Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!


Document Actions
Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
Aktivní jímače byly doposud především dobře postaveným byznysem než spolehlivou ochranou. Toto řešení využíval většinou investor neznalý technických podrobností, který vsadil na výhodnou alternativu. Na Slovensku se však našla "ostrá tužka", která podrobila předkládané parametry jímačů ESE kontrolním výpočtům. Zajímá vás, čím byly aktivní jímače vyřazeny z horizontu použití všemi, kteří pochopili Kirchhoffovy zákony?
Jan Hájek, ze dne: 26.04.2017
reklama


Diskuse o tom, zda je aktivní hromosvod řešením nebo není, ukončil v České republice Věstník 01/2013 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V tomto věstníku bylo zcela přesně shrnuto, jak má vypadat správná ochrana před bleskem:

Na základě stanoviska subkomise „Ochrana před bleskem“ při Technické normalizační komisi 97 ze dne 27. 7. 2012, které vychází z dokumentů CENELEC BT136 (DG8043)DC, March 2010; CIGRE C4 COLLOQUIUM, May 2010; WG C4.405, October 2011 není dosaženo francouzskou národní normou NF C 17-102, potažmo slovenskou technickou normou STN 34 1391 stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby se postupovalo dle českých technických norem ČSN EN 62305-1 až 4. Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že národní francouzská a slovenská norma nebyly převzaty do soustavy ČSN, nejsou harmonizovanými normami a nelze je v případě odkazu na normové hodnoty používat pro účely vyhlášky č.268/2009 Sb.

Ovšem co se zajímavého stalo v sousední Slovenské republice,  zaslouží pozornost odborné veřejnosti. Slovenským elektrotechnikům se povedla přímá konfrontace, kdy oproti minulosti byly od zastánců tkzv. Aktivních blezkosvodů vyžadovány odpovědi na konkrétní otázky, včetně ozdrojování uváděných faktů.
Tato konfrontace, která nastala po ohlášeném ukončení platnosti STN 34 1381, ukázala vratkost celé konstrukce této ochrany založené na zkreslených a ze souvislostí vytržených údajů.
Podrobnosti a harmonogram všech kroků od roku 2015 naleznete zde:

Mezi nejzajímavější chyby ve zmiňované STN považuji odhalení špatné geometrické konstrukce ochranného prostoru. Velmi podrobně zpracovaný v tomto článku:

Gabriel Krescanko: Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 Skutočne taký rozsiahly? (Celý dokument zde!)


 
A následné  "odhalení" zdroje měření rychlosti výboje, kde veškerý předpoklad ochrany se opírá o naměření rychlosti 19 výbojů a vytvoření průměru z těchto měření tedy 1m/μs, i když by správné bylo uvést celý zjištěný interval, tedy 0,2m/μs až 2m/μs, ale to by ten ochranný prostor vypadal hůře než podle IEC 62305.

 

Výše uvedené zdroje doporučuji pro inspiraci všem, kteří se chtějí poučit, jak vypadá korektní argumentace založená na zdrojích a logice.


Jaký je nyní váš pohled na filozofii
bezpečnosti aktivních hromosvodů?
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 20)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933