Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...
 • Potřebujete řídit otáčky motoru ve vaší aplikaci a nemáte dost prostoru? Nová řada frekvenčních měničů PowerXLTM DM1 kombinuje maximální funkcionalitu a malé rozměry. Zařízení lze použít v omezených prostorách, které přesto vyžadují funkcionalitu ...

Jak chránit před přepětím zařízení mobilních operátorů


Document Actions
Jak chránit před přepětím zařízení mobilních operátorů
Mnozí chápeme anténu, nejvyšší bod budovy za jímač, tedy snadný terč bouřkového výboje. Také v mnohých případech antenní systémy po blízkém či dokonce přímém zásahu jasně ukazují související škody, které kromě samotné destrukce antén mohou nastat. Přesto dosavadní výzkum nepotvrzuje, že anténní systém nezvyšuje pravděpodobnost zásahu bleskem. Ale co tedy dělat? Často se diskutuje, zda aplikovat oddálený hromosvod či nikoliv. Co se doporučuje při projektování stanic mobilních operátorů? To jsou, jak víme, hodně exponovaná místa ...
Autorský článek, ze dne: 17.01.2018
reklama

Velice pěknou odpověď na toto téma dává kniha Jiřího Kutáče a Jána Meravého, která by měla vyjít znovu a v aktualizovaném vydání ...

Údery blesku a spínání kapacitních a induktivních zátěží v sítích nn jsou hlavní příčinou poruch elektronických zařízení, mezi které patři také stanice mobilních operátorů. Přímé, popř. nepřímé účin­ky blesku a přepětí jsou nebezpečné nejen pro zdraví osob a zvířat, ale také z hlediska požáru, poškození budov nebo zničení elektrických přístrojů. Anténní systémy dle současných vědeckých poznatků nezvyšují pravděpodobnost zásahu blesku do budovy. Ta je hlavně dána počtem blesku na km2 a polohou umístění vlastního objektu (na kopci/v rovině). Anténní systémy stanice mobilních operátorů (Rádio Basic Station RBS) však nesmí zhoršit celkovou ochranu před bleskem a přepětím dané budovy.


Po výboji blesku může dojít nejen k celkové destrukci antény (obr. 8.1a), ale také po zavlečení části bleskového proudu dovnitř budovy ke zničení vnitřního elektronického zařízení. Stopy působení blesko­vého proudu byly patrny na betonovém základu anténního stožáru (obr. 8.1b). Následky škody, které byly způsobeny účinky působení bleskového proudu, byly především na elektronických zařízení uvnitř bu­dovy (počítače, servery a další technologická zařízení). Celková škoda činila přes 300.000,- Kč.


Je znám dokonce jeden případ, kdy bleskový proud vtekl do budovy přes anténní kabel a přeskočil přes tělo řídícího důstojníka hasičů na zásuvku nn. Dispečerský pult byl situován tak, že důstojník seděl zády k oběma zásuvkám. Jeho kolegové, kteří byli na výjezdu, nezachytili jeho signál a tak se urychleně vrátili. Našli ho v bezvědomí a poskytli mu první pomoc. To rozhodlo o jeho záchraně života.
Jímací soustava
Oddálený/izolovaný nebo neoddálený/neizolovaný hromosvod

Projektant by si měl před volbou varianty oddáleného/izolovaného nebo neoddáleného/neizolovaného hromosvodu položit otázku:Je technicky možné, aby byl na prvním místě instalován izolovaný hromosvod (obr. 8.Id] nebo
oddálený?
Důvod: bleskový proud teče vně budovy.

 

Pokud to není možné, pak se nainstaluje na budově neoddálený (neizolovaný hromosvod). V tomto případě je nutno provést vyrovnání potenciálu bleskových proudů v místě vstupu koaxiálních kabelů do budovy - instalace svodičů SPD typu 1. Při tomto druhu instalace může téci část bleskového proudu přes vnitřní instalaci do země. Na základě praktických zkušeností lze konstatovat, že může dojít ke zničení těchto svodičů. To je dáno především vrcholovou hodnotou bleskového proudu v místě úderu blesku a dalšími činiteli dané aplikace.

Síť nn

Přívodní vedení pro stanici mobilního operátora by mělo být napojeno přímo z přípojkové skříně a vedeno nezávisle na napájecí síti budovy. Mnohdy je však stanice napájena z hlavního domovního vedení budovy. Elektroměrový rozváděč pro stanici se nachází v nejvyšším patře objektu. Pro ochranu před bleskem je potřeba rozlišit dva případy instalace svodičů SPD typu 1, např. DEHNventil nebo DEHNbloc M:

 • systém oddáleného/izolovaného hromosvodu:
  - v přípojkové skříní
  ; V tomto ideálním případě se jedná o zapojení před elektroměrem a je proto nutno dodržet podnikovou normu energetiky PNE 33 0000-5 [1].
  - v podružném rozváděči
  (elektroměrovém); Použije-li se kombinovaný svodič SPD typu 1 + typu 2, např. DEHNventil s ochrannou úrovni 1,5 kV a je-li vzdálenost mezi rozváděči do 5 m, nemusí se instalovat v rozváděči RBS žádná další přepěťová ochrana.

  Je-li délka vedení mezi podružným rozváděčem a rozváděčem RBS větší než 10m, je výhod­nější umístit do podružného rozvaděče svodič SPD typu 1, např. DEHNbloc M a do rozvaděče RBS svodič SPD typu 2, např. DEHNguard, který má ochranný účinek do 10m. Mezi těmito svodiči není potřeba instalovat žádnou další tlumivku.
 • systém neoddáleného/neizolovaného hromosvodu:
  (anténní systém RBS je vodivě spojen s hromosvodem)

  - v přípojkové skříni;
  Stejné požadavky jako ve výše uvedeném případě.
  - v rozváděči RBS
  ;
  Zde je vhodné instalovat kombinovaný svodič SPD typu 1 + typu 2.
  Většinou se tento rozváděč nachází přímo na střeše objektu.

Shrnutí
 • Správně sjednotit třídu ochrany před bleskem LPS budovy a stanice RBS.
 • Vhodně navrhnout hromosvod z hlediska ochrany osob a zařízení v budově a provozní spolehlivos­ti stanice mobilního operátora.
 • Provést uzemnění a pospojování stanice RBS.
 • Instalovat přepěťové ochrany nejen pro síť nn, ale také pro koaxiální kabely dle typu hromosvodu.Více o knize Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců i s objednávkou najdete zde!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933