Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: EH#: Výhody použití akumulátorů (1905) (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 11.02.2024
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

EH#: Výhody použití akumulátorů (1905)


EH#: Výhody použití akumulátorů (1905)
Kdysi se akumulátory třpytily jako hvězdy energetické účinnosti. Skrývaly v sobě sílu, která umožňovala strojům pracovat rychleji a hospodárněji. Od vyrovnávání elektrických výkyvů po uchování energie pro špatné časy. Tak označované chytré baterie byly nejen mistry v úsporách, ale i elegantně odpočívaly na dřevěných stojanech v místnostech, kde sluneční světlo mělo vstup zakázán. Akumulátory byly tehdy v období, jako to, co je dnes pro nás Wi-Fi :-)
František Tuček, ze dne: 11.02.2024Pohled na dávné akumulátory, jejich účinnost a životnost, to se asi musíme v porovnání s dnešními, hodně usmívat. Přečtěme si, co se o akumulátorech v té době zvídavý technik dozvěděl z odborného tisku ...

Akumulátor má několik výhod při použití. Jednak stabilizuje kolísání napětí generovaného dynamem, pokud je připojen k síti současně s pracujícím strojem. Tím se stává zdrojem proudu i v době, kdy motor pohonu stroje není v provozu, což zvyšuje jeho efektivitu. Akumulátor také umožňuje hospodárnější využití energie, protože se dobíjí buď během přebytečného výkonu nebo v době, kdy by stroj jinak nebyl v provozu.

Aku­mulátor tedy zkracuje pracovní dobu poháněcích strojů a umožňuje levnější pohon. Díky akumulátorům lze navrhovat strojní zařízení menších rozměrů, protože akumulátor může dodávat energii v době maximální spotřeby proudu a tím pomáhá vyrovnat nároky na elektrický výkon.

V situacích, kde dochází k nárazovým proudům, například při pohonu jeřábů nebo elektrických drah, akumulátor dokáže absorbovat tyto nárazy a poskytovat stroji vyrovnaný výkon. To umožňuje volbu menšího stroje.V dnešní době (rok 105) je moderní elektrárna pro stejnosměrný proud prakticky nezbytně závislá na akumulátorech. Samotné akumulátorové baterie, ať už jsou to jednotlivé nádoby (skleněné nebo truhlíky), se ukládají seskupené a jsou připevněny dřevěnými hřeby. Stojany, které udává dodavatel akumulátorů, by měly být vyrobeny z suchého dřeva a ošetřeny teplým olejem, parafínem nebo dehtem.

Rozměry stojanů by měly odpovídat požadavkům společnosti dodávající akumulátory. Tyto stojany mohou být nízké nebo vícepatrové pro uspořádání nádob akumulátorů. Stojany jsou umístěny na skleněných izolátorech na zemi a pod nimi jsou další izolátory pro nádoby akumulátorů.

Místnost, kde se akumulátory skladují, musí být prostorná, dobře větraná a dobře osvětlená. Sluneční světlo by nemělo dopadat přímo na články akumulátorů, a tak je třeba vhodně zakrýt okna podle potřeby. Musí být také zajištěna dobrá ventilace u stropu a u země. Podlaha by měla být asfaltová (nikoli cementová) s mírným sklonem k odtokovému kanálku, aby se případná vylitá kyselina mohla odvést.

Stěny místnosti by měly být vyhlazené sádrou a natřeny olejovou barvou. Je také důležité zajistit, aby do místnosti nepronikaly škodlivé plyny, jako jsou amoniakové páry z pivovarů, koníren, nebo octové a kyseliny dusičné. V případě velmi nízkých teplot je třeba zabezpečit možnost vytápění (při teplotách pod -15°C). Použití dehtového nátěru se obvykle nedoporučuje.

Příruční kniha pro elektrotechniky, Emil Kopecký v roce 1905
Více z historie čtěte zde!


TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.