Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

HAKEL příchází ...

Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1001
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Všichni to dobře známe. Přicházíme do nového prostoru a dřív či později hodnotíme provedenou elektroinstalaci. Práce, nepráce, dovolená, svatební obřad, pohřeb ... naše oči stejně alespoň na chviličku zkontroluji, zda je "svět správně". Odhaduji, že ...
  • xEnergy Light je univerzální a lze ho využít k výrobě hlavních rozvaděčů. Jde o typově zkoušený rozvaděčový systém, který nabízí jednoduché a spolehlivé řešení pro výrobu výkonových rozvaděčů do 1600A. Při jeho návrhu je vhodné používat program ...

#EH: Vodiče venkovního vedení, napínání a určování průhybu


Document Actions
#EH: Vodiče venkovního vedení, napínání a určování průhybu
Holé vedení na sloupech vídáváme stále méně a méně. Pokud se na sloupech dnes něco věší, pak spíše kabelová vedení. Ale vraťme se o několik desítek let zpět, kdy se používala lana s ocelovou duší. Tato "zocelené přesvědčení" lana se používala běžně. Jaká byla pro lana venkovního vedení tehdy předepsaná pevnost? Jak se tehdy vedení na sloupy prakticky věšelo? Pak se muselo napnout, ale zase ne příliš! Musel se vytvořit určitý průhyb! Kdo si vzpomene podle jakého pravidla se správný průhyb zjišťoval? Zde malé připomenutí ...
Fran.Tuček, ze dne: 19.06.2022
reklama


Spíše nebudeme předpokládat, že by nás někdo v dnešní době nutil natahovat mezi sloupy holá vedení, ale jako správní elektrikáři se znalostním přesahem přece chceme vědět, jak to naši předci prováděli ...

Vodiče pro venkovní vedení jsou lana z mědi o pevnosti 30kp/mm2, hliníku 17kp/mm2, slitin hliníku 30kp/mm2 a hliníkových vodičů s ocelovou duší Alfe 29kp/mm2. U vodičů Alfe je poměr průřezu ocelových drátů k hliníkovým 1:6. Hliníkových lan bez ocelové duše (jakož i plných vodičů) pro ven­kovní vedení nepoužíváme vzhledem k malé mechanické pevnosti.

V sítích nn používáme nejmenších vodičů o průřezu 10mm2 z mědi a 16mm2 Alfe. Do průřezu 25mm2 Alfe používáme stejných průřezů vodičů pro fázové vodiče i nulový vodič. Do průřezu 70mm2 Alfe používáme pro nulový vodič průřezu o jeden stupeň nižšího. Největší průřez nulového vodiče v sítích nn je 70mm2 pro hliník a 50mm2 pro měď. Nyní se všechna vedení dělají z vodičů Alfe, proto se budeme i nadále zabývat zpracováním převážně tohoto vodiče. Z výroben se vodiče dodávají v kotoučích, na nichž je vyznačena délka. Jestliže vodič dále zpracováváme, potřebujeme mnohdy odvinout určité množství vodiče z kotouče. K přepočtu délek na váhu a opačně slouží tato tabulka nejběžněji používaných průřezů vodičů Alfe:


Váha vodičů Alfe

Rozvinování a nahazování vodičů. Rozvinování vodičů je nutno věnovat péči, aby se nevytvořila smyčka a neutáhla se, čímž se v tom místě zmenšuje mechanická pevnost vodiče. Vodič proto rozvinujeme na káče. Při tažení vodiče po trase dbáme na to, abychom vodiče Alfe netahali po zemi nebo po železných konzolách, protože tím vodiče odíráme. Nejlépe je táhnout vodiče po pomocných dřevěných kladkách zavěšených na konzolách.

Kratší trasy rozvinujeme tak, že podél stožárů rozvinujeme vodič valením kotouče po zemi. Pak vodiče na jednotlivé stožáry vyneseme, nebo nahodíme vodiče na konzoly pomocí různých přípravků, jako jsou nahazovací tyče, kladky zavěšené na konzolách apod.



Průhyb vodičů Alfe v sítích nn


Napínání vodičů, určování průhybu. Po vynesení vodičů na konzoly přistoupíme k jejich napínání. Vodiče na koncovém nebo nárožním stožáru upevníme k izolátoru a na některý stožár v rovné části trasy zavěsíme na konzolu kladkostroj. Vodič zachytíme do samosvorného klínu, tzv. žabky. Tahem za lano kladkostroje vodič napínáme. Při větších délkách napínaných tras nebo při větší váze vodičů (větších průřezech) musíme napínat dvěma klad­kostroji současně oba protilehlé vodiče na obou koncích konzoly. Jinak by došlo ke zkroucení stožáru. Napínáme-li vodiče na nedokončené trase, musíme stožár na konci napnutého úseku dočasně zakotvit.

Vodiče nenapínáme tak, aby byly naprosto rovné. Působením zvý­šené teploty (v létě) nebo váhy (námraza v zimě) se vodiče prodlužují, chladem smršťují. Proto se při napínání vodičů ponechává určitý průhyb, stanovený přibližně tabulkou.


Zjišťování průhybu vodiče


Průhyb zjišťujeme podle obrázku. Na stožárech si označíme velikost průhybu od podpěrného bodu (izolátoru) viditelnou značkou (křídou) ä okem kontrolujeme, kdy vodič protne spojnici obou bodů.

Námět na reportáž.
Pokud by chtěl někdo před redakční kamerou postavit podobný stožár, volejte prosím 773 123 100.
Děkujeme


Více o sloupech ...
  • v redakční knihovně zde
  • v diskusním fóru zde
  • na Elektrika.TV zde


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT



FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
Autor článku
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933