Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co ...

VolšoHEC RUN 2019

2. ročník dobročinného běhu pořádá Phoenix Contact s názvem ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
24.05.2019 Viditelný zvuk sloužící pro údržbu strojů a zařízení. Metoda akustické emise je dlouhodobě užívána v širokém spektru diagnostických činností a je standardně aplikována na široké spektrum prvků. Běžně se využívá jak pro monitoring tak testování. A to nejen v oblasti vysokonapěťových zařízení, točivých strojů, ale například i v materiálovém výzkumu a stavebnictví. Akustická kamera NL Acoustics ...
23.05.2019 Katalog Acti 9, systému modulárních přístrojů Schneider Electric. Obsahuje jističe, přístroje pro fotovoltaické, instalace, jističe Reflex s integrovaným motorovým pohonem, motorové jističe, proudové chrániče a proudové chrániče s nadproudovou ochranou, chráničové spouštěče Vigi, chráničové spouštěče Vigi, přístroje K60N pro domovní použití Easy9, přístroje Clario s odpínáním vodiče N, přístroje NG 125, Pojistkové ...
22.05.2019 Nová řada indukčních motorů SM. Díky nové technologii a speciálním magnetickým plechům se podařilo redukovat motor na šířku i délku a dosáhnout většího výkonu. Další výhodou indukčních motorů řady SM může být vysoké krytí IP66, které splní nároky většiny aplikací určených pro venkovní použití. Skříně těchto motorů jsou ve dvou sériových provedeních. Prvním z nich je zcela uzavřená varianta bez ...
21.05.2019 TIP na zásuvkové nerez energosloupky v krytí IP44, s jištěním 16A, 400V, a s krytím IK07 pamatováno také na vnější vlivy. Ve vyráběném portfóliu je sedm alternativ osazení zásuvek. Tělo energosloupku je z nerezi, která je nejen příjemná na pohled, ale také se hodí do mnoha prostředí. Výška sloupku je 0,5m. Pro přívodní vedení je připravena pětipólová svorkovnice do průřezu 10mm2. Upevnění se ...
20.05.2019 ABB vybaví svými technologiemi první čínskou loď. Průlomovou smlouvu na rozsáhlé zajištění napájení a pohonu první čínské výletní lodi podepsala společnost ABB s čínskou firmou Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Společnost ABB byla vybrána v soutěži na dodávku integrovaného balíčku technologického vybavení včetně dvou modelů navigačního pohonného systému Azipod pro první výletní loď vyrobenou ...
17.05.2019 TIP na malý rozvaděč AK, certifikovaný podle normy EN 60670-24. Norma EN 60670-24 a od března 2014 platná jako VDE 0606-24 stanovuje zvláštní požadavky na pouzdra k upevnění ochranných přístrojů a podobných spotřebičů pro domácnost a podobné nepřenosné elektrické instalace. Malé rozvaděče AK certifikované podle normy VDE jsou při instalacích s jmenovitým napětím nepřekračujícím 400 V a napájecím ...
16.05.2019 Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení. Omron Industrial Automation Europe nabízí řešení pro prediktivní údržbu a řízení. Jde o knihovnu Sysmac pro umělou inteligenci pro řídicí jednotku strojní automatizace AI. Propojuje funkce řízení výrobních linek a zařízení s místním zpracováním výrobních dat AI v reálném čase. Toto výkonné řešení pomůže výrobcům ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 56
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • S novými předpisy rozvaděčů přišly i požadavky na průvodní dokumenty. Pokud se setkáme v provoze s revidovaným rozvaděčem, jaké informace dnes potřebujeme pro revizi rozvodné skříně? Norma stanovuje co má být uvedeno na štítku jako minimum ...
  • Od lokálních sdružení KNX se očekává podpora členské základně. Členskou základnu tvoří výrobci zařízení, systémoví integrátoři ale také i školy. Kameru jsme namířili na Josefa Kunce, výkonného sekretáře spolku s otázkou, co se aktuálně děje na pozadí ...

#EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody


Document Actions
#EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody
Do dnes je přirovnávání elektrického proudu k proudu tekoucí vody a hladiny vody k výšce napětí často tou nejsrozumitelnější formou. Takovému vysvětlení rozumí většina naší populace. Ne všichni odborníci se však shodují, že toto vysvětlení je správné používat. Prý takovým podáním přivádíme později při studiu elektrotechniky člověka v omyl. Na to ovšem zastánci přirovnání reagují a tvrdí, že ti, kteří pochopí princip Ohmova zákona takto, v budoucnu přijdou na další fyzikální zákonitosti snadněji, než kdyby na počátku vztah proudu a napětí nepochopili. Jak to vnímáte vy?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 7.12.2018
reklama


Vodní proud a elektrický proud. Na vysoké věži jest reservoár, do něhož čer­pá nám větrný motor stále vodu ze studně. Voda z reservoáru vede se pak potrubím do stavení, kde se jí používá na různých místech k různým účelům. Protože pumpa větrného motoru stále doplňuje vodu v reservoáru, jest jí tam stále stejné množství, a hladina vodní je tam stále ve stejné výšce. Této výšce hladiny nad vypouštěcími kohoutky dole umístěnými říkáme spád. Spád jest tedy také jinými slovy rozdíl mezi výškou hladiny horní a hladiny spodní. (Tato spodní hladina by povstala ve výši ko­houtků).V elektrické centrále pracuje nepřetržitě parní stroj nebo turbina a otáčí dynamoelektrickým strojem, takže tento stroj tvoří podobně jako reservoár stálou zásobu elektřiny. Z dyna­ma jdou dráty do napájecí sítě, a elektřina jimi rozváděná používá se též na různých místech k různým účelům. Dynamo má dvě svorky, čili dva póly, a tyto póly nejsou nic jiného, než jakési „hladiny“ elektřiny: jedna vysoko položená, dru­há nízko ... Rozdílu mezi těmito hladinami elektrickými říkáme napjetí elektrické.Spád vodní měříme na metry, napjetí elektrické pak na Volty. (Název volen na po­čest italského profesora A. Volty, jenž objevil elektrický proud).

Je-li v domácím potrubí každý kohoutek uzavřen, nemůže voda protékati, nicméně tlačí na stěny trubek a na kohoutky.  Podobně jsou-li v domě všecky vypínače vypnuty, nemůže procházeti dráty žádný elektrický proud, ačkoli napětí
elektrické mezi póly jest. Otevřeme-li některý kohoutek, povstane proudění vody, a vyteče jí tím více, čím širší jest roura a čím větší jest spád vodní. Podobně zapneme-li vypínač, počne procházeti drátem proud á projde ho tím více, čím silnější jest drát a čím větší jest napjetí elektrické.

Množství vody, které proteče trubkou za vteřinu, můžeme měřiti na litry, množství proudu elektřina, které projde drátem za vteřinu, měříme na Ampéry (název volen na počest francouzského fysika Ampěre-a, jenž stanovil ně­které důležité zákony o elektrického proudu.)Když jest potrubí úzké, proteče při určitém spádu jen malé množství vody. Toto množství se ještě zmenší, když jest potrubí také dlouhé, neboť povstává na stěnách trubek tření. Podob­ně jest tomu i u proudu elektrického: čím delší
jest drát a čím menší má průřez, tím méně prou­du propustí, a říkáme, že klade proudu odpor, čím je tedy odpor při určitém napjetí proudu větší, tím méně proudu projde drátem. Pro tření v potrubí nemáme zvláštní jednoduché míry,
kdežto pro odpor ve vedení elektrickém míru ta­kovou máme, a měříme na Ohmy (název dle německého fysika* Ohma, jenž stanovil důležitý zákon, níže uvedený).

Odpor drátu závisí kromě délky a průřezu ještě i na materiálu. Nejmenší odpor má stříbro, měd, aluminium. Poznali jsme tři základní veličiny elektrické:

  • 1. Napjetí, které měříme na Volty (zkrá­ceně píšeme: V). Přístroje, které měří napjetí, slovou voltmetry.
  • 2. Množství proudu za vteřinu, které měříme na Ampéry (zkráceně: A). Tomuto množství říká se intensita proudu nebo též síla proudu. Zde budeme užívati tohoto druhého názvu, ja­kožto populárnějšího. Sílu proudu měříme pří­stroji, zvanými ampermetry.
  • 3. Odpor vodiče, který měříme na Ohmy (zkráceně: O). Odpor se přímo nějakým přístro­jem nikdy neměří, nýbrž vypočítává se snadno podle rozměrů drátu a materiálu, tedy jest vždy veličinou napřed známou.

Tyto tři hlavní veličiny elektrické jsou ve vzájemném vztahu, jejž stanovil profesor Ohm svým zákonem, který tvoří základní pilíř celé elektro­ techniky. čtenář musí se s ním dobře seznámiti, aby pak hravě porozuměl dalšímu.

Nezahazujte staré vědomosti! Je dobré si některé pasáže občas připomenout! Ukázka z knihy ...
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
Navrhnout správný průřez vedení a odjistit ho tak, aby byla splněna funkce a současně i bezpečnost, je úkolem kvalifikovaného elektrotechnika. Pohledem nejednoho spotřebitele jde o jednoduchou tabulkovou záležitost, které nepřikládá zvláštní důležitost. Ve skutečnosti je však nutné uvažovat celou řadu důležitých kritérií. Minimálně dvě základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné. V pátém vydání tohoto titulu přináší Michal Kříž rozsáhlý recept, jak na to ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
KALIFORNIE: Za devatero kopci, za devatero kaktusy se objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu, než z pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933