Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Portfolio krabic FireBox společnosti OBO BETTERMANN zajišťuje spojení instalovaného vedení v souladu s předmětnými technickými doporučeními. Program FireBox splňuje podmínky pro zachování elektrické funkce dle DIN 4102 část 12. Uvnitř krabice jsou ...

Témata pokrývající všechny uvedené oblastí

Připomínky z teorie

Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán...

 • 18.06.2002
Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán...
... ČSN 33 2000-7-702 (vydání 1/96). Jaké stupně ochrany krytem musí mít elektrické zařízení? Vymezení zón. Mohou být elektroinstalační krabice se v zónách 0 a 1? Jakým napětím a za jakých podmínek mohou být napájena elektrická zařízení instalovaná v zónách 0 a 1 fontán?

Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-537 Vydání 12/94

 • 11.06.2002
Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-537 Vydání 12/94
Co musí být zřetelně vyznačeno na přístrojích sloužících k odpojování? Jak musí být navrženy přístroje pro vypínání z důvodu mechanické údržby?

Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím

 • 30.05.2002
Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím
Ochrana elektrických stanic před přepětím, Ochrana před přímým úderem blesku, Užití výběhových lan a uzemnění stožárů, chráněné zaústění vedení do stanice, opatřené bleskojistkami nebo omezovači přepětí, chrání el.zařízení stanice....

Ochrana elektrických strojů točivých před přepětím

 • 28.05.2002
Ochrana elektrických strojů točivých před přepětím
Mají-li se spojit elektrické stroje točivé vn s venkovním vedením, spojí se přes transformátor s dvojím odděleným vinutím (izolační transformátor).

Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810

 • 21.05.2002
Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810
Tato norma pojednává o opatření u elektrických silových zařízení,které poskytují ochranu před přímým úderem blesku a účinky atmosférických a provozních přepětí. Norma platí pro novou projekci a rekonstrukci.

Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím.

 • 14.05.2002
Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím.
Chráněné zaústění vedení do stanice, opatřené bleskojistkami nebo omezovači přepětí, chrání elektrické zařízení stanice.

Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810

 • 6.05.2002
Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810
Tato norma pojednává o opatření u elektrických silových zařízení, které poskytují ochranu před přímým úderem blesku a účinky atmosférických a provozních přepětí. Norma platí pro novou projekci a rekonstrukci.

Ochrana venkovních vedení před přepětím

 • 29.04.2002
Ochrana venkovních vedení před přepětím
Vodiče venkovních vedení vvn a zvn se chrání před přímými údery blesku jedním nebo několika zemnícími lany. Vodiče venkovních vedení vvn a zvn se chrání před přímými údery blesku jedním nebo několika zemnícími lany. Od ochrany pomocí lana lze upustit u vedení procházejících oblastmi se zvláštními geologickými a klimatickými podmínkami za předpokladu, že bude respektován ...

Ochrana stanic před přepětím

 • 15.04.2002
Ochrana stanic před přepětím
Před údery blesku do vodivých částí venkovní stanice se chrání pomocí hromosvodů instalovaných na sloupech rozvodného zařízení nebo stojícími hromosvody.

Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (ČSN EN 60079-17 Vydání 3/99)

 • 29.03.2002
Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (ČSN EN 60079-17 Vydání 3/99)
(díl.1) Elektrická zařízení nainstalovaná v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou navržena tak, že mají takové vlastnosti, aby jejich provoz v těchto výbušných atmosférách byl možný a bezpečný. Toto je zejména závislé na neporušenosti vlastnosti těchto předmětů po celou dobu jejich provozu.

Bezpečnostní předpisy pro obloukové sváření kovů ČSN 05 0630 (vydána 2/93)

 • 12.03.2002
Bezpečnostní předpisy pro obloukové sváření kovů ČSN 05 0630 (vydána 2/93)
Tato norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření. Před obloukovým svářením se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem se musí provést bezpečnostní opatření, které zabrání pádu svářeče po případném zasáhnutí elektrickým proudem. Rozsah a druh bezpečnostních opatření určí vedoucí práce.

Příkazy (B) u vícepodlažních kobek

 • 17.09.2001
Příkazy (B) u vícepodlažních kobek
Jak psát příkaz "B" u vícepodlažních kobek? Na každé podlaží kobky - pracoviště - samostatný příkaz "B" ? Totéž u kobek nebo skříní dvousystémových rozvoden - psát dva příkazy "B" i když napájejí společný vývod?

Ochranné pospojování

 • 18.03.1999
Ochranné pospojování
Je také možné použít ocelový pozinkovaný vodič o průměru...
FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933