Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

#EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody


Document Actions
#EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody
Do dnes je přirovnávání elektrického proudu k proudu tekoucí vody a hladiny vody k výšce napětí často tou nejsrozumitelnější formou. Takovému vysvětlení rozumí většina naší populace. Ne všichni odborníci se však shodují, že toto vysvětlení je správné používat. Prý takovým podáním přivádíme později při studiu elektrotechniky člověka v omyl. Na to ovšem zastánci přirovnání reagují a tvrdí, že ti, kteří pochopí princip Ohmova zákona takto, v budoucnu přijdou na další fyzikální zákonitosti snadněji, než kdyby na počátku vztah proudu a napětí nepochopili. Jak to vnímáte vy?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 7.12.2018
reklama


Vodní proud a elektrický proud. Na vysoké věži jest reservoár, do něhož čer­pá nám větrný motor stále vodu ze studně. Voda z reservoáru vede se pak potrubím do stavení, kde se jí používá na různých místech k různým účelům. Protože pumpa větrného motoru stále doplňuje vodu v reservoáru, jest jí tam stále stejné množství, a hladina vodní je tam stále ve stejné výšce. Této výšce hladiny nad vypouštěcími kohoutky dole umístěnými říkáme spád. Spád jest tedy také jinými slovy rozdíl mezi výškou hladiny horní a hladiny spodní. (Tato spodní hladina by povstala ve výši ko­houtků).V elektrické centrále pracuje nepřetržitě parní stroj nebo turbina a otáčí dynamoelektrickým strojem, takže tento stroj tvoří podobně jako reservoár stálou zásobu elektřiny. Z dyna­ma jdou dráty do napájecí sítě, a elektřina jimi rozváděná používá se též na různých místech k různým účelům. Dynamo má dvě svorky, čili dva póly, a tyto póly nejsou nic jiného, než jakési „hladiny“ elektřiny: jedna vysoko položená, dru­há nízko ... Rozdílu mezi těmito hladinami elektrickými říkáme napjetí elektrické.Spád vodní měříme na metry, napjetí elektrické pak na Volty. (Název volen na po­čest italského profesora A. Volty, jenž objevil elektrický proud).

Je-li v domácím potrubí každý kohoutek uzavřen, nemůže voda protékati, nicméně tlačí na stěny trubek a na kohoutky.  Podobně jsou-li v domě všecky vypínače vypnuty, nemůže procházeti dráty žádný elektrický proud, ačkoli napětí
elektrické mezi póly jest. Otevřeme-li některý kohoutek, povstane proudění vody, a vyteče jí tím více, čím širší jest roura a čím větší jest spád vodní. Podobně zapneme-li vypínač, počne procházeti drátem proud á projde ho tím více, čím silnější jest drát a čím větší jest napjetí elektrické.

Množství vody, které proteče trubkou za vteřinu, můžeme měřiti na litry, množství proudu elektřina, které projde drátem za vteřinu, měříme na Ampéry (název volen na počest francouzského fysika Ampěre-a, jenž stanovil ně­které důležité zákony o elektrického proudu.)Když jest potrubí úzké, proteče při určitém spádu jen malé množství vody. Toto množství se ještě zmenší, když jest potrubí také dlouhé, neboť povstává na stěnách trubek tření. Podob­ně jest tomu i u proudu elektrického: čím delší
jest drát a čím menší má průřez, tím méně prou­du propustí, a říkáme, že klade proudu odpor, čím je tedy odpor při určitém napjetí proudu větší, tím méně proudu projde drátem. Pro tření v potrubí nemáme zvláštní jednoduché míry,
kdežto pro odpor ve vedení elektrickém míru ta­kovou máme, a měříme na Ohmy (název dle německého fysika* Ohma, jenž stanovil důležitý zákon, níže uvedený).

Odpor drátu závisí kromě délky a průřezu ještě i na materiálu. Nejmenší odpor má stříbro, měd, aluminium. Poznali jsme tři základní veličiny elektrické:

  • 1. Napjetí, které měříme na Volty (zkrá­ceně píšeme: V). Přístroje, které měří napjetí, slovou voltmetry.
  • 2. Množství proudu za vteřinu, které měříme na Ampéry (zkráceně: A). Tomuto množství říká se intensita proudu nebo též síla proudu. Zde budeme užívati tohoto druhého názvu, ja­kožto populárnějšího. Sílu proudu měříme pří­stroji, zvanými ampermetry.
  • 3. Odpor vodiče, který měříme na Ohmy (zkráceně: O). Odpor se přímo nějakým přístro­jem nikdy neměří, nýbrž vypočítává se snadno podle rozměrů drátu a materiálu, tedy jest vždy veličinou napřed známou.

Tyto tři hlavní veličiny elektrické jsou ve vzájemném vztahu, jejž stanovil profesor Ohm svým zákonem, který tvoří základní pilíř celé elektro­ techniky. čtenář musí se s ním dobře seznámiti, aby pak hravě porozuměl dalšímu.

Nezahazujte staré vědomosti! Je dobré si některé pasáže občas připomenout! Ukázka z knihy ...
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
O systémových, chytrých či dokonce inteligentních elektroinstalacích se hovoří stále více. Zajímavých funkcí v domácích automatizacích může být velice mnoho. Na stavebním veletrhu jsme se zaměřili na nejpoužívanější služby systému ABB-free@home. Ptali jsme se také, jak se dají ovládat. Co je automatické a co lze řídit ručně. Odpověděli nám produktoví specialisté této značky, ovšem svou zkušenost popsal i skutečný uživatel systému ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
KALIFORNIE: Za devatero kopci, za devatero kaktusy se objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu, než z pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933