou ověřeny měřením).

Článek je ukázkou sborníku L.P. Elektro č.61
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku zde!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
Rychlopohled na základní technický sešit pojednávající o přehledu i detailech nově vyráběných kompaktních jističích 3VA v orlických elektrotechnických závodech pod značkou Siemens. Obsah je rozčleněn do šesti základních logických celků. Kompaktní jističe 3VA, představení kompaktních jističů 3VA, kompaktní jističe 3VA do 1kA, příslušenství 3VA do 1kA, kompaktní jističe 3VA27 do 1,6kA, náhrady a převodní tabulky, slovník pojmů a význam zkratek. Stručný komentář s odkazy a videozáznamem premiéry naleznete zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Chcete mít přehled o dostupných záložních systémech? Jak a čím zálohovat různá zařízení v elektroinstalacích může být problémem nikoliv pouze pro spotřebitele. Tento technický sešit dává přehled o různých záložních zdrojích, které navrhujete, dodáváte nebo instalujete. Co tento katalog obsahuje, naleznete v tomto článku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933