Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Katalog a ceník vytápění, větrání, fotovoltaika a chlazení je jednou ze součástí technického vybavení budov, které více, či méně uvažujeme v každé obývané budově. V dnešní době však již nestačí pouze sama služba některého ze spotřebičů, velkým ...
  • Jak běžně postupujeme při návrhu jímací soustavy? Děláme to správně, nebo opomíjíme řadu technických náležitostí které souvisejí s návrhem hromosvodu? Volíme správnou metodu pro vyšetření ochranných prostorů? Jaký typ hromosvodu běžně navrhujeme a ...

HROBAŘ: Otevřený vařič a neexistující ochranný PE vodič


Document Actions
 HROBAŘ: Otevřený vařič a neexistující ochranný PE vodič
Tento příběh začal idylicky návštěvou malé Zorky u její babičky. Zorka kreslila vodovými barvičkami na stole v kuchyni nějaké obrázky. Babička zatím postavila na čaj na elektrickém vařiči stojícím na studené kuchyňské plotně. Najednou se Zorka zvedla a šla si natočit k vodovodu do mističky trochu vody. Jakmile sáhla na vodovodní kohoutek, vykřikla a omdlela. Vyšetření v nemocnici odhalilo, že šlo o úraz elektrickým proudem. Jak k němu došlo?
Autorský článek, ze dne: 2.12.2016
reklama


Mějte prosím na paměti, že tento příběh se odehrál před rokem 1959! Tehdejší elektroinstalace nebyly tak bezpečné jako dnes. V každém případě si vezměte ponaučení!
-

Malá Zorka se již velmi těšila na Prahu. Ještě jednou se vyspí a už pojede k babičce do Dejvic. Však jí i babičce dalo mnoho práce, než rodiče svolili, aby mohla u babičky zůstat celý měsíc. Když však babička ujišťovala, že bude hlídat Zorinku jako oko v hlavě a nepustí ji samotnou na ulici, dali se rodiče obměkčit.

Otec sám ji zavezl do Prahy a po dlouhém loučení a napomínání ji zanechal v péči své matky.

Po dvou psaníčkách od nadšené dcerušky dostali rodiče pojednou telegram — Přijeďte okamžitě. Zorka těžce zraněna — babička —.

Nekonečnou se zdála cesta do Prahy! Zoufalí rodiče konečně zazvonili u babiččina bytu. Nikdo se však neozýval a teprve ochotná sousedka jim vysvětlila, že babička jela do nemocnice, kde Zorka leží s těžkým elektrickým úrazem.

Teprve v nemocnici se rodiče dozvěděli od zdrcené babičky, co se vlastně přihodilo.

Zorka minulého dne kreslila vodovými barvičkami na stole v kuchyni nějaké obrázky. Babička zatím postavila na čaj na elektrickém vařiči stojícím na studené kuchyňské plotně. Najednou se Zorka zvedla a šla si natočit k vodovodu do mističky trochu vody. Jakmile sáhla na vodovodní kohoutek, vykřikla a omdlela.

Babička chudák nevěděla, co se vlastně stalo. Na čaj nebylo již ani pomyšlení, a proto vytáhla vidlici přívodní šňůry vařiče ze zásuvky a jala se Zorku křísit. Zorka však nejevila známky života. Babička se vyděsila, zavolala sousedku a ta zavolala záchranku, která odvezla Zorku i babičku do nemocnice.

Zde lékaři holčičku vzkřísili, ale utrpěla prý vážný úraz elektřinou a musí si proto nějaký čas poležet, než jí dají zase srdéčko do pořádku.

Lékař dovolil rodičům krátkou návštěvu u dcerušky, ale nesměli ji unavovat žádným vyptáváním ani rozrušovat pláčem.

Když se s ní trochu potěšili, vrátili se do bytu k babičce. Tam se za chvíli dostavila odborná komise, aby vyšetřila příčinu hlášeného úrazu.

Odborník zjistil toto:
Vařič měl kovový spodek, ale nechráněnou keramickou destičku s viditelnou topnou spirálou. Byl připojen jen dvoupramennou šňůrou, takže kovový spodek vařiče nebyl spojen se zemí.

Plná konvice vody při varu přetekla a voda se dostala na rozžhavenou spirálu. Odporový drátek prudkým ochlazením praskl a odpružený konec drátku se dotkl dna čajové konvice. Tím se napětí 220V dostalo do konvice a tím i do kovového spodku elektrického vařiče. Protože vařič stál na kuchyňském uhelném sporáku, přeneslo se napětí 220V do celého sporáku.

Sporák stál těsně u vodovodu a Zorka oblečená jen v tričko a kraťásky se dotkla patrně některou částí těla sporáku v okamžiku, kdy měla ruku na vodovodním kohoutku. Protože kohoutek má přirozené spojení vodovodním potrubím se zemí, spojila Zorka sporák (220V) se zemí (0V).

Jen díky tomu, že spojení trvalo zřejmě jen okamžik, mohl její mladý a zdravý organismus překonat účinky silného proudového nárazu.


Rozbor v roce 1959
Podobných případů vážných úrazů elektrickým proudem v sousedství sporáku a vodovodu bylo jen minulého roku několik. Rozdíl byl jen v tom, že někdy to byl vařič, jindy zase žehlička, ze které se přeneslo napětí na sporák. A většinou to neskončilo tak šťastně! Vždy bylo neštěstí zaviněno tím, že izolace elektrického spotřebiče byla poškozena a napětí se dostalo na jeho povrch.

Kdyby povrch spotřebiče byl třetím vodičem spojen s nulovacím kolíčkem zásuvky, pak by byl spojen se zemí a nevzniklo nebo nezůstalo by na něm nebezpečné napětí. Přitom by byl vadný proud tak velký, že by bezpečně přetavil pojistku zásuvkového obvodu na elektroměrové desce a porouchaný spotřebič by se tak automaticky odpojil od elektrické sítě. Samozřejmým předpokladem ovšem je, že příslušná pojistka by byla v pořádku a nebyla by amatérsky a neodborně spravována. Pak by ovšem ani tato zaručená ochrana nefungovala.

Proto dbejme především vždy na to, aby se u všech elektrických spotřebičů používalo výhradně trojpramenné připojovací šňůry a aby měly zásuvky ochranný kolíček spojený s nulovacím nebo zemnicím vodičem. Pojistky nikdy sami nespravujme a spálené ihned nahraďme novými, které máme vždy v zásobě.

Raději se však vůbec nepřibližujme s elektrickým spotřebičem k vodovodu nebo k radiátoru ústředního topení, k plynovým zařízením a ke všem dobře uzemněným konstrukcím. Tím vždy nebezpečí úrazu zbytečně zvětšujeme.

Žehličky a vařiče, které při dotyku ruky brní, dejme ihned opravit odbornému závodu.

Vařiče s nechráněnou topnou spirálou raději vyřaďme a kupme si moderní elektrický rychlovařič, jehož plotýnku tvoří spirála ploché trubky, v níž je topný drátek izolačně zalisován.

Nekupujme si nikdy spotřebič, který nemá značku ESČ. Nemá-li tuto značku, pak je to důkazem, že při přísných zkouškách v autorizované úřední zkušebně nevyhověl všem předpisům o bezpečném a hospodárném provozu.

Autor: František Soukup
Článek je ukázkou knihy Elektřina slouží i škodí.
   
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 17)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Výrobce nové řady vypínačů a zásuvek Sedna poskytuje technickou podporu všemi dostupnými kanály. Mezi ně patří i technický sešit zaměřený na elektrikáře samotné. Ty zajímají podrobnosti ovládání konvenčních a nových přístrojů, poskytování komfortu, provedení zásuvek, dostupné příslušenství, dostupnost a možnosti krycích rámečků, montáž krabic pro povrchovou montáž a samozřejmě detailní technické informace poskytované k výše uvedeným produktům. Krátkou recenzi katalogu sledujte v článku. A nutno poznamenat, že si lze objednat ještě i papírové provedení! Což se nyní stává téměř raritou ...
Která ČSN se zabývá pohyblivými přívody a šňůrovými vedeními? Co se označuje za prodlužovací přívod, šňůru a pohyblivý přívod? Na co zásadního nutno pamatovat při zapojování vidlic a zásuvek? Jak musí být tato vedení provedena mechanicky? Jak musí být ošetřeny konce izolace? A také je dobré si připomenout, že ochranný vodič musí být zapojen tak, aby při vytržení šňůry z vidlice (nástrčky ...) byl tento vodič vytržen jako poslední (musí být delší). S jakým zřetelem je nutné dimenzovat průřezy jader žil kabelů a šňůr? V jakých případech se nesmí tato vedení volně ukládat?
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
Skákání po jedné noze mnohým připadá směšné, ovšem asi bychom rádi skákali jako klokani, pokud by nám to mělo zachránit život. Pokud se strojem dotknete vedení vn, kabina začne hořet, začnete panikařit ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933