Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ... (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 9.12.2022
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...


Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
Na stavbách bývá rušno. Někdy tak, že v zápalu dokončení díla zapomínáme na některé souvislosti. U novostaveb se zpravidla řídíme dle dokumentace. U rekonstrukcí bývá situace méně přehledná. Změny vedení, stavební úpravy, nebo třeba i změna instalovaných zařízení by měla být nejen konzultována, ale také někde uvedena. Ale víme, že v období neustálých časových skluzů, může být čekání na prokazatelný souhlas hodně nákladné! Máte s tím někdo osobní zkušenost?
Autorský článek, ze dne: 9.12.2022
V současnosti se projevuje stále více nutnost takzvané prokazatelnosti některých úkonů. Tato „prokazatelnost“ je důležitá, dojde-li ke sporu, který velmi často končí u soudu. Pak se nejprve řeší, jak kdo byl přesně informován o nastalých skutečnostech.Příklad 1 – prokazatelné seznámení
Je provedena kompletní rekonstrukce hlavního domovního vedení v bytovém domě včetně všech dalších elektrických a sdělovacích rozvodů ve společných prostorách domu. Čili je proveden celkový rozvod pro použití sítě TN-C-S. Některé byty však zůstaly s původní elektroinstalací TN-C. Přestože takto zněla i objednávka na dílo pro zhotovitele, je žádoucí, aby tento na závěr prokazatelně (to je proti podpisu) s touto situací objednatele (představitele družstva, SVJ) seznámil; v případě, že se nejedná o všechny byty v domě i s výpisem, o které byty se jedná.

Příklad 2 – prokazatelný souhlas
Mají být prováděny stavební zásahy, které by mohly mít vliv na statiku objektu. Příklad je uveden na obrázku 3 a 9, kde statik přesně určil místo postupu a jeho maximální velikost, aby nedošlo k narušení zavěšení podesty a mezipodesty v objektu provedeném jako vyzdívaný skelet.

Příklad 3 – prokazatelný pokyn
Každý uživatel (laik) elektroinstalace, v níž jsou aplikovány přístroje, které vyžadují určitou kontrolní obsluhu, musí být prokazatelně informován o nutnosti těchto úkonů v čase (viz například kontrolní ověření funkce proudových chráničů). Pokud je zadavatelem někdo jiný než přímý uživatel, seznámí ho zřizovatel elektroinstalace prokazatelně s nutností informovat přímého uživatele.
Karel Dvořáček

Tip na knihu daného tématu ...


Opravdu u klienta pamatujete na prokazatelný souhlas?
O tom diskutujeme v níže otevřené diskusi ...
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.