Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: #EH: Vodiče venkovního vedení, napínání a určování průhybu (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 19.06.2022
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2022 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

#EH: Vodiče venkovního vedení, napínání a určování průhybu


#EH: Vodiče venkovního vedení, napínání a určování průhybu
Holé vedení na sloupech vídáváme stále méně a méně. Pokud se na sloupech dnes něco věší, pak spíše kabelová vedení. Ale vraťme se o několik desítek let zpět, kdy se používala lana s ocelovou duší. Tato "zocelené přesvědčení" lana se používala běžně. Jaká byla pro lana venkovního vedení tehdy předepsaná pevnost? Jak se tehdy vedení na sloupy prakticky věšelo? Pak se muselo napnout, ale zase ne příliš! Musel se vytvořit určitý průhyb! Kdo si vzpomene podle jakého pravidla se správný průhyb zjišťoval? Zde malé připomenutí ...
Fran.Tuček, ze dne: 19.06.2022Spíše nebudeme předpokládat, že by nás někdo v dnešní době nutil natahovat mezi sloupy holá vedení, ale jako správní elektrikáři se znalostním přesahem přece chceme vědět, jak to naši předci prováděli ...

Vodiče pro venkovní vedení jsou lana z mědi o pevnosti 30kp/mm2, hliníku 17kp/mm2, slitin hliníku 30kp/mm2 a hliníkových vodičů s ocelovou duší Alfe 29kp/mm2. U vodičů Alfe je poměr průřezu ocelových drátů k hliníkovým 1:6. Hliníkových lan bez ocelové duše (jakož i plných vodičů) pro ven­kovní vedení nepoužíváme vzhledem k malé mechanické pevnosti.

V sítích nn používáme nejmenších vodičů o průřezu 10mm2 z mědi a 16mm2 Alfe. Do průřezu 25mm2 Alfe používáme stejných průřezů vodičů pro fázové vodiče i nulový vodič. Do průřezu 70mm2 Alfe používáme pro nulový vodič průřezu o jeden stupeň nižšího. Největší průřez nulového vodiče v sítích nn je 70mm2 pro hliník a 50mm2 pro měď. Nyní se všechna vedení dělají z vodičů Alfe, proto se budeme i nadále zabývat zpracováním převážně tohoto vodiče. Z výroben se vodiče dodávají v kotoučích, na nichž je vyznačena délka. Jestliže vodič dále zpracováváme, potřebujeme mnohdy odvinout určité množství vodiče z kotouče. K přepočtu délek na váhu a opačně slouží tato tabulka nejběžněji používaných průřezů vodičů Alfe:


Váha vodičů Alfe

Rozvinování a nahazování vodičů. Rozvinování vodičů je nutno věnovat péči, aby se nevytvořila smyčka a neutáhla se, čímž se v tom místě zmenšuje mechanická pevnost vodiče. Vodič proto rozvinujeme na káče. Při tažení vodiče po trase dbáme na to, abychom vodiče Alfe netahali po zemi nebo po železných konzolách, protože tím vodiče odíráme. Nejlépe je táhnout vodiče po pomocných dřevěných kladkách zavěšených na konzolách.

Kratší trasy rozvinujeme tak, že podél stožárů rozvinujeme vodič valením kotouče po zemi. Pak vodiče na jednotlivé stožáry vyneseme, nebo nahodíme vodiče na konzoly pomocí různých přípravků, jako jsou nahazovací tyče, kladky zavěšené na konzolách apod.Průhyb vodičů Alfe v sítích nn


Napínání vodičů, určování průhybu. Po vynesení vodičů na konzoly přistoupíme k jejich napínání. Vodiče na koncovém nebo nárožním stožáru upevníme k izolátoru a na některý stožár v rovné části trasy zavěsíme na konzolu kladkostroj. Vodič zachytíme do samosvorného klínu, tzv. žabky. Tahem za lano kladkostroje vodič napínáme. Při větších délkách napínaných tras nebo při větší váze vodičů (větších průřezech) musíme napínat dvěma klad­kostroji současně oba protilehlé vodiče na obou koncích konzoly. Jinak by došlo ke zkroucení stožáru. Napínáme-li vodiče na nedokončené trase, musíme stožár na konci napnutého úseku dočasně zakotvit.

Vodiče nenapínáme tak, aby byly naprosto rovné. Působením zvý­šené teploty (v létě) nebo váhy (námraza v zimě) se vodiče prodlužují, chladem smršťují. Proto se při napínání vodičů ponechává určitý průhyb, stanovený přibližně tabulkou.


Zjišťování průhybu vodiče


Průhyb zjišťujeme podle obrázku. Na stožárech si označíme velikost průhybu od podpěrného bodu (izolátoru) viditelnou značkou (křídou) ä okem kontrolujeme, kdy vodič protne spojnici obou bodů.

Květoslav Kučera, František Soukup, Technologie, SNTL 1970

Námět na reportáž.
Pokud by chtěl někdo před redakční kamerou postavit podobný stožár, volejte prosím 773 123 100.
Děkujeme


Více o sloupech ...
  • v redakční knihovně zde
  • v diskusním fóru zde
  • na Elektrika.TV zde


TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.