Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

GND#1a: Potenciál, ...

Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 175
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Chystáte se na profesní dráhu projektanta? Chystáte se na zkoušky? Následující šestý díl se zmiňuje o způsobu odborného vytvoření projektu, normách a předpisech, požadavcích na projekt všech účastněných stran, projektech elektroinstalací v objektech ...

Jak jistit před elektroměrem


Document Actions
Jak jistit před elektroměrem
Za vyznačenou hodnotou proudu na jističi před elektroměrem se skrývá víc než na první pohled vypadá. Co vše má na starosti jistič před elektroměrem a co se vše podle jeho hodnoty stanovuje? S jakým jističem a jeho minimální hodnotou jištění před elektroměrem nutno počítat u bytu stupně elektrizace B, tj. s elek­trickým vařením? Co dělat, pokud chce investor či majitel objektu omezit z jakéhokoliv důvodu odběr objektu, je nutné stále všechny rozvody za jističem až k bytové rozvodnici dimenzovat na hodnoty, které odpovídají použití jističe se jmenovitou hodnotou 25A.
Autorský článek, ze dne: 14.06.2021
reklama


Elektroměry byly původně montovány na dřevěné rozvodné desky společně s pojistkami projištění by­tových rozvodů. Elektroměry bytů stupně elektrizace A byly na sklonku čtyřicátých a v průběhu padesátých let minulého století často montovány do výklenků společně s plynoměry, což se v průběhu času a vzhle­dem k nekvalitnímu utěsnění tuzemských plynoměrů ukázalo jako potenciální zdroj nebezpečí.

Objekty (malé rodinné domky a byty) byly připojeny jednofázové (tzv. na „světelný proud“), větší rodinné domky (mající vlastní vodárnu atd.) nebo bytové domy třífázově (tzv. na „motorový proud“). Některé místní sítě užívaly střídavé napětí 3x120V, 50Hz (jejichž přeměna na síť 400/230V AC, 50Hz byla již dokončena - např. v Praze), jinak ostatní sítě byly buď přímo zřizovány, nebo při sjednocování přeměněny na 3 PEN; AC 50Hz; 380/220V, která je v současné době provozována na napěťové hladině 400/230V.

Poznámka:
Nezřídka bylo měření více bytů umístěno uvnitř jednoho z nich, zvláště pokud v průběhu času docházelo k administrativnímu dělení bytů.Jištění bytových obvodů bylo prováděno tavnými pojistkami 5 (6)A. Pouze v bytech s elektrickým spo­rákem byl zřizován obvod s vyšším jištěním [obvykle 15 (20)A] projednofázové napájení sporáku. Zvlášt­ní kapitolou bylo zavedení elektrických akumulačních kamen, které vyžadovaly montáž spínacích hodin a stykače napájení s blokováním. Toto zařízení se obvykle montovalo na desky s elektroměry nebo u nich.

K jištění odbočky k elektroměru a tím i celého přívodu do bytuje v současné době užíváno zásadně jističů s charakteristikou B. Jistič před elektroměrem plní tyto základní funkce:

 • a) jistí odbočku k elektroměru
  (a tím i celkově přívod do bytu; velice často plnil i funkci ochrany před následky neodborných zásahů do bytových rozvodů, případně do bytové rozvodnice),
 • b) omezuje maximální soudobý příkon bytu,
 • c) slouží k odvození poplatku
  za připojení odběrného místa (bytu, rodinného domu) k dodavatelské síti,
 • d) jako určující prvek pro stanovení stálého platu
  za dodávku elektřiny logicky vycházející z veli­kosti rezervovaného příkonu, místo dřívějšího „platu za odběrné místo“.

Body a) až c) jsou v současné době již zcela běžně vžité, avšak bod d) je určitou novinkou, která mění celkové chápání funkce jističe před elektroměrem jako celku. V důsledku špatného pochopení může dojít k nevhodnému řešení celkových bytových rozvodů.

V zásadě je nutné si uvědomit, že jištění před elektroměrem u bytu stupně elektrizace B (tj. s elek­trickým vařením) je trojfázovým jističem s minimální hodnotou 25A. Pro rodinný dům je tato hod­nota jističe naprostým minimem i za předpokladu, že k přípravě teplé užitkové vody a topení se používá jiné médium než elektřina. V případech, kdy však chce investor či majitel objektu omezit z jakéhokoliv důvodu odběr (bytu, rodinného domu), je nutno vycházet z toho, že následný uživatel bude mít zájem na standardním příkonu bytu (rodinného domu), a proto je nutné všechny rozvody za jističem až k bytové rozvodnici dimenzovat na hodnoty, které odpovídají použití jističe se jmenovitou hodnotou 25A.U rodinných domků je nutno mít na paměti, že i u těch, u nichž je použito k přípravě pokrmů, topení a přípravě teplé užitkové vody neelektrického média (převážně plynu), je nutno občas připojit zařízení (např. kotoučovou pilu, stavební stroje při opravě domu), které vyžadují trojfázový přívod sjištěním cca 20A a vyšším.

Připojení jističů před elektroměrem. Takové připojení je obecně provedeno odbočkou od hlavního domovního vedení, přičemž je samozřejmě před měřicí zařízením odběratele (fakturační elektroměr) předřazen jistič před fakturačním elektroměrem ...

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Už dobře víme, že kromě jiného má být odbočka k elektroměru provedena tak, aby byl černý odběr nikoliv znemožněn, ale ztížen. Inu, snad proto, že znemožnit je nemožné. Vzpomínáte si, za jakých okolností lze zřizovat jednofázové přípojky? Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, pokud možno bez krabic a zbytečných ohybů. Nelze-li se bez nich obejít, musí být upraveny tak, aby je bylo možno spolehlivě zaplombovat jednou plombou a umístit jen na místech veřejně přístupných. A pokud jsou již krabice použity, jak mají být uloženy?
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933