Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky


Document Actions
Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
Podle kterých předpisů navrhujeme hlavní vypínače do obvodů? Pro hlavní vypínač se požaduje, aby byl uzamykatelný ve vypnuté poloze (zámkem nebo v uzamykatelném krytu). Kdy může jistič před elektroměrem plnit funkci hlavního vypínače prozatímního zařízení? Odpovědnost za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení je při uvedení do provozu a připojení na rozvodnou síť na revizním technikovi a při provozu do doby odstranění zařízení na ...
Autorský článek, ze dne: 2.02.2018
reklama


Hlavní vypínač – spínač zařízení
Pro staveniště je požadován na vhodném a přístupném místě spínač, kterým lze v případě nebezpečí a podobných situacích podle potřeby vypnout elektroinstalaci zařízení stavby. Tento spínač musí být označen tabulkou s textem „Vypni v nebezpečí“, jak je uvedeno v ČSN ISO 3864-1 a rovněž v PNE 35 7041.Ilustrativní foto www.elektromoravek.com

Vzhledem k významu spínače pro bezpečnost na stavbě musí odpovědná osoba na stavbě prokazatelně poučit všechny pracovníky na umístění tohoto spínače. Pokud je staveniště rozsáhlé a vypínačů je více, je třeba označit, kterou část stavby konkrétní spínač vypíná. V době provozu nesmí být uvedený spínač uzamčen ani jinak uzavřen nebo omezen přístup k němu. Pro bezpečnost v noční době norma vyžaduje, aby byl spínač osvětlen.


Ilustrativní foto www.elektromoravek.com

Hlavní vypínač plní především funkci přístroje pro nouzové vypnutí a odpojení prozatímního elektrického zařízení v případech rizika a ohrožení konkrétním nebezpečím. Jak již bylo uvedeno, hlavní vypínač se umisťuje na vhodném místě přístupném obsluze prozatímního zařízení, ale na místě, které není přístupné veřejnosti. Pro hlavní vypínač se požaduje, aby byl uzamykatelný ve vypnuté poloze (zámkem nebo v uzamykatelném krytu). V době mimo provoz staveniště musí být prozatímní elektrické zařízení vypnuto, pokud vypnutí neohrožuje provoz zařízení a bezpečnost osob.

K hlavnímu vypínači se vztahuje ustanovení ČSN 34 1090 ed. 2 čl. 7.3 „elektroměrové rozvodnice musí mít hlavní vypínač“. Neznamená to ovšem, že hlavní vypínač musí být přímo v elektroměrovém rozvaděči nebo rozvodnici. Umístění může být i u rozvaděče nebo rozvodnice (v blízkosti), ale nesmí to být místo přístupné veřejnosti.


Ilustrativní foto www.elektromoravek.com

V souvislosti s požadavky na hlavní vypínač elektroměrového rozvaděče prozatímního zařízení na staveništi bývá  řešena otázka, zda lze za hlavní vypínač zařízení považovat hlavní jistič před elektroměrem. Z výkladu normy obecně nelze hlavní jistič před elektroměrem považovat za hlavní vypínač. Hlavní vypínač nejčastěji plní funkci přístroje pro nouzové vypnutí prozatímního zařízení, příkladně, když obsluha zařízení zjistí nebezpečí nebo ohrožení. Jistič před elektroměrem může plnit funkci hlavního vypínače prozatímního zařízení jen tehdy, když je jeho ovládání svěřeno jedné nebo několika málo určeným osobám, které mají k hlavnímu jističi přístup.


Ilustrativní foto www.elektromoravek.com

Vychází se ze základního principu zřizování prozatímních elektrických zařízení, tedy zřízení na krátkou dobu u konkrétních zařízení, kdy bude po celou dobu existence zajištěna ochrana osob a zařízení. Odpovědnost za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení je při uvedení do provozu a připojení na rozvodnou síť na revizním technikovi a při provozu do doby odstranění zařízení na osobě odpovědné za elektrické zařízení.
Více o prozatimních elektrických zařízeních naleznete například v této knize.
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
ABB představilo na jaře novou designovou řadu domovních vypínačů a zásuvek. Koncový uživatel očekává nový výběr z barevných kombinací pro sladěnost se svým interiérem a elektrikář zase kompatibilitu, kvalitní konstrukci přítroje, snadnou montáž a připojení. Dnes je ovšem ve hře navíc vybavenost různými funkcemi domácí automatizace, která začíná být spíše než zbytným komfortem, v některých budovách standardem. A tak je vhodně vybraná barevná kombinace vypínačů pouze slupkou tajemství ukrytého někde v útrobách domu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933