Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jaké známe druhy ...

Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 106
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Nezřídka slyšíme, že to nemůže “kopat” když je to zem … a někteří víme, že jde o jakousi polopravdu. Skutečnost, že je vodič označen značkou uzemnění pro zkušeného elektrotechnika ještě nic neznamená, pokud nemá jistotu zapojení opačného konce vodiče ...

Zkratová odolnost vedení a přístrojů


Document Actions
Zkratová odolnost vedení a přístrojů
Řešení poměrů při zkratech je velmi složité. Nebudeme se zde proto zabývat celkovou analýzou zkratů v sítích ale pouze zjednodušeným výpočtem a ochranou před jejich důsledky ve vnitřních instalacích. Je třeba si uvědomit, že na zkratový proud je nutno ve vnitřní instalaci pohlížet ze dvou úhlů a podle toho hodnotit jeho velikost ...
Jiří Horák, ze dne: 19.10.2012
reklama

 

Řešení poměrů při zkratech je velmi složité. Nebudeme se zde proto zabývat celkovou analýzou zkratů v sítích ale pouze zjednodušeným výpočtem a ochranou před jejich důsledky ve vnitřních instalacích.

Je třeba si uvědomit, že na zkratový proud je nutno ve vnitřní instalaci pohlížet ze dvou úhlů a podle toho hodnotit jeho velikost:

 • 1/ Ochrana proti úrazu elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje.
  Proud při zkratu musí být větší než vypínací proud jisticího prvku v požadovaném čase.

 • 2/ Funkce elektrického zařízení a jisticího prvku při vypnutí zkratového proudu
  Proud při zkratu musí být menší než zkratová odolnost elektrických přístrojů
  a vedení v obvodu (rozvaděče, přípojnice, jisticí prvek)

Proud při zkratu nesmí být ani velký ani malý. V prvém případě mohou problémy vznikat na koncích sítě, kde je zkratový proud omezen velkou impedancí vedení, jeho špatným dimenzováním, případně vadnými spoji. Tuto problematiku jsme již řešili v části dimenzování vedení z hlediska zajištění funkce automatického odpojení od zdroje.

V druhém případě vznikají problémy naopak v blízkosti zdrojů, transformátorů, kde velký zkratový výkon neomezený impedancí vedení dosahuje desítek kA.

Vypínání zkratového proudu jisticími prvky přináší problémy při zhášení oblouku na kontaktech jisticích prvků nebo v místě tavení v pojistkách. Protože nárůst zkratového proudu je rychlý, veškeré teplo zůstává v materiálu a oteplení je velké.

Velikost proudu v řádech kA znamená další problémy způsobené dynamickými silami působícími na přípojnice a ostatní přístroje. Jedná se o síly působící na jednotlivé, souběžně uložené přípojnice a jednožilové vodiče. Výpočet velikosti těchto sil ovlivněných velikostí zkratového proudu přesahuje možnosti tohoto příspěvku.

Působení dynamických sil musí například zohlednit výrobce rozvaděčů při návrhu podpěrného systému přípojnic.

Základní veličiny:

 • Ik ustálený zkratový proud

 • Ik" počáteční hodnota rázového zkratového proudu (efektivní hodnota) většina zkratů je "vzdálených" a pak platí Ik" = Ik

 • ip (Ikm) nárazový zkratový proud (maximální hodnota)

Ikm = n . Ik"

kde n je:

 • 1,5 pro Ik" = 4,5 až 6kA
  1,7 pro I
  k" = 6 až 10kA
  2 pro I
  k" = 10 až 20kA

Icn jmenovitá vypínací schopnost jističe
I
cm jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm = n Icn
i
omez proud omezený jističem (io)

Icu jmenovitá vypínací schopnost jističe kdy po zkratu již nemusí být jistič schopen další funkce
I
cs jmenovitá vypínací schopnost jističe kdy po zkratu je jistič schopen další funkce ještě po jednom vypnutí a dvou zapnutích - Ics jsou procenta z Icu

Velikost zkratových proudů a jejich omezení vedením
Zkratové poměry v místě připojení sdělí provozovatel distribuční sítě. Představu o velikosti zkratových proudů u transformátoru na počátku sítě 400/230V si můžeme udělat z tabulky.

Zjednodušený výpočet dle ČSN 33 3020:
(uvažuje se nejhorší varianta zkratu tj. třífázový souměrný zkrat, dále zkrat vzdálený tj. bez vlivu synchronních a asynchronních strojů).

Počáteční rázový zkratový proud

VZOREC

Pro: Zk2 = (Rkt + Rv1 + …Rvn)2 + (Xkt + Xv1 + …Xvn)2
kde:
U
n jmenovité sdružené napětí sítě [V]
Z
k impedance zkratovaného obvodu (vliv vn strany se zanedbává) [Ω]
Rv1 ÷ Rvn rezistence (ohmický odpor) fázových vodičů vedeni [Ω]
Xv1 ÷ Xvn induktivní reaktance fázových vodičů vedeni 1 [Ω]
Rkt rezistence nakrátko 1 fáze transformátoru [Ω]
Xkt induktivní reaktance nakrátko 1 fáze transformátoru [Ω]

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 53
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních hal obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody, ať datové, silové, nebo přípojky vzduchu, vody, ... přičemž v mnohých případech vedení bývá ukryto pod našima nohama. Optimální uložení vedení vyžaduje nejen znalosti před čím chránit, ale mít také možnosti výběrů z dostupných alternativ. Znáte přednosti pochozích systémů kabelových žlabů? Nebo víte například, že nebezpečí zakopnutí zmenšuje speciální ochranný plech pro opěrný výložník? Požadovanou výšku nášlapné plochy dodržíte pomocí jednoduché a rychlé varianty montáže kabelových kanálů na opěrný profil Z. Výšku nášlapné plochy zachováte také namontováním pochozích kabelových ...
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933