Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Záblesk průchozí ...

WAGO, značka nesoucí symbol rychlého a spolehlivého spojení, přichází s ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • V domě s instalovým tepelným čerpadlem a fotovoltaikou od známé firmy se objevila série elektrických přešlapů, které odhaluje nezávislý revizní technik. Nejenže instalace tepelného čerpadla a fotovoltaiky překypuje nebezpečnými a nesprávnými ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

#EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace


Document Actions
#EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace
Většina populace technické normy vnímá jako strávníci konečného sdělení. Za jakých okolností a proč technická norma vzniká skutečně málokdo přemýšlí. Jaká byla před sto léty, v počátcích normalizace struktura normativního předpisu? Které části určovaly technické sjednocení? Rychlým pohledem lze dělení vnímat podle účelu, zkoušeného množství a povahy zkoušky. Ale už v počátcích se uvádělo, že velmi mnoho záleží na formulaci a slohu normy. Proto již tehdy se doporučovalo aby u vzniku normy byli všichni zájmově účastnění. Tedy napříhlak výrobci a ti, kteří s normalizovanými produkty následně pracují. Instalují je, provozují a servisují. Přečtěte si všechny body z kterých se první normy skládaly ...
František Tuček, ze dne: 3.04.2022
reklama


Nejen norma samotná se musí studovat. Pro pochopení širších souvislostí je nutné znát princip a poslání takového technického předpisu. Pokud neznáme to zásadní jádro, uchylujeme se k analogickým dovozením jiných předpisů a to nás může následně snadno zmást. Proto uvádím některé části dobových textů ...

Norma obsahuje všeobecně tyto části:

 • A. Výrazy, a to názvy s jasnými vysvětlivkami, a zkratky i znaky, užívá-li se jich.

 • B. Rozsah normy a, je-li třeba, datum platnosti.

 • C. Roztřídění výrobků podle druhu.
  Řada velikostí.

 • D. Rozměry s tolerancemi a tvary.
  Váhy s tolerancemi.

 • E. Jakost a provedení, jež se určují obyčejně:
  údaji o hmotách,
  údaji o práci a provádění,
  údaji o vzhledu a apretuře,
  údaji o výkonnosti v nejširším smyslu.

 • F. Zkoušení výrobku. Zkoušky třídíme různým způsobem:
  Podle účelu:

  Zkouška výrobní, kterou se výrobce přesvědčuje při výrobě aneb po ní o svém výrobku.
  Zkouška přejímací, kterou se zjišťuje, že dodávka je podle ob­jednávky a normy.
  Zkouška rozhodčí, kterou v normě ustanovený rozhodčí rozho­duje ve sporu mezi dodavatelem a odběratelem.
  Zkouška vědecká mající za účel badání.

  Podle zkoušeného množství:

  Zkouška typu — zkouší se jeden vzorek.
  Zkouška namátkou — zkouší se určitý náhodně vybraný díl dodávky.
  Zkouška kusová — zkouší se každý kus.

  Podle povahy zkoušky:

  Prohlídka.
  Kontrola provedení; jako měření rozměrů.
  Zkouška funkční (výkonnosti); zda výrobek správně pracuje.
  Zkouška na opotřebení; některý z výrobků se zkouší do zničení.

 • G. Obchodní usance jako:
  Označování výrobku značkami, barvami, zkratkami, hesly, kodexními hesly a pod.
  Způsob dodávání a balení.
  Schéma pro objednávku s daty určujícími výrobek.
  Zasílání a závaznost vzorků.
  Záruky a jejich rozsah.
  Způsob provádění přejímacích zkoušek.
  Podmínky pro poenale neb premie.
  Ustanovení rozhodčího.
  Jakostní značka.

 • H. Užívání výrobku.
  Návod pro montáž, obsluhu a užívání výrobku.
  Výstrahy pro bezpečnost osob i věcí.
  Kontrola a zkoušení výrobku neb zařízení při užívání.

 • I. Seznam neb výtah norem souvisících s výrobkem.
  Seznam neb výtah úředních předpisů a nařízení souvisících s výrobkem.
  Seznam podobných norem cizích; je-li třeba, i s vyznačením odchylek.

 • J. Stručné vylíčení vzniku normy a co možná i stavu před normou.
  Každá norma nemá ovšem tyto všechny části.
  Velmi mnoho záleží na formulaci a slohu normy; platí tu tyto zásady:

  1. Na práci normy se mají zúčastniti všichni interesenti a zejména konsumenti, kteří výrobek platí. Stylisace normy musí odpovídali věrně smyslu usnesení pracovní komise.

  2. Norma se má omezili jen na dosažení služby, kterou sleduje; má proto předpisovali jen to, co je nevyhnutelné k dosažení jejího účelu. Není chybou, ponechá-li norma v rámci oné služby možnost odchylek neb vývoje.

  3. Při stanovení bezpečnosti třeba dbáti, že není bezpečným zaří­zení mající velkou jistotu za obvyklých okolností, ale to, které ještě tak tak neselže v podmínkách abnormálních.

  4. Norma nesmí býti přespříliš přísná, a zejména zkoušení má býti prosté a jednoduché. Norma přísná více než prakse potřebuje, zdražuje výrobek, a je nebezpečí, že se nevžije, neb že se bude obcházeli.

  5. Při zkouškách třeba pamatovali, že zkoušení se musí zaplatili buď v ceně výrobku neb zvlášť; proto se má voliti způsob, jenž celku působí nejméně výdajů. Při každé zkoušce má býti uvedena tolerance, neboť není zkoušky absolutně přesné.

  6. Norma nemá obsahovali žádné nejasnosti a neurčitosti. Proto se má psáti stručně a prostými větami. Výrazy užité musí býti technicky i jazykově správné.

  7. Na obrázcích buďte jen ty míry, jež se normují.

  8. Norma jedna nesmí býti v rozporu s normami jinými.

  9. Hlavní snahou při práci na normě musí býti posloužili výrobci i odběrateli, a ne vypracovali vědeckou disertaci neb propagovali jedi­ného výrobce. Proto se na př. normalisace nemůže týkati výrobků paten­tovaných aneb zákonitě chráněných určité firmě.

Pokud se na výše uvedenými body zamyslíme, možná nás napadne, že dnešní stav normalizace je v rozporu s tehdejší představou. Ale je opravdu? Čtěte a studujte dále!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co znamená „nahodit jistič“ a mnozí minimálně tuší, že bez jističů bychom asi stále měnili pojistky. A měnit pojistky vyžaduje mít jejich zásobu. A co pokud najednou pojistka chybí? To už je jiný příběh ... Ale kdo z nás ví, kdo jistič vynalezl? Chcete vidět, jak tehdy vypadal patentový list prvního jističe? Naleznete jej v příloze článku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933