Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Portfolio krabic FireBox společnosti OBO BETTERMANN zajišťuje spojení instalovaného vedení v souladu s předmětnými technickými doporučeními. Program FireBox splňuje podmínky pro zachování elektrické funkce dle DIN 4102 část 12. Uvnitř krabice jsou ...

Témata pokrývající všechny uvedené oblastí

Historie

#EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace

 • 3.04.2022
#EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace
Většina populace technické normy vnímá jako strávníci konečného sdělení. Za jakých okolností a proč technická norma vzniká skutečně málokdo přemýšlí. Jaká byla před sto léty, v počátcích normalizace struktura normativního předpisu? Které části určovaly technické sjednocení? Rychlým pohledem lze dělení vnímat podle účelu, zkoušeného množství a povahy zkoušky. Ale už v počátcích se uvádělo, že velmi mnoho záleží na formulaci a slohu normy. Proto již tehdy se doporučovalo aby u vzniku normy byli všichni zájmově účastnění. Tedy napříhlak výrobci a ti, kteří s normalizovanými produkty následně pracují. Instalují je, provozují a servisují. Přečtěte si všechny body z kterých se první normy skládaly ...

EH# Kabelová vedení v budovách (1970)

 • 26.03.2022
EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
Jak se kolem roku 1970 kladly kabely v průmyslových prostorách budov? Co v tehdejší terminologii byla "stojina"? V 80. a 90. letech jsme v průmyslových aglomeracích instalovali kilometry lávek a žebříků. Vzpomínám si, že elektromontér musel být velmi dobrý svařeč i přesto, že byly montážní skupiny vybaveny i zámečníky. Než se tato ztratí zcela v novodobých metodách, připomeňme si způsoby ukládání. V mnohém platí i dnes. To, co je jinak, nám prozrazují související platné technické normy. Konstrukce byla jednoduchá ...

#EH: Máme se stěhovat? Rada pro vystěhovalce do Ameriky

 • 20.03.2022
#EH: Máme se stěhovat? Rada pro vystěhovalce do Ameriky
V pohnuté době žijeme neustále. Vždy bude mít někdo z obyvatel našeho státu důvod se odstěhovat do státu jiného. V těchto dnech můžeme sledovat vlnu uprchlíků z Ukrajiny. Ty však vedla k opuštění domoviny nepřátelská, ruská agrese. Na českém území můžeme sledovat různé reakce a změny chování. Překvapením, tedy alespoň pro mě, je zvýšená poptávka po cestovních pasech. Začal jsem se doptávat kolem ... pro všechny případy, kdybychom byli napadení ... abychom mohli vycestovat ... Otevřel jsem místní knihovnu a začetl se do jedné, přes sto let staré publikace ...

EH# Magnetické pole, prostor ve kterém se jeví působení magnetu ...

 • 12.03.2022
EH# Magnetické pole, prostor ve kterém se jeví působení magnetu ...
Pokud za mnou přijde vnuk s prosbou o vysvětlení nějakého fyzikálního jevu, automaticky sahám do starších knih než jsem sám. Proč? Zřejmě to, že pochopit jedno století starý sloh není až tak jenoduché a musíme zapnout větší představivost. Pokud se do textu vysvětlení začteme, zjistíme, že obdobné pokusy o prokázání fyzikálních pravidel se děje v menších obměnách i dnes. Viz magnetka a piliny. Například: Čáry ty zoveme magnetickými siločarami. Kdybychom na kterékoliv místo těchto čar položili malou deklinační magnetku, postaví se všude ve směru tečny ...

EH# Technikovy jazykové poznámky (1937)

 • 20.02.2022
EH# Technikovy jazykové poznámky (1937)
O tom, že kultura projevu a vyjadřování odhaluje osobnost, s kterou jednáme, se píše od nepaměti. Nejen slovní zásoba a argumentace, ale také i taková drobnost jako správně volené termíny. Při zkouškách elektrotechniků jsem měl dost příležitostí posoudit odbornou i jazykovou vybavenost. Mezitím, co u pracovníků spíše manuálně pracujících to není až tak důležité, jak u těch, kteří informace šíří. Počínaje revizními techniky a třeba zástupci společností konče. Koukněme krátce do minulosti, jak se k této problematice vyjadřoval otec české elektrotechniky Vladimír List ...

Co to byla místní úprava v případě vyhlášky 50/78Sb.?

 • 16.02.2022
Co to byla místní úprava v případě vyhlášky 50/78Sb.?
Vždy, když někdo prohlásí "to se přece nikdy nedělalo", cítím argumentaci člověka neznalého principů. A v případě padesátky to platí také. Když si vpomenu na první školení a přezkoušení podle tohoto legendárního předpisu, pak se to s dnešním rychloproškolením a přezkušováním nedá srovnat. Tehdy jsme se na školení těšili a na přezkoušení s mírnou nervozitou pilně připravovali. Dnes už možná nikdo neuvěří, ale podnik tomu věnoval tři dny! Všechny montážní provozy měly připraveny všemožné scénáře, ze kterých se školení odvíjelo. Co bylo tehdy tak jiné, že jsme k události přistupovali více odpovědněji?

Největší evropské muzeum osvětlovacích lamp je před Budapeští

 • 31.01.2022
Největší evropské muzeum osvětlovacích lamp je před Budapeští
Ne všechna muzea musí být nutně uprostřed velkoměst. Do Budapešti proudí fronty aut za památkami a nákupy, netuše, že pár kilometrů vlevo před cílem, se skrývá v malé chaloupce největší evropská sbírka osvětlovacích lamp. Pokud vás zajímá tento obor v širších souvislostech, pak je osvětlování prostor blízkou oblastí. Vidět na vlasní oči Aladinovu lampu nebo osvětlovací tělesa předchozích generací v takovém množství jako v maďarském Zsámbeku, jinde v Evropě možné není. Samotného mě to nenapadlo a když jsem takhle náhodou venčil psa v Maďarsku, tak ...

#EH: Postup při normalisování v jejich začátcích před sto léty

 • 29.01.2022
#EH: Postup při normalisování v jejich začátcích před sto léty
Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci poukazováno? A jaké zajímavé normalizační postupy přinášela německá společnost Werner Werk fy. Siemens & Halske? A proč normalizovat? ... "Konečnou snahou každého moderního závodu je dospěti touto normalisací částí a složek k normalizaci jakosti výrobku, i když výrobek sám není normalisován, neboť největší obchodní ztráty zaviní nestejná jakost." ...

#EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)

 • 22.01.2022
#EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
Další významná kniha z historie české elektrotechniky, kterou jsem ve svém archívu našel, je opět o uzemňování. Jejím autorem byl dnes zřejmě již málo známý Václav Novotný. V době mého produktivního věku byla právě tato kniha nepostradatelným učivem pro každého, kdo chtět oblast uzemňování pochopit do detailu. Kniha, i tato samozřejmě, podléhá zubu času a pokud ji použijeme k získání znalostí, je více než doporučující jednotlivé pasáže srovnávat s tím, co se přednáší dnes. Proč se neučit rovnou to aktuální? Protože taková historická komparace informací zanechá ve čtenáři podstatně více vědomostních spojení než pouhé drilování ...

#EH: Měření proudu a napětí v roce 1946

 • 16.01.2022
#EH: Měření proudu a napětí v roce 1946
Ze školy jsem už nějaký ten pátek pryč. Jak nám měření základních veličin vysvětlovali na učilišti si nepamatuji. Snad proto, že jsem to už znal a také třeba proto, že dávný výklad ortodoxní stranickou soudružkou nestál za nic. Později se měření proudu a napětí zřejmě dostalo i do osnov základních škol a děti mají dnes podstatně vyšší znalosti. A když tak listuji učebnicemi za posledních pár desítek lroků zpět, nikde se v zázračný "Komenský" nevyskytuje. Ja to učili vás? Nebo jste se to také naučili v nějakém odborném kroužku dřív než ve škole?

#EH: Nezbedný blesk v nepříčetném stavu nemohl podniknouti drzý výlet přímo do aparátu

 • 8.01.2022
#EH: Nezbedný blesk v nepříčetném stavu nemohl podniknouti drzý výlet přímo do aparátu
Nad míru prudká bouře podzimní pravě dozuřila: "elektrický aparát" matky přírody již jen potrhává ... začíná příběh z roku 1853. Tedy v době, kdy jsme o naší ČSN 34 1390 nemohli ani snít. Kdo je vyznavač hromosvodů a ochrany před bleskem, určitě se pozastaví nad úvodním textem stopadesát let starého polodramatu. Jsem si jistý, že i toto patří do kultury elektrotechniky i přesto, že se nic takového na školách, seminářích, nebo veletrzích určitě nelze očekávat.

KNIHA: Provozní měření v elektrotechnice

 • 28.12.2021
KNIHA: Provozní měření v elektrotechnice
Podívejme se na další užitečnou knihu z archívu IN-EL. Tentokrát o činnosti, která je prakticky od elektrotechnika neoddělitelná. Samozřejmě ne každý elektrotechnik musí být automaticky zdatný ve všech zde uvedených metodách a výpočtech, ovšem je více než praktické vědět třeba to, co ostatní možná znají. Začítám se do knihy, která vyšla ještě pod hlavičkou společnosti STRO.M v roce 1996. Tehdy se autoři publikace pozastavovali nad významem analogových měřicích přístrojů. Ty dnes, po takové době, známe zpravidla od sběratelů ...

#EH: Druhy norem #2 podle profesora Vladimíra Lista v roce 1930

 • 26.12.2021
#EH: Druhy norem #2 podle profesora Vladimíra Lista v roce 1930
Sledujte druhou část předválečného dělení norem. V době počátků normalizace. Před sto lety nebyly k dispozici komunikační možnosti jako dnes a tak výměna zkušeností probíhala za zcela jiných okolností. Rozdělit tak velké množství informací do smysluplných částí nemohlo být vůbec snadné. V předchozí části byla zmínka o normách jednotek, výrazů, konstant a rozměru. Normami jakosti byly i normy výkonnosti a normy třídící. Které druhy norem byly označovány za zvláštní důležité odrůdy tohoto druhu? Co si dnes představit pod normou usancí? A co druhy norem podle rozsahu látky ...

#EH: Vliv světové války na normalizaci

 • 25.12.2021
#EH: Vliv světové války na normalizaci
Bez nadsázky lze tvrdit, že vedlejším účinkem války byl nějaký vynález. Znepřátelené strany měl podstatně vyšší motivaci než za míru konkurenční subjekty. Za války šlo o víc. Ale nemusí jít vždy nutně přímo o střelbu palných zbraní. Podívejme se na nouzový stav a řádění koronaviru. Jak tato skutečnost změnila uvažování lidí a kolik technologií se najednou objevilo. Pokud se tedy začteme do tohoto "stoletého sdělení", pak při troše fantazie nalezneme hned několik paralel a opakujících se dějů, neřkuli přímo dejavuee. Tehdy ještě netušil nikdo, jaká zvěrstva bude o pár roků páchat Hitler a vlastně ani my netušíme co bude od teď za tři měsíce ...

#EH: Vznik a podstata normalisace (1930)

 • 24.12.2021
#EH: Vznik a podstata normalisace (1930)
Určitě stojí za povšimnutí, jak někteří technici, ba i spotřebitelé nazírají na vydané platné normy. Ve volném překladu to lze nazvat na "vzhlížení k nevyžádaným nařízením vyšší moci". Snad to nepřeženu, pokud budu tvrdit, že každý, průměrně vzdělaný technik ví, jaký je rozdíl mezi technickou normou a zákonem státu. Obě dvě platformy vznikají za určitým cílem a postupem času se vyvíjí. Abychom pochopili princip norem, není žádoucí číst norem o něco více, tak se princip nedozvíme. Vraťme se o jedno století dříve, do doby, kdy byla normalizace v plenkách. Tehdy existovala elektrotechnická soudržnost, vlastenecká a oborová hrdost ... V tomto článku se vánočně zamýšlím nad dnešní dobou a tím, co se to děje ...
FIREMNÍ TIPY
Po dvou letech jsme s kamerou zavítali na brněnský Stavební veletrh. Zajímalo nás, jaký bude zájem veřejnosti po tolika měsících izolace a také v době, kdy vzrůstá inflace. Pohledem na vystavovatele byl z oboru instalační elektrotechniky přítomen pouze EATON se svou systémovou instalací xComfort. Na veletržním stánku brněnského systémového integrátora ARI nás s tradičním nadšením přivítal Jaromír Pávek, produktový specialista této značky. Jaká byla poptávka po bezdrátové systémové elektroinstalaci xComfort?
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933