Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Produktový katalog ...

ELKOV, jako oficiální zastoupení E.T.A. vydává produktový katalog ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
13.09.2019 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7. Konektor je speciálně přizpůsobený požadavkům vysokorychlostního kabelu. Koncepce stínění je navržena tak, aby stínění párů vodičů odolalo rušení nejen před vnějšími vlivy, ale také před sousedním párem a to po celé délce kabelu. Stáčené kontakty modulu jsou průmyslovým standardem a měly by být instalovány pomocí krimpovacích kleští se 4 trny. Potřeba ...
12.09.2019 Pozvánka na 56. konferenci SRVO. Blíží se 56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se uskuteční dne 24.10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Konference na téma "Role státu při obnově veřejného osvětlení" proběhne pod záštitou resortů, které podporují kvalitu osvětlení veřejného prostoru s uvedenými tématy: SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni. Legislativní ...
11.09.2019 Před 60 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh. Dodnes nevynechal jediný ročník. 6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností přes 80 tisíc lidí a více jak šestnácti sty vystavujícími firmami. Letos se koná 7-11.října. Šedesátý první ročník ...
9.09.2019 Podle čeho vybíráte značku kabelové chráničky? Kabelové ochranné dvouplášťové trubky Koruflex, Koruhard mají širokou škálu použití. Nejvíce při výstavbě energetických a telekomunikačních celků. Dále také jako záložní kabelovody pro pozdější využití. Díky vysoké materiálové odolnosti vůči agresivním látkám je jejich použití možné i v chemickém průmyslu. Vnější vrstva je vyrobena z HDPE, vnitřní z LDPE. Touto technologií dosáhneme vysoké ohebnosti i při malých poloměrech ohybu. Dodáváno v ...
6.09.2019 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON. Elektronický jistič PXS24 nabízí lepší ochranu pro stejnosměrné obvody 24V, jelikož rychle detekuje přetížení a selektivně vypíná postižené součásti stroje. V důsledku toho systém zůstává ovladatelný a chyby lze buď vyřazovat pro zamezení kritického poškození, nebo lze systém řízeným způsobem odstavit. Tento modul je schopen chránit i kapacitní zátěže až 20.000μF. Každý ...
5.09.2019 Znáte svítidlo PITBUL-N-LED? Je to prachotěsné LED svítidlo s odolností proti stříkající vodě určené pro osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu. Je schváleno FTZÚ Ostrava. Použitý elektronický předřadník 220/240V, těleso z lakovaného ocelového plechu s barvou RAL 9003. Kryt z tvrzeného bezpečnostního skla. Uchycení řešeno pomocí šroubů M8 skrz nosný podklad, podhledovým rámem, stropními úchyty nebo ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 109
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Jak přistupovat ke svítidlům ve dřevostavbách


Document Actions
Jak přistupovat ke svítidlům ve dřevostavbách
I když jsou dřevostavby doménou spíše amerického kontinentu, u nás se objevují v takové míře, že se tím musíme zabývat také. Jsem zaměřen spíše na zděné stavby, ovšem přesah do této dřevěné, minoritní sféry, není zcela od tématu. Požadavků na různá domovní rozšíření dřevěné konstrukce přibývá a to je důvod, proč jsem začal pátrat po více informacích. Elektroinstalacím ve dřevostavbách se u nás prozatím nevěnuje nikdo více než Karel Dvořáček. Proto jsem zalistoval v jeho knize vydané u IN-EL. A co ty? Máš praktické zkušenosti s montáží elektrických přístrojů v dřevostavbách? Přidej svou zkušenost!
Jiří Macháček, ze dne: 24.05.2019
reklama


V naší firmě jsem ve funkci někoho, kdo hledá informace nezbytné k řešení projektů, zakázek nebo i pouhých rozpočtů. Jsem obklopen specialisty na ochranu před bleskem a přepětím, programátory PLC a také těmi, kteří se roky zabývají elektroinstalacemi ve zdravotnictví.  Ovšem pokud jde umístění svítidla na hořlavý podklad, tváří se všichni nepřítomně. A proto jsem připravil krátký přehled (výcuc) některých informací o svítidlech v dřevostavbách.


Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích CB2. Od svítidel musí být dodržena odpovídající vzdálenost k hořlavým materiálům. Pokud není od výrobce k dispozici žádná odpovídající informace, musí být reflektory a úzkoúhlé světlomety v závislosti na příkonu umístěny ve vzdálenosti od hořlavých materiálů mini­málně:
 
=<100W ---------------> 0,5m,
100W do 300W ----> 0,8m,
>  300W do 500W ----> 1,0m,
>  500W --------------> je nutné dodržet větší vzdálenosti

 
Pokud není k dispozici návod výrobce
, platí výše uvedené vzdálenosti pro všechny smě­ry. Světelné zdroje a další součástky svítidel musí být chráněny proti předvídatelnému me­chanickému namáhání. Takové ochranné prostředky, pokud nejsou nedílnou součástí svíti­dla, nesmějí být upevněny na jeho držáku. Úpravy svítidel se nepřipouštějí.
Svítidlo se světelným zdrojem, z kterého by mohly v případě poruchy vycházet hořlavé látky, musí být v souladu s návody výrobce instalováno s bezpečnostním ochranným štítem světelného zdroje.Svítidla označená v podle dříve platné ČSN EN 60598-1 jsou vhodná pro montáž na normálně hořlavé povrchy. S vydáním ČSN EN 60598-1 ed. Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky již svítidla vhodná pro přímou montáž nemají zvláštní označení a označují se pouze svítidla, která pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy vhodná
nejsou, a to symboly:
 

Pro svítidla dovážená z německy hovořících zemí platí i další označení. 

Vysvětlení dalších grafických značek užívaných pro elektrická svítidla a jejich spínací a řídicí přístrojeSvítidla s výbojkovým světelným zdrojem (zářivkou) určená pro instalaci na zařízení, např. nábytku, dle specifikace DIN VDE 0710-14 Svítidla pro nábytek. Za předpokladu, že výrobce svítidla uvedl jeden ze způsobů upevnění, potom mohou být tato elektrická svítidla upevněna na zařízení z materiálů srovnatelných s nespalitelnými materiály, snadno nebo normálně zápalnými stavebními materiály. Jedná se též o materiály lakované či odýhované.Svítidla s omezenou povrchovou teplotu, určená pro instalaci na a do zařízení, např. nábytku, dle specifikace DIN VDE 0710-14  Svítidla pro nábytek.

Za předpokladu, že výrobce svítidla uvedl jeden ze způsobů upevnění, potom mohou být tato elektrická svítidla upevněna na zařízení z materiálů, jejichž požární odolnost není známá. Jedná se též o materiály lakované či odýhované.Samostatný předřadný přístroj, který může být upevněn na nehořlavý, těžko nebo normálně zápalný stavební materiál. Tento předřadník nemusí dosáhnout mimořádné povrchové teploty 130°C.


 
Samostatný předřadný přístroj, který může být upevněn na nebo do zařízení (nábytku). Požární odolnost materiálů zařízení nemusí být známa. Zařízení může být pokryto lakováním či dýhováním. Tento předřadník nemusí dosáhnout mimořádné povrchové teploty 110°C.
 
 

Typově zkoušená elektrická svítidla vhodná pro lokality s nebezpečím výbuchu.

Svítidla označená v souladu s ČSN EM60593-2-24 ed.2  Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu jsou navržená tak, aby zajistila ome­zenou povrchovou teplotu.


 
Základní podmínky pro volbu svítidel
Každé svítidlo musí:
 • být pro daný prostor vhodné a
 • být opatřeno krytem zajišťujícím alespoň stupeň ochrany IP4X nebo, pokud je přítomen prach, IP5X nebo v případě přítomnosti vodivého prachu IP6X a
 • mít teplotu povrchu omezenou v souladu s ČSN EN 60593-2-24 ed. 2 a
 • být takového typu, který zabraňuje vypadnutí součástek ze svítidla.
V prostorech s nebezpečím požáru prachu nebo vláken musí být svítidla instalovaná tak, aby se na nich nemohl prach nebo vlákna hromadit v nebezpečném množství.

 
Ukládání vedení ve svítidlech
Rozvody uložené ve svítidlech lze aplikovat pouze u svítidel, která jsou pro takovéto rozvody navržena. Vodiče uložené ve svítidlech musí být volenyv souladu s informací o teplotě uvedené na svítidle nebo na štítku s návodem výrobce následovně:
 • pro elektrická svítidla odpovídající požadavkům souboru ČSN EN 60593 s označenou teplotou se použijí vodiče vhodné pro označenou teplotu,
 • pokud to není v montážních pokynech od výrobce pro svítidla, která odpovídají souboru ČSN EN 60593, ale jsou bez označení teploty předepsáno, tepelně odolné vodiče (kabe­ly) nejsou požadovány
 • v případě úplné absence informací je nutné použít kabely a/nebo vodiče odolné vyšší teplotě.
Teplota označená na svítidle značí maximální hodnotu a je označena grafickou značkou


Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla
Vnější kabely a vodiče procházející nebo připojená uvnitř svítidla musí být navrženy a uloženy tak, aby nebyly poškozeny teplem nebo UV zářením vytvářeným svítidlem nebo jeho světelnými zdroji (například pomocí stírání).
 

 
Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, například předřadníky
Vně svítidel lze používat pouze samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, které jsou v souladu s příslušnou normou, a zároveňje pro umístění vně svítidel označeno.

Všeobecná grafická značka pro označení samostatného předřadného přístroje je .

Na hořlavý podklad lze umísťovat pouze:
 • předřadné přístroje/transformátory třídy P označené grafickou značkou , nebo
 • předřadné přístroje/transformátory s tepelnou ochranou se zaručenou hodnotou maximál­ní teploty označené grafickou značkou 
                                                                           Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu
Stav ovládaného umělého osvětlení (vypnuto nebo zapnuto) na senících nebo v prosto­rech pro slámu a v obdobných prostorech musí být zřetelně signalizován polohou spínací páky nebo vizuální signalizací.

Svítidla na malé napětí

Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot
Při montáži osvětlovacího systému se musí postupovat v souladu s pokyny od výrobce včetně těch, které uvádějí, zda je zařízení určeno pro montáž na hořlavé či na nehořlavé hmoty. Elektrická svítidla a jejich příslušenství musí být navržena a umístěna tak, aby nebyla vystavena škodlivému tepelnému působení materiálů či okolí.


Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel

Každý transformátor musí být:
 • buď vybaven ochranou na primární straně předepsanou v kapitole 3.8.4, nebo
 • odolný proti zkratu (bezpodmínečně či podmínečně).
Elektronické měniče musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky a pro měniče světelných modulů LED platí ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 Ovládací zařízenípro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavkypro elektronická ovládací zařízení pro LED moduly Příloha 1.

Je předepsáno používat měniče označené značkou 
Limitní hodnota teploty (měni­če) uvnitř trojúhelníku je uvedena pouze jako příklad.


Nebezpečí požáru od zkratu

Pokud je ve světelném obvodu použito neizolovaných vodičů, musí tyto vyhovovat ná­sledujícím požadavkům:
 • obvod musí být vybaven speciálním ochranným zařízením odpovídajícím požadavkům pro speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru, nebo
 • být napájen transformátorem nebo měničem s výkonem nepřesahujícím 200VA, nebo
 • vodiče obvodu musí být v souladu s požadavky ČSN EN 60598-2-23 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí.

Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru od svítidel na malé napětí

Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru musí vyhovovat následují­cím požadavkům:

 • průběžně sledovat příkon osvětlení,
 • automaticky odpojit do 0,3s napájení obvodu v případě zkratu nebo pokud příkon vzros­te o více než 60W,
 • automaticky odpojit napájení obvodu v případě, že tento obvod pracuje se sníženým pří­konem (například při průběžné kontrole, použití regulačního procesu nebo poruchy sví­tidla), pokud se příkon odchýlí o více než 60W,
 • automaticky odpojit napájení obvodu v případě, že při připojování na napájecí obvod je zde porucha a příkon se odchýlí o více než 60W,
 • speciální ochranná zařízení musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich selhání. Je třeba brát v úvahu zvýšený proud vznikající při zapínání napájeného osvětlení.


Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí
Pň navrhování vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí je nutné mít stále na paměti, že pro přenos požadovaného výkonu ve srovnání s kla­sickými rozvody na nízké napětí značné narostou proudy v tomto vedení a rovněž se pod­statné zvedne úbytek napětí.


Současné požadavky na ochranu koncových světelných obvodů v domácnosti
V současnosti byl zaveden nový požadavek na používání proudových chráničů s <30 ínA u koncových světelných obvodů v bytech. Tato ochrana plní vlastně dvojí funkci:
 • a) ochrannou před úrazem elektrickým proudem a
 • b) ochrannou před iniciací požáru od tohoto vedení.

To je krátká část z knihy Karla Dvořáčka. Recenzi naleznete zde a celou knihu objednáte zde.


Pokud by se uvažovalo nad nějakým dalším videoseriálem, jako byl třeba #OPP, #SI nebo #V50, pak bych se přimlouval za to, zviditelnit ty, kteří mají praktické zkušenosti s montáží elektroinstalace v hořlavých (dřevěných) prostředích. 
Co ty?
Máš praktické zkušenosti s montáží elektrických přístrojů v dřevostavbách?
Přidej svou zkušenost!

 
 

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Podívejme se na katalog pojednávající o produktech ochrany před bleskem a přepětím předního evropského výrobce. Ovšem výrobce, který svým produktům poskytuje velice dobrou technickou podporu. Nejen hromosvodáři, ale všichni, co navrhují ochranu před přepětím se vybavují informacemi, které umožňují správná rozhodnutí. Kromě toho jde snad o jediného výrobce modulových přístrojů, který si dává záležet i na designu provedení! Co vše tento technický sešit obsahuje?
Jste postaveni před řešení protipožární ochrany nějakého objektu? Jaké jsou vaše znalosti s možnostmi použití přepážek, instalací v únikových cestách, protipožárních kanálů, bandáží? Slyšeli jste o normových a nenormových konstrukcích? Protipožární ochrana vyžaduje technické znalosti návrhu, ale také znalost dostupných materiálů k její realizaci. Přestože tento technický sešit pojednává o sortimentu, dozvíte se něco i z teorie, například co je úniková a záchranná cesta ... a také semináře OBO BSS ... využijte informace z první ruky a projděte si rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se tématu systémů protipožární ochrany ...
PLC s názvem Foxtrot má od letošního roku druhou verzi. I to, co je dlouhé roky oblíbené a funkční, potřebuje vylepšovat. V případě programovatelných automatů určitě nepůjde o líbivější design modulu. Žijeme v době neustálých technologických změn, nových technologií a řízených procesů. Nenechme se mýlit, že se změny týkají pouze průmyslových nebo administrativních celků. Náročnost projektů v bytové sféře se v některých případech začíná podobat poptávkám podnikatelů s investičním záměrem, než by šlo o vybavení domácího hnízdečka ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933