Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

LIVE ABB: O ...

O stykačích řady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
13.07.2020 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů. Řada Chainflex M byla představena po čtyřech letech výzkumu specialistou na pohybové kabely, společností igus. Nové řídicí kabely CF880, CF881 a CF890, CF891 mají o 20 procent tenší strukturu, která zajišťuje nižší poloměry ohybu. To šetří instalační prostor, prostor uvnitř energetického řetězu i náklady. Řada Chainflex M má testovanou životnost ...
12.07.2020 R4M: Je nepodmíněný příjem každého občana nezadržitelný? Pokud inteligentní stroje opravdu nahradí běžnou hrubou práci, pak vznikne obrovská masa nezaměstnaných. Je právě toto důvod zdanění práce robotů, strojů? Podpora nezaměstnaných se tak může teoreticky proměnit v základní ...
11.07.2020 Mohelnický závod na výrobu elektromotorů nasadil řešení systému MindSphere. Jako jeden z prvních v Evropě nasadil mohelnický závod Siemens na výrobu elektromotorů pokročilé řešení systému MindSphere: Connect & Monitor. Výrobní a provozní data ze 36 strojů a několika pracovišť díky zavedení systému MindSphere poskytují kompletní přehled o výrobě i jednotlivých strojích. Nasazením systému ...
10.07.2020 ZEISS: Měřicí systémy s extrémní produktivitou. Témata rozhovoru z Digitální továrny 2.0 jsou například „extrémní produktivita“, automatizace, digitalizace či správa dat. Součástí povídání bylo i představení divize Metrologické, která oslavila 100 let od založení. Bavili jsme se o tom, kde nacházejí takové systémy uplatnění. V rámci ...
9.07.2020 Volné místo ve SCHRACK Technik. Renomovaná obchodní společnost hledá na hlavní pracovní poměr obchodně technického konzultanta se všemi benefity. Pracovní náplň: poskytování informací o produktech, konzultace a poradenství při technických potížích, údržba a tvorba firemní databáze zákazníků, telefonická a elektronická komunikace. Zajímají vás další ...
8.07.2020 Universální LED svítidla Surface Circular. Jedná se o poslední přírůstek v řadě výrobků Ledvance dodávaných společností Conrad Electronics, nabízí vysoce účinné vnitřní osvětlení průmyslové úrovně. Surface Circular jsou založeny na vysoce pokročilé zabudované senzorové technologii, která dovoluje ještě složitější nastavení s ohledem na detekci pohybu, snímání denního světla, světla za soumraku a ...
6.07.2020 V Galerii Vaňkovka Brno byly instalovány nové nabíjecí stanice. Jedná se o první instalace sloupků SICHARGE v České republice. SICHARGE, který disponuje dvěma výstupy 22kW, je ideálním řešením pro dobíjení elektromobilů na městských veřejných parkovištích a v nákupních centrech. Dobíjecí sloupek disponuje dvěma zásuvkami evropského dobíjecího standardu Type2. Ovládání sloupku je intuitivní a ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • První seznámení s bezdrátovou systémovou elektroinstalací která poskytuje služby a komfort jako systémy drátové. Co vše poskytuje? Nač ji připojíme? To jsou asi bežné otázky. Ale pokud o tomto systému nevíme tolik, nepředbíhejme zbytečně rychle. Než ...

Harmonické #1 Co to jsou harmonické frekvence


Document Actions
Harmonické #1 Co to jsou harmonické frekvence
Co je to harmonická a jak vzniká? Jak byste popsali průběh okamžité hodnoty napětí a proudu? K čemu je potřebná Fourierova řada? Problematika deformace napětí a proudů harmonickými patří do oblasti nízkofrekvenčních rušení šířených po vedení, které pokrývají pásmo do 9kHz. Míru celkové deformace proudu popisuje obecně parametr nazvaný celkové harmonické zkreslení. Všechny způsoby výpočtu celkového harmonického zkreslení mají své opodstatnění a využití. Víte, v které normě je standardizováno měření harmonických složek?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 20.09.2013
reklama


Část přednášky z CSE od L. P. Elektro ...Ve zjednodušených úvahách předpokládáme, že průběh okamžité hodnoty napětí a proudu lze popsat harmonickou funkcí sinus či kosinus s určitou amplitudou, frekvencí a počáteční fází. Pokud jsou navíc všechny parametry obou veličin v čase neměnné, jedná se o běžný ustálený stav v lineárních obvodech. V reálných obvodech (sítích) se však uvedené idealizované průběhy z mnoha důvodu nevyskytují.

Průběhy okamžitých napětí a proudů neodpovídají jednoduchým harmonickým funkcím a jsou tedy neharmonické – deformované. Deformace či zkreslení napětí a proudů v napájecích sítích způsobuje značnou řadu problémů, majících dopad na funkci a provoz všech prvků soustavy.
 
Jelikož popis dějů pomocí deformovaných časových průběhů okamžitých hodnot napětí a proudů je velmi obtížný, přesouvá se jejich popis do frekvenční oblasti. Pokud jsou uvedené signály periodické, ustálené a splňují další podmínky, lze jejich průběh nahradit sumou stejnosměrné složky, základní harmonickou složkou a řadou sinusových složek vyšších řádů (nazývaných harmonické) na frekvencích, které jsou celistvým násobkem základní frekvence opakování funkce v časové oblasti. Výsledná řada, známá jako Fourierova řada, stanovuje vzájemný vztah mezi funkcí v časové oblasti a funkcí ve frekvenční oblasti, například pro proud můžeme napsat:

    
(1)

Frekvence základní harmonické odpovídá frekvenci napájecího napětí.
Fourierova řada reprezentuje speciální případ Fourierovy transformace aplikované na periodický signál. Příklad periodické neharmonické funkce (nahoře) a jejího rozkladu na jednoduché harmonické (uprostřed) je na obrázku 1. A nakonec jednotlivé harmonické původního signálu v časové oblasti můžeme reprezentovat jeho amplitudovým a fázovým spektrem, kdy na ose x je řád harmonické případně frekvence, což je řád harmonické násobený základní síťovou frekvencí. Spektrum velikostí harmonickým zobrazuje typicky vedle amplitud efektivní hodnoty, nebo relativní/procentní velikosti vztažené k velikosti základní/první harmonické.

Spektra velikostí napětí a proudů se vyznačují dominantní složkou na základní frekvenci a mají se zvyšujícím řádem harmonické klesající tendenci. U spektra napětí je praktické uvažovat harmonické do řádu H=25 až 50 a u proudů potom 50 až 100, kdy sudé harmonické složky (řád je sudé číslo) jsou většinou mnohonásobně menší než sousední liché a pro mnoho účelů je možno je zanedbat. Sudé harmonické vznikají pouze v určitých specifických případech. Problematika deformace napětí a proudů harmonickými patří do oblasti nízkofrekvenčních rušení šířených po vedení, které pokrývají pásmo do 9 kHz.
 

Obrázek 1. Reprezentace periodického neharmonického průběhu pomocí harmonických složek

Jestliže uvažujeme opět harmonickou funkci, můžeme její efektivní hodnotu při znalosti amplitudy vypočítat tak, že amplitudu podělíme odmocninou. Efektivní hodnotu deformovaného průběhu harmonickými vyšších řádů, můžeme vypočítat podle definice efektivní hodnoty, nebo při znalosti efektivních hodnot (amplitud) jednotlivých harmonických můžeme použít vztah (obdobně i pro napětí):

    
(2)

Míru celkové deformace proudu popisuje obecně parametr nazvaný celkové harmonické zkreslení (THD), který udává poměrný obsah (obvykle v procentech) harmonických složek s řádem různým od n=1 v celkovém proudu, nebo ku proudu základní harmonické složky a vyjadřuje se poměrem efektivních hodnot. Potom THD proudu je podle obou definic (obdobně pro napětí):


(3)

Všechny způsoby výpočtu celkového harmonického zkreslení mají své opodstatnění a využití. Specifickým problémem je potom měření harmonických složek pomocí tzv. harmonických analyzátorů, které je standardizováno v normě ČSN EN 61000-4-7 ed. 2.

Doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně


Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 58
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 20)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933