Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Tiché spínání ...

Zásadní otázka: Jak doma spínat velký výkon potichu? Málokdo chce ve svém ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 977
Bazar
Osobní nástroje

Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech


Document Actions
Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
Připomeňme si, z které technické normy vyplývají požadavky na rozvody v pro­storech s koupacími vanami, sprchami, prefabrikovanými sprchovými kabinami s vlastními systémy sprchy a odvodnění a na okolní zóny. Tato tisíckrát opakovaná pravidla stále nejsou jasná. Co je to klasifikace zón v koupelnách a sprchách? Která elektrická zařízení mohou být instalovaná v zóně 1? Za jakých okolností se mohou instalovat spínací a ovládací zařízení v koupelnách? A co místní doplňující pospojování? Místní doplňující pospojování musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou ...
Autorský článek, Igor Nováček, ze dne: 13.09.2021
reklama


Proč v koupelnách jinak?
Zvláštní požadavky vyplývající z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 se vztahují na elektrické rozvody v pro­storech s koupacími vanami, sprchami, prefabrikovanými sprchovými kabinami s vlastními systémy sprchy a odvodnění a na okolní zóny. Dle výše uvedené normy je z hlediska umístění vany či sprchového koutu jedno, zda je v koupelně, či jinde (například v kuchyni nebo na terase), neboť její vliv na okolí z hlediska elektrických rozvodů je vždy v podstatě stejný.Pro elektrické rozvody v prostorech s vanami pro léčebné účely nebo pro tělesně postižené osoby mohou být nezbytné speciální požadavky. V ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 jsou rovněž požadavky vztahující se na elektrická zařízení v umývacích prostorech (včetně kuchyňských linek).

Co je to klasifikace zón v koupelnách a sprchách?
Požadavky na rozdělení jsou založeny na rozměrech čtyř zón:
 • zóna 0
 • zóna 1
 • zóna 2
 • zóna 3
Rozměry se měří s ohledem na stěny, dveře, pevné příčky, stropy a výklenky, které účinně vymezují rozsah zóny. Základní požadavky jsou naznačeny na obrázku ...


Schematické naznačení zón a
dovoleného elektrického zařízení v běžné koupelně


Použité elektrické zařízení v prostoru s vanou či sprchou musí mít minimálně následující stupeň ochra­ny krytem:

 • v zóně 0: IPX7,
 • v zóně 1: IPX4.

Tento požadavek neplatí pro jednotky napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5 instalované v zóně 2, pokud je nepravděpodobné, že dojde k ostřiku sprchou. Elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou, například pro čištění, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPX5.V zóně 0 může být instalováno pouze upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 0 a musí vyhovovat podmínkám této zóny. Dále uvedené požadavky se nevztahují na upevněná zařízení používající elektrický proud, napájená pomocí SELV.

V zóně 1 mohou být instalována pouze tato zařízení používající elektrický proud:
 • vířivé vany,
 • ohřívače vody,
 • sprchová čerpadla,
 • elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 12V nebo DC 30V,
 • ventilační zařízení,
 • sušiče ručníků,
 • svítidla,
 • jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1 za předpokladu, že je vhodné pro podmínky této zóny (vhodnost určuje závazně výrobce, respektive dodavatel) a napájecí obvod je vybaven doplňkovou odíranou proudovým chráničem se jmeno­vitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA.


Spínací a ovládací zařízení v koupelnách
Dále uvedené požadavky se nevztahují na spínače a ovládače, které jsou zabudovány do zařízení vhodného pro použití v dané zóně:
 • v zóně 0 se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství,
 • v zóně 1 se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství, s výjimkou spínačů obvodů SELV napájených jmenovitým napětím střídavým nepřevyšujícím 12 V nebo stejnosměrným nepřevyšu­jícím 30V, jehož bezpečnostní zdroj je instalován mimo zóny 0, 1 a doporučuje se i mimo zónu 2,
 • v zóně 2 se nesmí instalovat žádné spínací zařízení, příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky, s výjimkou spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že je zdroj bezpečného napětí instalován mimo zóny 0, 1 a 2, a jednotky napájející holicí strojky, vyhovující ČSN EN 61558-2-5 ed. 2,
 • v zóně 3 jsou zásuvky dovoleny pouze tehdy, jsou-li chráněny buď oddělovacím transformátorem, nebo pomocí SELV, nebo samočinným odpojením od zdroje, s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA.A co místní doplňující pospojování?
Místní doplňující pospojování musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů,
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení,
- kovové části plynovodu,
- přístupné kovové stavební prvky.

K provedení elektrických rozvodů v koupelnách podrobněji
Podrobnější informace k provedení elektrických rozvodů v koupelnách (u bazénů a v saunách) jsou uvedeny v příručce, kterou vydala IN-EL „Elektrické instalace v koupelnách a pro­storech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách“.
- Karel Dvořáček
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Pouze vyrábět produkty nestačí. Pokud vybíráme zboží, které se skládá z více prvků a záleží na nás které zvolíme, pak jsou určité znalosti a dovednosti nezbytné k dokončení požadované sestavy. V takových případech přichází vhod softwarový pomocník, kterého připravil HAGER každému, kdo si chce výběr zjednodušit a zpřesnit. V tomto popisu se dozvíte, jak se s aplikací pracuje, jaké jsou na počátku potřebné vstupy a co vše na konci za správná označení za odměnu získáme.
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933