Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: EH#: Pokyny k montáži a údržbě stykačů (1970) (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 13.08.2023
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2023 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

EH#: Pokyny k montáži a údržbě stykačů (1970)


EH#: Pokyny k montáži a údržbě stykačů (1970)
Jaká je doporučená poloha montáže stykačů? Jaký je doporučený rozsah poměrné vlhkosti vzduchu pro vzduchové stykače? Jaké jsou doporučené teplotní rozmezí pro vzduchové stykače? V jakém rozmezí napětí by mělo být udržováno v místě, kde jsou zapojeny stykače? Co se stane při vyšším napětí se cívkou stykače? Kde by měla být cívka stykače připojena? Co se může stát v případě zemního spojení? Jaké jsou pokyny pro ošetřování stříbrných a měděných kontaktů? Jaké jsou pokyny pro čištění dosedacích ploch? Co by mělo být provedeno v případě poškozeného nebo přerušeného závitu nakrátko? Co by se mělo udělat v případě opálených kontaktů? Existuje nějaká potřeba mazání ložisek u stykačů? Jaké jsou důsledky většího poklesu napětí pro kotvu magnetu a kontakty? Jak se musí postupovat s kontaktními nebo jinými tuky při práci se stykači?
František Tuček, ze dne: 13.08.2023V jednom místním diskusním vlákně jsem četl, že dnešní maturant ví méně než musel znát vyučenec před dvaceti lety. Pokud se nad takovým výrokem kriticky zamyslíme, přiznáme si to! A tak i přesto, že dnešní provedení stykačů je zcela jiné, je více než dobré některé dávné informace znát ...

Dokončení k předchozímu úvodu ...
Stykače montujeme zásadně ve svislé poloze. Vzduchové stykače jsou určeny pro práci s poměrnou vlhkostí vzduchu 75% při teplotě od —15 do +30°C. Dbáme na to, aby v místě, kde jsou zapojeny stykače, bylo udržováno napětí v rozmezí 85 až 110% jmenovitého napětí. Při větším poklesu dochází ke chvění kotvy magnetu a tím ke svaření kontaktů. Při vyšším napětí se zahřívá cívka. Cívka stykače musí být připojena co nejblíže k nulovému vodiči nebo uzemněnému pólu tak, jak je to kresleno v předcházejících schématech. V případě zemního spojení by totiž došlo k samovolnému zapnutí stykače.¨Ošetřováni kontaktů: Stříbrné kontakty mají po vypínání proudu modré nebo zčernalé plochy, což je vrstva kysličníku stříbra. Kontakty však není potřeba čistit, protože je kysličník vodivý. Měděné kontakty se pokrývají namodralým nebo zčernalým kysličníkem, který se při spínání odírá, takže nevadí, že není vodivý. Přesto je vhodné při revizi nebo při jiné příležitosti otřít kontakty hadříkem namočeným v trichlóretylénu nebo benzínu. To je zvlášť nutné při napětí menším než 48V. Po těžkém vypnutí se mohou opálit kontakty. V tom případě se povrch kontaktu zarovná pilníkem. V žádném případě se však nesmějí mazat kontaktním nebo jiným tukem. Ložiska se nemažou vůbec, protože jsou samomazná nebo tvořena kombinací kovu s plastickou hmotou.

Elektromagnet musí mít pevně uloženou cívku. Dosedací plochy se očistí hadříkem, aby se nezvětšovala vzduchová mezera, která vede k přehřátí a spálení cívky. Poškozený nebo přerušený závit nakrátko se musí vyměnit nebo opravit.

Zdroj: Technologie, Květoslav Kučera, František Soukup, SNTL 1970


Co k zapojování stykačů ještě doplnit?

TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.