Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • ... společnost americká, jež využitkuje doly v jižní Africe, má vedení na sta Km dlouhé, v němž převádí energii elektrickou s napětím 40 000 Volt a to v zcela normálním pohonu. O tom, že náš slovanský vědátor v Americe dlící Tesla rodem Charvát, dělá ...

ESČ: Co vyplývá ze zákona 250/2021 Sb. pro jednatele společností


Document Actions
ESČ: Co vyplývá ze zákona 250/2021 Sb. pro jednatele společností
Rok 2022 je ve znamení konce vyhlášky 50 z roku 1978 a s tím se pojí hodně změn, které můžeme rozdělit na několik skupin. Vypíchněme pouze tu, která se týká spektra, o kterém se doposud moc nediskutovalo. To jsou osoby odpovědné. Osoby odpovědné, to je termín, který se vyskytuje v několika odlišných verzích. O těch, abychom pochopili odlišnosti mezi nimi, jsme hovořili s Radkem Roušarem u ESČ, Elektronického svazu českého ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 21.10.2022
reklama

Záznam rozhovoru na Digitální stage 2.2 při 63. Mezinárodním strojírenském veletrhu ...--- přepis mluveného slova ---

... pokud se ponoříme do zákona 250/2021Sb., dozvíme se, že je tam nějaká osoba odpovědná. Vyhráli jsme, pokud přečteme, co ten termín znamená nebo je to je to pouze "matení tělem"?

... osoba odpovědná je velkým tématem nové legislativy platné od 1.7.2022 a je nutno si uvědomit, že v legislativě osoba odpovědná není pouze v jedné roli, ale že se tam vyskytuje v několika rolích. Když se vezme zákon 250 z roku 2021, tak tam najdeme osobu odpovědnou, která je odpovědná po stránce odborné a je to osoba důležitá pro vydání oprávnění vydaného Technickou inspekcí České republiky pro oprávnění na montáž, opravy revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení. Tady je nutno poznamenat, jsem sice za oblast elektro, nicméně oprávnění pro činnost, musí mít i společnosti, které provádí tyto činnosti na tlakových zařízeních, na plynových a na zdvihacích.

To je opravdu osoba odpovědná, která je součástí, zapsaná do oprávnění, která je odpovědná za tu činnost a musí to být odborně způsobilá osoba. V zákoně je stanoveno, jaká osoba co musí splňovat. Oproti tomu v nařízení vlády 194 a v nařízení vlády 190 roku 2022 se vyskytuje opět termín "osoba odpovědná". Původně ten termín se jmenoval osoba odpovědná za elektrické zařízení a chtěli jsme jí definovat úplně stejně jako máme v ČSN EN 50110, to znamená, že to není úplně nový termín. Bohužel v rámci legislativního procesu jsme svedli velký boj s legislativcemi, legislativní radou vlády, ale i na ministerstvu práce a sociálních věcí, kdy jsme se opravdu snažili, aby to pojmosloví to názvosloví bylo totožné, aby se nám nerozcházelo. Nicméně velmi často jsme slyšeli "teď pracujeme na legislativě, teď děláme něco co je víc než normy, nás normy nezajímají", takže bohužel došlo k tomu, že v nařízeních vlády ta terminologie trošičku odbíhá.

... ještě jednu důležitou věc k tomu, kdo je vlastně ta osoba odpovědná, respektive co má za úkol. Osoba odpovědná podle 190 je odpovědná za vyhrazená elektrická zařízení, to znamená za jejich stav, za jejich bezpečnost. Podle 194 tam potom ještě přibývá to, že je to osoba odpovědná, která v podstatě je odpovědná za činnosti, které jsou prováděny na těch vyhrazených technických zařízeních. To znamená na vyhrazených elektrických zařízení, to znamená jaké osoby to mohou udělat, jaké podmínky mají být splněny, z čeho mají být osoby školeny.

Mezitím jsem zapnul jakousi empatii v průměrného člověka zapřaženého do běžného procesu v dnešní doby a řeknu, že bych se asi ztratil v první třetině toho, co říkáš. Zazněly termíny, kterým jsem já, protože se o to zajímám, opravdu rozuměl, ale řekl bych, že firmy, které jsou i z jiného oboru se ztrácí už někde v začátku. Co kdybychom to nějak přiblíží prakticky, například máme firmu, která vyrábí něco v oblasti strojírenství a má zaměstnance, odborníky a také jednatele společnosti. Zkus definovat odpovědnost takového jednatele..

Jednatel - statutární zástupce má tu hlavní odpovědnost a v podstatě, proč stanovat nějaké další osoby nebo něco takového. Ale v podstatě i ten jednatel nemůže obsáhnout úplně všechno a ta nová legislativa mimo jiné říká, že by měl mít každý subjekt, každá podnikající firma by měla mít stanovenu "osobu odpovědnou". Já tam dávám dovětek osobu odpovědnou za elektrické zařízení. Nemusí to být elektrikář, nemusí to být odborník, ale je to člověk, který má přenesenou odpovědnost v rámci té firmy a on mimo jiné kontroluje to, jestli jsou řádně prováděny revize, jestli jsou dodržovány termíny, jestli ten, kdo má na starosti údržbu jí provádí tak jak má, jestli jsou zpracovány dokumentace tak jak mají být, jestli se provádí preventivní prohlídky. To znamená je to člověk, který je jednatelem jmenován k tomu, aby vykonával tuto přenosnou odpovědnost za něj.

Jednatel buď dpovědnost nechá na sobě a nebo jí přinese na někoho jiného?

V legislativě je uvedeno, že pověření musí být písemné, to znamená, chce-li se někdo vyvarovat sankcím ze strany kontrolních orgánů státu, dak já osobně doporučuji, aby existovalo písemné pověření a v tom písemném pověření může jednatel pověřit sám sebe, nebo může pověřit kohokoliv jiného. Já bych se opravdu obával toho, aby neexistence podobného dokumentu ve výsledku neznamenala, že ze strany kontrolního orgánu bude docházet k nějakému sankcionování, napomínání, nebo něčemu podobnému. Legislativa striktně stanovuje, že ta osoba odpovědná musí být stanovena.

Ale abychom se dostali k případu osoby odpovědné za elektrická zařízení, abychom se dostali k nám elektrotechnikům, ze strojní firmy, tak vlastně je strojní firma, nějaká strojařská, která má osobu odpovědnou za provoz obecně a ta určí nebo co zajišťuje ve sféře elektrotechniky?

Tam je to samozřejmě o tom, že strojírenská firma samozřejmě disponuje vyhrazeným elektrickými zařízeními. Vyhrazeným elektrickým zařízením je mimo jiné elektrická instalace. Dá se říci, že nějaký tip vyhrazeného elektrického zařízení má každý podnikající subjekt, dnes s elektrikou fungujeme úplně všichni. Splňujeme-li tuhle podmínku, tak statutár musí určit osobu odpovědnou a osoba odpovědná musí vědět, jaké vyhrazené elektrické zařízení v rámci firmy je a jak je s tím nakládáno. To znamená jestli jsou dodržovány veškeré právní a další podpisy k zajištění BOZP při činnosti na elektrickém zařízení. Ale pozor, je to ve velmi podobné podobě stanoveno i v těch dalších nařízeních vlády a tam se to vztahuje i k těm tlakovým, zdvihacím nebo plynovým zařízením.

A potom osoba odpovědná za vyhrazené el. zařízení taky určuje jakou kvalifikaci mám mít pracovník, kterého najímám nebo je to určitá osoba odpovědná nebo ten jednatel, který ho pověřuje?

Spoustu věcí stanovuje legislativa jako taková, to znamená pro spoustu věcí je stanoveno jaký stupeň odborné způsobilosti má dotyčný pracovních mít, tak je stanoveno přímo legislativou. Nicméně ta osoba odpovědná stanovuje mimo jiné to, jakým školením má ten člověk procházet, jaké má stanovené pracovní postupy a další věci. To znamená, to je odpovědnost osoby odpovědné, aby zajistila to, že je člověk dostatečně proškolen a že postupuje podle předpisů bezpečnostních.

Podle toho tedy osoba odpovědná ve firmě stanoví, z čeho se bude školit a přezkušovat jako v bývalé vyhlášce 50?

Ano. Třeba u osob poučených, což nejsou elektrikáři, jsou to lidé, kteří vykonávají nějakou činnost na elektrickém zařízení, tak u osob poučených je právě odpovědná tou osobou, která stanovuje, z čeho by měli být osoby poučené proškoleny.


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Při návrhu jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 je nutné vyhodnotit veškerá rizika konkrétní stavby a tomu přizpůsobit konkrétní řešení. Samozřejmostí je správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby zhotovené podle zpracované projektové dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace musí pochopitelně zohlednit technickou a ekonomickou úroveň projektu. Projektant navrhuje systém ochrany před bleskem na základě legislativy České republiky a norem ČSN. V následující části jsou různé příklady objektů a jejich řešení za pomocí vysokonapěťových vodičů HVI. Více zde ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933