Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

HAKEL příchází ...

Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1001
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Všichni to dobře známe. Přicházíme do nového prostoru a dřív či později hodnotíme provedenou elektroinstalaci. Práce, nepráce, dovolená, svatební obřad, pohřeb ... naše oči stejně alespoň na chviličku zkontroluji, zda je "svět správně". Odhaduji, že ...
  • xEnergy Light je univerzální a lze ho využít k výrobě hlavních rozvaděčů. Jde o typově zkoušený rozvaděčový systém, který nabízí jednoduché a spolehlivé řešení pro výrobu výkonových rozvaděčů do 1600A. Při jeho návrhu je vhodné používat program ...

#EH: Základní elektrotechnické pojmy v roce 1905


Document Actions
#EH: Základní elektrotechnické pojmy v roce 1905
Pro inspiraci se ponořme do doby, kdy byly technické normy ještě v plenkách a dávným "odborníkům" se musela problematika fyzikálních zákonu vysvětlovat hodně jednoduše. Tato látka se dnes probírá na druhém stupni základních škol, ovšem i přesto vztah Ohmova zákona zůstává i nadále většině dospělé populace neznámý. Je ovšem pravdou, že ne každý fyzikální jev je v učebnicích popisován populární formou. Některá vyjádření očekávají, že jeho protějšek, který se učí, již má technické myšlení a vzdělání. Víte tedy, jak si rourovodem znázorníme klesající napětí ve zřídle proudu?
Fran.Tuček, ze dne: 24.04.2022
reklama


Pojmy základní
Každé elektrické zařízení pokud jest v činnosti, musí vykazo­vati úplný, do sebe se vracející, uzavřený oběh elektrický. Každé zařízení skládá se ze zřídla proudu a z jednoho neb více vodičů, které spojují vodivě poly toho zřídla (dva u stejnosměrného proudu, více u vícefásových proudů). Jakmile nejsou alespoň dva póly spojeny, není možno vzniknouti proudu. Zřídlo proudu jest sídlem elektromotorické síly, kteráž jest příčinou proudění ve vodičích ve vodičích i v zřídle samém, jakmile úplný okruh uza­vřen jest.

Síla elektromotorická udržovaná bývá ve zřídle buď silou mechanickou (ve stroji) buď silou chemickou (ve článku neb akkumulatoru), buď tepelnou (tepelné články) a probíhá proud jen potud, dokud tato udržující síla trvá.

Náležitou představu o působení proudu učiníme si, myslíme-li si dvě nestejně vysoko stojící ná­doby naplněné tekutinou, spojené rourovodem. S položené nádoby poteče voda rourovodem do níže položené. Čím větší rozdíl bude ve výškách nádob, čím větší bude průřez rourovodu, tím více vody v jednotce času proteče.

Rozdílu výšek nádob odpovídá při elektrickém proudu "napětí", jež počítáme dle jednotek zvaných "Volt". Voda protékající rourovodem zdržována jest v běhu svém drsností (třením) roury. Čím menší tento odpor, tím více vody proteče při jinak stejných poměrech. Všecky kovy vodí proud, ale ne stejně dobře. Různost vodi­vosti kovů možno srovnati s různou drsností rour uvnitř. Odpor, jaký klade vodič, měří se na »Ohmy<.Srovnáme-li s hořejším příkladem vodním, shledáme, že čím menší je průřez vodiče, čím delší je vodič, tím větší je odpor přitémže materiálu. Mimo to jest odpor závislým na různosti materiálu a zove se odpor každému materiálu vlastní, odpor specifický. Asi 50m dlouhý měděný drát o průměru Imm má 1Ohm odporu. Teplotou stoupá i velikost odporu. Tlakem v rourovodu a rychlostí, jež jest podmíněna třením v rourovodu, ustanovuje se množství proteklé vody za 1 vteřinu. Množství prošlého proudu, závislého na napětí a odporu, mě­říme na Ampéry. Počet Ampér možno zvětšiti, jednak zvýšením napětí, nebo snížením odporu ve vedení, aneb obojím způsobem současně.

Výkon vody měří se dle spádu a množství proteklé vody za 1 vteřinu. Výkon či effekt v elektřině obdrží se, násobí-li se Volty x Ampéry — což rovná se Wattům. Vidno, že stejný effekt možno docíliti velkým napětím a malou intensitou neb obráceně.

Tedy: Čím větší síla elektromotorická a čím menší odpor, tím větší je množství proteklé elektřiny vodiče v jednotce časové. Zvyšuj e-li se síla elektromotorická, nebo můžeme též říci spád nebo-li napětí, při stejně zůstávajícím odporu, zvětšuje se množství elektřiny; snižuj e-li se odpor při stejně zůstávající síle elektromotorické zvětšuje se též množství proudu.

Počtářsky vyjádřeno:t.j. Zákon Ohmův, jenž tvoří základ veškeré elektrotechniky. Jednotka množství proudu nazvána Ampérem a rovná se takovému množství proudu, jež vyloučí z nasyceného roztoku du­sičnanu stříbrnatého ve vteřině čistého stříbra. Jednotka odporu nazvána Ohmem a rovná se odporu sloupce rtuťového o 1mm2 průřezu při 0° Celsia o délce 106, 3cm. Jednotka napětí nazvána Voltem a rovná se takovému na­pětí, jež při odporu 1Ohmu vyvodí množství proudu 1 Ampéru.

Tyto jednotky byly odvozeny z jednotek času, délky a hmoty. (Hmota je rovna váze dělené zrychlením při volném pádu.) Ku vyvinutí proudu elektrického třeba nějaké síly hybné, chemické neb tepelné a dá se opět z elektřiny hybná síla, che­mická neb tepelná vyvoditi. Představuje nám tudíž proud elektrický práci.

Jak jsme již řekli, rovná se elektrická práce napětí x množstvím proudu a nazývá se Voltampéry neb Watty. Např. spotřebuje-li se v nějakém zařízení 50 Ampér při 120 Voltech, rovná se vykonávaná práce 120x50=6000 Wattům.
Přirovnání s vodou jsme již učinili.


Neodborná veřejnost si vztah napětí, proudu, výkonu ... různě kombinuje a nazývá nesystematicky. Pokud řekne neznalá babička, že nemá doma "proud", budiž ji odpuštěno. Pokud ovšem to samé řekne kvalifikovaný elektrotechnik nebo redaktor celostátního média, pak by měl být pro výstrahu rychle vyměněn!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Co vše je dobré vědět o vzniku zásadního zákona o bezpečnosti práce na vyhrazených elektrických zařízeních? Kdo a jak dlouho na tomto zákonu pracoval? Ujasněme si posloupnost zákona, nařízení vlády a co nahrazuje vyhlášku 50/1978Sb., co sděluje zákon sám a proč je, a bude velice důležité Nařízení vlády, na které tak dlouho čekáme. Na otázky kladené odbornou veřejností odpovídá Radek Roušar. A co vy, co vám ještě v souvislosti s přicházející platností Zákona 250/2021Sb. není jasné?
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933