Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

GND#1a: Potenciál, jeho definice


Document Actions
GND#1a: Potenciál, jeho definice
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Tým portálu Elektrika, ze dne: 31.05.2021
reklamaPochopení významu slova potenciál může být pro někoho snazší, například pouhým nahlédnutím na obecnou definici nebo se spolehnout na některý ze školních výkladů u tabule. Pokud jste "starší" ročník, respektive ten, který neměl tu možnost rychlého vyhledávání na internetu, mohl jste se dozvědět z dobové literatury různé informace. Ty se časem a vývojem nových technologií mění. Pro srovnání toho, co nás učili kdysi, jsme připravili tento reportážní seriál.Přepis mluveného slova reportáže ...

Potenciál vnímejme jako výraz, který je součástí činnosti každého elektrotechnika. O potenciálu však hovoří jednotlivec podle svého profesního zaměření v jiné souvislosti.  

Radim Strycharski
Potenciál bych definoval jako rozdíl jednoho vůči druhému. Musel bych znát, k čemu potenciál mám stáhnout. Je to porovnání dvou věcí.

Jak výraz potenciál stručně interpretuje David Černoch, osoba odpovědná za provoz elektrických zařízení sítě jednoho z mobilních operátorů?
Potenciál je důsledné spojeniště se vším a dostat na nulu, ideální zem. Na tu navazují věčné diskuze, např. u nás s revizními techniky, s dodavateli, v obci je rezistivita půdy obrovská  uzemnění má hodnotu 80-100 Ohmů, všichni mají u nás X krát se to stane, skalnaté podloží, udělám opatření podle normy, ale pořád je to o tom, že okolí našeho zařízení má nějakou hodnotu, 100-200 Ohmů, ale pro mě je to 0. Pro mě znamená vysoká ohmická hodnota uzemnění znamená, pořád nulový potenciál.

Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem popisuje Jan Hájek
Důležité je si představit, že v ochraně před bleskem a uzemněním je důležitá podmínka a to hlavně, aby potenciál byl stejný. Je nutné, aby zemnící soustava i kovová futra objektu, i vodiče, které vedou dovnitř do objektu, byly na společné úrovni potenciálu, řekl bych i stejné úrovni napětí. Tzn., kdykoliv se dotknu čehokoliv kovového, tak abych se dotýkal všeho, co má stejný potenciál, stejnou hladinu, co mě díky společnému stejnému potenciálu neohrozí. Je to asi to samé, jako když si ptáci sednou na vysoké napětí, jsou na potencionálu vysokého napětí, a do té doby, než se tam nepřiblíží někdo, s uzemněnou kovovou tyčí. Ptáčka se nedotkne, protože sedí na jednom svém potenciálu.

Jak vidí výraz potenciál praktik Oldřich Morávek?

Já si uzemnění vysvětluji, že všude jedeme na síti TN, a ta je postavená tak, že mám spoustu bodů uzemnění a ty mi garantují, když o jedno uzemnění přijdu, tak se nic neděje, protože ostatní v síti to nahradí. Ztráta je v podstatě zanedbatelná, protože TN síť je v podstatě jediná, kterou jsme schopni provozovat bez odborného dozoru. Protože chyba se nemůže projevit. Na druhou stranu uzemnění mi tvoří náklad pro místní instalaci, tvrdím lidem, že „my nechceme uzemnění“, ne, stane se zemní porucha na síti distribuci, stát se to může, vaše místní uzemnění je poslední val, který zajišťuje, že vám bude síť fungovat, zda nevyhoří atd.

A jak se dnes podle Oldřicha Morávka přistupuje k uzemňování?
V uzemnění, jak jsme měli krásně propracované, tak jsme hodně upadli tak, že se uzemnění v podstatě neřeší. "Dejte tam nějaký kus železa a bude to nějak fungovat ...". Dřív byl přesně popsaný každý bod vyplněný, každá přípojka byla uzemněná... dnes to úžasně degradovalo.

Dnes je problematika společného potenciálu natolik složitá, že není správné řešení vždy zcela jasné. Z jakých informačních zdrojů čerpat? Kam se obrátit?

Funguji na tom, že vím, komu zavolat, kde se správně zeptat. Mám dva, tři zdroje, kde se správně zeptám o pomoc. Zbytek bych si vytáhl z normy a přiznám se, že já pracuji s ČSN 33 2000-5-54.

Jak vidí termín potenciál František Kosmák, lektor elektrotechniky ve výslužbě?
Tak jako mě učili moji učitelé. Potrubí naplněné vodou, které je o tři metry výš než já, voda protéká ven, padá na mě, nějakou energii, kinetickou, ohne mě to nebo posadí do kolen, tomu se říká potenciál. V podstatě výkon pohybu vody, elektronů, plynu, čehokoliv. Vždy proti něčemu, co se nachází. Voda, když to vezmu zpátky, tak dopadá na mě, lopatky trkače ve vodě. Vždy je něco proti něčemu. Potenciál sám o sobě je mrtvá věc. Začíná být užitečný až když koná nějakou práci. Až je potentní ... napětí elektrické je proti odporu vlákna žárovky. Až potenciál začne působit na studené vlákno, které samo nic nedělá. Čekají na sebe. Až potenciál začne přetékat, do vlákna žárovky, teprve tehdy se něco děje. Potenciál koná práci.

A pokud vás zajímají opatření spojené s různými potenciály v praxi, poslechnete si ještě jednou
Davida Černocha
Začnu ze začátku. Vodafone česká republika, poskytovatel dat, infrasktruktury.
Tím, že se Vodafone nachází na kopcích, ve městech, v zastavěných oblastech, mimo oblast, jsou dvě kritické věci, které mohou ohrozit technologii. Když pominu jiné bezpečnosti, tak je to úder bleskem a přepětí. Tzn., přepětí, nadpětí, jsou hodnoty, které mohou zlikvidovat technologii. Tím, že volně stojící objekt na kopci napájen na trafostanici 22kV kabelem, jde to do pilíře oplocení, kde máme předávací bod. Napájíme technologii dalším bodem, 48V a máme další technologii. Tyto všechny technologické věci, které se u nás nachází.

Následně jsou to klimatizace, signalizační zařízení … v podstatě toto všechno vytáhneme, potenciál, nahoru na věž, stožár, připojovací bod, kde máme mikrovlny, nemáme technologii RH RU, jednotlivé komponenty slouží k vysílání, převodu optického signálu a elektrický signál následně záření, tam v případě úderu blesku je technologie, na věži, na stožáru určená na odpis, ale jde o to, aby se nezatáhlo nebezpečný bleskový produ, přepětí do objektu, byť cizího vlastníka, a došlo k minimalizaci škod.

U nás potenciál je dokonalé spojení všeho se vším, tak aby došlo k rozložení nebezpečných bleskových proudů, napětí, přepětí, aby to teklo do země a ne do technologie. Je to důsledné spojení ocelových konstrukcí, plášťů, metalických kabelů, můžou to být koaxiální kabely, UTP, před vstupem do budovy, technické místnosti udělat bod, kde udělat přepěťovou ochranu, tzn., ze strany venkovního vedení v LPZ 0B, LPZ 0A když tam mám anténu běží mi přepětí po kabelu, tak před vstupem do budovy ho svedu na zem a to stejné udělám z druhé strany. Udělám obálku technologie. Ze zákona, je to fyzika, k nějakým škodám musí dojít, je to třeba 100-200kA blesk, zařízení, které dostane „přímý úder“ bude se nacházet v nějaké blízkosti, může být na odpis, ale nemělo by se stát, že to zničí technologii, která je uvnitř, nebo ohrozí pronajímatele apod.
Pro mě je potenciál důsledné spojení všeho se vším na nulu. V tu chvíli je ideální zem.
Pro běžné definice namátkově zalistujme v nejbližších zdrojích ...
 • Potenciál ... (Příruční slovník vědy a techniky, 1987
  ... schopnost k práci nebo k jiné činnosti, k výkonu. Potenciál ve fyzice práce, jíž nutno vykonat při vzdalování jednotkového množství hmoty, elektrického náboje apod. z daného místa do nekonečna. Body, které mají stejný potenciál, tvoří ekvipotenciální plochy (hladiny).
  Změna potenciálu na jednotku délky kolmo k hladině je spád, gradient. Je roven síle v daném bodě kolmé na hladinu. Potenciál v elektrotechnice je práce, které je třeba, aby se jednotka elektrického množství přenesla z místa nulového potenciálu na místo, kde potenciál určujeme. Rozdíl potenciálů je napětí.
 • Potenciálna energia (Elektrotechnická náučný slovník, elektroenergetika, 1974)
  (syn. polohová energia) — energia mechanickej sústavy, ktorá závisí len od jej  konfigurácie, teda od vzá­jomného rozloženia jednotlivých elementov sústavy a od ich polohy vo vonkajšom silovom poli (/mechanická energia).
 • Pro rozdíl potenciálů byla zavedena veličina zvaná napětí. (Příručka silnoproudé elektrotechniky 1986)
  Celková práce je úměrná změně potenciálu,  neboli rozdílu potenciálů koncových bodů dráhy, není ale závislá na jejím tvaru mezi počátečním a koncovým bodem.
 • Vyrovnání potenciálu (Blesk a přepětí - systémová řešení ochran 2006)
  se řeší soustavou základního vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Jejím smyslem je propojit soustavu vnější ochrany před bleskem s veškerými kovovými konstrukcemi objektu, instalacemi z kovu, vnějšími vodivými částmi, zařízeními připojenými k silovému rozvodu, zařízeními informační techniky.
 • Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, ... (internet)
  ... která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Jedná se tedy o potenciál elektrického pole, tzn. množství práce potřebné pro přenesení jednotkového elektrického náboje ze vztažného bodu, kterému je přisouzen nulový potenciál, do daného místa.
 • Elektrický potenciál definujeme jako ... (internet)
  ... podíl potenciální energie a velikosti náboje samotného. Jednotkou potenciálu je Volt [V].
 • Elektrický potenciál v daném bodě elektrického pole ... (internet)
  ... je skalární fyzikální veličina, kterou definujeme jako podíl potenciální energie bodového náboje v daném místě elektrického pole a tohoto náboje.
 • Tip na knihu: Využití základnových a náhodných zemničů, 1991, Václav Novotný, Antonín Kočvara, Petr Pospíšil, Karel Trefný
Jak svými slovy definuješ pojem potenciál ty?
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Úvodní, stručná verze rozhovoru s Jiřím Konečným zmiňuje, jak různé technologické trendy a požadavky na funkčnost a adaptabilitu ovlivňující vývoj systémů chytrých domů ve světě. Jak se český trh snaží v této oblasti držet krok s německými trendy. Diskutuje o vlivu levných produktů na trhu a jak se výrobci musí vyrovnávat s očekáváními spotřebitelů po vyšší kvalitě a více funkcích. Jak velké technologické firmy jako Google, Amazon nebo Apple formují trh s chytrými domy vytvářením komplexních ekosystémů. Předpovídá, že budoucnost bude směřovat k ještě větší integraci a inovacím v oblasti chytrých domovů, které budou přístupné širšímu spektru spotřebitelů. Více zde ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
KALIFORNIE: Za devatero kopci, za devatero kaktusy se objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu, než z pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933