Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

ABB: 100 let od ...

Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Může cobot nějak pomoci elektrikáři v práci? Cobot, robot ... to je přece otázka automatizovaných linek v průmyslu. Jenže robot je trošku něco jiného než cobot. Než zcela odkážeme coboty do jiných prostředí, zamysleme se, zda by nemohla být taková ...

EH#: Zkoušení kollektoru (1905)


Document Actions
EH#: Zkoušení kollektoru (1905)
Co dělat pokud máme tušení, že u motoru bude příčina ve vadném kollektoru? Jak kdysi probíhalo testování? Mohl být slabý remanentní magnetismus, nedotažené spojky na induktoru a magnetech, stroj mohl být navlhlý, krátká spojení v kartáčích ... a což takhle když jiskřily kartáčky? To se monteur koukl na brejle a stav samotných kartáčků ... a co je k pozastavení? Jaké byly instrukce k instalaci továrního dynama ... jakou jámu vykopati ... přesvědčiti se zda je sochor vrážen do půdy vším násilím ...
František Tuček, ze dne: 20.05.2023
reklama


... ach ta stará čeština. Dnes nabývají výrazy zcela jiných významů ... ostatně vůbec si nedělám iluze, že by tento text snad četl dnešní mladý elektrikář a OSVČ v produktivním věku už vůbec ne. Po těchto řádcích prahnou staří šílenci nebo elektrotechničtí maniaci. Sám mezi ně patřím, pro zde uvádím další část ...

Zkoušení kollektoru děje se tak, že máme po ruce dva poly zřídla, do jehož okruhu zapnuta jest žárovka. Konci drátu střídavě dotýkáme se lamel. Rozžehnutí žárovky naznačí chybu v isolaci. Jest důležito podotknouti, že ve dvou sousedních lamellách v pravidelném pohonu je maximální rozdíl v napětí 25 Volt.Nedává-li stroj proudu, může toho býti příčina:
 1. Remanentní magnetismus je slabý.
  Venkovské vedení se na okamžik na krátko obě svorky stroje olověným drátem. U strojů s vinutím podružným tato výpomoc není nic platná. Tu musí se zevnější vedení vypnouti a derrivační rheostat postaviti na krátko. Nedá-li ani tu proud (z akkumulatorů, článků etc.), nutno pustiti cizí proud do magnetů.
 2. Spojky na induktoru a magnetech se důkladně prohlédnou a utáhnou. Řadové stroje nechytí není-li zevnější okruh zapnut.
 3. Přerušení v induktoru.
 4. Dlouho odstavený stroj zvlhne, čímž někdy se stává, že isolace mezi lamellami vyleze, tak že kartáčky nedoléhají.
 5. Krátké spojení na kartáčích neb při strojích podružných, krátké spojení ve vedení. Tu nutno dobře prohlédnouti isolaci svorníků pro kartáče.
 6. Krátké spojení v magnetovém vinutí. Je-li krátké spojení jen v jednom magnetu, dává stroj sice proud, ale slabší. Tuto chybu možno poznati dle slabého magnetismu pólu onoho magnetu, jakož i že dotyčná cívka méně se zahřívá.
 7. Jsou-li magnety obráceně spojeny, není možno, aby stroj dal proud.

Jiskření kartáčků. Jiskření má býti normálně zcela nepatrné, sotva znatelné. Příčina silného jiskření může býti v konstrukci stroje aneb v zevnějším vedení.

Chyby mohou býti:
 1. ve špatném stavu brejlí a kartáčů.
 2. ve špatném postavení kartáčků- Jiskří-li jeden kartáč více než druhý, je chyba v tom, že neleží kartáče správně diametrálně proti sobě.
 3. v drsném a nekulatém kollektoru, anebo je-li silně zašpiněný.
 4. přerušení v magnetu. Není-li magnetismus všech pólů stejný, ukazuje se na jednom kartáčku silnější jiskření. Příčina může býti v krátkém spojení v magnetu aneb ve špatném kontaktu vinutí oněch strojů, které mají parallelně zapnuté magnety.
 5. je-li chybu hledati ve vedení zevnějším, tu bývá příčina obyčejně velké přetížení stroje, což mimo jiskření ukazuje se mocnějším zahřátím celého stroje.
 6. isolace vedení je nedostatečná, čímž snižuje se venkovský odpor.
 7. lampy dostávají nadbytek proudu, aneb jich je mnoho zapnuto, což ie totožné s odst. 5. Ostatní viz v pojednání o provozování.
Továrna dynamo dodávající zašle objednateli z pravidla fundamentní plán«, v němž narýsován jest zděný základ pod dynamo. Monteur má dbáti, aby základ byl zhotoven řádně a solidně. Jámu pro základ nutno vykopati tak hluboko, až se přijde na pevný, nepodajný spodek, o čemž lze se přesvědčiti tím, že vráží se do půdy okovaný kůl neb sochor vším násilím, týž nesmí hluboko vniknout), ani nesmí lehce jiti.

Je-li spodek základu dosti nosný (nepodajný), možno počíti s vyzdíváním, lépe však je, zhotoví-li se asi 0'5m až 1m (dle velikosti stroje) (silná vrstva betonová (3 kolečka čistého říčního, praného, suchého písku nasypou se na prkenou podlahu neb čistou dlažbu a do toho jedno kolečko dobrého, čerstvého cementu. Lopatami se obojí za sucha důkladně promíchá. Pak se rozestře do toho šest koleček štěrku ostrohranného, praného, suchého a opět prohází. Celá smíšenina se málo pokropí vodou s kropící konví, jen aby směs zvlhla. Lopatami nahází se do fundamentní |ámy vrstva asi 20 až 30cm silná, jež se usilovně pěchuje, až na povrchu počne se beton potiti, po té přisype se druhá vrstva atd. až síla plotny je hotova).

Na hotovou vrstvu betonovou se zdí další fundament ostře pálenými cihlami na cementovou maltu (1 díl cementu a 3 až 3% dílu říčného, praného písku) se spárami co možno nejmenšími s dobrou vazbou cihel. Pro fundamentní šrouby vynechají se komínky. Fundament musí 10 až 14 dní schnouti bez omítky. Fundament má býti tak vysoký, aby se stroj mohl pohodlně obsluhovali. Po té se dynamo i se saněmi opatrně vsune na fundament, vyrovná dle transmisse a velmi přesně vyváží podklínováním saní, které musí k dynamu pevné přitaženy býti. Když je dynamo »uloženo«, zalejou se fundamentní šrouby cementem a sice 1 díl cementu a iy2 dílu jemného přesátého písku říčního. Lépe však je zaliti šrouby lavoidem, hmotou, jež na ohni se zvolna rozehřeje a kol šroubů naleje; lavoid za hodinu ztvrdne a možno ihned stroj spustiti, kdežto na cement nutno čekati mnohdy přes týden.

Místo lavoidu možno užiti též >kovový cement* velmi pevnou to hmotu. Po té se fundament ostrým cementem omítne a vyhladí. Mezera mezi zdivém a hranou jámy nemá se vypěchovati, nýbrž zcela lehce vysypati pískem neb škvárou, aby nárazy běžícího stroje se nepřenášely do budovy.


Čemu že se říkalo u motoru "kollektor"?
Dejte vědět v níže otevřeném diskusním vlákně!Malá obsahová nápověda k typům motorů zde, v redakční knihovně! 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Údržbář v provozu má určitě jasnější představu o servisu motorů než běžný domácí uživatel s pilinami zasypanou cirkulárkou v garáži. Že by to bylo nedostatkem veřejných informací? Hmmmm ... pokud zalistujeme v literatuře před sto roky, dočteme se například: "Naprostá čistota jest hlavním pravidlem pro všechny stroje; to zejména platí pro stroje dynamoelektrické". Možná je důvodem dnešní neznalost věci změna technického názvosloví? Stačí malá změna nebo třeba lidové označení a problém je na světě. Ptal jsem se mladých elektrotechniků, čemu se kdysi říkalo u motoru "kollektor" ...
Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co znamená „nahodit jistič“ a mnozí minimálně tuší, že bez jističů bychom asi stále měnili pojistky. A měnit pojistky vyžaduje mít jejich zásobu. A co pokud najednou pojistka chybí? To už je jiný příběh ... Ale kdo z nás ví, kdo jistič vynalezl? Chcete vidět, jak tehdy vypadal patentový list prvního jističe? Naleznete jej v příloze článku ...
Žijeme v době, kdy nám v rozvaděčích nestačí pouze jistící a spínací prvky. Neustále rozšiřující se digitalizace nabízí možnosti, nad kterými občas sice zůstává rozum stát, ale je to v souladu s vývojem technologií a potřeb společnosti. S tím se ovšem pojí potřeba nových zařízení, znalostní bází a také určitý prostor pro instalaci. U nových projektů je možnost návrhu například dostatečné velikosti rozvaděče. Všichni dobře víme, že vývoj elektroniky je podstatně rychlejší než četnost rekonstrukcí elektroinstalací. Nezřídka se tak stavá, že stávajícímu rozvaděči chybí pro umístění nové technologie pouze pár modulů. Wago přichází s řešením ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933