Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co ...

VolšoHEC RUN 2019

2. ročník dobročinného běhu pořádá Phoenix Contact s názvem ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
24.05.2019 Viditelný zvuk sloužící pro údržbu strojů a zařízení. Metoda akustické emise je dlouhodobě užívána v širokém spektru diagnostických činností a je standardně aplikována na široké spektrum prvků. Běžně se využívá jak pro monitoring tak testování. A to nejen v oblasti vysokonapěťových zařízení, točivých strojů, ale například i v materiálovém výzkumu a stavebnictví. Akustická kamera NL Acoustics ...
23.05.2019 Katalog Acti 9, systému modulárních přístrojů Schneider Electric. Obsahuje jističe, přístroje pro fotovoltaické, instalace, jističe Reflex s integrovaným motorovým pohonem, motorové jističe, proudové chrániče a proudové chrániče s nadproudovou ochranou, chráničové spouštěče Vigi, chráničové spouštěče Vigi, přístroje K60N pro domovní použití Easy9, přístroje Clario s odpínáním vodiče N, přístroje NG 125, Pojistkové ...
22.05.2019 Nová řada indukčních motorů SM. Díky nové technologii a speciálním magnetickým plechům se podařilo redukovat motor na šířku i délku a dosáhnout většího výkonu. Další výhodou indukčních motorů řady SM může být vysoké krytí IP66, které splní nároky většiny aplikací určených pro venkovní použití. Skříně těchto motorů jsou ve dvou sériových provedeních. Prvním z nich je zcela uzavřená varianta bez ...
21.05.2019 TIP na zásuvkové nerez energosloupky v krytí IP44, s jištěním 16A, 400V, a s krytím IK07 pamatováno také na vnější vlivy. Ve vyráběném portfóliu je sedm alternativ osazení zásuvek. Tělo energosloupku je z nerezi, která je nejen příjemná na pohled, ale také se hodí do mnoha prostředí. Výška sloupku je 0,5m. Pro přívodní vedení je připravena pětipólová svorkovnice do průřezu 10mm2. Upevnění se ...
20.05.2019 ABB vybaví svými technologiemi první čínskou loď. Průlomovou smlouvu na rozsáhlé zajištění napájení a pohonu první čínské výletní lodi podepsala společnost ABB s čínskou firmou Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Společnost ABB byla vybrána v soutěži na dodávku integrovaného balíčku technologického vybavení včetně dvou modelů navigačního pohonného systému Azipod pro první výletní loď vyrobenou ...
17.05.2019 TIP na malý rozvaděč AK, certifikovaný podle normy EN 60670-24. Norma EN 60670-24 a od března 2014 platná jako VDE 0606-24 stanovuje zvláštní požadavky na pouzdra k upevnění ochranných přístrojů a podobných spotřebičů pro domácnost a podobné nepřenosné elektrické instalace. Malé rozvaděče AK certifikované podle normy VDE jsou při instalacích s jmenovitým napětím nepřekračujícím 400 V a napájecím ...
16.05.2019 Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení. Omron Industrial Automation Europe nabízí řešení pro prediktivní údržbu a řízení. Jde o knihovnu Sysmac pro umělou inteligenci pro řídicí jednotku strojní automatizace AI. Propojuje funkce řízení výrobních linek a zařízení s místním zpracováním výrobních dat AI v reálném čase. Toto výkonné řešení pomůže výrobcům ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 56
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • S novými předpisy rozvaděčů přišly i požadavky na průvodní dokumenty. Pokud se setkáme v provoze s revidovaným rozvaděčem, jaké informace dnes potřebujeme pro revizi rozvodné skříně? Norma stanovuje co má být uvedeno na štítku jako minimum ...
  • Od lokálních sdružení KNX se očekává podpora členské základně. Členskou základnu tvoří výrobci zařízení, systémoví integrátoři ale také i školy. Kameru jsme namířili na Josefa Kunce, výkonného sekretáře spolku s otázkou, co se aktuálně děje na pozadí ...

#EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky


Document Actions
#EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
Dnes máme původní Edisonovy žárovky Evropskou unií zakázané a pro legalizaci se uchylujeme k označování "tepelná koule". Za vše může samozřejmně vývoj technologií, nikoliv úředník v Bruselu. Tušíte, jak se o Edisonově žárovce vyjadřovali kdysi, v počátcích elektrifikace u nás? Rozhodně to bylo zcela jinak než dnes! S takovou péčí v detailu a nadšením by dnešní světelné zdroje LED zemědělcům těžko někdo vysvětloval. Jediné, co se tomu podobá, může být porovnání s předchozími zdroji světla. Dnes jsou to žárovky a tehdy to byly svíčky z vosku a knotem ...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 16.11.2018
reklamaZa ohromný rozvoj osvětlovací techniky děkujeme Edisonovi, jenž v letech 80 tých zhotovil první žárovku elektrickou s uhlovým vláknem. Za 40 let stala se žárovka zcela běžným zbožím, a z původní hračky, slouživší k osvětlování vánočních stromků v rodinách několika milionářů, vyvinula se v nepostradatelné příslušenství každé domácnosti, kde lze zavésti elektrický proud.Princip elektrické žárovky
jest jednoduchý. Drát a vůbec každý vodič zahřívá se proudem tím více, čím větší klade proudu odpor. Je-li odpor tak veliký, že se vodič až rozžhaví, pak také svítí, je-li postaráno o to, aby neshořel. Shořeti nemůže jen tehdy, je-li uzavřen v nádobce, ze které jest vzduch pokud možno úplně vyčerpán, nebo která jest naplněna plynem nehořlavým a hoření nepodporujícím (např. dusíkem).

Víme již, že odpor drátu jest tím větší, čím jest drát slabší a delší, mimo to záleží na materiálu. Místo drátu lze užiti v žárovce tenkého vlákna uhlového; taková vlákna hotoví se protlačováním různých ústrojných směsí skrze velejemná sítka, a několikerým pražením takto vzniklých vláken. Žárovky s uhlovými vlákny spotřebují poměrně mnoho proudu a jsou velmi choulostivé proti otřesům, a proto pomalu mizí a ustoupily jíž definitivně žárovkám s vláknem kovovým.
Rozžhavením vlákna vzniklá teplota jest tak veliká, že nehodí se každý kov k hotovení vlákna. Musí to býti kov takový, který při teplotě vzniklé se neroztaví. Teplota bývá asi 2000 stupňů Celsia, a tedy např. železný drátek by se okamžitě roztavil (taví při 1600°C).

Užívá se drahých kovů
jako jsou: osmium, wolfram a tantal, jež vynikají krom těžké tavitelnosti též malou spotřebou proudu. Žárovky takové vzdorují lépe otřesům a užívá se jich nyní pro domácí osvětlování všeobecně. Veliké žárovky pro osvětlování větších prostor hotoví se tím způsobem, že drátek kovový nad pomýšlení jemný stočí se v hustou spirálu, která pak sama vypadá jako jednoduché tenounké vlákno, díváme-li se na lampu pouhým okem. Jsou to tzv. žárovky půlwattové jež při veliké svítivosti spotřebují velmi málo proudu a jsou velice pevné proti otřesům. Vysvětlení názvu jejich vynikne z dalšího. Jsou naplňovány dusíkem.

Jako každý svítivý zdroj, tak i žárovku posuzujeme podle svítivosti čili podle osvětlení nějaké plochy v jisté vzdálenosti od lampy. Jest i zde nutno, míti nějakou míru či jednotku, která by sloužila za základ srovnání svítivosti. Jest to tzv. „normální svíčka“, obyčejná to svíčka z parafinu, silná 2cm, jejíž knot hoří plamenem 5cm vysokým. Taková svíčka slouží za míru pro svítivost jiných světelných zdrojů. Např. petrolej, lampa s kruhovým knotem mívá svítivost 12 normálních svíček, plynová lampa s punčoškou asi 50 n. sv. atd.

Poněvadž jest nemožno, aby každá normální svíčka svítila stejně (nelze plamen regulovati, není vždy stejný parafin ani knot), byla sestrojena lampa, dle svého původce zvaná Hefnerova, která se dá seřídit naprosto přesně a hoří vždy stejným plamenem o stálé svítivosti. Proto jest její svítivost spolehlivým měřítkem a plamen její svítí svítivostí 1 Hefnerovy jednotky. Liší se nepatrně od normální svíčky tak, že zde můžeme názvu „normální svíčka“ užívali i nadále, aniž bychom příliš chybovali.

Užívané žárovky bývají o svítivosti 16, 25, 32, 50 a 100 normálních svíček.

Rozumí se, že čím větší je svítivost žárovky, tím více se spotřebuje proudu. Spotřebu proudu (kilowatt-hodiny) počítáme dle toho,, kolik Wattů proudu spotřebuje se na jednu svíčku svítivosti, hoří-li žárovka jistý počet hodin, když násobíme počet svíček počtem hodin a počtem spotřebovaných Wattů na svíčku. Svítivost bývá vždy na mosazném nástavku žárovky napsána vedle dovoleného napětí (např. 110V, 220V. atd;). Volty zde nehrají při výpočtu žádnou úlohu, nýbrž počítáme vždy se skutečností, že žárovka s kovovým vláknem spotřebuje 1,2W na jednu svíčku.

Kolik proudu spotřebuje 16-svíčková žárovka za měsíc, hoří-li denně 2 hodiny?
Na jednu svíčku se spotřebuje 1,2W, na 16 svíček tedy 16x1,2 = 19,2W, čili 0,019kW. Hoří-li dvě hodiny, tedy se spotřebuje celkem 2hod. x0,019kW = 0,038kWh za den a za měsíc pak celkem 30krát tolik, čili 30x0,038 = 1,14kWh.

Kolik bude státi svícení v domácnosti, kde by byly dvě žárovky po 16 svíčkách a 1 lampa 25 svíček, za celý rok, platí-li se za 1kWh 4,50- Kč?
Při svícení všemi lampami současně možno počítati že každá svítí průměrně po 300 hodin v roce. Pak jedna 16. svíčková lampa spotřebuje za celý rok 16x12Wx300 hodin =5.760Wk čili 5,76kWh. Dvě 16-svíčkové lampy tedy 2x5,76=11,52kWh. Lampa 25. svíčková spotřebuje 25x1,2x300 = 9000Wh, čili 9kWh za rok.

Všecky tři lampy pak mají spotřebu: 11,52kWh +9kWh =20,52kWh. Stojí-li 1kWh 4,50- Kč, pak svícení všemi lampami bude státi za celý rok 4,50x20,52 = 92,34- Kč.Žárovka do vlhkých místností od Bartelmus, Donát a spol. v Brně.
Žárovka do vlhkých místností od Bartelmus, Donát a spol. v Brně.


Z uvedených příkladů seznal čtenář, že výpočet spotřeby proudu při žárovkách jest nejjednodušší věcí na světě, zná-li se spotřeba na svíčku a počet hodin. Doba, po kterou lze žárovky používati, odhaduje se asi na 1.500 hodin, načež již není vlákno ku racionelnímu svícení vůbec způsobilé.

Veliké lampy k osvětlování velkých dvorů, návsí a pod. spotřebují na 1 svíčku jen 0,5W, a odtud jméno jejich „půlwattové“. O jich konstrukci již byla zmínka, a spotřeba by počítala se podobně, jen místo 1,2W vzalo by se 0,5W. O světle obloukovém netřeba se zde zmiňovati, protože v hospodářství nepřichází vůbec v úvahu, k veřejnému osvětlování pak používá se dnes čím dáte tím více lamp půlwattových i ve velkých městech.
Nezahazujte staré knihy! Je dobré si některé pasáže občas připomenout!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Pro dvouleté období byl vydán nový katalog řešení uložení vedení v posledních metrech před spotřebiči. Všichni, kdo navrhují instalace ví, že způsob uložení má mnoho proměnných kritérií. Ať jde o technické provedení, místo určení, nebo představu investora. Kterou kombinaci s ostatními systémy na stavbě zvolit, zná osoba zasvěcená a možností znalá. U produktů tohoto výrobce máme jistotu, že pokud si nejsme jistí výběrem vhodné alternativy, poradí nám. My se pak rozhodujeme, zda je nabízený produkt, související služby a také rychlost dodání pro nás zajímavou volbou.
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
"V roce 1877 spatřil Edison Lodiginovu žárovku, přivezl ji do Ameriky ruský poručík Chotinskij. Edison začal pracovat na zdokonalení žárovky a v roce 1879 dal si patentovat žárovku s uhelným vláknem." Můžeme tedy Edisona považovat za vynálezce žárovky? Více zde ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Zrušení klasických žárovek nasměrovalo snahu firem zabývajících se světelnými zdroji do vývoje nových druhů světelných zdrojů a vylepšování parametrů u těch stávajících. Společnost SYLVANIA je jedním z předních producentů v této oblasti ...
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933