Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Průřezy vodičů ...

Zopakujme si nekonečnou polemiku o průřezech a zatížení vodičů. Domovní ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
11.12.2018 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN. Typové řady kombinovaných svodičů V50 a svodičů přepětí V20 zapadají do systému komplexní ochrany před bleskem a přepětím od OBO. Obsahují modulární vyjímatelný svodič s dynamickým odpojovacím zařízením a optickou signalizací stavu. Přepěťové ochrany OBO snadno rozpoznáte. Design značkového loga pro ochranu před bleskem a přepětím zajišťuje jednoznačnou ...
10.12.2018 Testování ochran s FREJA 500. Modelová řada je novou generací kompaktního a přitom vysoce výkonného systému pro testování elektrických ochran. Vyznačuje se vysokým výkonem, ale i velmi jednoduchým a intuitivním ovládáním, buď pomocí uživatelského rozhraní, či externího PC software Freja Win, který je standardní součástí dodávky a to v plném rozsahu funkčností. Přístroj je nabízen v několika variantách, ve ...
7.12.2018 Systém internetu věcí může být chytřejší než si myslíme. Společnost Intel uvede příští rok systém založený na čipu Loihi. Ten bude obsahovat ekvivalent 100 miliard synapsí, což je asi stejná komplexnost mozku jakou má myš. Už loni Intel představil světu Loihi, čip určený pro takzvané pravděpodobnostní výpočty. Právě ty společnost Intel považuje za důležitý krok na cestě k umělé inteligenci. Na rozdíl od ...
6.12.2018 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko? Česká republika, jako evropská obchodní křižovatka, je zaplavena nespočetnými značkami měřicích zařízení. Osoba neznalá problematiky se musí v tak široké nabídce zákonitě ztrácet. Přičemž v naší republice máme tradičního výrobce měřicích přístrojů, který má v mnohých případech skvělé reference. Víte, co vyrábí ...
5.12.2018 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130. Eaton oznámil doplnění modelů s nižším výkonem do portfolia nepřerušitelných zdrojů napájení Eaton 9SX. Nové modely rozšiřují stávající produktové portfolio modelů UPS s výkonem 5 až 11 kVA ve větším výkonovém rozsahu od 700VA do 6kVA a jsou k dispozici ve formátu Tower a Rack. Řada Eaton 9SX je založena na vlastnostech, které jsou součástí skupiny ...
4.12.2018 HENNLICH nejodpovědnější malou firmou ČR! Litoměřická strojírenská firma HENNLICH ve čtvrtek získala ocenění TOP Odpovědná malá firma, které již 15 let uděluje nezisková organizace Byznys pro společnost. Organizace, která mapuje české prostředí udržitelného a odpovědného podnikání, na firmě HENNLICH ocenila, že aktivně a komplexně pracuje na veškerých oblastech odpovědného ...
3.12.2018 Siemens v české premiéře představuje novou rychlonabíjecí stanici 150kW. Siemens na veletrhu e-SALON poprvé v České republice představuje nabíjecí stanici s výkonem 150 kW, která dokáže dobít elektromobil za 10 minut a zvýšit jeho dojezdovou vzdálenost o 100km. Nová vlajková loď řady nabíječek Siemens doplňuje široké portfolio nabíjecích stanic pro elektromobily a plug-in hybridy, jak rychlonabíjecí stanice 50kW, tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 925
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Navrhujeme a servisujeme systém přípojnic Ri4Power již nějakou dobu. Zeptal jsem se svých kolegů na jejich pohled při rozhodování při výběru. Skutečnost, že je RITTAL jedničkou v tomto typu průmyslových skříni, nebyl ten hlavní rozhodovací argument ...
  • Počet svodů je častým sporem, respektive jeho nízký počet bývá velice častým nedostatkem u realizované ochrany před bleskem. Najednou spatříte u jednoho svodu hned dvě vedoucí vedení k uzemnění. Napadne vás "ta preciznost ...". Konečně se objevují ...

#EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody


Document Actions
#EH: Jak se v roce 1937 vysvětloval elektrický proud jako proud vody
Do dnes je přirovnávání elektrického proudu k proudu tekoucí vody a hladiny vody k výšce napětí často tou nejsrozumitelnější formou. Takovému vysvětlení rozumí většina naší populace. Ne všichni odborníci se však shodují, že toto vysvětlení je správné používat. Prý takovým podáním přivádíme později při studiu elektrotechniky člověka v omyl. Na to ovšem zastánci přirovnání reagují a tvrdí, že ti, kteří pochopí princip Ohmova zákona takto, v budoucnu přijdou na další fyzikální zákonitosti snadněji, než kdyby na počátku vztah proudu a napětí nepochopili. Jak to vnímáte vy?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 7.12.2018
reklama


Vodní proud a elektrický proud. Na vysoké věži jest reservoár, do něhož čer­pá nám větrný motor stále vodu ze studně. Voda z reservoáru vede se pak potrubím do stavení, kde se jí používá na různých místech k různým účelům. Protože pumpa větrného motoru stále doplňuje vodu v reservoáru, jest jí tam stále stejné množství, a hladina vodní je tam stále ve stejné výšce. Této výšce hladiny nad vypouštěcími kohoutky dole umístěnými říkáme spád. Spád jest tedy také jinými slovy rozdíl mezi výškou hladiny horní a hladiny spodní. (Tato spodní hladina by povstala ve výši ko­houtků).V elektrické centrále pracuje nepřetržitě parní stroj nebo turbina a otáčí dynamoelektrickým strojem, takže tento stroj tvoří podobně jako reservoár stálou zásobu elektřiny. Z dyna­ma jdou dráty do napájecí sítě, a elektřina jimi rozváděná používá se též na různých místech k různým účelům. Dynamo má dvě svorky, čili dva póly, a tyto póly nejsou nic jiného, než jakési „hladiny“ elektřiny: jedna vysoko položená, dru­há nízko ... Rozdílu mezi těmito hladinami elektrickými říkáme napjetí elektrické.Spád vodní měříme na metry, napjetí elektrické pak na Volty. (Název volen na po­čest italského profesora A. Volty, jenž objevil elektrický proud).

Je-li v domácím potrubí každý kohoutek uzavřen, nemůže voda protékati, nicméně tlačí na stěny trubek a na kohoutky.  Podobně jsou-li v domě všecky vypínače vypnuty, nemůže procházeti dráty žádný elektrický proud, ačkoli napětí
elektrické mezi póly jest. Otevřeme-li některý kohoutek, povstane proudění vody, a vyteče jí tím více, čím širší jest roura a čím větší jest spád vodní. Podobně zapneme-li vypínač, počne procházeti drátem proud á projde ho tím více, čím silnější jest drát a čím větší jest napjetí elektrické.

Množství vody, které proteče trubkou za vteřinu, můžeme měřiti na litry, množství proudu elektřina, které projde drátem za vteřinu, měříme na Ampéry (název volen na počest francouzského fysika Ampěre-a, jenž stanovil ně­které důležité zákony o elektrického proudu.)Když jest potrubí úzké, proteče při určitém spádu jen malé množství vody. Toto množství se ještě zmenší, když jest potrubí také dlouhé, neboť povstává na stěnách trubek tření. Podob­ně jest tomu i u proudu elektrického: čím delší
jest drát a čím menší má průřez, tím méně prou­du propustí, a říkáme, že klade proudu odpor, čím je tedy odpor při určitém napjetí proudu větší, tím méně proudu projde drátem. Pro tření v potrubí nemáme zvláštní jednoduché míry,
kdežto pro odpor ve vedení elektrickém míru ta­kovou máme, a měříme na Ohmy (název dle německého fysika* Ohma, jenž stanovil důležitý zákon, níže uvedený).

Odpor drátu závisí kromě délky a průřezu ještě i na materiálu. Nejmenší odpor má stříbro, měd, aluminium. Poznali jsme tři základní veličiny elektrické:

  • 1. Napjetí, které měříme na Volty (zkrá­ceně píšeme: V). Přístroje, které měří napjetí, slovou voltmetry.
  • 2. Množství proudu za vteřinu, které měříme na Ampéry (zkráceně: A). Tomuto množství říká se intensita proudu nebo též síla proudu. Zde budeme užívati tohoto druhého názvu, ja­kožto populárnějšího. Sílu proudu měříme pří­stroji, zvanými ampermetry.
  • 3. Odpor vodiče, který měříme na Ohmy (zkráceně: O). Odpor se přímo nějakým přístro­jem nikdy neměří, nýbrž vypočítává se snadno podle rozměrů drátu a materiálu, tedy jest vždy veličinou napřed známou.

Tyto tři hlavní veličiny elektrické jsou ve vzájemném vztahu, jejž stanovil profesor Ohm svým zákonem, který tvoří základní pilíř celé elektro­ techniky. čtenář musí se s ním dobře seznámiti, aby pak hravě porozuměl dalšímu.

Nezahazujte staré vědomosti! Je dobré si některé pasáže občas připomenout! Ukázka z knihy ...
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Kovové instalační resp. pancéřové trubky se u nás nepoužívají v domovních elektroinstalacích tak často, jako například v Kalifornii. Tam dokáží agresivní žravé veverky udělat z čehokoliv plastového velké nic. U nás jsou kovové trubky užívány především v průmyslu pro zvýšení mechanické odolnosti především před pracovními mechanismy než před hlodavci. Jak se pracuje s takovým materiálem? Je lhostejné, od kterého výrobce kovovou trubku použijeme? Které konstrukční části bychom měli mít na paměti při ohýbání?
Po dvou letech je tu znovu megakatalog vodičů a kabelů německého lídra. Podle dostupných informací jde o největší sbírku tohoto typu na našem trhu. Již podle obsahu je patrné, že jde o specialistu, u kterého není zrovna typické poptávat standardní kabeláž. Po pečlivém prostudování zjistíme, že LAPP má řešení pro naprostou většinu průmyslových aplikací. A nejen že vyrábí, ale zajišťuje i technickou podporu a distribuci. Kolik napočítáte českých zastoupení, kterým se vyplatí přeložit tisíc stránek do češtiny?
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Jaké používáte jističe pro domovní aplikace? Jistič je ve všech elektrických rozvodech neopomenutelný elektrický přístroj, který zamezí požárům a poškození zařízení. Spotřebitelé často nepřikládají jističům takový význam jako odborníci v elektrotechnice. Sledujte první tip na elektroinstalační materiál, který je mezi odborníky opravdu populární. Má tradici, kvalitu, spolehlivost i dobrou cenu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
KALIFORNIE: Za devatero kopci, za devatero kaktusy se objevil horizont posetý větrníky. Pohled spíše z vědeckofantastického filmu, než z pohádky o hloupém Honzovi. Když jsem se mnutím očí pokoušel probudit z toho amerického snu, znovu jsem si uvědomil, že se musíme smířit s tím, že místní inženýři umí také počítat.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933