Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Historicky, zemnění představovalo zásadní bezpečnostní prvek v elektroinstalacích, ačkoliv dnešní systémy mohou využívat odlišné techniky a normy. Ve své době zemnění spočívalo v fyzickém propojení kovových částí elektrických zařízení, se zemí. Tato ...
 • Podle nařízení vlády musí zaměstnavatelé zajistit, že všechny technické věci v práci (jako stroje nebo elektrická zařízení) jsou bezpečné a v pořádku. Musí určit někoho, kdo se postará o to, aby všechny kontroly a opravy byly provedeny včas. Existují ...

Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační


Document Actions
Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační
Které všechny požadavky musí splňovat elektrický rozvod? Co vše musí splňovat trafostanice vně objektů? Jak je to s hlavním vypínačem budovy? ... co říká Vyhláška 137/98 Sb. "O obecných technických požadavcích na výstavbu"?
Josef Honzík, ze dne: 26.10.2007
reklama

Čl. 45 Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační

 1. Vnitřní silnoproudé a telekomunikační rozvody se připojují na rozvodné sítě přípojkou 28),29). Tyto přípojky musí být v současně zastavěném území obce vedeny pod zemí.
   
 2. Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na
  a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
  b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,
  c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
  d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů,
  e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při mimořádných událostech 29a), např. při požáru, povodni apod.,
  f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých a telekomunikačních vedení.
   
 3. Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie umístěné v budovách musí vyhovět všem požadavkům na zajištění bezpečnosti, hygienickým požadavkům (především na hlukové a vibrační působení), požadavkům na ochranu životního prostředí (zamezení úniků z palivového a olejového hospodářství, minimalizace úniku spalin apod.) a požárně bezpečnostním požadavkům.
   
 4. Stavba musí umožňovat vstup silnoproudých a telekomunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých rozvodů a telekomunikačních rozvodů 29) až ke koncovým bodům sítě30). Vnitřní elektrické rozvody silnoproudé a telekomunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
   
 5. Každá stavba musí mít trvale přístupný a viditelně trvale označený hlavní vypínač elektrické energie.

Josef Honzík poznamenává ...
- požadavky výše uvedené jsou obecné a velmi závažné. Mají-li být dodrženy, je nutno dodržovat velké množství platných norem, které jsou sice nezávazné, ale pouze jejich dodržením jsme schopni vyhovět závazným předpisům.

Požadavek hlavního vypínače vypadá velmi jednoduše. Opak je pravdou! Třeba rodinný domek, nebo chata. Mají hlavní vypínač? Nemají. V lepším případě mají jistič před elektroměrem umístěný v oplocení, v horším případě je možno (u větších obytných objektů) považovat za hlavní vypínač jejich přípojkovou skříň? Vyjmutí výkonových pojistek je již ale prací na elektrickém zařízení.
Uznávají tento "hlavní vypínač" všichni hasiči?

U objektů s náhradními zdroji dojde při vypnutí hlavního jističe nebo po vypnutí transformátoru objektu k naskočení dieselagregátu, po jeho vypnutí zůstávají nadále v provozu i UPS pro napájení výpočetní techniky...

-------------
28) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Inspekci. ve znění pozdějších předpisů.
29) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, a o změně dalších zákonů.
29a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
30) Vyhláška č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě.


Vyhláška 137/98 Sb. "O obecných technických požadavcích na výstavbu"

Tato vyhláška je v podstatě totožná s vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.městě Praze č.26 z 30.12.1999 včetně změn uvedených v:
Nařízení hl.m.Prahy č.7 platného od 1.5.2001
Nařízení hl.m.Prahy č. 26 platného od 15.1.2002
Nařízení hl.m.Prahy č. 11 platného od 11.6.2003
Nařízení hl.m.Prahy č. 7 platného od 1.5.2003

 

Přednáška je v celé verzi součástí
"Sborníku přednášek LPE číslo 24",
 který lze objednat za cenu 220-Kč (naši čtenáři mají poštovné a balné zdarma).

Objednávku lze pohodlně vyřídit níže uvedeným formulářem.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933