Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

#EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky


Document Actions
#EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
Dnes máme původní Edisonovy žárovky Evropskou unií zakázané a pro legalizaci se uchylujeme k označování "tepelná koule". Za vše může samozřejmně vývoj technologií, nikoliv úředník v Bruselu. Tušíte, jak se o Edisonově žárovce vyjadřovali kdysi, v počátcích elektrifikace u nás? Rozhodně to bylo zcela jinak než dnes! S takovou péčí v detailu a nadšením by dnešní světelné zdroje LED zemědělcům těžko někdo vysvětloval. Jediné, co se tomu podobá, může být porovnání s předchozími zdroji světla. Dnes jsou to žárovky a tehdy to byly svíčky z vosku a knotem ...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 16.11.2018
reklamaZa ohromný rozvoj osvětlovací techniky děkujeme Edisonovi, jenž v letech 80 tých zhotovil první žárovku elektrickou s uhlovým vláknem. Za 40 let stala se žárovka zcela běžným zbožím, a z původní hračky, slouživší k osvětlování vánočních stromků v rodinách několika milionářů, vyvinula se v nepostradatelné příslušenství každé domácnosti, kde lze zavésti elektrický proud.Princip elektrické žárovky
jest jednoduchý. Drát a vůbec každý vodič zahřívá se proudem tím více, čím větší klade proudu odpor. Je-li odpor tak veliký, že se vodič až rozžhaví, pak také svítí, je-li postaráno o to, aby neshořel. Shořeti nemůže jen tehdy, je-li uzavřen v nádobce, ze které jest vzduch pokud možno úplně vyčerpán, nebo která jest naplněna plynem nehořlavým a hoření nepodporujícím (např. dusíkem).

Víme již, že odpor drátu jest tím větší, čím jest drát slabší a delší, mimo to záleží na materiálu. Místo drátu lze užiti v žárovce tenkého vlákna uhlového; taková vlákna hotoví se protlačováním různých ústrojných směsí skrze velejemná sítka, a několikerým pražením takto vzniklých vláken. Žárovky s uhlovými vlákny spotřebují poměrně mnoho proudu a jsou velmi choulostivé proti otřesům, a proto pomalu mizí a ustoupily jíž definitivně žárovkám s vláknem kovovým.
Rozžhavením vlákna vzniklá teplota jest tak veliká, že nehodí se každý kov k hotovení vlákna. Musí to býti kov takový, který při teplotě vzniklé se neroztaví. Teplota bývá asi 2000 stupňů Celsia, a tedy např. železný drátek by se okamžitě roztavil (taví při 1600°C).

Užívá se drahých kovů
jako jsou: osmium, wolfram a tantal, jež vynikají krom těžké tavitelnosti též malou spotřebou proudu. Žárovky takové vzdorují lépe otřesům a užívá se jich nyní pro domácí osvětlování všeobecně. Veliké žárovky pro osvětlování větších prostor hotoví se tím způsobem, že drátek kovový nad pomýšlení jemný stočí se v hustou spirálu, která pak sama vypadá jako jednoduché tenounké vlákno, díváme-li se na lampu pouhým okem. Jsou to tzv. žárovky půlwattové jež při veliké svítivosti spotřebují velmi málo proudu a jsou velice pevné proti otřesům. Vysvětlení názvu jejich vynikne z dalšího. Jsou naplňovány dusíkem.

Jako každý svítivý zdroj, tak i žárovku posuzujeme podle svítivosti čili podle osvětlení nějaké plochy v jisté vzdálenosti od lampy. Jest i zde nutno, míti nějakou míru či jednotku, která by sloužila za základ srovnání svítivosti. Jest to tzv. „normální svíčka“, obyčejná to svíčka z parafinu, silná 2cm, jejíž knot hoří plamenem 5cm vysokým. Taková svíčka slouží za míru pro svítivost jiných světelných zdrojů. Např. petrolej, lampa s kruhovým knotem mívá svítivost 12 normálních svíček, plynová lampa s punčoškou asi 50 n. sv. atd.

Poněvadž jest nemožno, aby každá normální svíčka svítila stejně (nelze plamen regulovati, není vždy stejný parafin ani knot), byla sestrojena lampa, dle svého původce zvaná Hefnerova, která se dá seřídit naprosto přesně a hoří vždy stejným plamenem o stálé svítivosti. Proto jest její svítivost spolehlivým měřítkem a plamen její svítí svítivostí 1 Hefnerovy jednotky. Liší se nepatrně od normální svíčky tak, že zde můžeme názvu „normální svíčka“ užívali i nadále, aniž bychom příliš chybovali.

Užívané žárovky bývají o svítivosti 16, 25, 32, 50 a 100 normálních svíček.

Rozumí se, že čím větší je svítivost žárovky, tím více se spotřebuje proudu. Spotřebu proudu (kilowatt-hodiny) počítáme dle toho,, kolik Wattů proudu spotřebuje se na jednu svíčku svítivosti, hoří-li žárovka jistý počet hodin, když násobíme počet svíček počtem hodin a počtem spotřebovaných Wattů na svíčku. Svítivost bývá vždy na mosazném nástavku žárovky napsána vedle dovoleného napětí (např. 110V, 220V. atd;). Volty zde nehrají při výpočtu žádnou úlohu, nýbrž počítáme vždy se skutečností, že žárovka s kovovým vláknem spotřebuje 1,2W na jednu svíčku.

Kolik proudu spotřebuje 16-svíčková žárovka za měsíc, hoří-li denně 2 hodiny?
Na jednu svíčku se spotřebuje 1,2W, na 16 svíček tedy 16x1,2 = 19,2W, čili 0,019kW. Hoří-li dvě hodiny, tedy se spotřebuje celkem 2hod. x0,019kW = 0,038kWh za den a za měsíc pak celkem 30krát tolik, čili 30x0,038 = 1,14kWh.

Kolik bude státi svícení v domácnosti, kde by byly dvě žárovky po 16 svíčkách a 1 lampa 25 svíček, za celý rok, platí-li se za 1kWh 4,50- Kč?
Při svícení všemi lampami současně možno počítati že každá svítí průměrně po 300 hodin v roce. Pak jedna 16. svíčková lampa spotřebuje za celý rok 16x12Wx300 hodin =5.760Wk čili 5,76kWh. Dvě 16-svíčkové lampy tedy 2x5,76=11,52kWh. Lampa 25. svíčková spotřebuje 25x1,2x300 = 9000Wh, čili 9kWh za rok.

Všecky tři lampy pak mají spotřebu: 11,52kWh +9kWh =20,52kWh. Stojí-li 1kWh 4,50- Kč, pak svícení všemi lampami bude státi za celý rok 4,50x20,52 = 92,34- Kč.Žárovka do vlhkých místností od Bartelmus, Donát a spol. v Brně.
Žárovka do vlhkých místností od Bartelmus, Donát a spol. v Brně.


Z uvedených příkladů seznal čtenář, že výpočet spotřeby proudu při žárovkách jest nejjednodušší věcí na světě, zná-li se spotřeba na svíčku a počet hodin. Doba, po kterou lze žárovky používati, odhaduje se asi na 1.500 hodin, načež již není vlákno ku racionelnímu svícení vůbec způsobilé.

Veliké lampy k osvětlování velkých dvorů, návsí a pod. spotřebují na 1 svíčku jen 0,5W, a odtud jméno jejich „půlwattové“. O jich konstrukci již byla zmínka, a spotřeba by počítala se podobně, jen místo 1,2W vzalo by se 0,5W. O světle obloukovém netřeba se zde zmiňovati, protože v hospodářství nepřichází vůbec v úvahu, k veřejnému osvětlování pak používá se dnes čím dáte tím více lamp půlwattových i ve velkých městech.
Nezahazujte staré knihy! Je dobré si některé pasáže občas připomenout!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Každá inovace, novinka přináší pozitiva, pro která jsou vyráběna, však souběžně také i negativní stránku věci, kterou spotřebitelé nevidí a dokonce i někteří odborníci přehlíží. Naší novou výzvou je LED osvětlení. Pokud jde o lampičku u nočního stolku v ložnici, nepřemýšlejme příliš. Jaké problémy vyvstávají v případě spínání osvětlení rozsáhlých výrobních hal nebo třeba pouličního veřejného osvětlení? Jde o velké zapínací proudy, neblaze působící na kontakty spínacích ...
"V roce 1877 spatřil Edison Lodiginovu žárovku, přivezl ji do Ameriky ruský poručík Chotinskij. Edison začal pracovat na zdokonalení žárovky a v roce 1879 dal si patentovat žárovku s uhelným vláknem." Můžeme tedy Edisona považovat za vynálezce žárovky? Více zde ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zrušení klasických žárovek nasměrovalo snahu firem zabývajících se světelnými zdroji do vývoje nových druhů světelných zdrojů a vylepšování parametrů u těch stávajících. Společnost SYLVANIA je jedním z předních producentů v této oblasti ...
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933