Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

KOPOS: ...

Jsou to přibližně dva roky, co se v KOPOSu vyjádřili, že čtyřnásobné ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.06.2019 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé energetické řetězy. Plane-chain, bočně uložený řetěz ve speciálně navrženém žlabu zajišťuje bezpečnou a prostorově úspornou dodávku energií a dat. Výhodou tohoto řešení je nízká instalační výška, která šetří prostor. Speciální eliptický tvar dna žlabu pak umožňuje řetězu série E6 bezpečný pohyb v prohlubních po stranách žlabu. Nerezový žlab s nízkým třením zajišťuje ...
18.06.2019 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech. Zavedená značka bezhalogenových kabelů PRAFla z produkce pražské kabelovny PRAKAB získala nyní jedno malé plus, které však nabízí velká řešení při potížích s instalací kabelových tras v nevyhovujících podmínkách. Kabely s označením PRAFla+ jsou díky nové plášťové směsi chráněny před vlhkostí i UV zářením. Po několika letech náročného vývoje přichází PRAKAB na trh s ...
17.06.2019 Šroubovací nástroje pro každodenní práci. Wiha ElectricVario Family je široká linie nářadí, které montér využije každý den, pro mnoho různých šroubových spojů. Nová, 31 dílná brašna, skládací brašny nebo 6 a 12 dílné boxy slimBit s uchem na opasek zaručují snadnou přepravu. Samozřejmostí je, že každý izolovaný nástroj proběhl testovací zkouškou na 10kV. Nářadí...
13.06.2019 TIP na katalog Systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Pracujete na obsáhlé elektroinstalaci? Stojíte před rozhodnutím, zda zvolit normovou nebo nenormovou konstrukci tras? Máte v plánu žlaby nebo lávky v dost členitém terénu? Znáte požadavky na stavební konstrukce? Kabelové nosné systémy je nutné instalovat na stavební konstrukce jejichž požární odolnost je minimálně ...
12.06.2019 Kapesní termokamera PTi120. Čím je problém větší, tím rychleji ho potřebujete vyřešit. Nová kapesní termokamera Fluke dává všem do rukou možnost minimalizovat prostoje. Přístroj disponuje 3,5 palcovým dotykovým LCD displejem s technologií IR-Fusion, která umožňuje prolínání snímku ve viditelném světle se snímkem v infračerveném spektru. Pomocí funkce označování zařízení v softwaru ...
11.06.2019 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách. Jako příklad si představme výrobní halu s výškou stropu 15m a v ní rozmístěné stroje, jejichž výška výrazně převyšuje zákonného 1,5metru. Na horních stranách strojů se běžně nachází nejrůznější zařízení, která je nutno čas od času kontrolovat nebo opravovat. Nezodpovědný provozovatel pověří techniky, ať už vlastní nebo externí, aby to ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 70
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Výstava, veletrh, seminář? Ano, i tam RITTAL nalezneme. Ovšem kromě toho procestoval produktový kamion tohoto výrobce celou Českou republiku. Plzeň, Praha, Pardubice, Třinec, Ostrava, Brno. Tato města byla příležitostí jak navštívit mobilní expozici ...
 • Znáte princip AFDD? Víte, jak funguje? Je tomu 10 roků, co jsem se účastnil první přednášky o obloukových ochranách. Při znalostech fyziky a reálných následcích jiskření není pro odborníka problém pochopit důvod nasazení AFDD. Ale proč by měl chtít ...

Jak přistupovat ke svítidlům ve dřevostavbách


Document Actions
Jak přistupovat ke svítidlům ve dřevostavbách
I když jsou dřevostavby doménou spíše amerického kontinentu, u nás se objevují v takové míře, že se tím musíme zabývat také. Jsem zaměřen spíše na zděné stavby, ovšem přesah do této dřevěné, minoritní sféry, není zcela od tématu. Požadavků na různá domovní rozšíření dřevěné konstrukce přibývá a to je důvod, proč jsem začal pátrat po více informacích. Elektroinstalacím ve dřevostavbách se u nás prozatím nevěnuje nikdo více než Karel Dvořáček. Proto jsem zalistoval v jeho knize vydané u IN-EL. A co ty? Máš praktické zkušenosti s montáží elektrických přístrojů v dřevostavbách? Přidej svou zkušenost!
Jiří Macháček, ze dne: 24.05.2019
reklama


V naší firmě jsem ve funkci někoho, kdo hledá informace nezbytné k řešení projektů, zakázek nebo i pouhých rozpočtů. Jsem obklopen specialisty na ochranu před bleskem a přepětím, programátory PLC a také těmi, kteří se roky zabývají elektroinstalacemi ve zdravotnictví.  Ovšem pokud jde umístění svítidla na hořlavý podklad, tváří se všichni nepřítomně. A proto jsem připravil krátký přehled (výcuc) některých informací o svítidlech v dřevostavbách.


Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích CB2. Od svítidel musí být dodržena odpovídající vzdálenost k hořlavým materiálům. Pokud není od výrobce k dispozici žádná odpovídající informace, musí být reflektory a úzkoúhlé světlomety v závislosti na příkonu umístěny ve vzdálenosti od hořlavých materiálů mini­málně:
 
=<100W ---------------> 0,5m,
100W do 300W ----> 0,8m,
>  300W do 500W ----> 1,0m,
>  500W --------------> je nutné dodržet větší vzdálenosti

 
Pokud není k dispozici návod výrobce
, platí výše uvedené vzdálenosti pro všechny smě­ry. Světelné zdroje a další součástky svítidel musí být chráněny proti předvídatelnému me­chanickému namáhání. Takové ochranné prostředky, pokud nejsou nedílnou součástí svíti­dla, nesmějí být upevněny na jeho držáku. Úpravy svítidel se nepřipouštějí.
Svítidlo se světelným zdrojem, z kterého by mohly v případě poruchy vycházet hořlavé látky, musí být v souladu s návody výrobce instalováno s bezpečnostním ochranným štítem světelného zdroje.Svítidla označená v podle dříve platné ČSN EN 60598-1 jsou vhodná pro montáž na normálně hořlavé povrchy. S vydáním ČSN EN 60598-1 ed. Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky již svítidla vhodná pro přímou montáž nemají zvláštní označení a označují se pouze svítidla, která pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy vhodná
nejsou, a to symboly:
 

Pro svítidla dovážená z německy hovořících zemí platí i další označení. 

Vysvětlení dalších grafických značek užívaných pro elektrická svítidla a jejich spínací a řídicí přístrojeSvítidla s výbojkovým světelným zdrojem (zářivkou) určená pro instalaci na zařízení, např. nábytku, dle specifikace DIN VDE 0710-14 Svítidla pro nábytek. Za předpokladu, že výrobce svítidla uvedl jeden ze způsobů upevnění, potom mohou být tato elektrická svítidla upevněna na zařízení z materiálů srovnatelných s nespalitelnými materiály, snadno nebo normálně zápalnými stavebními materiály. Jedná se též o materiály lakované či odýhované.Svítidla s omezenou povrchovou teplotu, určená pro instalaci na a do zařízení, např. nábytku, dle specifikace DIN VDE 0710-14  Svítidla pro nábytek.

Za předpokladu, že výrobce svítidla uvedl jeden ze způsobů upevnění, potom mohou být tato elektrická svítidla upevněna na zařízení z materiálů, jejichž požární odolnost není známá. Jedná se též o materiály lakované či odýhované.Samostatný předřadný přístroj, který může být upevněn na nehořlavý, těžko nebo normálně zápalný stavební materiál. Tento předřadník nemusí dosáhnout mimořádné povrchové teploty 130°C.


 
Samostatný předřadný přístroj, který může být upevněn na nebo do zařízení (nábytku). Požární odolnost materiálů zařízení nemusí být známa. Zařízení může být pokryto lakováním či dýhováním. Tento předřadník nemusí dosáhnout mimořádné povrchové teploty 110°C.
 
 

Typově zkoušená elektrická svítidla vhodná pro lokality s nebezpečím výbuchu.

Svítidla označená v souladu s ČSN EM60593-2-24 ed.2  Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu jsou navržená tak, aby zajistila ome­zenou povrchovou teplotu.


 
Základní podmínky pro volbu svítidel
Každé svítidlo musí:
 • být pro daný prostor vhodné a
 • být opatřeno krytem zajišťujícím alespoň stupeň ochrany IP4X nebo, pokud je přítomen prach, IP5X nebo v případě přítomnosti vodivého prachu IP6X a
 • mít teplotu povrchu omezenou v souladu s ČSN EN 60593-2-24 ed. 2 a
 • být takového typu, který zabraňuje vypadnutí součástek ze svítidla.
V prostorech s nebezpečím požáru prachu nebo vláken musí být svítidla instalovaná tak, aby se na nich nemohl prach nebo vlákna hromadit v nebezpečném množství.

 
Ukládání vedení ve svítidlech
Rozvody uložené ve svítidlech lze aplikovat pouze u svítidel, která jsou pro takovéto rozvody navržena. Vodiče uložené ve svítidlech musí být volenyv souladu s informací o teplotě uvedené na svítidle nebo na štítku s návodem výrobce následovně:
 • pro elektrická svítidla odpovídající požadavkům souboru ČSN EN 60593 s označenou teplotou se použijí vodiče vhodné pro označenou teplotu,
 • pokud to není v montážních pokynech od výrobce pro svítidla, která odpovídají souboru ČSN EN 60593, ale jsou bez označení teploty předepsáno, tepelně odolné vodiče (kabe­ly) nejsou požadovány
 • v případě úplné absence informací je nutné použít kabely a/nebo vodiče odolné vyšší teplotě.
Teplota označená na svítidle značí maximální hodnotu a je označena grafickou značkou


Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla
Vnější kabely a vodiče procházející nebo připojená uvnitř svítidla musí být navrženy a uloženy tak, aby nebyly poškozeny teplem nebo UV zářením vytvářeným svítidlem nebo jeho světelnými zdroji (například pomocí stírání).
 

 
Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, například předřadníky
Vně svítidel lze používat pouze samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, které jsou v souladu s příslušnou normou, a zároveňje pro umístění vně svítidel označeno.

Všeobecná grafická značka pro označení samostatného předřadného přístroje je .

Na hořlavý podklad lze umísťovat pouze:
 • předřadné přístroje/transformátory třídy P označené grafickou značkou , nebo
 • předřadné přístroje/transformátory s tepelnou ochranou se zaručenou hodnotou maximál­ní teploty označené grafickou značkou 
                                                                           Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu
Stav ovládaného umělého osvětlení (vypnuto nebo zapnuto) na senících nebo v prosto­rech pro slámu a v obdobných prostorech musí být zřetelně signalizován polohou spínací páky nebo vizuální signalizací.

Svítidla na malé napětí

Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot
Při montáži osvětlovacího systému se musí postupovat v souladu s pokyny od výrobce včetně těch, které uvádějí, zda je zařízení určeno pro montáž na hořlavé či na nehořlavé hmoty. Elektrická svítidla a jejich příslušenství musí být navržena a umístěna tak, aby nebyla vystavena škodlivému tepelnému působení materiálů či okolí.


Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel

Každý transformátor musí být:
 • buď vybaven ochranou na primární straně předepsanou v kapitole 3.8.4, nebo
 • odolný proti zkratu (bezpodmínečně či podmínečně).
Elektronické měniče musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky a pro měniče světelných modulů LED platí ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 Ovládací zařízenípro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavkypro elektronická ovládací zařízení pro LED moduly Příloha 1.

Je předepsáno používat měniče označené značkou 
Limitní hodnota teploty (měni­če) uvnitř trojúhelníku je uvedena pouze jako příklad.


Nebezpečí požáru od zkratu

Pokud je ve světelném obvodu použito neizolovaných vodičů, musí tyto vyhovovat ná­sledujícím požadavkům:
 • obvod musí být vybaven speciálním ochranným zařízením odpovídajícím požadavkům pro speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru, nebo
 • být napájen transformátorem nebo měničem s výkonem nepřesahujícím 200VA, nebo
 • vodiče obvodu musí být v souladu s požadavky ČSN EN 60598-2-23 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí.

Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru od svítidel na malé napětí

Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru musí vyhovovat následují­cím požadavkům:

 • průběžně sledovat příkon osvětlení,
 • automaticky odpojit do 0,3s napájení obvodu v případě zkratu nebo pokud příkon vzros­te o více než 60W,
 • automaticky odpojit napájení obvodu v případě, že tento obvod pracuje se sníženým pří­konem (například při průběžné kontrole, použití regulačního procesu nebo poruchy sví­tidla), pokud se příkon odchýlí o více než 60W,
 • automaticky odpojit napájení obvodu v případě, že při připojování na napájecí obvod je zde porucha a příkon se odchýlí o více než 60W,
 • speciální ochranná zařízení musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich selhání. Je třeba brát v úvahu zvýšený proud vznikající při zapínání napájeného osvětlení.


Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí
Pň navrhování vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí je nutné mít stále na paměti, že pro přenos požadovaného výkonu ve srovnání s kla­sickými rozvody na nízké napětí značné narostou proudy v tomto vedení a rovněž se pod­statné zvedne úbytek napětí.


Současné požadavky na ochranu koncových světelných obvodů v domácnosti
V současnosti byl zaveden nový požadavek na používání proudových chráničů s <30 ínA u koncových světelných obvodů v bytech. Tato ochrana plní vlastně dvojí funkci:
 • a) ochrannou před úrazem elektrickým proudem a
 • b) ochrannou před iniciací požáru od tohoto vedení.

To je krátká část z knihy Karla Dvořáčka. Recenzi naleznete zde a celou knihu objednáte zde.


Pokud by se uvažovalo nad nějakým dalším videoseriálem, jako byl třeba #OPP, #SI nebo #V50, pak bych se přimlouval za to, zviditelnit ty, kteří mají praktické zkušenosti s montáží elektroinstalace v hořlavých (dřevěných) prostředích. 
Co ty?
Máš praktické zkušenosti s montáží elektrických přístrojů v dřevostavbách?
Přidej svou zkušenost!

 
 

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933