Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

ABB uvádí ...

... pro spínače, zásuvky i inteligentní elektroinstalace. Usnadní práci, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Ti, kdo vyrábí rozvodnice a rozvaděče, zaostří na aktuální technický sešit Distri! Tato produktová skupina se dělí na 3 hlavní skupiny. Nejmenší a běžně dostupné ve velkoobchodech jsou rozvodnicové skříně DistriTon, zejména pro výrobu elektroměrových ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

EH#: Krokové napětí kdysi ...


Document Actions
EH#: Krokové napětí kdysi ...
Krokové napětí je jev, kterým se názorně vysvětluje nebezpečí rozdílu dvou napětí. Říkalo se, že když někdo pochopí princip krokového napětí, pak může být elektrikářem. Nebo, že by to platilo obráceně? Kdo princip krokového napětí nepochopí, elektrikářem by být neměl? Samozřejmě v dnešní době pád vodičů vysokého napěrí na zem zrovna neuvažujeme i tak se to stát může. Zajímavé je, že v dávných dobách se o krokovém napětí hovořilo více, než doposud. Možná to bude pokrokem nových technologií ...
František Tuček, ze dne: 24.09.2022
reklama


Kdysi jsem měl zvyk, pokud jsem něco z některého z výkladů nepochopil, hledal jsem v jiných zdrojích. A vlastně to dělám doposud. Například zde ...

Kolem zemniče či jakéhokoli uzemněného vodivého předmětu [zemní elektrody, zemního svodu, ocelového stožáru, vodiče ležícího na zemi], na který se trvale přivádí napětí, a kterým tedy protéká elektrický proud do země, se rozkládají elektrické potenciály rozdílných hodnot. Výše těchto potenciálů, a tím i výše krokových napětí je závislá na provozním napětí (zejména jde o vysoká napětí, při zemním spojení jistícími prvky neodpojená] a na jeho rozložení okolo zemniče. Rozložení napětí [potenciálů] kolem uzemněného předmětu je ovlivněno hloubkou jeho uložení v zemi, tvarem a povrchem uzemněné elektrody, jejich počtem, měrným odporem okolní půdy, hodnotou protékajícího proudu a vzdáleností kroku od tohoto uzemněného předmětu.

Na různých místech v okolí zemniče lze ve směru k uzemněnému předmětu v délce jednoho kroku [pro člověka se počítá s délkou jednoho metru] zjistit hodnotu krokového napětí, tj. napěťový rozdíl dvou míst mezi levou a pravou nohou. Na ekvipotenciálních čárách [místech se stejným elektrickým potenciálem], rozložených přibližně v soustředných kružnicích kolem uzemněného předmětu krokové napětí není.

Hodnota krokového napětí klesá směrem od zemniče přibližně se čtvercem vzdálenosti (po hyperbole] a ve vzdálenosti asi 25metrů od zemniče není již pro člověka nebezpečné ani u velmi vysokých napětí. U nízkého napětí v sítích 220/380V je krokové napětí nebezpečné jen do vzdálenosti necelého jednoho metru od zemniče, což je vzdálenost překlenutelná dosahem, a krokové napětí je vlastně totožné s dotykovým. Maximální výše krokového napětí by pro člověka neměla přestoupit hodnotu 90V/m, u zvířat asi 16V/m.

Jako bezpečnostní technická opatření, kterými lze snižovat hodnoty krokových napětí, lze použít
  • a] zvětšení plochy zemničů;
  • b] připojení dalších zemničů na společný svod;
Rozložení elektrických potenciálů v okolí uzemněného ocelového stožáru s porušeným izolátorem. V blízkosti stožáru je překlenutelná hodnota dotykového napětí Ud, dále od stožáru kroková napětí o hodnotách Uk. Up — provozní napětí, Uz — část fázového napětí na uzemněném stožáru, Rz — přechodový zemní odpor stožáru.


  • c] uložení páskových zemničů clo odstupňovaných hloubek, případně jejich doplnění tyčovými zemnici;
  • d] ochranný rošt, spojený eventuálně s armovací mříží objektu;
  • e] uložení zemnice hluboko pod povrch půdy s izolovaným svodem, vylučujícím možnost nebezpečného dotyku (dotykového napětí];
  • f] zřízení vodivých stanovišť obsluhy a izolačních ochozů;
  • g] zamezení přístupu v okruhu alespoň 5—10 metrů od zemních svodů;
  • h] použití izolačních koberců, dielektrické obuvi apod.;
  • i] zkrácení délky kroku nebo odskákání po jedné noze nebo snožmo z místa výskytu krokového napětí. Pozor na krokové napětí i při vyprošťování postiženého, zejména u vyšších napětí!


Co byste opravili na starém výkladu krokového napětí?
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Uzemňovací tyče se běžně prodávají, za to pozinkovaných trubek zůstává na stavbách podstatně více. Je rozdíl v zatlučení tyče a trubky, co myslíte? Kde je kvalitnější pozink, u zemnícího nebo vodoinstalačního materiálu? Jak volíme velikosti? Nač máme pohlížet? Na typ materiálu, jeho množství, nebo nač? Můžeme použít i zbytky vodovodních pozinkovaných trubek? Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky? Projekt řeší systém uzemnění. Samozřejmě. Pokud projekt chybí, podle čeho se budeme rozhodovat? Začteme se do normy nebo použijeme své ověřené znalosti?
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Skákání po jedné noze mnohým připadá směšné, ovšem asi bychom rádi skákali jako klokani, pokud by nám to mělo zachránit život. Pokud se strojem dotknete vedení vn, kabina začne hořet, začnete panikařit ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933