Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • vCo myslíte? Jakou má průměrný kopáč představu o tom, co vykope? Zcela určitě bývá proškolen, ovšem o tom, co říkají nebo říkaly technické normy moc obvykle neví. Oni to ve skutečnosti neví ani někteří elektrikáři. Ale ti si své znalosti zpravidla ...
 • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...

#EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)


Document Actions
#EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
Další významná kniha z historie české elektrotechniky, kterou jsem ve svém archívu našel, je opět o uzemňování. Jejím autorem byl dnes zřejmě již málo známý Václav Novotný. V době mého produktivního věku byla právě tato kniha nepostradatelným učivem pro každého, kdo chtět oblast uzemňování pochopit do detailu. Kniha, i tato samozřejmě, podléhá zubu času a pokud ji použijeme k získání znalostí, je více než doporučující jednotlivé pasáže srovnávat s tím, co se přednáší dnes. Proč se neučit rovnou to aktuální? Protože taková historická komparace informací zanechá ve čtenáři podstatně více vědomostních spojení než pouhé drilování ...
Fran.Tuček, ze dne: 22.01.2022
reklama


Situace před půl stoletím nebyla zase tak odlišná, jako ta dnešní. Dnes se také musí šetřit a nejen kvůli krachu Bohemia Energy.

Autor tehdy ...
Hospodárnost se dnes spojuje téměř se všemi oblastmi lidské čin­nosti a nelze si představit moderní řízení, projekční činnost, technologii výroby a pracovní postupy bez prvků optimalizace, efektivnosti a mecha­nizace. V technice uzemňování se však těm to ekonomickým prvkům ne­věnovala téměř žádná pozornost, zejména ne pak v oblasti projekčních prací.

Proto vznikla tato kniha, aby umožnila tehdejším zájemcům vniknout do problematiky uzemňování, jeho měření, ekonomických výpočtů jednoduchých uzemňovacích soustav a jejich aplikace na praktické případy.
Před půl stoletím bylo podstatně méně praktických zkušeností než dnes, kdy musíme řešit ochranu stávajících technologií. Publikace tak dobře sloužila elektrotechnikům jako cenný zdroj vědomostí.


Pro mladší čtenáře uvádím, že v době vydání tohoto titulu u nás probíhala vědeckotechnická revoluce v socialistickém podání. Mezitím, co v sousedních západních zemích se vývoj ubíral především na principu tržních potřeb, u nás byla motivace vedena především za ideou červené hvězdy, popřípadě srpu a kladiva. Nutno dodat, že v obou odlišných táborech stále platily stejné fyzikální zákony.


Co jsme se v knize mohli dočíst?
 • Zemniče strojené
  Pásky a dráty, tyče a trubky, sdružené zemniče, mřížové zemniče, prstencový zemnič, přehled vzorců — příklady
 • Náhodné zemniče
  Beton, využití ocelových konstrukcí, kabelové pláště, koleje, vodovody a jiná kovová potrubí, domovní zemnič, nová forma ochranného uzemnění
 • Okolnosti ovlivňující velikost zemního odporu elektrod
  Měrný odpor půdy a její složení, vysoušecí a spékací jev, vliv vlhkosti a teploty, zásady pro ukládání zemničů, vzájemné ovlivňování zemničů, životnost zemničů, zatížení zemničů a optimální hranice jevu
 • Umělé zvětšení vodivosti prostředí
  Bentonity, technologie zpracování, vhodnost použití, jílové suspenze, ostatní přísady


 • Přehled měřicích přístrojů
 • Měření měrných odporů půdy
  Geoelektrická měření — novodobé metody měření, vyhodnocení naměřených hodnot, některé chyby při vyhodnocování geoelektrických měření
 • Měření zemních odporů uzemňovací soustavy
  Kompenzační metoda, metoda založená na měření proudu a napětí, metoda používající měření proudu a výkonu, doporučení
 • Ukládání zemničů
  Spojování zemničů, svařované spoje, šroubové spoje, vzájemné spojování tyčových zemničů o 0 26 až 28mm, ochrana proti korozi, mechanizace uzemňovacích prací
 • Stanovení optimálního řešení na základě výsledků výpočtů, za použití zařízení pro zpracování dat
  Výsledky zkoumání potenciálového kuželu na číslicovém počítači, optimální dimenzování uzemnění - příklady

Pojem číslicový počítač je dnes opravdu úsměvnou nostalgií. Dnešní generace si těžko dokáže představit, že by existoval jiný než číslicový počítač. V té souvislosti si zkuste představit, kde bychom dnes byli, pokud například pokladny v supermarketech načítaly plné košíky prostřednictvím analogových počítadel ...Autor uvádí ...
Připo­meňme si jen rychlé rozšíření jednoplášťových a trojpláštových kabelů, rozšíření vodovodů z elektricky nevodivých trubek, uplatnění přepínacích stanic s kabelovým i přívody a postupný přechod od sítí paprskových k sítím kruhovým a mřížovým. To ovšem nezbytně vyžaduje zavádění novějších, moderních metod měření zemních odporů, měrných odporů půdy, nových konstrukcí uzemňovacích zařízení a nové technologie práce, jež sleduje mimo technické požadavky i ekonomickou únosnost, která je dosud zanedbávána.
Pro větší náhled kliknout!


Publikace byla určena montérům, elektroúdržbářům a projektantům. Proč si ji najít v antikvarátu za dvacetinásobek původní ceny a číst ji? Třeba proto, že je to poutavější čtení než strohé faktické normy nebo zaručené rady sloupků sociálních sítí.

Uzemnění a jeho měření, Václav Novotný, vydalo SNTL — Nakladatelství technické literatury, Praha, v roce 1973, Kčs 20,00
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933