Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Portfolio krabic FireBox společnosti OBO BETTERMANN zajišťuje spojení instalovaného vedení v souladu s předmětnými technickými doporučeními. Program FireBox splňuje podmínky pro zachování elektrické funkce dle DIN 4102 část 12. Uvnitř krabice jsou ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

#EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace


Document Actions
#EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace
Většina populace technické normy vnímá jako strávníci konečného sdělení. Za jakých okolností a proč technická norma vzniká skutečně málokdo přemýšlí. Jaká byla před sto léty, v počátcích normalizace struktura normativního předpisu? Které části určovaly technické sjednocení? Rychlým pohledem lze dělení vnímat podle účelu, zkoušeného množství a povahy zkoušky. Ale už v počátcích se uvádělo, že velmi mnoho záleží na formulaci a slohu normy. Proto již tehdy se doporučovalo aby u vzniku normy byli všichni zájmově účastnění. Tedy napříhlak výrobci a ti, kteří s normalizovanými produkty následně pracují. Instalují je, provozují a servisují. Přečtěte si všechny body z kterých se první normy skládaly ...
Fran.Tuček, ze dne: 3.04.2022
reklama


Nejen norma samotná se musí studovat. Pro pochopení širších souvislostí je nutné znát princip a poslání takového technického předpisu. Pokud neznáme to zásadní jádro, uchylujeme se k analogickým dovozením jiných předpisů a to nás může následně snadno zmást. Proto uvádím některé části dobových textů ...

Norma obsahuje všeobecně tyto části:

 • A. Výrazy, a to názvy s jasnými vysvětlivkami, a zkratky i znaky, užívá-li se jich.

 • B. Rozsah normy a, je-li třeba, datum platnosti.

 • C. Roztřídění výrobků podle druhu.
  Řada velikostí.

 • D. Rozměry s tolerancemi a tvary.
  Váhy s tolerancemi.

 • E. Jakost a provedení, jež se určují obyčejně:
  údaji o hmotách,
  údaji o práci a provádění,
  údaji o vzhledu a apretuře,
  údaji o výkonnosti v nejširším smyslu.

 • F. Zkoušení výrobku. Zkoušky třídíme různým způsobem:
  Podle účelu:

  Zkouška výrobní, kterou se výrobce přesvědčuje při výrobě aneb po ní o svém výrobku.
  Zkouška přejímací, kterou se zjišťuje, že dodávka je podle ob­jednávky a normy.
  Zkouška rozhodčí, kterou v normě ustanovený rozhodčí rozho­duje ve sporu mezi dodavatelem a odběratelem.
  Zkouška vědecká mající za účel badání.

  Podle zkoušeného množství:

  Zkouška typu — zkouší se jeden vzorek.
  Zkouška namátkou — zkouší se určitý náhodně vybraný díl dodávky.
  Zkouška kusová — zkouší se každý kus.

  Podle povahy zkoušky:

  Prohlídka.
  Kontrola provedení; jako měření rozměrů.
  Zkouška funkční (výkonnosti); zda výrobek správně pracuje.
  Zkouška na opotřebení; některý z výrobků se zkouší do zničení.

 • G. Obchodní usance jako:
  Označování výrobku značkami, barvami, zkratkami, hesly, kodexními hesly a pod.
  Způsob dodávání a balení.
  Schéma pro objednávku s daty určujícími výrobek.
  Zasílání a závaznost vzorků.
  Záruky a jejich rozsah.
  Způsob provádění přejímacích zkoušek.
  Podmínky pro poenale neb premie.
  Ustanovení rozhodčího.
  Jakostní značka.

 • H. Užívání výrobku.
  Návod pro montáž, obsluhu a užívání výrobku.
  Výstrahy pro bezpečnost osob i věcí.
  Kontrola a zkoušení výrobku neb zařízení při užívání.

 • I. Seznam neb výtah norem souvisících s výrobkem.
  Seznam neb výtah úředních předpisů a nařízení souvisících s výrobkem.
  Seznam podobných norem cizích; je-li třeba, i s vyznačením odchylek.

 • J. Stručné vylíčení vzniku normy a co možná i stavu před normou.
  Každá norma nemá ovšem tyto všechny části.
  Velmi mnoho záleží na formulaci a slohu normy; platí tu tyto zásady:

  1. Na práci normy se mají zúčastniti všichni interesenti a zejména konsumenti, kteří výrobek platí. Stylisace normy musí odpovídali věrně smyslu usnesení pracovní komise.

  2. Norma se má omezili jen na dosažení služby, kterou sleduje; má proto předpisovali jen to, co je nevyhnutelné k dosažení jejího účelu. Není chybou, ponechá-li norma v rámci oné služby možnost odchylek neb vývoje.

  3. Při stanovení bezpečnosti třeba dbáti, že není bezpečným zaří­zení mající velkou jistotu za obvyklých okolností, ale to, které ještě tak tak neselže v podmínkách abnormálních.

  4. Norma nesmí býti přespříliš přísná, a zejména zkoušení má býti prosté a jednoduché. Norma přísná více než prakse potřebuje, zdražuje výrobek, a je nebezpečí, že se nevžije, neb že se bude obcházeli.

  5. Při zkouškách třeba pamatovali, že zkoušení se musí zaplatili buď v ceně výrobku neb zvlášť; proto se má voliti způsob, jenž celku působí nejméně výdajů. Při každé zkoušce má býti uvedena tolerance, neboť není zkoušky absolutně přesné.

  6. Norma nemá obsahovali žádné nejasnosti a neurčitosti. Proto se má psáti stručně a prostými větami. Výrazy užité musí býti technicky i jazykově správné.

  7. Na obrázcích buďte jen ty míry, jež se normují.

  8. Norma jedna nesmí býti v rozporu s normami jinými.

  9. Hlavní snahou při práci na normě musí býti posloužili výrobci i odběrateli, a ne vypracovali vědeckou disertaci neb propagovali jedi­ného výrobce. Proto se na př. normalisace nemůže týkati výrobků paten­tovaných aneb zákonitě chráněných určité firmě.

Pokud se na výše uvedenými body zamyslíme, možná nás napadne, že dnešní stav normalizace je v rozporu s tehdejší představou. Ale je opravdu? Čtěte a studujte dále!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933