Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 407
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje

ENIKA: Přístroje pro měření elektrické energie a analýzu parametrů sítě


Document Actions
ENIKA: Přístroje pro měření elektrické energie a analýzu parametrů sítě
V posledních letech se klade stále větší důraz na úspory energií a současně na bezproblémový chod výrobních linek a automatizovaných pracovišť. Současně s těmito požadavky se objevují nové a stále modernější prostředky pro realizaci těchto úloh ...
Martin Formánek, ze dne: 13.12.2010
reklama

 

V posledních letech se klade stále větší důraz na úspory energií a současně na bezproblémový chod výrobních linek a automatizovaných pracovišť. Současně s těmito požadavky se objevují nové a stále modernější prostředky pro realizaci těchto úloh. Již dávno nám nestačí pohled na poklidně se otáčející kotouč a stav počítadla elektromechanického elektroměru. Dnešní požadavky na elektroměry jsou stále náročnější a uživatelé chtějí z přístroje získat co nejpodrobnější informace o parametrech jednotlivých fázích, frekvenci, účiníku, minimech, maximech, dílčích odběrech, tarifních stavech a mnoho dalších. Tato situace se ale mírně obrací proti uživatelům, protože vybrat správný přístroj pro danou aplikaci není už tak úplně jednoduché.

V následující části naleznete stručný popis několika vybraných typických přístrojů a jejich možností, které vám mohou pomoci při výběru přístroje pro vaši potřebu.

Jednofázové elektroměry

EM10 DIN

 • Vlastnosti: Jednoduchý základní elektroměr pro měření činné energie (kWh) s přímým měřením do 32A.
 • Konstrukce: Montáž na DIN lištu (1 DIN modul). Krytí předního panelu IP40.
 • Čelní panel: Zobrazení stavu na LCD displeji a indikace odběru červenou LED diodou.
 • Výstupy a komunikace: Pulzní výstup 1000 pulzů/kWh.
 • Příslušenství: Kryty svorkovnic pro zaplombování.
 • Napájení: Přímo z měřeného napětí.
 • Certifikace: Základní verze pro podružné měření nebo ověřený přístroj pro fakturaci.

EM11 DIN

 • Vlastnosti: Ačkoliv je tento přístroj vzhledově téměř totožný s typem EM10 DIN, skrývá ve svém malém pouzdře již funkce analyzátoru sítě. Elektroměr registruje jak činnou, tak i jalovou složku energie (kWh, kvarh) a umožňuje zobrazit i parametry sítě (kW, kWdmd, kWdmd max, V, A, Hz, PF-cos φ, kvar). Vstupy jsou pro přímé měření do 32A.
 • Konstrukce: Montáž na DIN lištu (1 DIN modul). Krytí předního panelu IP40.
 • Čelní panel: Zobrazení hodnot na LCD displeji a indikace odběru červenou LED diodou. Volba zobrazení se provádí tlačítkem na panelu.
 • Výstupy a komunikace: Pulzní výstup 1000 pulzů/kWh nebo alarmový reléový výstup, který je možné nastavit na vybranou veličinu a prahovou hodnotu s volitelnou hysterezí.
 • Příslušenství: Kryty svorkovnic pro zaplombování.
 • Napájení: Přímo z měřeného napětí.
 • Certifikace: Základní verze pro podružné měření.

Třífázové elektroměry

EM23 DIN

 • Vlastnosti: Základní kompaktní elektroměr pro měření činné a jalové energie (kWh, kvarh) a zobrazením okamžitých parametrů sítě (kW, kvar, A, pořadí fází). Vstupy jsou pro přímé měření v rozsahu do 65A.
 • Konstrukce: Montáž na DIN lištu (4 DIN moduly). Krytí předního panelu IP50.
 • Čelní panel: Zobrazení údajů na dvouřádkovém LCD displeji a indikace odběru červenou LED diodou. Třísměrný joystick pro přepínání měřených hodnot. Po přepnutí zobrazení se displej vrací automaticky po 60s na zobrazení měření spotřeby.
 • Výstupy a komunikace: Pulzní výstup 100 pulzů/kWh.
 • Příslušenství: Kryty svorkovnic pro zaplombování.
 • Napájení: Přímo z měřeného napětí.
 • Certifikace: Základní verze pro podružné měření nebo ověřený přístroj pro fakturaci.

EM24 DIN

 • Vlastnosti: Vzhledově velmi podobný přístroj s předchozím typem EM23 DIN, který má ale naprosto odlišné vlastnosti a možnosti. Jedná se již o čtyřkvadrantní elektroměr s měřením činné a jalové energie (kWh, kvarh) s měřením v obou směrech (odběr-dodávka) a zobrazením parametrů sítě (kW, kWsys dmd, kvar, kVA, kVAsys dmd, V, A, Admd max, PF-cos φ, hodiny, pořadí fází). Elektroměr měří buď přímým měřením v rozsahu do 65A, nebo je možné objednat verzi s nepřímým měřením přes externí proudové transformátory.
 • Konstrukce: Montáž na DIN lištu (4 DIN moduly). Krytí předního panelu IP50.
 • Čelní panel: Třířádkový LCD displej a indikace odběru červenou LED diodou. Čtyřsměrný joystick spolu se čtyřpolohovým přepínačem slouží a k přepínání údajů na displeji a k nastavování parametrů. Ke každé poloze přepínače je možné nastavit výchozí zobrazení veličin na displeji (výběr z 31 předvolených kombinací). Po přepnutí zobrazení se displej vrací automaticky po 60s na výchozí zobrazení. Pro snadnější nastavení celého přístroje je možné si vybrat z osmi předvolených typických nastavení, čímž se přepne nastavovací menu do optimální konfigurace a vynechají se nepotřebné položky. Přepínač je připraven pro zaplombování, aby byl dostatečně zabezpečen přístup do nastavovacího režimu.
 • Výstupy a komunikace: Přístroj může být volitelně vybaven třemi digitálními vstupy pro sledování průtoku dalších médií přes externí měřidla (např.: spotřeba plynu, odběr studené a teplé vody, předaná energie topného média), případně pro přepínání až 4 tarifů, nebo pro synchronizaci časového intervalu (dmd). Jako volitelné varianty jsou nabízeny dva pulzní výstupy, dva alarmové reléové výstupy, nebo sériová linka RS485 Modbus, prostřednictvím které je možné online sledovat měřené veličiny, nebo nastavovat parametry přístroje. Potřebný software EM2426Soft je k dispozici zdarma. Ke skupině až 15 ti přístrojů EM24 je možné dokoupit externí datalogger, který bude prostřednictvím společné linky RS485 provádět záznam dat z jednotlivých elektroměrů pro další pozdější zpracování.
 • Příslušenství: Kryty svorkovnic pro zaplombování.
 • Napájení: U verze s přímým měřením přímo z měřeného napětí, u nepřímého měření je třeba přivést napájení na napájecí vstupy.
 • Certifikace: Základní verze pro podružné měření nebo ověřený přístroj pro fakturaci.

EM2172D

 • Vlastnosti: Elektroměr malých rozměrů pro měření činné a jalové energie (kWh, kvarh) a zobrazením parametrů sítě (kW, kvar, V, A, Hz, PF-cos φ, pořadí fází). Elektroměr měří nepřímo přes externí proudové transformátory.

 • Konstrukce: Koncepčně unikátní přístroj, který lze montovat na DIN lištu (4 DIN moduly), nebo po jednoduché úpravě do panelu 72x72mm. Krytí předního panelu IP50.

 • Čelní panel: Dvouřádkový LCD displej a indikace odběru červenou LED diodou. Dvojice tlačítek slouží k přepínání údajů na displeji a k nastavování parametrů. Odnímatelný přední panel s displejem a tlačítky není nutný pro funkci přístroje a nemusí být osazen trvale. Nastavovací režim je možné chránit heslem a současně přepínačem na zadní straně čelního panelu, který je po zaplombování panelu nedostupný.

 • Výstupy a komunikace: Přístroj může být volitelně vybaven pulzním výstupem a sériovou linkou RS485 Modbus, prostřednictvím které je možné online sledovat měřené veličiny, nebo nastavovat parametry přístroje. Potřebný software EM21Soft je k dispozici zdarma.

 • Příslušenství: Kryty svorkovnic pro zaplombování, přítlačná vodítka pro montáž do panelu.

 • Napájení: Přímo z měřeného napětí.
  Certifikace: Základní verze pro podružné měření nebo ověřený přístroj pro fakturaci.

Analyzátor sítě

WM40 96

 • Vlastnosti: Designově výrazný a funkčně velmi bohatý přístroj modulární koncepce, který dovoluje vytvořit výsledný přístroj přesně podle požadavku zákazníka. Již samotná základní jednotka je použitelná jako panelový měřič, ale teprve připojením modulů lze získat rozšířené možnosti pomocí vstupů a výstupů, komunikačních portů, nebo paměťových bloků pro záznam až 10.000 hodnot (datalogger).
  Jedná se o čtyřkvadrantní elektroměr s měřením činné a jalové energie (kWh, kvarh) s měřením v obou směrech (odběr-dodávka) s možností dílčích počítadel a zobrazením parametrů sítě (kW, kvar, kVA, V, A, Hz, PF-cos φ, hodiny, pořadí fází, ztráta fáze, symetrie fází) a jejich minim a maxim. Analýza sítě do 32. vyšší harmonické. Přístroj měří nepřímým měřením přes externí proudové transformátory.

 • Konstrukce: Montáž do panelu 96x96mm. Krytí předního panelu IP65.

 • Čelní panel: Pětiřádkový, dvojbarevně podsvícený, LCD displej s množstvím grafických symbolů a analogovým indikátorem. Tři vícebarevné LED indikátory a čtyři červené LED diody pro zvýraznění alarmových stavů a situací. Osm dotykových tlačítek pro pohodlné ovládání a nastavení přístroje. Komunikační optický ANSI port.

 • Výstupy a komunikace: Přístroj může být volitelně vybaven až šesti digitálními vstupy pro sledování průtoku dalších médií přes externí měřidla (např.: spotřeba plynu, odběr studené a teplé vody, předaná energie topného média), případně pro přepínání až 4 tarifů, nebo pro synchronizaci časového intervalu (dmd). Jako volitelné varianty je možné realizovat až osm výstupů (pulzní, alarmové nebo ovládací výstupy). K těmto výstupům je možné přiřadit až 16 volně programovatelných alarmových stavů, řazených pomocí podmínek OR/AND. Další možností jsou až čtyři analogové výstupy (20mA/10V). Komunikační možnosti jsou také volitelné od sériových linek RS232/RS485 Modbus až po TCP/IP Ethernet port, nebo BACnet-IP port, prostřednictvím kterých je možné online sledovat měřené veličiny, nebo nastavovat parametry přístroje. Potřebný software WM40Soft je k dispozici zdarma.

 • Příslušenství: Přítlačná vodítka pro montáž do panelu.

 • Napájení: Napájení přístroje pomocí napájecích vstupů.

 • Certifikace: Základní verze pro podružné měření.

Měřič stejnosměrné energie

VMU-E / VMU-X

 • Vlastnosti: Modulární DC elektroměr složený ze dvou DIN modulů (kde modul VMU-E je vlastní měřidlo a VMU-X je napájecí a komunikační modul) pro měření stejnosměrné energie (kWh) a zobrazením parametrů sítě (kW, V, A). Elektroměr je schopen měřit přímo do 20A, nebo pomocí externího bočníku až do 1000A

 • Konstrukce: Pouzdro pro montáž do rozvaděče na DIN lištu (1+1 DIN modul), kde propojení obou modulů je realizováno bočním konektorem. Krytí předního panelu IP40.

 • Čelní panel: Zobrazení hodnot na LCD displeji a indikace odběru červenou LED diodou. Volba zobrazení se provádí tlačítkem na panelu.

 • Výstupy a komunikace: Možnost volby modulu VMU-X s výstupem nastavitelným jako pulzní výstup (0,1 až 100 pulzů/kWh), nebo jako alarmový výstup. Druhý typ modulu VMU-X je k dispozici s portem RS485 Modbus.

 • Napájení: Prostřednictvím modulu VMU-X.

 • Certifikace: Základní verze pro podružné měření nebo metrologicky kalibrovaný přístroj.

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Telefonujeme do kolínského KOPOSu ohledně podrobností letošní nové krabice s označením KO180. Hovoříme s produktovým specialistou Jiřím Němečkem. Víme, že jde o zcela nový rozměr krabice tohoto typu. K čemu je tato krabice s upevněním do sádrokaronových příček používaná? Proč se používá pro nízkoenergetické stavby? Určitě dobrou zprávou je možnost montáže na hořlavé podklady. Ptáme se na podrobnosti samotné montáže. Co vše je součástí dodávky každého kusu? Jaké svorky pro spojování vodičů výrobce doporučuje? S jakým krytí IP můžeme ...
One Fits All - Pfannenberg představuje 2 novinky ze svého portfolia. Elektrotechnický výrobce Pfannenberg rozšiřuje své produktové portfolio o řadu PYRA LED. Signalizační zařízení, která jsou vybavena moderní technologií LED, jsou k dispozici jako RGB signalizace, samostatné moduly nebo semafory nabízející flexibilní a univerzální možnosti signalizace provozních režimů pro průmyslové aplikace v oblasti informací a varování ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
KOPOS Kolín dodává unikátní výrobek na trhu - praktické elektroinstalační lišty ELEGANT, které na trhu nabízí jako jediný výrobce. Vaše kabely vedené na stěnách s nimi budou v přehledném, bezpečném a především elegantním kabátě ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933