Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Jak uvažovat o způsobu připojování spotřebičů (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 28.03.2024
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Jak uvažovat o způsobu připojování spotřebičů


Jak uvažovat o způsobu připojování spotřebičů
Spotřebiče by měly být navrženy tak, aby je bylo možné snadno připojit a používat v různých prostředích. Přenosné a držené v ruce obvykle pomocí pohyblivého přívodu, nepřenosné přímo na svorkovnice. Pevný rozvod by měl být přizpůsobitelný změnám např. instalace v podlahách, lištách s přemístitelnými zásuvkovými vývody. A co bezpečnost, přehlednost, zatížení, samostatné obvody ...? Více sledujte zde ...
Jiří Macháček, Michal Kříž, ze dne: 28.03.2024Připojování spotřebičů je jednou z velice často podceňovanou činností. Pokud spotřebitel uvažuje především tak, aby vidlice spotřebiče šla vsunout do kompatibilní zásuvky. Pak osoba věci znalá musí uvažovat v podstatně větším horizontu.


Michal Kříž uvádí ...
Od spotřebičů také vyžadujeme, aby je bylo možné snadno připojit. Tato možnost závisí na tom, jakým způsobem je třeba spotřebiče používat. Od spotřebičů přenosných, držených v ruce, i od spotřebičů připevněných (a to pouze tehdy, kdy se s nimi pracuje – nikoliv trvale) se v podstatě vyžaduje, aby je bylo možné připojit kdykoliv, a to na řadě míst, kde jejich použití přichází v úvahu. Proto se připojují pomocí pohyblivého přívodu vidlicí do zásuvky pevného rozvodu, popř. prodlužovacího přívodu nebo adaptoru.

Pohyblivý přívod buď přímo vychází ze spotřebiče, v němž je připojen na přívodní svorky,
nebo je ke spotřebiči připojen pomocí spojení nástrčky (zakončující u spotřebiče pohyblivý přívod) a přívodky (která je nedílnou součástí spotřebiče). Naopak přívody ke spotřebičům nepřenosným jsou připojovány přímo na svorkovnice, a to jak na straně pevné elektrické instalace v krabici, rozvodnici nebo u spínače (sporáková kombinace), tak přímo ve spotřebiči.

V současné době je velice obvyklé, že i tzv. pevný elektrický rozvod musí být přizpůsobován značným změnám nároků na připojování spotřebičů. Mění se dispozice jednotlivých prostorů objektu. Často dochází k novému rozdělení místností, a tím se mění i požadavky na tzv. pevný elektrický rozvod. Ten je prováděn buď přímo v podlahách, takže při novém prostorovém rozdělení dispozice není nutné provádět pevné instalace znovu, nebo se provádí v lištách se zásuvkovými vývody. Ty je možné opět poměrně snadno přemístit na nové příčky oddělující místnosti. V žádném případě není žádoucí, aby se mezi množstvím přístrojů a zařízení kancelářské technologie válela na zemi nepřehledná změť kabelů, telefonních linek a přívodů k počítačovým sítím.

Co je tedy třeba při připojování elektrických spotřebičů zvážit?
Snadnost připojení vyžaduje lehké přívody, ty zase nesmějí být zatěžovány příliš, proto je na ně možné připojit jen omezené množství spotřebičů, popř. pouze jeden. Z toho důvodu vyžadují určité spotřebiče samostatný přívod. Nahlédněme do tabulky ...
Podle té jsou zásuvkové obvody dimenzovány na 16A, což představuje výkon 3,6kVA. Některé spotřebiče mohou mít výkon 2kVA. Z jednoho obvodu nemohou být napájeny dva spotřebiče takovéhoto výkonu – např. ohřívač vody a pračka – a vyžadují samostatné vývody.

Další důvod, proč spotřebiče připojovat, pokud možno na samostatné obvody, je vzájemné ovlivňování různých spotřebičů:

Víme, co udělá výtah, když se rozjíždí. Pokud má rozvod v budově část přívodu mezi
místem připojení k veřejné síti a hlavním domovním vedením společnou s přívodem k vý-
tahu, asi zaznamenáme při každém rozjezdu mírný pokles intenzity osvětlení. Podobně je
to s jinými silnými spotřebiči. Zejména rozběh motorů znamená krátkodobé zatížení obvo-
du až osmi či desetinásobkem jeho jmenovitého proudu.
Tyto informace spotřebitel v běžném životě prakticky neuvažuje a je na nás, na osobách znalých, jak dokážeme tyto principy vysvětlit jinak, než s odvolávkou na předpisy a normy.

Více o spotřebičích v domácnostech naleznete například v této publikaci ...


TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.