Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

IN-EL – již 25 let s vámi!


Document Actions
IN-EL – již 25 let s vámi!
Vydavatelství IN-EL slaví čtvrtstoletí práce pro elektrotechniky. Jak to vše začalo? Jak se vyvíjelo poskytování elektrotechnických informací na internetu? Z čeho se skládá zkratka IN-EL a iiSEL? Které všechny služby byly k dispozici a jaký je očekávaný výhled do nového období, popisuje zakladatel Jan Lojkásek v tomto článku ...
Jan Lojkásek, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 5.10.2017
reklama


Je to již 25 let, kdy byla založena IN-EL, spol. s r. o. Její název „IN-EL“ nebyl zvolen náhodou:

IN, to jsou informace, EL je elektrotechnika, společně pak informace v elektrotechnice, nebo spíše informace pro elektrotechniky. To byl prvotní podnikatelský záměr, s nímž jsem do podnikání šel (mimochodem podnikat jsem spolu s kolegy začal již v roce 1990 ve STRO.M, spol. s r. o., jejíž záběr byl tak široký, že jsem se v roce 1992 rozhodl založit IN-EL, spol. s r. o.).

Informace, to byl, je a stále bude atribut velmi ceněný. I když v době našich začátků, možno říci v době „před internetem“, nejen ceněný, ale i nedostatkový. Zejména pod dojmem období do roku 1990, kdy informace byly úplně nebo téměř zdarma. Vzpomeňme na tehdejší ceny technických norem (ČSN), informace o, z dnešního pohledu, velmi omezeném sortimentu technických produktů, ceny seminářů, aktivů a podobných akcích konajících se téměř výhradně pod hlavičkou ČSVTS a jejich Domů techniky atd.


Po revoluci se situace zásadně změnila. Sortiment materiálů, přístrojů a dalších elektrotechnických předmětů se v souvislosti s otevřením hranic nejen pro občany, ale i pro obchod, řádově rozšířil, technické normy se staly dobrovolnými, byly zrušeny ceníky – závazné ceny (regulované ceny) platily jen pro určité oblasti vyjmenované zákonem a byly zavedeny ceny dohodou, postupně naše republika začala přebírat evropské technické normy, jejichž cena začala růst do neúměrných rozměrů, legislativa týkající se technických zařízení se začala přizpůsobovat Evropě a poté Evropské unii atd.

Protože se zároveň rozvíjel sektor soukromého podnikání, tj. právnických i podnikajících fyzických osob, kde každá firma a každý živnostník musel dělat vše, informace začaly být velmi ceněné. V roce 1992 jsme začali s pořádáním seminářů. Protože firem, agentur a podobných subjektů pořádajících takové akce bylo více, museli jsme vybrat téma unikátní, které tehdy nikdo neprezentoval. To téma se nazývalo „Oceňování elektromontážních prací (rozváděčů) (revizí elektrických zařízení)“, nebo úplně na začátku „DPH a výroba rozváděčů (elektromontážních prací)“.

Tyto akce jsme pořádali dvakrát ročně (na jaře a na podzim), a to vždy v Praze, v Brně a v Banské Bystrici. Účast byla vždy velká. Největší účast byla v roce 1992 v Praze na Žofíně, kde přišlo kolem 1 200 lidí. V Brně a Banské Bystrici se účast pohybovala kolem 600 lidí. Tyto akce jsme organizovali 3 roky, a když účast na akci klesla na 150 lidí, pořádání seminářů jsme skončili. Našich akcí se za 3 roky zúčastnilo cca 13 000 lidí.

K některým akcím jsme začali vydávat doprovodné materiály ve formě příruček. Byly to například „Ceny montážních prací a DPH“ nebo „Ceny rozváděčů a DPH“, které byly prvními „vlaštovkami“ v naší vydavatelské činnosti.
Po ukončení seminářů jsme se soustředili na vydávání odborných příruček, katalogů, praktických pomůcek a normativních dokumentů Elektrotechnického svazu českého (ESČ).

Pokud jde o katalogy (vydali jsme jich 14), byli jsme první v České republice, kdo přinášel široké odborné veřejnosti informace o nových materiálech, přístrojích, spotřebičích a dalších elektrotechnických předmětech, které na náš trh uváděly jak nové, tak i tradiční české firmy, ale především firmy zahraniční. V řadě případů jsme jako první přinášeli přehled sortimentu zahraničních firem v českém jazyce.

Katalogy, které byly vždy zaměřeny na určitý sortiment, jsme vydávali v letech 1994 až 1998.
Normativních dokumentů ESČ jsme doposud vydali 14. Jedná se o dokumenty, které jsou projednávány stejně jako technické normy ČSN a týkají se důležitých oblastí, které nejsou pokryty normami ČSN. Některé z nich jsou v naší nabídce doposud.

Praktických pomůcek pro elektrotechniky jsme vydali 23. Jednalo se o laminované barevné karty formátu A5, které byly zaměřeny vždy na určitou oblast (dimenzování a jištění vodičů a kabelů, vybavení elektrotechnických provozoven, rezistance vodičů, značení vodičů, kabelů, svorek atd.).

Byl to unikátní produkt, kde na jedné straně formátu A5 byly zhuštěnou formou soustředěny informace z řady technických norem, hodnoty získané výpočtem (mnohdy složitým). Díky jejich popularitě byly vydány již 3 vydání příručky „Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky“, které se staly doslova bestsellerem mezi elektrotechniky.
Příručky vydáváme od roku 1992 a jsou rozděleny na dvě ediční řady: základní edice ELEKTRO a edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA. Celkem jsme vydali 125 odborných příruček. Jejich autory jsou naši nejvýznamnější elektrotechnici, z nichž řada už není mezi námi.

Celkový náklad všech vydaných produktů za 25 let existence naší firmy činí úctyhodných téměř půl milionů výtisků.
S nástupem internetu jsme již v roce 1998 začali vytvářet Internetový informační systém pro elektrotechnikyiiSEL, který byl doplněn o informační servis. V době vzniku tohoto systému to byla velmi odvážná myšlenka, od jejíž realizace nás téměř všichni odrazovali. Nicméně systém a hlavně servis se postupně pro stovky elektrotechniků stal nepostradatelným pomocníkem při jejich odborné činnosti, a to jak pro projektanty, montážní a servisní pracovníky, revizní techniky, tak i pro provozovatele elektrických zařízení.

iiSEL je unikátní a jedinečný informační produkt v celoevropském měřítku. Díky spuštění služby ČSN online (jejíž vznik naše firma několik let prosazovala) jsme tento produkt propojili s našim produktem, a tak se naši zákazníci, kteří mají službu ČSN online zaplacenou, mohou z kteréhokoliv souboru na našem webu, kde je zmíněna kterákoliv ČSN nebo TNI, dostat přímo až do textu této normy.


Nově nabízíme předplatné přístupu do systému iiSEL také v kratší, tříměsíční variantě. Ta slouží pro přípravu revizních techniků k přezkoušení nebo pro přípravu nových adeptů ke zkouškám.
Od roku 2006 pořádáme školení a zkoušky elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Naše zkoušky jsou unikátní v tom, že účastníkům poskytujeme v předstihu studijní materiály týkající se stupně odborné způsobilosti, druhu a napětí, na které se přihlásí. Jako jediní v ČR totiž vydáváme soubor příruček ke zkouškám dle platné vyhlášky č. 50/1978 Sb., které se týkají konkrétního stupně odborné způsobilosti, jejich činnosti, druhu a napětí elektrických zařízení, na nichž budou vykonávat svoji činnost.

Od roku 2012 jsme jako první v ČR (v oblasti technické literatury) začali vydávat e-knihy ve formátu pdf. Přesněji řečeno: veškeré příručky i Normativní dokumenty ESČ vydané od října 2012 jsou vydány jak v tištěné, tak i v elektronické formě.

Naše e-knihy mají několik unikátních atributů. Jednak je to plnohodnotný obsah, jednak vnitřní a vnější vazby.
Vnitřní vazby spočívají v tom, že v e-knize jsou zakomponovány odkazy na obrázky, tabulky, grafy nebo kapitoly uvedené v jejím textu; kliknutím na tento odkaz lze zobrazit příslušnou stránku s citovanou tabulkou, obrázkem, kapitolou atd.

Vnější vazby spočívají v tom, že v e-knize jsou zakomponovány odkazy na citované ČSN, TNI nebo PNE, dále na weby zmíněných institucí, orgánů, případně podniků a nakonec i na weby inzerentů. Zejména u citovaných technických norem (ČSN, TNI a PNE) se lze kliknutím dostat až k textu této normy (u ČSN a TNI musí mít uživatel zaplacenou službu ČSN online). Tolik ve zkratce k 25 rokům činnosti IN-EL, spol. s r. o.

Co dál?
Začátkem roku 2015 koupila obchodní podíly firmy IN-EL firma UNIT. IN-EL, spol. s r. o. i pod novým majitelem poskytuje širokou paletu odborných služeb široké elektrotechnické veřejnosti.
Do dalších let máme připravené rozšíření stávajících i zcela nové produkty. V oblasti vydavatelské činnosti to budou další vydání osvědčených a elektrotechniky žádaných titulů, ale chceme vydávat i příručky na úplně nová témata. K nejbližším knižním novinkám bude patřit příručka pro revizní techniky nebo příručka o osvětlování a světelných zdrojích, které připravují ti nejlepší a osvědčení autoři (Ing. Michal Kříž, doc. Ing. Jiří Plch, CSc.)
Chceme v budoucnu připravit nový obchod s novým designem, rozšířeným sortimentem a přívětivějším přístupem k zákazníkovi.


Na in-el.cz mají dnes naši zákazníci a příznivci možnost vyjadřovat své připomínky a náměty, glosovat nové příspěvky apod. na Facebooku nebo Twitteru. Naopak my na sociálních sítích budeme upozorňovat na zajímavosti a unikátní příspěvky apod. z našich stránek, z nichž ty nejzajímavější zpřístupníme všem uživatelům našeho webu.

Nově jsme zavedli možnost inzerce na našem webu. Vzhledem k příznivým cenám inzerce mají možnost inzerovat i živnostníci a malé a střední firmy. Reagujeme tak na občasné poptávky inzerce, které jsme až doposud museli odmítat.
Na našem webu se chceme více zaměřit na oblast revizí elektrických instalací, zejména na přípravu adeptů na zkoušky nebo přezkoušení na TIČRu.

Pod heslem „IN-EL – partner všech elektrotechniků“ budeme i nadále přispívat ke zvyšování odbornosti elektrotechniků, poskytovat jim komplexní služby a tím přispívat ke zvyšování bezpečnosti elektrických zařízení.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933